Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Kam na střední školu? A co třeba do Humpolce?

Konec února nám již pomaličku začíná klepat na dveře, a pokud jste vy nebo vaše dítě ještě nestačili podat přihlášku na střední školu, máte nejvyšší čas a my pro vás máme další skvělý tip! Tentokrát vám představíme Českou zemědělskou akademii v Humpolci.


Kam na střední školu? A co třeba do Humpolce?
Panýrková Iveta 24.2.2019 8804x Děti a junioři

„Hliník se odstěhoval do Humpolce!“, tak zní slavná věta z filmu Oldřicha Lipského, se kterou bude chtě nechtě město Humpolec již navždy spjato. Avšak pro nás pejskaře by mělo být spjato hlavně s možností studovat zde svou milovanou kynologii. Více nám však o tom povypráví už sám pan ředitel Mgr. Otakar Březina.

Pane řediteli, na této škole se vyučuje maturitní obor Chovatelství – kynologie. Kdy a proč jste tento obor zařadili do svých osnov?

Zaměření na kynologii jsme zařadili do vzdělávací nabídky cca v roce 2000, cílem bylo rozšířit možnosti vzdělání a nabídnout atraktivní zaměření jinak zemědělského oboru.

Obor je ukončen maturitní zkouškou. Jaké odborné předměty se zde studenti učí?

Kam na střední školu? A co třeba do Humpolce?

Studenti se zde připravují jak na práci se psem, tak i s jinými zvířaty. Mezi odborné předměty, které musí student zvládnout, patří například chov psů, výcvik psů, chov zvířat nebo veterinářství. Samozřejmě, aby měli studenti možnost většího uplatnění, učí se i předměty zaměřené na ekonomiku, rostlinnou výrobu atd.

Kde naleznou absolventi vaší školy uplatnění po ukončení tohoto oboru?

Uplatnění je poměrně široké. Většina studentů má zájem dál pracovat se psy, a to buď u policie, nebo u vojska, někteří se zaměřují na práci zootechnika a mnozí dál pokračují ve studiu na vysoké škole.

Zajímalo by mne, zda se studenti učí také pracovat se psy na praxi?

Ano, mají zde od třetího ročníku povinný předmět výcvik psů, který je zakončen i praktickou maturitní zkouškou.

Jak to mají žáci se psy? Musí si pořídit svého nebo dostanou přiděleného od školy?

Kam na střední školu? A co třeba do Humpolce?

Žáci si psa vybírají sami. Na konci druhého ročníku si pořizují štěňátko, se kterým začínají v rámci výcviku psů pracovat. Mají možnost si zvolit sportovní, záchranářskou nebo loveckou kynologii. V rámci výběru vhodného plemene mají žáci k dispozici seznam doporučených plemen a samozřejmě jim rádi poradí i učitelé výcviku. Dále studentům nabízíme možnost složení zkoušek z výkonu (ZZO a nyní BH-VT místo dřívější BH) a pokud mají zájem, tak i vyšších. Pravidelným rozhodčím na těchto akcích je určitě všem dobře známý Martin Matoušek.

Setkávají se v rámci studia studenti i s jinými osobnostmi české kynologie?

Kam na střední školu? A co třeba do Humpolce?

Také pořádáme semináře a exkurze (viz webové stránky školy). Moc si vážíme semináře s panem doktorem Šustou, panem Jánským a dalšími osobnostmi české kynologie. Našim studentům se snažíme co nejvíce přiblížit nejenom výcvik samotný, ale i letité zkušenosti předních kynologů. Kromě toho máme zájem se aktivně zapojit do předvýchovy štěňat budoucích asistenčních a vodících psů, naučit se něco víc o první pomoci pro psy, Dornově metodě apod.

Historie vzpomíná na vašeho jmenovce Otakara Březinu, který v minulosti také zastával funkci ředitele školy a velmi se zasloužil o její rozkvět. Nestává se vám třeba někdy, že jste s ním srovnáván a vůbec co říkáte takovému řízení osudu?

