Hovawart

Český názevHovawart
Původní názevHovawart
Zkratka plemeneHW
Číslo standardu190
FCI skupinaII. - Pinčové a knírači

Fotogalerie Hovawart

Standard

Krátký historický náhled

Hovawart je velmi staré německé pracovní plemeno. Jméno plemene pochází ze staré němčiny (středoněmčiny): „Hova“ znamená dvůr a „wart“ je výraz pro hlídače. Od roku 1922 bylo obnoveno šlechtění hovawarta, bylo využito psů podobného typu, který byl chován na místních farmách. V raných dobách šlechtění byli hovawarti kříženi s německými ovčáky, novofoundlandskými psy, leonbergery, a dalšími plemeny. Díky pečlivému přístupu k výběru psů ke šlechtění byl uchován původní pracovní typ psa.

V zemi původu hovawarta byla věnována značná pozornost výběru psů s ohledem na jejich zdraví. Zejména výskyt dysplazie kyčelního kloubu byl snížen na minimum díky desítkám let výběru psů bez tohoto nežádoucího znaku. Lze předpokládat, že všechny kluby chovatelů hovawarta v ostatních zemích se rovněž zaměřily na sledování tohoto primárního cíle.

Celkový vzhled hovawarta

Hovawart je silný, středně velký pes poněkud prodlouženého rámce, dlouhosrstý, využívaný jako pracovní plemeno. Pohlavní dimorfismus je velice výrazný, zejména ve tvaru hlavy a ve stavbě těla.

Důležité poměry hovawarta

Délka těla by měla dosahovat nejméně 110 až 115% výšky v kohoutku.

Povaha hovawarta

Uznávaný pracovní pes se širokou škálou využití. Pes milé a vyrovnané povahy, s výrazným protektivním a bojovým instinktem. Je sebevědomý, dokáže dobře snášet stresové situace, středně temperamentní a má velmi dobrý čich. Vyvážené tělesné proporce a oddanost k rodině jej spolu s jeho povahou a schopnostmi předurčují jako vynikajícího společníka, hlídače, ochránce, také však ke stopování a záchranářským činnostem.

Hlava

Nosní hřbet je rovný a paralelní s rovinou temene hlavy. Tlama a lebka jsou přibližně stejné délky. Kůže na hlavě všude těsně přiléhá.

Mozkovna

 • Lebka:
  Silná hlava má široké, klenuté čelo.
 • Stop:
  Dobře patrný.

Obličejová část

 • Nos:
  Dobře vyvinuté nozdry. U černých psů a černých se znaky je pigmentace černá. Pigmentace u plavých je černá, proměnlivý nos je však přípustný.
 • Tlama:
  Silná, při pohledu shora a ze strany se mírně zužuje.
 • Pysky:
  Pysky dobře přiléhají.
 • Zuby:
  Chrup je úplný, 42 zubů podle zubního vzorce. Silné zuby stojí svisle v čelistech. Skus je nůžkový, klešťový skus je přípustný.
 • Oči:
  Oči jsou oválné, nesmí ani příliš vystupovat ani být hluboko uloženy. Barva je tmavě až středně hnědá. Oční víčka těsně přiléhají.
 • Uši:
  Převislé uši trojúhelníkového tvaru s lehce zakulacenými špičkami volně přiléhají. Jsou nasazeny vysoko a daleko od sebe, takže opticky rozšiřují horní část hlavy. Délkou dosahují alespoň ke koutkům pysků. V klidu přiléhají ploše, při pozornosti mohou být neseny mírně dopředu. Přední okraj uší leží přibližně uprostřed mezi okem a týlním hrbolem.

Krk

 • Silný krk je středně dlouhý, kůže těsně přiléhá.

Tělo

 • Hřbet:
  Hřbet je rovný a pevný.
 • Bedra:
  Bedra jsou silná, mírně delší než záď.
 • Záď:
  Záď je mírně spáditá, středně dlouhá.
 • Hruď:
  Hruď je široká, hluboká a mohutná.

