Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Stopujeme přesně VII. díl

A je to tady! Máme pevné a plně rozvinuté základy pro opravdu kvalitní práci na stopě a můžeme tedy vyrazit do té první opravdové šlapané. Jak na to a jaké zádrhele nás mohou případně potkat, se dozvíme od Katky Houškové v dalším pokračování oblíbeného seriálu.


Stopujeme přesně VII. díl
Katka Houšková 2.6.2018 154592x Pachové práce

Na tento díl se většina z vás už jistě těší. ANO – konečně začneme stopovat!

Hurá do stopy!

Pokud jste poctivě pracovali ve čtvercích a v cyklických stopách, máte v tuto chvíli nadšeného stopaře, který dokáže:

 • Intenzivně pracovat 40 minut ve stopě
 • V klidu sedět před nášlapem a soustředit se na práci
 • Pracovat za všech podmínek, okolností i rušivých vlivů

Pokud jste poctivě pracovali i na sobě, umíte:

 • Připravit vždy identický úvodní rituál a správně namotivovat psa na práci
 • Pracovat se stopovacím vodítkem
 • Orientovat se v terénu
 • Pracovat s emocemi

Pokud vy i váš pes splňujete výše uvedená tvrzení, pak se můžeme pustit do další práce, tedy konečně do té zajímavé stopařiny. Odteď už bude práce pro vašeho psa daleko zajímavější a pestřejší, ale pozor – pro vás daleko náročnější a to ve všech ohledech. Ale postupně….

Technika položení stopy

stopy Nyní se budeme minimálně dva měsíce zabývat plně propamlskovanými stopami. Než se ale pustíme do položení první stopy, je třeba si říct, co k tomu všechno potřebujeme vědět. Pro naší první šlapanou stopu si v první řadě vybereme optimální podmínky. Podle poučky o zvyšování kritérií musíme nastavit ideální podmínky, které náš pes ovládá a ve kterých je mu příjemné pracovat proto, abychom mohli zvýšit další kritéria. A postup z cyklické stopy do šlapané je tedy opravdu velmi velké zvýšení kritérií! Takže se podíváme do svého stopařského deníčku a zjistíme, jaké podmínky má náš pes nejraději, kdy mu nejvíce „chutnalo“ a šlo stopovat a podle toho se zařídíme. Nejsnazší podmínky bývají většinou v ranním termínu, na nízkém osení, při teplotě kolem 18 °C a za úplného bezvětří. Zkusíme tedy takové podmínky naplánovat a jdeme na to!

 •  Volba pamlsků

Už v cyklických stopách jsme pracovali s většími pamlsky a do šlapaných stop je musíme zvětšit ještě o trochu, aby se psovi – zejména v počátečních trénincích – dobře hledaly. Zároveň ale granulky musejí být jen tak velké, aby jednu stihnul zhltnout dřív, než ponoří nos do další šlápoty. Pokud zvolíte příliš velké granule a váš pes je bude dva-tři kroky chroupat, potom přejde několik dalších pamlsků i šlápot, protože se nebude soustředit na práci. Dle velikosti psa a jeho schopností rychle konzumovat tedy zvolte optimální velikost.

 •  Nášlap

Každá stopa (naprosto vždy) bude začínat nášlapem. Ten už umíme! Nebudeme vyšlapávat žádné větší čtverce, ale po té, co zapíchneme stopovací tabulku ke své levé noze, postojíme si na místě vedle ní, budeme si trochu podupávat, a vyšlapeme mini čtvereček o velikosti čtyři šlápoty vedle sebe a dvě za sebou. Čtvereček plně vypamlskujeme.

    stopy stopy

 • Jednotlivé šlápoty

Potom se vydáme do šlapání stopy. Na začátku si našlapeme stopu rovnou a krátkou, aby se pes seznámil s novým tréninkem a také proto, abychom se my naučili šlapat, než se pustíme do delších a náročnějších stop. Vyrazíme tedy v přímém směru, který si předem vybereme. Na první stopě se budeme snažit dělat menší kroky a držet co nejužší krok, abychom to psovi napoprvé co nejvíce usnadnili (poučka se zvyšováním jednotlivých kritérií). Uděláme tedy první krok, došlápneme, následně zvedneme nohu a posuneme o cca pět centimetrů zpět a došlápneme ještě jednou. Tím nám vznikne na zemi dvojitý otisk boty. Tento „manévr“ jsme udělali proto, abychom mohli vložit pamlsek. Stejně, jako jsme ve čtverci měli zakázáno klást pamlsky mimo vyšlapaný terén, musíme dodržovat toto pravidlo i ve šlapaných stopách. Tedy vložit pamlsek vždy do šlápoty. A tím, že jsme udělali dva otisky boty, na tom původním nám zůstane místo pro vložení pamlsku – do špičky původního otisku, tedy před špičku boty do místa, kde právě stojíme. Pozor – když posouváte nohu o kousek zpět, nešoupejte s ní po zemi, ale zvedněte a znovu položte. Abyste zbytečně neporušovali terén víc než je potřebné a nepřidružovali do stopy další intenzívní pachy (šťáva z rozšlapaných rostlin, živočichů atd.).

