Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Máte doma „deváťáka“, milovníka psů, a nevíte, kam ho přihlásit po základní škole? Sami brzy ukončíte povinnou školní docházku a cítíte, že byste chtěli svůj život spojit se zvířaty i profesně? Pak si určitě nenechte ujít tento zajímavý rozhovor! Máme pro vás totiž skvělý tip!


Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!
Kateřina Smětáková 14.11.2023 1049x Děti a juniořiOstatní rozhovory

Jednou z možností, jak se kynologii věnovat coby svému povolání, by mohlo být studium SOU Uherský Brod SŠ řemesel a chovatelství. . Právě v oboru Chovatelství má tato škola, jako jedna z mála, zacíleno právě na kynologii. Přijala jsem tedy milé pozvání pana ředitele, a společně s budoucími studenty jsem zamířila na Den otevřených dveří do Uherského Brodu. V jeho příjemné společnosti jsem nahlédla nejen do výcvikového střediska budoucích kynologů, ale i do učeben a ubytovacího zařízení pro studenty.

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Pan Ing. Jiří Polanský nastoupil v roce 1993 na SOU Uherský Brod SŠ řemesel a chovatelství jako učitel odborných předmětů. V několika následujících letech bylo náplní jeho práce především výuka v oblasti zemědělských strojů, ekonomiky, marketingu a managementu. Zejména manažerské schopnosti zúročil v roce 1999, kdy se přihlásil do konkurzu na pozici ředitele jeho domovské školy. Od 1. 1. 2000 byl jmenován do této funkce Ministrem zemědělství a ředitelem je dodnes. Po dobu jeho působení se mnohé změnilo. Kromě velkého množství učebních oborů, které škola také zastřešuje, přibyl před šesti lety i maturitní obor Chovatelství se zaměřením na kynologii. V průběhu dvaceti let se sám aktivně věnoval plemeni Coton de Tuléar jako vystavovatel i chovatel. Ve své chovatelské stanici Z medové kotliny má však dnes pejsky už jen pro radost. A proč právě Z medové kotliny? Pan Polanský je rovněž vášnivým včelařem a, jak sám říká, včely vyučuje i na své střední škole v rodném Uherském Brodě.

Pane Polanský, jak vůbec vznikla myšlenka zavést kynologii do osnov vaší školy?

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Po roce 1992 postupně vymizela vzdělávací nabídka středních škol pro žáky základních škol v oboru maturitního vzdělávání zaměřeného na zvířata. To bylo dáno i změnou představy mladých lidí o svém budoucím zaměstnání. Postupně zájem o ošetřování hospodářských zvířat (skotu, prasat, aj.) byl nahrazený zájmem o ošetřování a péči o jiný druh zvířat, a to spíše o zájmový chov malých zvířat. Čím dál tím více se mladí lidé začali zajímat o chov pejsků, kočiček, rybiček, exotů, plazů apod. Spousta lidí zjistila, že ušlechtilým chovem a pečlivou rozmnožovací prací si lze velmi dobře zlepšit rodinný rozpočet, a dokonce se i uživit. Vzhledem k této skutečnosti tak vzniká obrovské tržní prostředí navázané na tato zvířata, a to produkce a distribuce krmiv, hygienických prostředků, hraček, a dalších pomůcek pro domácí mazlíčky. Tento trh dnes obnáší několik desítek miliard korun v ročním obratu jen v ČR. A živí se tím stovky lidí. Na základě rozboru těchto informací jsme se rozhodli využít možnosti trhu a uspokojit mladé lidi podle toho, o co mají zájem a jaký je trend dnešní doby.

Rozhodli jsme se využít možnosti trhu a šli jsme s trendem dnešní doby, který zahrnuje i zájem mladých lidí o chov malých zvířat!

Mohl byste nám trochu přiblížit tento obor v souladu se vzdělávací nabídkou v ČR a v souladu se zájmem zaměstnavatelů?

