Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Legendy československé kynologie – Ing. Karel Hartl

V září 2023 odešla velká a zářivá hvězda naší kynologie. Nestor, legenda, odborník, šlechtitel a také velitel v jedné osobně pan Ing. Karel Hartl se dožil úctyhodných 99 let a my jej nyní uvádíme do naší virtuální síně slávy. Rozhodně se tam mezi svými kolegy kynology neztratí a bude je tam určitě velmi bavit svým věčným optimismem.


Legendy československé kynologie – Ing. Karel Hartl
Ing. Bc. Jiří Rulc 4.10.2023 2616x Legendy československé kynologie

Ing. Karla Hartla zná snad každý pejskař nejen v Čechách, ale také na Slovensku a i dále za hranicemi. Byl…, ale vlastně ne, navždy bude oním otcem českého a slovenského národního plemene československý vlčák. Byl úžasnou osobností a mnozí bychom se od něj měli učit. Celý svůj život věnoval psům, především těm služebním a také lidem kolem nich. Je nám velkou ctí, že vám nyní jeho pestrý život, obětavou práci i věčný odkaz můžeme trochu více přiblížit…

Pplk., v. v. Ing. Karel Hartl

(*14. 8. 1924 – †28. 9. 2023)

Náčelník skupiny služební kynologie oddělení výkonu služby velitelství PS MNO

Náčelník operačního odboru služební kynologie HS PS OSH

Významná osobnost služební kynologie

Je jenom málo „pejskařů“, kterým by toto jméno něco neříkalo. Karel Hartl se psy strávil snad celý svůj dlouhý život. Věnoval se jim od mládí a shodou okolností se mu stali životní naplní a osudem. Spolu s Karlem Všolkem byli v padesátých létech organizátory chovu německých ovčáků na CHS bývalé Pohraniční stráže, která vlastně funguje dodnes. I když o PS poslední léta slyšíme leccos nelichotivého, zůstává faktem, že importy realizované v době ne zcela volného styku ze zemí původu plemene dokázaly udržet úroveň našeho chovu německých ovčáků. Přestože Karel Hartl později věnoval své úsilí tvorbě nového plemene – československého vlčáka, patří mu dík za celou řadu fundovaných článků o chovu a výcviku psů. Stejně tak za knihu o výcviku, která vyšla v několika vydáních. Byl jsem několikrát posluchačem jeho přednášek na různé téma. Neznám snad nikoho, kdo dokáže srozumitelným způsobem o psech vyprávět. Karel Hartl, přes občasné nesnáze, které asi přináší věk, je stále velmi svěží a plný elánu. (z archivu dopisovatele PPČ Jana Stibůrka)

Původní povolání

Karel Hartl se narodil v Blatné u Strakonic. Vyučil se nástrojařem, přičemž se jeho koníčkem staly opravy psacích strojů. Při této činnosti se naučil velice obstojně psát na stroji, a to mu umožnilo po nástupu k Pohraniční stráži využít své zkušenosti na kádrovém oddělení, kde se etabloval ve funkci písaře. V průběhu své působnosti na této pozici získal nepřeberné množství osobních styků, protože byl přítomen u všech nástupů poddůstojníků a důstojníků, kteří se hlásili k Pohraniční stráži ihned po skončení II. světové války. Jeho další samostatnou činností se později stalo vysílání profesionálních řidičů včetně technického a technologického zařízení na velvyslanectví v zahraničí, kde působilo naše ministerstvo zahraničí.

Služební postup a významné životní události

21. 7. 1945  - Nástup k Ministerstvu národní bezpečnosti, zde absolvoval základní výcvik u SNB Domažlice.

17. 8. 1945 - Výkonný orgán Vnitřní stráže Vítkovice

16. 11. 1945 - Výkonný orgán SNB – pohraniční oddělení Zlaté návrší, zde při obchůzce nalezl volně pobíhajícího psa německého ovčáka slyšícího na jméno RALF, později byl převelen k pohraničnímu oddílu SNB.

Rok 1946 - Povýšení do hodnosti strážmistr.

6. 6. 1946 - Ošetřovatel psů SNB, pohraniční oddělení Datlovy Boudy na Zlatém Návrší

Rok 1946  - Se služebním psem Rikym absolvoval základní kurz pro psovody v Ústavu pro chov a výcvik psů četnictva v Pyšelích u Prahy.

26. 6. 1947 - Účast v pohotovostním oddíle UPA na Slovensku proti banderovcům+ Clona – školení ve Frymburku.

21. 12. 1947 - Zástupce velitele čety SNB Datlovy Boudy

31. 5. 1948 - Policejní inspektor SNB Hradec Králové.

1. 6. 1949 - Kádrová správa, referent operačního oddělení výkon u služby praporu v Hradci Králové

Rok 1950 - Po zrušení Ochrany státních hranic odešel na velitelství PS 9600 Praha.

