Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Československý vlčák

Český názevČeskoslovenský vlčák
Původní názevČeskoslovenský vlčák
Zkratka plemeneCSV
Číslo standardu332
FCI skupinaI. - Ovčáci a honáčtí psi
Velikostvelký (nad 61 cm)
Druh srstistředně dlouhá
Vhodnostpro zkušené
pro aktivní lidi
Umístěnído bytu
na zahradu
Využitísport
dlouhé tratě

Standard

Krátký historický přehled

V roce 1955 se v tehdejší ČSSR uskutečnil biologický pokus, křížení německého ovčáka a karpatského vlka. Pokus potvrdil, že je možné odchovat potomky jak ze spojení psa a vlčice, tak i ze spojení vlka a feny. Převážná většina kříženců měla genetické předpoklady pro další šlechtění. V roce 1965, po ukončení pokusů, byl zpracován projekt k vyšlechtění nového plemene psů, kteří by spojovali použitelné vlastnosti vlka s vhodnými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán tehdejším Federálním výborem chovatelských svazů ČSSR jako národní plemeno.

Celkový vzhled

 • Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce. Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

Důležité proporce

 • Délka těla :
  Výška v kohoutku = 10 : 9
  Délka čenichové partie :
  Délka mozkové oblasti = 1 : 1,5

Povaha a charakter

 • Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující.
 • Neohrožený a odvážný. Nedůvěřivý.
 • Svému pánovi projevuje neobyčejnou věrnost.
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům. Všestranně upotřebitelný.

Hlava

 • Souměrná, dobře osvalená, při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví.

Mozkovna:

 • Při pohledu ze strany i zepředu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný.
 • Stop:
  Mírný.

Obličejová část:

 • Nos:
  Oválný, čemý.
 • Tlama:
  Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu.
 • Pysky:
  Pevně přiléhající, koutky uzavřené. Okraje pysků jsou černé.
 • Čelisti/Zuby:
  Čelisti silné a souměrné. Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus se 42 zuby podle obvyklého zubního vzorce. Pravidelná linie skusu.
 • Líce:
  Suché, dostatečně osvalené, výrazně nevystupují.
 • Oči:
  Úzké, šikmo uložené, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka.
 • Uši:
  Vztyčené, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku). Zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii. Svislice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.

Krk

 • Suchý, dobře osvalený, v klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psovi umožnit bez námahy dosáhnout čenichem na zem.

Trup

 • Horní linie:
  Plynulý přechod od krku k trupu, mírně skloněná.
 • Kohoutek:
  Dobře osvalený, zřetelný, nesmí však narušovat plynulost horní linie.
 • Hřbet:
  Pevný, rovný.
 • Bedra:
  Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.
 • Záď:
  Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.
 • Hrudník:
  Souměrný, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru zužující se směrem k hrudní kosti. Hloubka hrudníku nedosahuje k loktům. Rukojeť kosti hrudní nepřečnívá přes kloub ramenní.
 • Spodní linie a břicho:
  Břicho pevné a vtažené. Slabiny lehce vpadlé.

Ocas

 • Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů. Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.

Končetiny

Hrudní končetiny:

 • Hrudní končetiny jsou rovné, pevné, suché, úzce postavené s mírně ven vybočenými tlapami.
 • Rameno:
  Lopatka je uložená více v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel asi 65 stupňů.
 • Paže:
  Silně osvalené, s lopatkou svírá úhel 120 až 130 stupňů.
 • Lokty:
  Těsně přiléhající k hrudníku, nevybočují z linie nohy. Výrazné, dobře pohyblivé. Kost pažní a předloktí svírají úhel přibližně 150 stupňů.
 • Předloktí:
  Dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky psa v kohoutku.
 • Kloub zápěstní:
  Pevný, dobře pohyblivý.
 • Nadprstí:
  Dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Při pohybu lehce péruje.
 • Tlapy hrudních končetin:
  Velké; mírně ven vybočené, delší klenuté prsty a silné tmavé drápy. Výrazné, pružné, tmavé polštářky.

