Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Strach má velké oči! – 20. díl

Věřili byste tomu, že třeba i jen vlastní pocit, nevyslovenou myšlenku nebo podvědomý strach majitele dokážou naši psi dobře vnímat a podle toho se i následně chovat? Návod na to, jak můžeme své chování ovlivnit nebo alespoň přizpůsobit dané situaci, naleznete v dalším díle našeho seriálu „Rozumíte svému psovi?“


Strach má velké oči! – 20. díl
Ing. Michaela Drábková, Ph.D. 30.9.2022 9454x Jak na to?

Posledně jsme si popsali, jak zvládnout u dospívajícího pejska nevhodné chování. Od počátečních nesnází projevujících se až známkami agresivního chování jsme se dostali k pohodovému soužití. Skoro ve všech případech projevu agresivity jde o ukrytou nejistotu, strach nebo nezvládnutou předchozí zkušenost. V dnešním díle si podrobněji popíšeme, jaké první kroky je možné udělat k jednoduššímu zvládnutí takovýchto situací.

Mnohdy záleží i na maličkostech

Strach má velké oči! – 20. díl

Strach není dobrým pomocníkem ani u psů, ani u lidí. Někdy i docela zanedbatelná situace může mít mnohem hlubší kořeny, než si dokážeme vůbec představit. Kdybychom v momentě, popsaném v jednom z minulých dílů, čivavu Olinku nepodpořili správným způsobem, po celý svůj další život by se potýkala se svým strachem. Její chování by pro ni i její okolí bylo náročné. Svým až agresivním projevem by se vystavovala také negativním reakcím od svého okolí. Takto by se nechtěně dostávala do situací, které by mohly být nebezpečné. A to si přeci nikdo z nás nepřeje. Je mnohem příjemnější trávit procházky v pohodě a klidu.

Utekl vám minulý díl, a také ten o fence Olince, na které odkazujeme i v tomto článku? Nebo byste si je chtěli znovu připomenout? Žádný problém! Stačí se podívat sem:
Kde má pejsek vypínač? – 19. díl
Kde má pejsek vypínač? – 19. díl

Má váš pes nějaký zlozvyk nebo se u něj v průběhu vašeho soužití vyvinulo chování, ...

28.8.2022Jak na to?

Jak se čivava Olinka přestala bát 9. díl
Jak se čivava Olinka přestala bát 9. díl

Trápí vás také nějaké neadekvátní chování vašeho psa a nevíte si s tím rady? Pak by ...

19.9.2021Jak na to?

Často z našeho pohledu i „nevinný“ zážitek nebo příhoda, ať již svou délkou působení (může to být jen několik vteřin) nebo mírou působení (jak silně na jedince působí) může mít vliv na další život dané bytosti. Stejně jako člověk, tak i pes má své pocity a z různých situací si odnáší své „poznatky“. Ačkoliv si to neuvědomuje, poznatky z těchto situací se hromadí v jeho vnitřním světě. A když jednotlivé poznatky nezpracuje, tak si svou „zkušenost“ nese s sebou po celý další život. Takto to máme my lidé. Podle mého názoru to mají obdobně i psi. Psi cítí stejně jako my lidé, pociťují emoce a reagují na základě svých poznatků. My lidé to máme dále ztížené přemýšlením o „tom, co by, kdyby" a uměním předpokládat. Mnohdy po svém negativně působícím poznatku nedáváme ani druhou šanci, aby nám náhodou něco neublížilo.

Pes žije přítomností

Strach má velké oči! – 20. díl

V tomto vidím ve srovnání s námi lidmi u psů velký rozdíl. Psi reagují na nastalou situaci. Psi nepředpokládají, nevyčítají, nekonstruují a ve svém přítomném nastavení neočekávají situace, které neexistují. Samozřejmě, že si pamatují situace, do kterých se dostali. Např. že minule v určitém místě byla kočka, kterou mohli honit. A tak se v těchto místech jdou přesvědčit, zda-li tam náhodou opět není. Pamatují si i negativní zkušenosti. Této situaci se potom snaží vyhnout, jelikož jim nebyla příjemná nebo vyvolala strach. Psi řeší vše v situaci, která nastane.

Psi nepředpokládají, nevyčítají, nekonstruují a ve svém přítomném nastavení neočekávají situace, které neexistují!

