Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Také jste se prostřednictvím našeho rozhovoru se zájmem seznámili s uherskobrodskou střední školou zaměřující se mimo jiné i na kynologii a chov psů? A rádi byste se dozvěděli ještě více podrobností o průběhu výuky a možnostech následného uplatnění v praxi? Další důležité informace vám tedy nabízíme právě nyní! Určitě si tedy nezapomeňte přečíst i toto pěkné povídání!


Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!
Kateřina Smětáková 19.11.2023 694x Děti a juniořiOstatní rozhovory

V minulém článku nám pan ředitel Ing. Jiří Polanský představil SOU v Uherském Brodě, která je jeho působištěm již dlouhých dvacet tři let. Naše návštěva na Dni otevřených dveří byla velmi přínosná co do informací o oboru Chovatelství se zaměřením na kynologii. A protože jich bylo opravdu hodně, přinášíme vám další podnětné povídání. Doufám, že zde naleznete vše podstatné a třeba vám tento článek pomůže v rozhodování kam na střední školu.

Pane řediteli, hlásí se na tento obor hodně studentů? Nepřevyšuje poptávka kapacitu volných míst?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Ano, na tento obor se každý rok se hlásí více zájemců, než můžeme přijmout. Ale toto číslo je pro veřejnost zavádějící, protože polovina z přijatých uchazečů je přijata i na gymnázia, tak se pomyslná laťka posouvá níže. Vypovídající je spíše to, že v roce 2022 jsme na odvolání nepřijali jedenáct žáků, a v roce 2023 jsme na odvolání nepřijali čtrnáct žáků. Každým rokem máme zaplněnu jednu třídu budoucích kynologů, aby po absolvování měli naši studenti uplatnění na trhu práce.

Máte na uchazeče nějaké specifické požadavky, nebo se může přihlásit kdokoliv?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Ke studiu se může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje zdravotní předpoklady a má uzavřenou povinnou školní docházku. Tento čtyřletý maturitní obor je určený především pro vycházející žáky ze základních škol. Ale to není konečná nabídka. Pokud má zájemce maturitní nebo vyšší vzdělání, a pokud máme kapacitu, tak se může rovněž přihlásit ke studiu, a rozšířit si vzdělání o tento obor a zaměření.

Ke studiu se může přihlásit kdokoliv, kdo má zdravotní předpoklady a uzavřenou povinnou školní docházku!

Na jaké předměty, kromě těch běžných, se budoucí kynologové mohou těšit?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Pokud vynechám všeobecné předměty, tak kromě těch speciálních kynologických, jako jsou výcvik psů, chov psů, jsou to i běžné chovatelské předměty, Veterinářství, Chov zvířat (hospodářských), Chov zvláštních zvířat (včely, terarijní, akvaristická zvířata, exoti, kožešinová zvířata aj). Rovněž je jedním z maturitních předmětů i Podnikání v chovu zvířat. Naši žáci absolvují předmět Výcvik psů od druhého do čtvrtého ročníku. Výcvik psů probíhá prakticky. Žáci jsou rozděleni do dvou až tří skupin. Každá skupina má vlastního výcvikáře, který uplatňuje k jednotlivým týmům individuální přístup. Hodiny jsou velmi rozmanité. Někdy se cvičí ve skupině a někdy jdou naopak týmy jednotlivě. V druhém ročníku se žáci se svým psem připravují na složení základních zkoušek z poslušnosti. Zkoušku si volí dle vlastního výběru, a to buď národní ZZO nebo mezinárodní BH-VT. Ve vyšších ročnících se žáci mohou věnovat dále sportovní kynologii, případně se mohou více zaměřit na agility. Seznamují se také s dalšími psími aktivitami a sporty – s některými pouze teoreticky, s některými pak i prakticky. Za všechny můžu zmínit například v teoretické rovině záchranářský výcvik, mysliveckou kynologii, pasení. V rovině praktické pak například canisterapii, nosework, hersenwerk, dogfitness apod. K výuce a praktickým ukázkám naše škola vlastní širokou škálu pomůcek. Ať už je to výbava určená ke sportovní kynologii, kompletní sada překážek pro agility, tak i pomůcky pro balanční cvičení se psy (targety různých velikostí a balanční čočky nejrůznějších tvarů a velikostí). Všechny pomůcky jsou našim studentům k dispozici jak pro přímou výuku, tak i pro individuální výcvik v jejich volném čase. Navíc žáci mohou využívat mimo výcvikových pomůcek taktéž i kynologickou literaturu, kterou naše škola vlastní.