Ocas

 • Ocas je bohatě osrstěný a sahá pod hlezna, ne však až k zemi. Podle nálady psa je nesen ohnutý nad hřbetem a nebo volně svěšený. Končetiny

Hrudní končetiny

 • Hrudní končetiny jsou silné a při pohledu zepředu i ze strany jsou rovné a svisle postavené.
 • Lopatky:
  Lopatky jsou velmi dobře osvalené, dlouhé a šikmo uložené.
 • Nadloktí:
  Nadloktí je dlouhé, těsně přiléhající k tělu.
 • Lokty:
  Lokty přiléhají k hrudnímu koši.
 • Zápěstní kloub:
  Zápěstní kloub je silný.
 • Nadprstí:
  Nadprstí je mírně šikmo postavené.

Pánevní končetiny

 • Pánevní končetiny jsou silné, při pohledu zezadu kolmo postavené. Jsou dobře zaúhlené.
 • Lýtko a stehno:
  Velmi dobře osvalená.
 • Hlezenní kloub:
  Hlezenní kloub je silný a nízko položený.

Tlapky

 • Tlapy jsou kruhové, silné a kompaktní. Prsty jsou klenuté a těsně přiléhající. Paspárky se odstraňují, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno zákonem. Drápy jsou u černých a černých se znaky černé, u plavých psů mohou být méně pigmentovány.

Pohyb

 • Při všech druzích pohybu jak při pohledu zepředu tak i zezadu, je pohyb přímočarý a prostorný. Prostorný klus vychází z dobrého posunu zadních končetin.

Kůže

 • Kůže celkově dobře přiléhá. U černých psů a černých se znaky má tmavomodré zbarvení, u plavých psů je většinou narůžovělá.

Osrstění

 • Srst:
  Bohatá dlouhá srst je lehce zvlněná, přiléhavá, s menším podílem podsady. Srst je delší na hrudi, břiše, zadní části hrudních i pánevních končetin a na ocase. Na hlavě a na přední straně končetin je srst krátká. Srst je uzavřená.

Barva

 • Existují tři barevné variety:
  černá se znaky, černá a plavá.
 • Černá se znaky:
  Srst je černá a lesklá, barva znaků je středně plavá. Na hlavě začínají znaky pod nosním hřbetem a dosahují kolem koutků tlamy až k hrdlu. Znaky nad očima ve tvaru teček jsou zřetelně viditelné. Znak na hrudi sestává ze dvou vedle sebe ležících skvrn, které mohou být spojené. Na předních končetinách dosahují znaky při pohledu ze strany od prstů zhruba až k zápěstnímu kloubu a na zadní straně se v úrovni loktů zužují. Na předních končetinách začínají při pohledu ze strany znaky na prstech a táhnou se k nadprstí a v úrovni loktů se vzadu zužují, až vymizí. Znaky na zadních končetinách při pohledu ze strany tvoří pod hlezny široký pruh, nad hlezny již jen úzký proužek; na přední straně dosahují až do výše břicha. Znak se vyskytuje také pod kořenem ocasu. Na všech partiích těla jsou znaky jasně ohraničené. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.
 • Černá:
  Srst je černá a lesklá. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.
 • Plavá:
  Srst je středně plavá, lesklá, zesvětluje směrem ke končetinám a k břichu. Ojedinělá malá bílá skrvna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.

Velikost

 • Výška v kohoutku:
  Psi od 63 do 70 cm.
  Feny od 58 do 65 cm.

Vady

 • Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být brána jako chyba, jejíž vážnost by měla být stanovena v poměru k velikosti odchylky a vzhledem k jejímu vlivu na zdraví a celkový stav psa.

Vylučující vady

Celkový vzhled

 • Hovawarti, kteří fenotypově neodpovídají plemeni.
 • Feny se silně samčím výrazem.
 • Psi se silně samičím výrazem.

Důležité proporce

 • Značné odchylky od proporcí uváděných ve standardu.

Chování / Temperament

 • Psi agresivní, bázliví, s reakcí na střelbu nebo letargičtí.