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Čtyřletý maturitní obor Chovatelství odpovídá zájmu současného mladého člověka, který má rád zvířata. Obor Chovatelství v ČR může být zaměřený na chov psů nebo na chov koní. My jsme si vybrali právě zaměření na pejsky, ale obsahově má široký rozsah. Žáci se učí vše o chovu hospodářských zvířat (skot, koně, prasata, drůbež, ovce aj.) a zároveň i o chovu zvířat, která mají v hospodářství menší zastoupení nebo jsou vyloženě exotická (včely, ryby, terarijní zvířata, kožešinová zvířata aj.) Díky našemu zaměření se nejvíce věnujeme pejskům a všemu, co s nimi souvisí. Takže absolvent školy, pokud má zájem, je připravený pracovat i v zemědělské prvovýrobě. A věříme, že starší absolventi, kteří budou mít vztah ke zvířatům, půjdou pracovat i do zemědělské prvovýroby.

Obor Chovatelství může být v ČR zaměřený na chov koní nebo psů. U nás vyhráli pejsci!

Liší se nějak výuka na vaší škole od výuky na jiných školách?

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Když jsme budovali tento obor, v ČR ho měli ve vzdělávací nabídce pouze dvě střední školy. Ta nejblíž k nám je vzdálená 200 km. Tyto školy většinou vlastní školní statek a chovají tam hospodářská zvířata – především skot, prasata, drůbež aj. Tyto školy z tohoto důvodu využívají žáky především v nižších ročnících k práci na těchto pracovištích. Takže v tomto období se žáci k pejskům moc nedostanou. Některé školy mají povinnost od vyšších ročníků mít psa! Toto jsou dva základní rozdíly mezi nimi a námi. Náš systém je postavený jinak a myslím, že právě odpovídá současné době, ve které mládež a my všichni žijeme. Velmi příjemnou a jemnou formou vytváříme v mládeži citová pouta ke zvířatům, učíme je péči, povinnostem a zodpovědnosti k živému tvoru. Naše škola nevlastní školní statek. Pokud potřebujeme jít se žáky do provozu (třeba v oboru Chovatelství nebo v tříletém učebním oboru Zemědělec-farmář), tak využíváme smluvní pracoviště v zemědělských firmách, u živnostníků a ve firmách, kde se věnují chovům různých zvířat podle toho, co potřebujeme. A těchto firem máme několik desítek. Ale moc to nepotřebujeme, protože žáci mají možnost si zvolit, kde budou vykonávat praxi. Co se týká povinnosti mít pejska a chodit s ním do výuky, to u nás není!! Proč? Na první schůzce po přijetí na školu apeluji na svědomí rodičů a žáků. Pořídit si pejska je závazek na patnáct a více let. A pokud se žák po maturitě rozhodne dále studovat na vysoké škole, musí mít možnost dát pejska někam, kde mu bude dobře a nebude trpět. Ne všichni žáci mají tyto možnosti a je nutné, aby si to oni i rodiče na začátku uvědomili. Po zkušenostech i ti, co nemají své pejsky, mohou pracovat s pejsky spolu se svým spolužákem nebo s pejskem našich vyučujících. V tomto roce učím druhý ročník oboru Chovatelství a tam z 29 žáků má ve škole 22 žáků své psy.

Velmi příjemnou a jemnou formou vytváříme v mládeži citová pouta ke zvířatům, učíme je péči, povinnostem a zodpovědnosti k živému tvoru!

Pokud si žák chce přivést do školy psa na výuku předmětu Výcvik psů, může?

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Naše škola vlastní obrovský prostor, který je uzpůsoben pro výcvik psů. Jedná se o tři velké zatravněné cvičící plochy. Jedna velká plocha navíc je oplocená, a slouží k socializaci psů. U těchto ploch je umístěno téměř padesát prostorných kotců s velkými zateplenými boudami s předsíňkou, které vyrobili žáci našeho oboru Tesař. Tyto kotce si mohou zájemci s pejsky pronajímat za nízký poplatek na celý rok. V blízkosti kotců se celý den pohybují žáci a v noci je zajištěno hlídání. V prvním roce je žákům zakázáno si dovézt do školy psy. Je to dáno zkušenostmi. Je nutné, aby se žáci aklimatizovali, sžili se se školou a městem. V druhém, třetím a čtvrtém ročníku si mohou na základě žádosti a povolení přivést psy do školy. Podmínkou je, že jsou psi zdraví a mají příslušná očkování. 