2. 1. 1950 - Frekventant Vojenské učiliště Praha-Vršovice

10. 8. 1950 - Získal povolení ke sňatku se Zdenkou Hejnou a následně se s ní oženil.

2. 1. 1951 - Povýšen do hodnosti podporučík.

1. 7. 1951 - Povýšen do hodnosti poručík.

16. 7. 1951 - Velitel roty se služebním psem, útvar PS Vejprty

1. 5. 1953 - Povýšen do hodnosti nadporučík.

Rok 1951 - Ustanoven velitelem Poddůstojnické školy PS v Doupově.

1. 2. 1952  - Velitel útvaru 9300 PS Doupov, kam jej jmenoval do funkce gen. Šmolda. Jednalo se o Vojenský újezd.

1. 11. 1953 - Absolvuje jazykový kurz ruského jazyka před vysláním do SSSR.

10. 2. 1954 - Výcvikový kurz pro psovody a velitele v Alma Atě (SSSR), kam odcestoval se služebním psem Kazbekem.

1. 4. 1955 - Náčelník služební kynologie operačního odboru HS PS 9600

1. 5. 1956 - Povýšen do hodnosti kapitán.

1. 9. 1959 - Starší referent kynologie, operační oddělení výkonu služby operačního odboru HS PS 9600

1. 5. 1961 - Povýšen do hodnosti majora.

1. 5. 1966 - Povýšen do hodnosti podplukovník.

30. 6. 1963 - Ukončil pětileté studium na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze, obor zootechnika, zde získal titul inženýr.

1. 1. 1966 - Převeden z Ministerstva vnitra pod Ministerstvo národní obrany.

1. 3. 1966 - Náčelník skupiny služební kynologie, oddělení výkonu služby, velitelství PS Ministerstva národní obrany.

Rok 1966 - Odjíždí na Kubu, kde 40 km Havany zakládá v San Chose chovatelskou stanici, pobyt v délce sedmi měsíců, kam s sebou přivezl státní dar, a to 30 psů plemene německý ovčák s tím, že z přepravních beden, ve kterých se psi převáželi, měli psi na Kubě dlouhodobě boudy.

1. 7. 1973 - Vedoucí starší důstojník oddělení služby operačního odboru

1. 1. 1976 - Dočasně pověřen funkcí náčelníka skupiny služební kynologie operačního odboru HS PS 9600.

Rok 1978 - Odjíždí na Kubu na tři měsíce, kam s sebou přiváží opětovně státní dar, a to šest psů, realizuje na místě výcvik psů na vyhledávání drog pro letiště a přístavy, pobyl zde tři měsíce, Fidelovi Castrovi věnoval psa - dogu harlekýna.

1. 12. 1980 - Náčelník operačního odboru služební kynologie Hlavní správy Pohraniční stráže při ochraně státních hranic.

Rok 1981 - Vede roční výcvik instruktorů služební kynologie na Kubě se zaměřením na detekci zbraní.

Rok 1983 - Po více 27 letech odchází z funkce náčelník operačního odboru služební kynologie PS.

Rok 1985 - Odjíždí opětovně na Kubu na pozvání Fidela Castra, aby jako poradce pomohl s realizací chovu, kvůli velikým úhynům psů z důvodu parazitárního svalového onemocnění zajištěny léky z Mexika, vzhledem k problémům nechal dovézt z Jamajky dobrmany, kteří se snadněji aklimatizovali v místních podmínkách.

Rok 1988 - Odjíždí již mimo výkon své původního služebního zařazení znova na Kubu, kam přiváží celkem 25 psů.

Udělené medaile

Rok 1955 - Za službu vlasti

Rok 1961 - Za zásluhy o obranu vlasti

 

Kynologická ocenění, která Karel Hartl obdržel

Rok 2004 - Čestný člen Českého kynologického svazu

Rok 2007 - Stříbrná medaile za dlouholetou činnost ve prospěch Československé a České kynologie – uděleno Českou kynologickou unií

Rok 2008 - Čestný člen italského klubu Cane LUPO

Rok 2010 - Ocenění za zásluhy o vznik československého vlčáka klubem Cane LUPO

Rok 2013 - Zlatá medaile Slovenské kynologické jednoty

Přínos Karla Hartla

Ing. Karel Hartl patří mezi průkopníky služební kynologie, zejména pak chovu německého ovčáka, výchovy a výcviku samotného. V průběhu svého života se podílel se na tvorbě celé řady publikací, které jsou dodnes vyhledávány kynologickými odborníky a historiky, a to nejenom v České a Slovenské republice, ale i v zahraničí. Je autorem celé řady odborných článků, které uveřejňoval v časopisech Stráž vlasti, Bulletin AV, Hunde revue, Naše vojsko, Kynologie, Pes přítel člověka a Fauna. Odborné informace přednášel také na odborných konferencích a sympoziích v ČSSR a v zahraničí. Všechny své odborné vědomosti, které v průběhu své dlouholeté činnosti získal, za svého života nezištně předával mladší generaci. Velice rád se v posledních letech zúčastňoval akcí pořádaných kynologickými organizacemi, které se zabývají služebním výcvikem, chovem a výstavnictvím. Uvedu příklad: Odbor služební kynologie a hipologie Policejního prezidia, Konference policejních historiků při Muzeu Police ČR, Základní kynologická organizace Chomutov, Chovatelská stanice Krásnoočko, Základní kynologická organizace Aš apod.