Hlava

 • Chybějící stop.
 • Modré nebo "břízové" oko (nestejně barevná duhovka, skvrny).
 • Vzpřímené, klopené, růžicovité nebo odstávající uši.
 • Předkus, podkus nebo křížový skus.
 • Chybějící více než 2 zuby ze 4 zubů P1 nebo 2 zubů M3, nebo chybějící jakýkoli jiný zub.

Krk

 • Výrazný lalok nebo velmi volná kůže na hrdle.

Tělo

 • Silně prohnutý hřbet nebo "kapří" hřbet.
 • Úzký nebo sudovitý hrudník.
 • Anomálie ocasu, příliš krátký nebo výrazně zatočený ocas.

Končetiny

 • Silně přestavěná záď.

Srst

 • Převládající kudrnatá srst (lokny).

Barva

 • Barvy jiné než popsané ve standardu, například modrošedá, vlčí zbarvení, hnědá, bílá, strakatá, plavá s popelavým nádechem nebo převládající melír.
 • Bílé skvrny. Jednotlivé bílé chlupy na vnitřní straně stehen nemají vést k vyloučení z chovu.
 • Černá se znaky:
  Šedé nebo hnědé skvrny mimo znaky dle standardu.
  Převažující podsada jiné než černé barvy.
  Převažující šedá nebo bělavá barva ve znacích.
 • Černá:
  Šedé nebo hnědé skvrny.
  Převažující podsada jiné než černé barvy.
 • Plavá
  Jednotlivé bílé chlupy na hřbetě nosu nemají vést k vyloučení z chovu.
  Pouze červenoplavá barva bez zesvětlení.
  Bělavě plavá barva a to i na uších.
  Zřetelné bílé znaky.
  Tmavé skvrny nebo tmavá maska.

Velikost

 • Výška nižší než je uvedeno ve standardu.
 • Výška vyšší o více než 3 cm než je uvedeno ve standardu.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické abnormality nebo poruchy chování, musí být diskvalifikováni.
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.


 
 

Kalendář akcí

Výstavy

Speciální s CAC - hovawart


Okres Brno-venkov
23.9.2017

Mistrovství
ON-LINE

Mistrovství republiky stopařů Hovawart klubu ČR


Okres Ústí nad Orlicí
Vícedenní akce: 21.10.2017 - 22.10.2017

Mistrovství
ON-LINE

Mistrovství světa IHF ve stopách IPO-FH


Vícedenní akce: 3.11.2017 - 5.11.2017

Národní (CAC)

Hanácká národní výstava psů


Okres Brno-město
Vícedenní akce: 13.1.2018 - 14.1.2018

Semináře

Semináře

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno


Okres Brno-město
Vícedenní akce: 3.2.2018 - 4.2.2018

Semináře

Semináře

Semináře

Semináře

Národní (CAC)

Národní výstava psů Ostrava


Okres Ostrava-město
Vícedenní akce: 7.4.2018 - 8.4.2018

Veletrhy

FOR PETS - 8. Veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata


Okres Praha 9
Vícedenní akce: 12.4.2018 - 15.4.2018

Semináře

Výstavy

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích


Okres České Budějovice
Vícedenní akce: 21.4.2018 - 22.4.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Uherské Hradiště
22.4.2018

Semináře

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Brno-město
28.4.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Beroun
29.4.2018

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Mezinárodní výstava psů Praha


Okres Praha 9
Vícedenní akce: 5.5.2018 - 6.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Plzeň-sever
12.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Tachov
13.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Svitavy
13.5.2018

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Mezinárodní výstava Litoměřice


Okres Litoměřice
Vícedenní akce: 19.5.2018 - 20.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Semily
20.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Brno-město
20.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres České Budějovice
20.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Pardubice
26.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Olomouc
27.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Beroun
27.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Teplice
27.5.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Praha-západ
2.6.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Pelhřimov
2.6.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Praha 1
9.6.2018

Oblastní, krajské

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Praha 1
10.6.2018

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Intercanis Brno


Okres Brno-město
Vícedenní akce: 23.6.2018 - 24.6.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Praha 1
24.6.2018

Národní (CAC)

Národní výstava psů Klatovy


Okres Klatovy
Vícedenní akce: 30.6.2018 - 1.7.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Kolín
6.7.2018