Můj pradědeček byl opravdu ředitelem na naší škole od roku 1911 do roku 1934. Já osobně to považuji za velký závazek, nicméně srovnání asi není zcela možné vzhledem k úplně rozdílným podmínkám panujícím ve školství. Faktem je, že pamětníci, jejich vzpomínky nalezneme třeba ve školní kronice, na mého praděda vzpomínají velice pěkně a veskrze pozitivně.

Děkuji vám za rozhovor

 

Foto: archiv školy

http://www.cza-hu.cz

Zemědělské školství v Humpolci má již dlouholetou a bohatou tradici.

Kam na střední školu? A co třeba do Humpolce?

Rolníci na Vysočině již dříve usilovali o vznik zařízení, které by systematicky rozšířilo a prohloubilo jejich vzdělání v oboru zemědělství, avšak jediným nositelem zemědělského pokroku se od svého založení v roce 1875 na dlouhou dobu stal okresní Hospodářský spolek Humpolci. V roce 1884 zde sice byla zřízena škola tkalcovská, ale přání rolníků mít vlastní vzdělávací zařízení bylo vyslyšeno teprve v roce 1887, kdy zemský výbor v Praze na základě výnosu z 27. 3. povolil zřídit v Humpolci zimní hospodářskou školu.

Škola stoupala v oblibě veřejnosti.

Postupem času si škola získávala dobré jméno mezi veřejností, což se příznivě odrazilo na vzrůstajícím počtu žáků. Omezené prostory v budově tkalcovské školy si brzy vyžádaly stavbu nové budovy. Základní kámen byl položen 11. 8. 1897 poblíž školního statku na Dusilově, který škola odkoupila o rok dříve pro účely odborného vzdělávání (až do 50. let neměl školní statek stálé zaměstnance a veškerou práci vykonávali žáci sami). Ještě na přelomu století bylo zřízeno pokusné pole a botanická zahrada, probíhala elektrifikace a nakupovaly se moderní zemědělské stroje.

Dobové kroniky vzpomínají na zdejšího ředitele a jmenovce toho současného Otakara Březinu.

I v dalších letech pokračoval příznivý rozvoj školy, a tak první tři desetiletí nového století znamenala pro školu šťastné období. Největšího rozkvětu v předválečném období dosáhla za ředitele Otakara Březiny, který ji řídil 23 let (1911 – 1934). Dobové kroniky na něj vzpomínají jako na: „…výborného ředitele, učitele, organizátora, ale i jako na dobrého a spravedlivého člověka, s velkým pochopením pro požadavky mládí, ale nesmlouvavého ve věcech výuky a kázně.“ S jeho jménem je spojena i řada změn týkajících se nejen vzdělávací, ale i výchovné oblasti.

Něco starého se vytrácí, avšak něco nového přichází…

V letech 1945 – 1960 byly na škole realizovány různé typy studia. Postupně se vytrácí lnářské zaměření a úkolem školy, která byla od roku 1949 státní, bylo poskytovat především všeobecné zemědělské vzdělání. V letech 1952 – 1956 probíhá v desetiměsíčních cyklech výuka na škole mistrovské, jejíž délka se později prodlouží na dva roky. Kromě tohoto typu studia je v roce 1958 zřízena dvouletá zemědělská škola učňovská.

A další důležité mezníky ve školství v Humpolci

Šedesátá léta znamenají novou éru v historii zemědělského školství v Humpolci, neboť prvním dnem měsíce září 1960 nastoupili do 1. ročníku zemědělské technické školy žáci, jejichž čtyřleté studium mělo být zakončeno maturitní zkouškou. Prvním ředitelem této školy se stal Ing. František Randa. Významnou etapou v historii školy je také období, kdy v jejím čele stál ředitel Ing. František Samec. S jeho jménem je spjat poměrně čilý stavební ruch ve škole i na statku, neboť škola byla v tomto období rozšířena o několik nových objektů. Ještě ani nebyla dokončena výstavba cvičné haly pro výuku praxe a odborných předmětů (probíhala za vydatné pomoci členů učitelského sboru i samotných žáků) a už se rodil plán na vybudování přístavby ve škole.

