Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Propriocepce

je pojmem pro hlubokou citlivost. Tvoří ji mechanoreceptory Golgiho tělíska a svalová vřeténka.

Jedná se o schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností (polohocit). Propriocepce je nezbytná pro správnou koordinaci pohybu, svalový tonus, průběh některých reflexů, registraci změny polohy těla atd. Z proprioreceptorů jsou podněty vedeny a přepojovány v míše, dále vedou zadními provazci. Projekce je do mozečku, thalamu, subkortikálních oblastí.

Překlad slova doslova znamená cítění z vlastního těla: lat. proprius vlastní; -cepce.