Národní (CAC)

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi


Okres Mladá Boleslav
Vícedenní akce: 14.7.2018 - 15.7.2018

Mistrovství
ON-LINE

Mistrovství světa FCI záchranných psů družstev


Okres Louny
Vícedenní akce: 23.8.2018 - 26.8.2018

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Interdog Bohemia Mladá Boleslav


Okres Mladá Boleslav
Vícedenní akce: 25.8.2018 - 26.8.2018

Soutěže

Děčínská kotva


Okres Děčín
1.9.2018

Národní (CAC)

Moravskoslezská národní výstava psů


Okres Olomouc
Vícedenní akce: 1.9.2018 - 2.9.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres České Budějovice
22.9.2018

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích


Okres České Budějovice
Vícedenní akce: 6.10.2018 - 7.10.2018

Zkoušky

Zkoušky KJ ČR z.s.


Okres Praha-západ
28.10.2018

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Mezinárodní výstava psů Praha


Okres Praha 9
Vícedenní akce: 3.11.2018 - 4.11.2018

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích


Okres České Budějovice
Vícedenní akce: 13.4.2019 - 14.4.2019

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Mezinárodní výstava Litoměřice


Okres Litoměřice
Vícedenní akce: 18.5.2019 - 19.5.2019

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Intercanis Brno


Okres Brno-venkov
Vícedenní akce: 22.6.2019 - 23.6.2019

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Interdog Bohemia Mladá Boleslav


Okres Mladá Boleslav
Vícedenní akce: 24.8.2019 - 25.8.2019

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích


Okres České Budějovice
Vícedenní akce: 12.10.2019 - 13.10.2019

Mezinárodní výstavy (CACIB)

Intercanis Brno


Okres Brno-venkov
Vícedenní akce: 27.6.2020 - 28.6.2020

ProdejŠtěně hovawart

CHS Chlupaté srdce nabízí pejska černý se znaky z výběrového chovu. Otec Alfréd ze Světlovských luk. Šampion Slovenska, r.CAC ČR, IPO3, ZVV1, povaha 96b ze 100. Matka Perla Gasko Prim ...

ProdejHovawart s PP

Hovawart s PP. V CHS od Hlubokého parku se 18.3.2016 narodilo 8 fenek a 2 pejsci v barvě černé se znaky. Rodiči jsou C.I.E. Akira Debbie-Ann a Ch. Amor Carnovia Silesila. Štěňátka mají ...

ProdejŠtěňátka hovawartů

Chovatelská stanice Elibuky nabízí štěňátka, narozená 20. 2. 2016,? 4 pejsci černí se znaky, 3pejsci černí, jedna fenka černá se znaky. Oba rodiče - matka Arwen Elibuky, otec Endriew ...

ProdejProdej plavých štěňátek HOVAWARTA

Howavart. Ještě máme na prodej plavá štěňátka. Oba rodiče mají PP, štěňátka bez PP. Odběr možný koncem ledna 2016. Oba rodiče jsou přátelští k lidem, pracovně vedení, výborní ...

ProdejHovawart

Bojíte se?Pořiďte si hovawarta-Je to spolehlivý hlídač a výborný rodinný pes.Snadno ovladatelný,neutíká,hlídá si svůj dům.Máme plavou fenku a černého se znaky pejska.Jsou po rod. s ...

ProdejHovawart s PP

Hovawart s PP. Poslední dva plaví kluci ještě čekají na nové rodiny v CHS "od Hlubokého parku". Štěňátka jsou čipovaná, 2x očkovaná, 4x odčervená, dobře socializovaná, zvyklá na ...

ProdejHovawart - skvělý přítel a hlídač

Hovawart. Nabízíme štěňátka - černé pejsky a fenky. Matka plavá, otec černý - oba čistokrevní po rodičích s PP. Výborní hlídači a společníci. Ideální k dětem. Milují svoji ...

ProdejProdám štěňata hovawarta s PP

Hovawart - chovatelská stanice Bela Alva prodá štěňátka plemene hovawart. Štěňátka jsou odchovaná v rodině s dětmi. Řádně socializovaná. Trvalý kontakt vítán. Jen do dobrých ...