Člověk více přemýšlí

Strach má velké oči! – 20. díl

My lidé jsme v tomto jiní. Z případů z mé praxe vím, že my sami reagujeme na situaci, která neexistuje. Umíme totiž předpokládat a vytvářet manipulací momenty a katastrofické scénáře. Mnohdy tato reakce vychází z našich minulých zkušeností, kdy jsme se ve vteřině dostali do pro nás velmi negativní situace a aniž bychom ji zavinili, tak jsme ji museli zvládnout. Tyto případy mohou být pro různé jedince různě náročné, ať již je to pes nebo člověk. Pro tentokrát se však zaměříme na strach lidský. Určitě dobře známe případy, kdy se člověk při setkání se psem dostal do určitých nepříjemností. Např. leknul se v podobné chvíli, při které byl jeho pes nebo dokonce on sám pokousán. Nebudeme se teď věnovat konkrétním „zážitkům“, ani hledání viníka v situaci, kdy pes pokouše člověka. Toto nechci komentovat záměrně. Myslím si, že není dobré soudit či se vyjadřovat k něčemu, u čeho jsme nebyli přítomní. Tyto problémy vznikají, jsou nemilé a mohou být způsobené různými okolnostmi či vlivy. Raději se proto dnes zaměříme na to, jak zvládnout strach, když má již člověk nějaký takto negativní zážitek za sebou.

Strachové reakce a jak z toho ven

Strach má velké oči! – 20. díl

Strach je velmi rychlý pocit, řazený mezi negativní emoce. Strach je negativní emocí, protože v nás vyvolává reakci, kterou mnohdy nedokážeme předpokládat. Ale určitě to bude jedna z reakcí, které nám příroda dala do vínku: 1. ztuhnutí, 2. útěk nebo 3. útok. Stejně my i psi reagujeme v rozdílných situacích rozdílně. Zmíněné tři reakce jsou v těchto případech mnohem rychlejší, než je náš lidský mozek schopen zpracovat a zachovat se zcela jinak. Tyto reakce jsou přírodní a pro zachování života dřívějších druhů byly velmi vhodné. V naší lidské společnosti je dnes již nepotřebujeme. I když to mnohdy nechceme, svou rychlostí hrají v naší odpovědi hlavní roli na nastalou situaci. V životě se můžeme momentu, ze kterého máme strach, jednoduše vyhnout. Ale on nevymizí. Bude s námi pořád. Nebo je možné tuto emoci uchopit a podílet se na jejím odstranění ze života.

Uveďme si příklad: „Když jsem byla malá, tak mě pokousal pes.“ Tuto zkušenost si možná mnoho lidí nese od dětství až do dospělosti. Je to nepříjemný pocit. Věřím, že většina z nich se chce tohoto negativního pocitu zbavit, aby je v jejich životě neobtěžoval. V každé další situaci, kdy vidí, či potkají psa, již předpokládají, že se uvedený problém bude opakovat. Že bude stejný jako ten, co dříve zažili. Jejich vnitřní pocit se změní v paniku. Jejich myšlenky je nutí vidět ten moment, kdy je pes napadá, aniž by sami v přítomné chvíli uvažovali reálně. Ano, je to těžké. Je těžké nenechat tyto ukotvené pocity znovu přivolat popsané zážitky z minulosti. Rozumím vám. A říkám: „V nebezpečné situaci udělejte vše pro to, abyste byli v bezpečí!“ To je velmi důležité. Nevystavujte se zbytečně věcem, o kterých si myslíte, že je nezvládnete.

Myšlenka je přáním, které vysíláme k tomu, aby se tak stalo!

Naučme se zůstat v klidu

Strach má velké oči! – 20. díl

Podívejme se však na to trochu jinak. Já věřím, že ve své podstatě, neexistuje zlý člověk nebo zlý pes. Nikdo z nás se nerodí zlý. Když budeme vycházet z tohoto základu, tak negativní reakce vznikají na základě negativní zkušenosti nebo opomenutí respektu k informacím, které k nám druhá bytost vysílá. Je dobré si uvědomit, že každý pes reaguje na vnitřní pocity a myšlenky člověka. Je na náš vnitřní svět velmi napojený a je k němu citlivý. Pociťujeme-li strach, je to negativní pocit, který pes vnímá. Myslíme-li na situaci, kdy nás pes kouše, tak je to také informace, která většinou přispívá (ale nemusí být jediná) k formování naší nejbližší budoucnosti. Myšlenka je přáním, které vysíláme k tomu, aby se tak stalo. Při setkání se psem toto může být velmi přitěžující a pomůže vám, pokud dokážete zůstat v klidu.