Veškeré pomůcky a vybavení pro výcvik jsou žákům plně k dispozici jak v době výuky, tak i ve volném čase!

Mohl byste nám více přiblížit, co obnáší výuka Chovu psů?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Chov psů je teoretický předmět, ve kterém se studenti dozvědí vše podstatné o nejlepším příteli člověka. Za čtyři roky se probere původ psa, vznik a význam psích plemen, naučí se anatomii a fyziologii. Probírá se vše okolo reprodukce, chovu i odchovu – osvojí si znalosti, jak se pes uchovní, aby mohl mít štěňata s PP, a také jak se orientovat v chovatelské dokumentaci. Řekneme si důležité věci o odchovu štěňat, jejich správné socializaci nebo i o povahových testech štěňat. Probereme úpravu psa, kterou si prakticky vyzkouší. Spolu s předmětem Veterinářství projdeme nejčastější psí nemoci, jejich léčbu a prevenci. Studenti samozřejmě dostanou i představu o základech genetiky, bez které se žádná chovatelská práce neobejde.

Necháváte výběr psa na studentech, nebo máte daný okruh vhodných plemen? Využívají studenti i křížence?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Výběr necháváme na studentech, protože s nimi a jejich rodinou bude pes deset až patnáct  let žít. Máme k nim však nějaká doporučení. Je jedno, jestli se jedná o plemeno nebo křížence. Pes by měl být ale přátelský, neagresivní k lidem i k ostatním psům. Podmínku, že pes nesmí být agresivní, máme přímo v předpisech školy. Sejde se nám totiž v areálu cca čtyřicet ubytovaných psů a další dojíždí na předmět Výcvik psů nebo na kroužky. Se studenty výběr psa probíráme, snažíme se jim doporučit ne extrémně aktivní plemena, pokud už nemají předchozí zkušenosti, že taková plemena zvládnou – aby nepřecenili své síly.  A v případě ubytovaných psů výběr velmi ovlivňuje fakt, aby pes zvládl pobyt v kotci.

Studenti mají ve výběru plemen volnou ruku. Jsme však připraveni pomoci jim s volbou vhodného psa tak aby nepřecenili své síly!

Přiblížil byste našim čtenářům takový typický den svých studentů?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Studenti 2. – 4. ročníku:

7.00 – 7.15 hod.         Snídaně

7.15- 7.40 hod.           Přesun na odloučené pracoviště s kotci

7.40 – 7.58 hod.         Práce se psem

8.00 – 9.30 hod.         Výuka

9.30. – 10.00 hod.      Přestávka, práce se psem

10.00 – 12.00 hod.     Výuka

12.00 – 13.00 hod.     Práce se psem, přesun na hlavní budovu, oběd

13.05 – 14.30 hod.     Výuka

Od 14.30 hod.             Odpolední aktivity se psem (možno využít cvičiště)

17.00 – 17.30 hod.     Večeře (DM)

17.30 – 20.00 hod.     Odpolední aktivity se psem  (možno využít cvičiště)

V čem spočívá závěrečná zkouška z tohoto oboru?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Maturita se skládá klasicky z českého jazyka a matematiky, nebo z anglického jazyka, státní i školní části. Dále mají ústní maturitní zkoušku ze dvou odborných předmětů – Chovu zvířat včetně zájmových zvířat a Chovu psů. Praktická část maturity je vypracování a přednesení podnikatelského záměru – to je třetí odborná část maturitní zkoušky. Podnikatelský záměr si připravují z jakékoli oblasti, která se týká zvířat a ve které se dá podnikat. Témata bývají velmi rozmanitá, od chovu skotu přes výcvik nebo chov psů po kavárny s rybičkami, hotely pro psy, zřízení útulků ve spolupráci s obcí, apod. Ale také chov ovcí, zpracování a ekonomika živočišných produktů, agroturistika, chov včel a výroba produktů, apiterapie, ekonomika akvaristiky, ekonomický chov exotů aj.