      stopystopy

Pamlsek vkládáme vždy do špičky, nikoliv do paty, a má to hned několik důvodů:

 • Pes musí prohledat celou šlápotu, aby na jejím konci našel pamlsek
 • Je to jednodušší pro naši koordinaci pohybu než se otáčet a vkládat pamlsek do paty
 • Až budete vynechávat pamlsky a budete šlapat stopu rychle (v tempu běžné chůze), velmi těžko by se vám za chůze otáčelo, abyste vložili pamlsek do paty
 • Při otáčení můžete ztratit orientaci v terénu

Zastánci vkládání pamlsků do paty tvrdí, že pamlsek vložený v patě pes nevidí, zatímco pamlsek vložený ve špičce pes vyhledává zrakem. Do jisté míry s nimi souhlasím, ale barvu terénu a výběr vhodných pamlsků jsme již probrali. A pokud se vám stane, že půjdete na opravdu holé povláčené pole, kde by pamlsek mohl být vidět, tak zkrátka budete došlapovat špičkou boty tak silně, aby v ní následně pamlsek zmizel a pes ho neviděl. Všechny ostatní faktory hovoří PRO vkládání pamlsků do špičky.

Pro náš první trénink našlapeme stopu dlouhou třicet kroků!

 • Ukončení stopy 

V budoucnu budeme stopu ukončovat předmětem (předměty se též budou nacházet v průběhu stopy), ale v tuto chvíli ještě žádný předmět nemáme a stopu nějak ukončit musíme. Proto zvolíme stejný konec, jako jsme dělali doteď – tj. motivace pro pokračování v práci. Našlapeme zase čtverec! Úplně stejný, jaký jsme udělali na nášlapu, tedy dvakrát čtyři šlápoty a plně propamlskovat.

 stopy Vypracování stopystopy 

Stáří stopy zvolíme opět podle našeho psa, co mu nejvíce v minulosti vyhovovalo. Tipuji, že to bude stáří kolem 20 – 30 minut. Dodržíme vše, co jsme dělali před cyklickou stopou. Stejný rituál, stejnou mechaniku nasazení stopovacího vodítka, stejný příchod k nášlapu, stejný povel pro začátek stopy.

Je velmi pravděpodobné, že pes se bude chovat úplně normálně jako v cyklické stopě, tj. začne vypracovávat nášlap a vyhledávat pamlsky. Ale protože do stopy se už nebudeme vracet (jako v cyklické stopě), tak na nášlapu si dáme pozor, aby nevyrazil rychle kupředu, ale aby ho skutečně celý prohledal a vybral všechny pamlsky. Držíme ho tedy nakrátko, nenecháme ho vyběhnout, případně mu můžeme ještě rukou ukázat, kde pamlsky zbyly. Ale pokud vaše práce v cyklických stopách byla precizní, měl by toto zvládnout pes úplně sám bez vaší pomoci.

Až pes prohledá nášlap, vyrazí kupředu. Zatímco vy jste si s našlapáním stopy dali velkou práci a vidíte to jako obrovský krok kupředu – váš pes velmi pravděpodobně vůbec nebude řešit změnu, nebo jen minimálně. V prvních šlápotách mu zřejmě bude chvíli trvat, než pochopí systém, ale po pár krocích už mu to bude jasné. Na začátku je třeba jít opravdu těsně za ním, držet ho nakrátko, nedovolit mu aby nějakou šlápotu přešel a případně mu pomáhat mechanicky i naváděním rukou.

Když dojdeme na konec, tedy do čtverce, ukončíme stopu jako vždy před tím – tedy počkáme, až ve čtverci zbyde minimum granulí (o kterých pes ví) a s pochvalou a případným hecováním psa ze stopy mechanicky vytáhneme. Stále dodržujeme zásadu, že pes má odcházet ze stopy tak, aby se těšil na další a litoval pamlsků, které ve stopě zanechal.