Strach má velké oči! – 20. díl

Rychlým pomocníkem jak se dostat do klidu, je jeden hluboký nádech a hluboký výdech. Klidně toto dýchání opakujte i několikrát. Vnitřním klidem psí bytosti ukážete, že se setkává s partnerem, který je vyrovnaný, sebevědomý a je vědomě v dané situaci. Nevysíláte do svého okolí přání, která si nepřejete, aby se odehrála. A neponižujete své „postavení“ v dané situaci negativním pocitem strachu. Většinou partner, kterého potkáváte, reaguje na váš stav a podle něj zvolí, jak k vám přistoupit. Stejně jako když se setkávají psi.

Svým vnitřním rozpoložením dokážete mnohdy i psa, který je v negativní náladě, odradit od jakékoliv negativní reakce!

Kdo chce, určitě cestu najde…

Strach má velké oči! – 20. díl

Svým vnitřním rozpoložením dokážete mnohdy i psa, který je v negativní náladě, odradit od jakékoliv negativní reakce. Prostě se vám vyhne, jelikož není nic, co byste k němu vysílali. Pokud jste ale na nízké emoční úrovni, tak i pes s nízkým sebevědomím může mít pocit, že vás jako partnera může vystrašit. Dělá to z důvodu vlastních obav či strachu z vás, nebo s úmyslem vás odradit či vylekat. Tato situace způsobí zvýšení jeho sebevědomí alespoň pro tuto chvíli. Pokud mu tato reakce již několikrát prošla a měl z ní popsaný pozitivní zisk, tak to bude zkoušet i nadále. A hlavně v situacích, kde je bytost, se kterou se setká, oslabená strachem.

Strach má velké oči! – 20. díl

Vše je dáno zákonem akce a reakce a komunikací dvou partnerů dané situace. Pokud budete komunikovat v klidu a bez negativních emocí, je velmi velká pravděpodobnost, že vám nebezpečné situace, které jste si představovali, z vašeho života vymizí. Sledujte tyto změny. Nebuďte na sebe nároční a začněte pracovat na změně v situacích, které jsou pro vás ještě zvladatelné. Potom až přistupte k náročnějším úrovním. Každým krokem se posunete o kus k odstranění strachu ze svého života. V případě, že se vám to stále nedaří nebo strach přetrvává, budu ráda vašim průvodcem na cestě ke zlepšení. Ze setkání si odnesete metody, techniky a triky, které vám pomohou ke zvládnutí i náročnějších momentů. Dokážete podpořit sebe i svého pejska k omezení neklidných reakcí a také i podvědomého strachu. Najdeme právě pro vás vhodné řešení, které vás podpoří v budoucích společných chvílích. Na příklady trablů každodenního života, které jsme s tisíci majiteli pejsků již společně dokázali odstranit, se můžete podívat na YouTube kanále Michaela Drábková Pes Parťák v minisérii “Jak z neposlušného chlupáče udělat psího andílka”.

https://www.youtube.com/channel/UC2uzkEUh1pcZmNVA4yzU0mA

Ing. Michaela Drábková, Ph.D.

Foto a ilustrační foto: archiv Michaely Drábkové, Jitka Metličková, Martina Irglová, Lenka Čtvrtníčková, Míla Černá, Markéta Nelešovská, Alena Vanžurová,

http://www.pespartak.cz/

http://www.znakovarecpropsy.cz/

https://www.facebook.com/pespartak/

Cesta do psí duše

Srdečně vás zvu na přednášku a praktický workshop „Cesta do psí duše“. Akce se uskuteční 29. října 2022 ve Valašském Meziříčí. Více informací najdete na www.pespartak.cz. Budu se na vás těšit!

Míša Drábková

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...


    Článek zařazený v seriálu: Rozumíte svému psovi? (35 článků)



    -->