Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Grand šampion

Nejvyšší možný výstavní titul. Pro jeho udělení musí pes splnit následující podmínky: ⁕ 3x získat titul CAC ve třídě šampionů nebo vítězů, a to minimálně od dvou různých rozhodčích ⁕ Alespoň jeden titul CAC musí být z mezinárodní výstavy. ⁕ Pes musí mít v době získání prvního z těchto CAC již přiznaný titul Český šampion. Res.CAC v tomto případě není možné použít místo CAC. ⁕ K žádosti o udělení tohoto titulu je nutné doložit originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC a minimálně kopie posudků prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů).-->