ProdejHovawart s PP

Hovawart - 3 plaví hovawartí kluci z CHS "od Hlubokého parku" ještě hledají své nové rodiny. Pejsci jsou čipovaní, očkovaní, 4x odčervení, s PET pasem. Oba rodiče DKK 0/0, výstavně ...

ProdejŠtěňátka hovawart s PP

Hovawart - znakatí čertíci a plaví andílci mají sbalené svoje uzlíčky s výbavičkou a pet pasem a čekají na nové rodiny. Kluci jsou kontaktní, mazliví a velmi dobře socializovaní. ...

ProdejProdám štěňata HOVAWARTA

Hovawart - štěňata hovawarta, rodiče s PP, štěňata bez PP. Odběr možný v lednu 2016. Všechny varianty zbarvení štěňat: plavý, černý a černý se znaky. Cena 6.000 Kč.

ProdejŠtěňátka Hovawartů

Chov. stanice Pessoa nabízí ihned k odběru plavou fenku, po velmi kvalitních rodičích. Otec Amaro Carpathia Heart: BOB [2],CWC [2), NPwR [2) Res.CAC [2], Res.CACA, BH, ZZO, RTG 0/0. Matka. Andy ...

ProdejHovawart s PP

Hovawart - nabízíme krásné pejsky s PP po výstavně úspěšných rodičích. Otec Nasthy z Budské samoty (C.I.E., Ch Polska, Grand Ch Slovenska, Klubový vítěz 2012). Matka Bonitas Arcana Dei ...

ProdejČerní hovawarti s PP

CHS Regis Moravia nabízí k prodeji dva černé pejsky a černou fenečku po výborných a zdravých rodičích. Černý pejsek Boreas bude vhodný na výstavy i na cvičení, černá Bonita a Black ...

ProdejŠtěňata hovawarta s PP

Chovatelská stanice Fai-Fai Lemu nabízí černoznakatá štěňátka hovawarta s PP narozena 16.10.2015. Na výběr máme 4 holčičky a 4 kluky. Štěňátka budou k odběru před Vánoci (po ...

ProdejČerný pejsek hovawarta hledá svou rodinu

Hledáme úžasné páníčky pro tříměsíčního celočerného pejska plemene hovawart. Balin je pohodové nic neřešící štěňátko, velmi se vázájící na páníčka. Je již naprosto ...

ProdejHovawart štěňátka s PP

Hovawart. CHS Seahawk přijímá záznamy na štěňátka hovawartů. Předpokládané datum narození okolo 8.12. Březost potvrzena ultrazvukem. Oba rodiče DKK: 0/0, výstavní úspěchy a ...

ProdejHovawart - štěňátka s PP

Hovawart - chovatelská stanice Amijon Star prodá štěně plemene hovawart s průkazem původu. Oba rodiče velmi výstavně i pracovně úspěšní. Prarodiče mistři republik ČR i DE ve výkonu. ...

ProdejHovawart

Hovawart - hledá vhodné hodné páníčky pro štěňátka s PP. Narodilo se nám 6 pejsků - 2 plaví, 4 černí se znaky a 4 fenky - plavá a 3 černé se znaky. Jsou krásní, hraví a ...

ProdejHovawart - štěňátka bez PP

Hovawart - nabízíme 2 černé pejsky narozené 15. května. Matka plavá fenka, otec černý - oba čistokrevní po rodičích s PP. Výborní hlídači a společníci. Ideální k dětem. Milují ...

ProdejHovawart černý pejsek s PP k odběru

Hovawart - prodám posledního černého pejska Hovawarta po výborných rodičích. Narozen 21.3.2015. Předpoklad vyrovnaných povah, výstavně nadějný, vhodný do rodin s dětmi. Otec Black ...

ProdejHovawart s PP

Hovawart s PP. V CHS z Budské samoty čekají na své rodiny poslední dva černoznakatí pejskové. Mají předpoklady uplatnit se v chovu i na výstavách. Uvítáme i nezávazné návštěvy, ...