Všechny své odborné vědomosti, které v průběhu své dlouholeté činnosti Ing. Karel Hartl získal, za svého života nezištně předával mladší generaci!

Publikační činnost Karla Hartla

Rok 1957 - Směrnice pro výcvik služebních psů v PS

Rok 1965 - I. Československé symposium o chovu Německých ovčáckých psů, Kolín

Rok 1969 - Výcvik psa – spoluautor (Hartl, Němec, Skuhrovský), Praha

Rok 1970 - Výcvik psa – spoluautor (Hartl, Němec, Skuhrovský), Bratislava

Rok 1970 - Kynologie – učební texty pro služební funkcionáře

Rok 1972 - I. Symposium výcviku psů s mezinárodní účastí, Pardubice

Rok 1976 - Výcvik a použití služebních psů v OSH

Rok 1979 - Výchova a výcvik psa

Rok 1983 - Člověk a pes

Rok 1983 - Právo a státní hranice

Rok 1986 - Člověk a pes

Rok 1989 - Člověk a pes

Rok 1996 - Československý vlčák (Hartl, Jedlička)

Rok 2010 - Ve šlépějích chodů (Šefraný, Hartl)

Rok 2010 - Dějiny služební kynologie

Rok 2011 - Orosené vzpomínky (Kábele, Hartl)

Rok 2016 - Pohraniční stráž v pamětech a činech (Kábele, Hartl)

Rok 2018 - Pohraniční stráž v paměti a činech (Kábele, Hartl)

Projekt mezidruhového křížení německého ovčáka a karpatského vlka

V letech 1956 – 1982 Karel Hartl na začátku své služební kariéry realizoval vědecký projekt. Úkolem projektu bylo prověřit možnosti při křížení vlka do chovu německých ovčáků. Cílem bylo získání větší odolnosti v zimních podmínkách pohraničních hor. Dalším cílem bylo zjistit možnost využití některých vlastností vlka pro službu na státní hranici. Závěrem se mělo dojít k tzv. vytvoření nového plemene -československého vlčáka. Projekt byl však v průběhu realizace ukončen vzhledem k tomu, že nové plemeno pro své negativní vlastnosti nesplňovalo podmínky pro využití ve služební kynologii.

Výkon v civilních kynologických funkcích

1956 – 1968 - Předseda Československého kynologického svazu.

1959 – 1981 - Zástupce v Mezinárodní kynologické unii (FCI)

1959 – 1991 - Člen ústředního výboru československého svazu chovatelů drobného zvířectva

Rok 1966 - Na 3. sjezdu Československého svazu chovatelů drobného zvířectva zvolen členem ústředního výboru a zároveň předsedou odborné komise pro psy služebních plemen.

1982 – 1993 - Předseda chovatelské komise československého vlčáka.

 

 

Ing. Bc. Jiří Rulc

Foto, zdroje a archivy: osobní spis Karla Hartla, archiv Karla Hartla, archiv Jiřího Rulce, archiv PS, fond ABS, fond 2322/PS, archiv Jana Stibůrka, archiv Jana Bystrianského, archiv Michaely Šultové

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Pytlopamlskovník eCanis - velký

Pytlopamlskovník eCanis, který je k dispozici v naší nabídce, se vyznačuje jednoduchým a funkčním designem. Může se nosit hned třemi různými způsoby: volně připnutý k opasku pomocí malé karabiny,  jako kabelka přes rameno,  pevně připnutý k opasku. 

ZB000789
od 450
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
MERCH eCanis
Deštník eCanis

Už nikdy nemusíte moknout! Vybavte se do jakéhokoliv deštivého počasí krásným a stylovým deštníkem z naší dílny, který rozjasní každý pošmourný den. Barva bílá s potiskem eCanis a naší sympatické maskotky – maliňačky Dior.

Skladem
ZB000504
250
MERCH eCanis
Výstavní pamlskovník

Malý pamlskovník kolem pasu je vhodný zejména při předvádění psa na výstavách. Využít ho lze ale i při dalších kynologických aktivitách či při běžných procházkách. Ruční zakázková práce, vyrobeno v ČR.

ZB000495
od 250
MERCH eCanis
Pouzdro na mikrotenové sáčky

Textilní pouzdro na sáčky na psí exkrementy – zásobník na pytlíky na psí trus. Díky praktické karabině jej lze zavěsit například na opasek a je tak vždy pohodlně po ruce.

ZB000486
od 125
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->