Podnikatelský záměr k maturitní zkoušce si studenti vypracují z jakékoliv oblasti, která se týká zvířat, a ve které se dá podnikat!

Jaké mají absolventi dále uplatnění? Existuje navazující studium?

Větší část studentů zamíří na vysoké školy obvykle v navazujícím oboru. Přímo obor Kynologie je na ČZU v Praze, kde jsou i jiné zajímavé chovatelské obory. Navazující obory nabízí např. Mendelova univerzita v Brně, a nové obory otevírá i Veterinární univerzita Brno, kam odchází část našich studentů. Koho neláká vysokoškolské studium, může se stát i psovodem u Policie ČR nebo zamířit do Armády ČR, věnovat se chovu a prodeji zvířat, nebo si zařídit vlastní výcvikové centrum pro psy.  Někteří žáci odcházejí studovat další odbornost na VOŠ např. do Boskovic apod. Zajímavá a nově zřízená škola v rámci dalšího vzdělávání je i v Brně, která připravuje tyto absolventy pro práci na obecních a městských úřadech.

Uplatnění absolventa oboru Chovatelství

Absolvent se uplatní zejména jako samostatný podnikatel, zemědělský technik, zootechnik a farmář nebo jako obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky apod.

Jedná se například o tyto činnosti:

 • Výcvikář a psovod ve státních a samosprávných institucích, zejména v policejních sborech, armádě, vězeňské a justiční službě, celní správě, městské policii aj.
 • V sektoru soukromých bezpečnostních služeb – ostraha objektů
 • Realizace chovatelských stanic psů, řízené odchovny psů s rodokmenem, poradenství v chovu
 • Šlechtitelství a plemenitba psů
 • Ve sportovní kynologii jako instruktor výcviku v kynologických klubech a výcvikových střediscích
 • Po splnění dalších stanovených podmínek jako profesionální figurant pro potřeby sportovní kynologie
 • Profesionální kynolog v myslivecké kynologii
 • Kynolog ve speciálních výcvikových střediscích pro výcvik záchranářských psů
 • Kynolog ve speciálních sdruženích pro výcvik v rekreačních i zdravotních asistenčních a vodících psů (slepečtí psi)
 • Speciální kynolog pro výcvik psů věnujících se canisterapii (léčení pozitivním působením psa na nemocného člověka)
 • Jako pomocný asistent veterináře v ambulančních nebo zvířecích klinikách
 • Poskytování kosmetických služeb pro psy
 • Odborný kynolog, který připravuje cizí pejsky na výstavy
 • Po splnění dalších náležitostí jako rozhodčí pro posuzování exteriéru psů na výstavách
 • Kynolog v hotelích pro psy, útulcích nebo karanténních stanicích
 • Prodejce a distributor krmiv, kynologických výcvikových pomůcek a doplňků
 • Jako odborný prodejce ve všech prodejnách s chovatelskými potřebami
 • Výrobce pomůcek pro psy a ostatní zvířata
 • Zaměstnání v zoologických zahradách
 • Zaměstnání jako chovatel na soukromých farmách (koně, ovce, skot, pštrosi apod.)
 • Provozování soukromého podnikání v oblasti chovu zvířat – (koně, ovce, skot, akvaristika, včelařství, apod.)
 • Zaměstnání ve firmách vyrábějících krmiva pro zvířata
 • Zaměstnání ve firmách vyrábějících dezinfekční a sanitační prostředky pro zvířata

Zaměstnání ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských podnicích, v ekonomických útvarech podniků a ve službách pro rozvoj venkova.