ProdejHovawart s PP

Hovawart - CHS z Budské samoty, s dlouholetými zkušenostmi s chovem HW zadá štěňata černá se znaky. Nar. 14.3.2015, k odběru začátkem května. Socializace, očkování, čipování, ...

ProdejHovawart

Hovawart. Prodám krásná čistokrevná štěňata Hovawart bez PP. Černá se znaky. 4 psi + 3 fenky. Narozená 18.11., očkovaná, odběr možný ihned. Výborní hlídači i společníci.

ProdejŠtěně Hovawarta - poslední fenečka

Nabízíme poslední černou fenečku Hovawarta po výborných rodičích - Asta Pektorův statek (V1, res. CAC, res. CACA, Krajský vítěz... zkoušky ZZO, ZOP, ZPU1) a Black Beryl Kesidy (Res. CAC, ...

ProdejČistokrevná štěňata Hovawartů

Hovawart - prodám krásná čistokrevná štěňata Hovawartů bez PP. Černá a černá se znaky. 4 psi + 4 fenky. Narozená 18.11.2014, odběr možný po očkování koncem prosince. Výborní ...

ProdejŠtěně hovawart - černý pejsek

Hovawart - Ch.s. ze Starého Rejvízu nabízí nádherného černého pejska (hovawart) s PP po výstavně velmi úspěšných a povahově perfektních rodičích. Matka: Arya ze Starého Rejvízu, ...

ProdejŠtěňata Hovawarta

Nabízíme štěňata Hovawarta po výborných rodičích - Asta Pektorův statek (V1, res. CAC, res. CACA, Krajský vítěz, zkoušky ZZO, ZOP, ZPU1) a Black Beryl Kesidy (Res. CAC, Grandšampion SK, ...

ProdejNabízím štěňata Hovawart s PP

Nabízím plavá štěňata hovawarta. Narozena 30.09.2014. Matka: Baara z Nedabylské vísky Otec:Darcius Gasko Prim. Odběr koncem listopadu začátkem prosince. Vhodný k dětem, úžasný ...

ProdejHOVAWART - nádherný plavý pejsek s PP - již k odběru!

Nádherný plavý pejsek Baldur vyhlíží své majitele! Odběr možný od 24.10.2014. Je to pejsek s velmi pěkným exteriérem, nádherně modelovanou hlavičkou, středně plavou barvou a ...

ProdejŠtěňata Hovawarta

Zadáme štěňata Hovawarta po výborných rodičích - Asta Pektorův statek (V1, res. CAC, res. CACA, Krajský vítěz... zkoušky ZZO, ZOP, ZPU1) a Black Beryl Kesidy (Res. CAC, Grandšampion SK, ...

ProdejŠpičková štěňata hovawart

Hovawart. Ch.s. ze Starého Rejvízu nabízí 2 volné černé pejsky s PP po výstavně velmi úspěšných a povahově perfektních rodičích. Matka: Arya ze Starého Rejvízu, šampionka Polska, ...

ProdejŠpičková štěňata hovawart

Ch.s. ze Starého Rejvízu nabízí štěňata plemene hovawart s PP po výstavně velmi úspěšných a povahově perfektních rodičích. Matka: Arya ze Starého Rejvízu, ŠAMPIONKA POLSKA, BOB, ...

ProdejNabízíme štěňátka hovawartů s PP

2 krásné plavé fenky čekají na své laskavé majitele. Matka: Ch., GCh. Eliška Bukový háj, otec: Ch. Artex z Lašské Brány. Oba rodiče s mnoha výstavními oceněními, složenými ...

ProdejHovawart s PP- pejsci černí se znaky k odběru

Levně v případě rychlého jednání. Je vhodný pro začátečníky i pro znalce tohoto plemene. Nabízíme nádherného a zdravého černoznakatého pejska skvělé povahy, s výborným ...

Prodej štěňata hovawarta-plavá bez PP

Štěňata jsou již k odběru připravená, odčervená a očkovaná. Neváhejte a volejte 604 604 232

ProdejNabízíme štěňátka Hovawartů

Matka: Ch., GCh. Eliška Bukový háj, otec: Ch. Artex z Lašské Brány. Oba rodiče s mnoha výstavními oceněními, složenými zkouškami z výkonu, velmi klidné a přátelské povahy, DKK 0/0. ...