Jakou formou mají žáci možnost se věnovat svému psu během výuky?

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Žáci od druhého ročníku mají přizpůsobenou výuku, ráno začínají na odloučeném pracovišti, kde jsou umístěné kotce se psy a celé dopoledne se tam pohybují. Proto mají možnost se ráno před výukou a dopoledne věnovat svému pejskovi. Odpoledne pak mohou využívat celý areál pro zábavu a výuku se svým pejskem.

Co když je žák ubytovaný na vašem domově mládeže a chce tam mít pejska? Jak to máte vyřešeno?

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Žák si od druhého ročníku na základě povolení může pronajmout kotec s boudou. Potom má možnost přivézt si pejska do kotce v neděli od 17.00 do 20.00 hod. a sám se jít ubytovat na domov mládeže. Pes je majetkem žáka, a jen žák a jeho zákonný zástupce za něj zodpovídá (krmení, venčení, ošetřování apod). V průběhu týdne v odpoledních hodinách mimo výuku se žáci mohou volně pohybovat po okolí, samostatně využívat cvičný prostor pracoviště s překážkami (po dohodě) nebo se zapojit do speciálních odpoledních kroužků – canisterapie, obranářský kroužek apod. Od neděle 17.00 hod. do pátku 13.00 hod., než si žáci odvezou psy, škola zajišťuje dohled v areálu s ustájenými psy. Žáci z blízkého okolí si mohou po dohodě s vyučujícím přivézt psy ráno, umístit je do odkládacích boxů, přivádět je do výuky, cvičit s nimi, a na konci výuky si je zase odvézt do místa bydliště.

Vy jste se zmínil o jiné organizaci praxe pro žáky, než je to u jiných škol...

Kam na střední školu? Do Uherského Brodu!

Ano. Jak už jsem se zmínil, organizace praxe je jiná než v podobných školách. Opět to vychází ze současné situace kolem nás a ze ztotožnění se školy se zájmy žáků. Základní myšlenkou je: „Každý žák je osobnost a může mít velmi rozdílný zájem.“ Škola je tu od toho, aby mu pomohla v jeho profilaci zájmu a pomohla mu najít cestu, jak toho dosáhnout. A na tuto cestu ho vybavit podstatnými informacemi pro jeho budoucí uplatnění. Škola sleduje přehled o zájmu žáků v oblasti zvířat. A je velmi pestrá. Máme tu zájemce o pejsky, koně, králíky, exoty, ovce, rybičky, terarijní zvířata aj. Z tohoto důvodu mají žáci upravenou organizaci vzdělávání – končí školu v polovině června a těch čtrnáct dnů musí vykonat praxi na odborném pracovišti podle jejich výběru a preferencí (zpravidla v místě bydliště) a to do 25.8.

Každý žák je osobnost a může mít rozdílné zájmy. Škola je tu od toho, aby mu pomohla najít cestu k budoucímu uplatnění!

Osobně si mohou zájemci školu prohlédnout, jako jsem to udělala i já, 13. 1. 2024 od 8.00 do 13.00 hodin. V 10.00 hodin budou ve společenské místnosti hlavní budovy podávány informace o přijímacím řízení a celkovém studiu oboru Chovatelství.

Moc děkuji, že jste nám přiblížil, jaké možnosti vzdělávání poskytuje vaše střední škola. Na bližší informace o oboru kynologie se můžete těšit v následujícím článku, který vyjde již brzy v našem magazínu.

 

Kateřina Smětáková

Foto: archiv školy a žáků,Markéta Bílková, autorka

https://www.ssuhbrod.cz/pro-uchazece/nase-obory/zemedelske/chovatelstvi/

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->