Za zmínku také stojí oslavy jubilejního 100. výročí založení školy, jež proběhly v roce 1988 za účasti významných hostů, bývalých absolventů i současných studentů – sešlo se jich přes osm set padesát.

 

Kam na střední školu? A co třeba do Humpolce?
Na přelomu milénia…

V roce 1989 byl novým ředitelem školy jmenován Ing. Miroslav Červený. Také on se zasloužil svou pečlivou prací o blaho školy a o její dobré jméno – velkým úspěchem bylo otevření nového stravovacího zařízení s tělocvičnou v srpnu 1996. Škola po celou dobu byla a stále je místem konání řady odborných seminářů a přednášek, týkajících se jak výchovně-vzdělávací činnosti v souvislosti s novými změnami a trendy ve školství, tak i problematiky zemědělství. V 90. letech došlo k reorganizaci studijního plánu školy tak, aby odpovídal novým společenským potřebám a studentům poskytl možnost volby oboru, o který mají skutečně zájem. Prvním krokem bylo v souvislosti se vzrůstajícím zájmem o alternativní způsoby hospodaření otevření zaměření na Ekologické a konvenční zemědělství, následovalo Ekologické potravinářství, k nimž v závěru desetiletí přibyly ještě další obory a jejich zaměření – Rostlinolékařství a Chov koní, jezdectví a ekoslužby. Do nového tisíciletí vstoupila škola rovněž ve znamení velkých změn. Problematická situace ve školství si vyžádala nová úsporná opatření. Důsledkem toho bylo v roce 2004 sloučení čtyř do té doby samostatných škol v jeden právní subjekt – jednalo se o Střední zemědělskou školu a Střední odborné učiliště technické v Humpolci, dále o Střední zemědělskou školu v Havlíčkově Brodě a o Integrovanou střední školu ve Světlé nad Sázavou.

Škola dnes...

V současnosti tvoří Česká zemědělská akademie v Humpolci spolu se Školním statkem Humpolce centrum zemědělského vzdělání v Kraji Vysočina. V minulých letech byl vybudován nový kravín a letos další zbrusu nové prostory výkrmu prasat, drobnochovů a předváděcího centra pro zemědělskou techniku rozšiřují podmínky pro velmi kvalitní praktickou výuky, kterou oceňují zejména zaměstnavatelé v zemědělství.

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Pytlopamlskovník eCanis - velký

Pytlopamlskovník eCanis, který je k dispozici v naší nabídce, se vyznačuje jednoduchým a funkčním designem. Může se nosit hned třemi různými způsoby: volně připnutý k opasku pomocí malé karabiny,  jako kabelka přes rameno,  pevně připnutý k opasku. 

ZB000789
od 450
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
MERCH eCanis
Deštník eCanis

Už nikdy nemusíte moknout! Vybavte se do jakéhokoliv deštivého počasí krásným a stylovým deštníkem z naší dílny, který rozjasní každý pošmourný den. Barva bílá s potiskem eCanis a naší sympatické maskotky – maliňačky Dior.

Skladem
ZB000504
250
MERCH eCanis
Výstavní pamlskovník

Malý pamlskovník kolem pasu je vhodný zejména při předvádění psa na výstavách. Využít ho lze ale i při dalších kynologických aktivitách či při běžných procházkách. Ruční zakázková práce, vyrobeno v ČR.

ZB000495
od 250
MERCH eCanis
Pouzdro na mikrotenové sáčky

Textilní pouzdro na sáčky na psí exkrementy – zásobník na pytlíky na psí trus. Díky praktické karabině jej lze zavěsit například na opasek a je tak vždy pohodlně po ruce.

ZB000486
od 125
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->