ProdejHovawart s PP- pejsci černí se znaky k odběru

Chovatelská stanice "Lexova smečka " nabízí pejsky plemene hovawart černé se znaky z tradičně kvalitního odchovu po výborných a zdravých rodičích s DKK a (0/0), narozené 8.6.2014. ...

ProdejŠtěňátka HOVAWART s PP k odběru

Hovawart - CHS Felicity Bohemia nabízí dva pejsky hovawart s PP ? černý a černý se znaky, nar. 16.5.2014. Štěňátka mají u nás celodenní péči. Jsou vyrovnaná, socializovaná, velmi ...

ProdejHovawart s průkazem původu - štěňata k odběru

Chovatelská stanice Lexova smečka nabízí nezadané pejsky plemene Hovawart - černé se znaky z vrhu F. Rodiče jsou povahově velmi přívětiví a vyrovnaní a jsou typickými představiteli ...

ProdejHovawart štěňátka s PP k odběru!

Hovawart - CHS Felicity Bohemia nabízí dva pejsky hovawart s PP ? černý a černý se znaky, nar. 16.5.2014. Štěňátka mají u nás celodenní péči. Jsou vyrovnaná, socializovaná, velmi ...

ProdejHOVAWART štěňátka s PP ? K ODBĚRU!

CHS Felicity Bohemia nabízí dva pejsky hovawart s PP ? černý a černý se znaky, nar.16.5.2014. Štěňátka mají u nás celodenní péči. Jsou vyrovnaná, socializovaná, velmi kontaktní, s ...

ProdejHovawart šteňata

Zadám štěňátka Hovawartů s PP, fenky i pejsky černé se znaky. K odběru budou koncem července. Po výstavně a pracovně vedených rodičích, oba 1. tř. chovnosti, otec aktivní člen ...

ProdejHovawart - štěňata s PP

Chovatelská stanice Od Zvíkovské tvrze přijímá záznamy na štěňátka po pracovně vedených a úspěšných rodičích. Březost potvrzena, datum narození cca 10.7.2014, odběr v září ...

KoupěHovawart bez PP

Koupíme plavou fenečku Hovawarta bez PP za rozumnou cenu nabídněte

ProdejČistokrevná štěňata Hovawarta bez PP

Nabízíme čistokrevná štěňata Hovawarta bez PP narozená 8.2.2014, k odběru budou tedy během dubna. Máme 6 krásných štěňátek, všichni jsou to pejsci a to 2 černí s pálením a 4 ...

Prodejšteniatka hovawart s PP

CHS Coraal Artin ponúka na predaj šteniatka narodené 5.12.2013 s perspektívneho zahraničného krytia dvoch krásnych,výstavne úspešných,povahovo vyrovnaných Hovawartov CH.AL CORA ...

ProdejProdám štěňata Hovawarta s PP

Odběr možný po 15.prosinci.Odčervená,naočkovaná,tetovaná,socializovaná na pobyt venku a děti.

ProdejHovawart - černoznakaté fenky s PP zajímavá cena

Prodám štěňata - černoznakaté fenky s PP po výborných rodičích. Velice kvalitní exteriér - výstavní předpoklady. Jedinci jsou vhodní ...

ProdejHovawart štěňátka

Zadáme krásná, perspektivní štěňátka. Otec i matka šampioni, pracovně vedeni, matka mnoho zkoušek z výkonu. Oba mají vyrovnané, ...

ProdejŠtěňata Hovawarta s PP

CHS Seahawk zadá štěňátka po pracovně i výstavně úspěšných rodičích (v rodokmenu štěňat mnoho šampionů a nejvyšší zkoušky IPO3, ...

ProdejHovawart s PP ihned k odběru

Chovatelská stanice Westbohemia star prodá dva perspektivní plavé pejsky s PP. Štěňátka jsou již ihned k odběru, jsou odčervena, ...