Možností navazujícího studia na vysokých nebo vyšších odborných školách je mnoho. Uplatnění s vystudovaným oborem Chovatelství najdou absolventi téměř všude, kde hrají hlavní roli zvířata!

Prozradil byste nám, jakých největších úspěchů vaši studenti dosáhli?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Máme hodně šikovných studentů, kteří dosáhli hezkých úspěchů, ale za zmínku stojí především dvě slečny. Tereza Kyněrová, naše loňská absolventka, získala na jaře Ocenění Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti a Za mimořádný čin, a to konkrétně v oblasti canisterapie. Tereza se svým bílým švýcarským ovčákem Hunterem navštěvovala Uherskohradišťskou nemocnici a školky v okolí, rovněž tak domovy seniorů. V rámci canisterapie přinášela štěstí a pohodu mezi nemocnými, postiženými i seniory. Nikol Cholastová, studentka čtvrtého ročníku, je mimo jiné skvělou „agiliťačkou“. Začínala s anglickou kokřicí Jenny, se kterou se úspěšně účastnila mistrovských juniorských soutěží. S mladou border kolií Reisy sklízí jeden úspěch za druhým, běhají v kategorii A3, letos se staly II. vícemistry ČR v Agility Border kolií 2023 a kvalifikovaly se v Mistrovství České republiky v agility 2023 po úspěších „na bedně“ na Mistrovství ČR v agility mládeže. Ale to je jen malý výčet našich fajn studujících slečen. Máme tu také slečnu, která obsazuje přední místa v celorepublikové soutěži „Králičí hop“. A to je taky hezká podívaná.

Naši absolventi i studující slaví úspěchy v různých disciplínách. Od výstavních kruhů, přes canisterapeutické týmy až po agility. Mimo kynologii máme v naší škole i úspěšnou závodnici ve sportu s názvem „Králičí hop“!

Uvažujete o možnosti nástavbového studia pro zájemce, kteří už mají maturitní zkoušku v jiném oboru, a chtěli by se kynologii věnovat bez nutnosti absolvovat znova střední školu?

Do lavic nebo na plac? V Uherském Brodě najdete obojí!

Pokud má zájemce již zvládnutou maturitu, tak se může přihlásit k dalšímu studiu na kterékoliv střední škole. V současné době máme plně obsazenou kapacitu v oborech prvního až čtvrtého ročníku Chovatelství. Z toho důvodu nemůžeme přijmout běžné zájemce o studium tohoto oboru. Ale vážní zájemci se mohou se mnou kontaktovat, zvláště pokud mají odborný důvod, a budeme hledat cestu, jak jim pomoci. V každém roce je to jiné. Rovněž organizujeme dílčí zkoušky pro zájemce z veřejnosti podle Národní soustavy kvalifikací v zaměření Kynolog-chovatel. Dotyčný, který zkoušku úspěšně udělá, může podnikat v daném směru kvalifikace.

Vážní zájemci s již zvládnutou maturitou mě mohou kontaktovat, a budeme hledat cestu, jak jim ve studiu na naší škole pomoci!

Věřím, že budoucí studenti zde našli spoustu zajímavých informací, aby si mohli udělat ještě ucelenější obrázek o vaší škole. V příštím článku ještě vyzpovídám děvčata, která se tomuto oboru u vás věnují.

Děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste mi věnoval, a přeji mnoho dalších úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Utekl vám náš úvodní rozhovor s ředitelem SOŠ v Uherském Brodě Ing. Jiřím Polanským nebo byste si ho chtěli znovu připomenout? Žádný problém, stačí se podívat sem:
Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!
Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Máte doma „deváťáka“, milovníka psů, a nevíte, kam ho přihlásit po základní škole? ...

14.11.2023Děti a juniořiOstatní rozhovory

Kateřina Smětáková

Foto: archiv školy a studentů, Markéta Bílková, autorka

https://www.ssuhbrod.cz/pro-uchazece/nase-obory/zemedelske/chovatelstvi/

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->