Pánevní končetiny:

 • Silné. Rovnoběžně postavené. Svislice spuštěná od sedacích hrbolů prochází středem hlezenního kloubu. Paspárky jsou nežádoucí a musí se odstranit.
 • Stehno:
  Dlouhé, dobře osvalené. Stehenní kost s pánví svírá úhel asi 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný a dobře pohyblivý.
 • Koleno:
  Silné, dobře pohyblivé.
 • Bérec:
  Dlouhý, suchý, dobře osvalený. S nártem svírá úhel asi 130 stupňů.
 • Hlezenní kloub:
  Suchý, pevný, dobře pohyblivý.
 • Nárt:
  Dlouhý, suchý, směřuje téměř kolmo k zemi.
 • Tlapy pánevních končetin:
  Delší klenuté prsty se silnými tmavými drápy. Výrazné polštářky.

Pohyb

 • Harmonický, lehký, prostorný klus, při němž se končetiny pohybují co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod.

Kůže

 • Elastická, pevná, bez vrásek. Nepigmentovaná.

Osrstění

 • Vlastnosti srsti:
  Rovná, uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílná. V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, šourek, vnitřní část ucha a meziprstí. Krk je dobře osrstěný.
 • Barva srsti:
  Žlutošedá až stříbrošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zbarvení se světlou maskou.

Výška a hmotnost

 • Kohoutková výška:
  Psi nejméně 65 cm
  Feny nejméně 60 cm
 • Hmotnost:
  Psi nejméně 26 kg
  Feny nejméně 20 kg

Vady

 • Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů má být považována za vadu. Závažnost, s jakou je na vadu pohlíženo, má být úměrné jejímu stupni.
 • Těžká nebo lehká hlava.
 • Ploché čelo.
 • Chybějící dva PM1 (třenové zuby 1) nebo oba M3 (stoličky 3) nejsou penalizovány. Naproti tomu chybějící jeden M3 a dva PM1 nebo chybějící jeden PM1 o oba M3 jsou považovány za vadu.
 • Tmavě hnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí.
 • Hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši.
 • Vysoko nesený krk v klidu, nízko nesený krk v postoji.
 • Nevýrazný kohoutek.
 • Netypická horní linie.
 • Dlouhá záď.
 • Dlouhý, nízko nasazený a nesprávně nesený ocas.
 • Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení hrudních končetin.
 • Měkké nadprstí.
 • Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
 • Nevýrazná maska.
 • Krátký krok, vlnitý pohyb.

Vylučující vady

 • Agresivita nebo přílišná bázlivost.
 • Nesouhlas v proporcích.
 • Vady chování a povahy.
 • Netypická hlava.
 • Chybějící zuby (kromě 2 PM1 a M3 – viz. odstavec Vady), nepravidelný skus
 • Netypický tvar a uložení oka
 • Netypické postavení ucha a netypický tvar ucha.
 • Lalok.
 • Velký sklon zádě.
 • Netypický hrudník.
 • Netypické nasazení a nesení ocasu.
 • Chybný postoj a netypické hrudní končetiny.
 • Otevřená srst a netypická srst.
 • Jiné než standardní zbarvení.
 • Uvolněné vazy.
 • Netypický pohyb.
 • Vyloučeni mají být všichni jedinci, vykazující fyzické abnormality nebo abnormality v chování.

N.B.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata úplně sestouplá v šourku.

Kalendář akcí

Československý vlčák s PP

Máme nakryto a přijímáme rezervace na štěňátka!! :) Předpoklad narození začátek prosince. Matka: Faylinn Vlčí tlapka ( Aileen Vlčí tlapka x Feers Lupifelix) Otec: Green Tawy ( ...

select nazev from lokality where id='6' LIMIT 1
Lokalita v
Okres Praha 5
Kategorie
Plemeno
Datum vložení
11.10.2018 - 13:54
cena: ,- Kč
Ověřený mail