ProdejHovawart štěňata s pp

Chovatelská stanice Westbohemia star prodá poslední povahově vynikající štěňátka hovawawarta s PP z nepříbuzného spojení po krásných a ...

ProdejŠtěňata Hovawartů s PP

Chovatelská stanice Queen Polly nabízí k prodeji štěňátka hovawartů s PP z výborného spojení. Oba rodiče DKK a DLK 0/0. Štěňátka jsou ...

ProdejŠtěňata Hovawarta s PP

Prodám štěňata hovawarta s průkazem původu po výborných rodičích (otec: champ. ČR,SR). Datum narození 6.7.2012 Štěňata jsou naprosto ...

ProdejProdám štěňata Hovawarta s PP

Prodám štěňata Hovawarta s Průkazem původu, narozena 6.7.2012. Budou vychovávána v 5-ti členné rodině, kde se setkají jak s kočkou, tak ...

ProdejPřijímáme rezervace na štěňátka Hovawarta

Nabízím štěňátka Hovawarta (černá, plavá, znakaři) po výborných rodičích - šampióni ČR, SR, ocenění v Rakousku, Oba rodiče DKK ...

Prodejpřijímáme rezervace

Nabízím štěňata hovawarta (vrh A, černá, plavá, znakatá) po výborných rodičích (šampioni ČR, SR, ocenění v Rakousku). Oba rodiče ...

ProdejHowavart, štěňata prodám

Hovawart, kamarád a hlídač. Prodám štěňata po výborných rodičích, narozená 1.6. 2011, odběr koncem července. Početný, ale velmi silný ...

ProdejHowavart, štěňata prodám

Hovawart, kamarád a hlídač. Prodám štěňata po výborných rodičích, narozená 1.6.2011, odběr koncem července. Početný, ale velmi silný ...

ProdejHovawart - štěňátka s PP

Nabízíme štěňátka hovawarta s PP. Narozena 25.04.2011, odběr v polovině června. Matka: Celesta Baffi WestBohemia star, Otec: Westy Gasko ...

ProdejHovawart - štěňátka s PP

Přijímáme záznamy na štěňátka hovawarta s PP. Narozena 25.04.2011, odběr v polovině června. Matka: Celesta Baffi WestBohemia star, Otec: ...

ProdejHOVAWART S PP

CHS z Arkova souhvězdí nabízí štěňátka hovawartů s PP. V neděli 9.1.2011 se nám narodilo 6 pejsků černých se znaky, 2 plaví pejskové a ...

Zvýhodněný inzerát Chovatelská stanice z Podhořanských kopců

Zabýváme se chovem hovawartů. Budeme se snažit odchovávat zdravá, krásná a pracovitá štěňátka.

Chovaná plemena:
 • Hovawart

Zvýhodněný inzerát Chovatelská stanice z Arkova souhvězdí

Chovatelská stanice hovawartů

Chovaná plemena:
 • Hovawart

Zvýhodněný inzerát Chovatelská stanice Kráľovská stráž

Našou najväčšou prioritou je zdravie šteniat. Preto nevyužívame príbuzenskú plemenitbu, ktorá síce ponúka rýchlu možnosť odchovu exteriérovo krásnych jedincov, ale s vysokým rizikom ...

Chovaná plemena:
 • Hovawart

Zvýhodněný inzerát Chovatelská stanice Chovatelská stanice Westbohemia star

Jsme chovatelská stanice plemene hovawart. Štěňátka vychováváme s láskou a jsou odchována v rodinném prostředí, odcházejí od nás vymazlená a řádně socializovaná. Otce štěňátek ...

Chovaná plemena:
 • Hovawart

Chovatelská stanice Iormino Grande

Jsme malá chovatelská stanice, která se asi nikdy nebude "pyšnit" velkým množstvím psů, či stovkami odchovů. Naše fenky mají maximálně tři vrhy za život. Prioritou je však pro nás ...

Chovaná plemena:
 • Hovawart
 • Kavalír King Charles španěl

Chovatelská stanice Queen Polly

Radek Provazník

Chovaná plemena:
 • Německý ovčák
 • Hovawart