Tak – máme za sebou první stopu, setřeme pot z tváře, zapíšeme do deníčku, a jdeme plánovat co dál. Pokud nejsme s naší první stopou spokojení, tak si našlapeme další tak snadnou a budeme pracovat na případných problémech. Věřím ale, že se vám všem první šlapaná stopa povedla, a tak můžeme přidat. Jako první kritérium začneme zvyšovat délku stopy. Pokud náš pes totiž žere pouze na stopě, tak na těch třiceti krocích se moc nenajedl.

Jdeme na činky!      

Říkáme tomu činky a je to několik na sebe navazujících kratších stop, které spojují mini čtverečky. Tedy v podstatě přesně to, co jsme dělali v naší první stopě, jen budeme přidávat délku stopy a počet čtverečků.

                        stopy         stopy

Délka stopy mezi jednotlivými čtverečky by měla být od třiceti do šedesáti kroků. Optimální je asi tak padesát, ale protože víme, že naším největším nepřítelem je stereotyp, budeme si kroky mezi jednotlivými čtverečky vždy počítat a dodržovat jejich různý počet. Čtverečky v průběhu stopy děláme proto, že v podstatě simulujeme předměty, kterými čtverečky v budoucnu nahradíme. V tuto chvíli mají čtverečky následující funkci:

 • Ve čtverci si pes odpočine
 • Ve čtverci se pes nažere
 • Slouží pro nás jako pomůcka v orientaci (jistota že jdeme správně)
 • V případě, že potřebujeme práci z nějakého důvodu ukončit (pes nepracuje dobře), potom ve čtverci máme jedinou možnost (vždy s motivací jako na konci)

POZOR – až začnete šlapat činky o větším počtu čtverců, nezapomeňte si ten poslední označit, abyste nezapomněli, který to byl a kdy práce končí. To se opravdu stává – i lepším stopařům.

stopy stopy stopy

V prvních činkách můžete šlapat úseky mezi jednotlivými čtverci rovně, abyste se naučili orientovat se v terénu a pracovat se stopou. Ale velmi brzy je nutné rovně šlapané stopy opustit a šlapat zásadně oblouky, hady, nepravidelné tvary. To proto, aby se pes nenaučil chodit automaticky rovně, ale aby byl neustále ve střehu a musel každou šlápotu vyhledávat. To se nám v budoucnu velmi vyplatí, až začneme trénovat lomy. Stejné je to s vycházením ze čtverce do stopy. Jednou vyjdete v přímém směru, jednou do levého rohu, jednou úplně doprava a stále to budete muset střídat.

Na co si dávat největší pozor?       

stopy Do příštího dílu byste se postupně měli dostat na délku stopy 250 – 300 kroků, tj. cca šest úseků a sedm čtverců. Na co si dávat největší pozor? Na tempo a přecházení pamlsků! Tempo by mělo být rovnoměrné v průběhu celé stopy a přecházení pamlsků nesmíte dopustit. Pokud by se stalo, že vám pes bude měnit tempo například tak, že bude spěchat ke čtvercům, nebo bude z různých důvodů zrychlovat, je třeba zvýšit hodnotu pamlsků ve stopě. A to naprosto nepravidelně. Pokud do stopy dáváte běžnou krmnou dávku, můžete některé úseky obohatit o lepší pamlsky a například do jedné z deseti šlápot vložit pamlsek vyšší hodnoty (kousek vařeného masa, jiný druh granule, párek…) zkrátka něco, čím psovi stopu zatraktivníte a zvýší to jeho úsilí prohledávat pečlivě každou šlápotu s vidinou lepšího pamlsku. Pozor – pokud to ale přeženete, může se stát, že pes začne přecházet pamlsky nižší hodnoty. To rovněž nesmíte dopustit, proto těch atraktivních musí být jako šafránu – aby to bylo pouze zpestření. A vůbec nemusí být v každé stopě, ale jen v některých!

Zkrátka ve šlapaných stopách už musíte hodně pracovat s fantazií, opravdu pečlivě si hlídat stereotyp, a okamžitě reagovat na každou chybu vašeho psa. Někdy si to neuvědomujeme, ale oni nás mají opravdu přečtené – a to je bohužel pro trénink to nejhorší co nás může potkat. Proto šlapejte každý den úplně jinou stopu. Střídejte časy, terény, délku stopy, pamlsky které používáte, počet oddílů a čtverců… Nedopusťte, aby stopa vašemu psovi zevšedněla a aby začal pracovat jakkoliv automaticky. Jediné, co musí být naprosto automatické a vždy stejné, je úvodní rituál a vaše chování před stopou i v průběhu stopy.

Komu vadí čtverce?stopy 

Může se stát, že máte psa, kterému čtverce na stopě začnou brzy vadit. Ano, to se stává a poměrně často. Některý pes stopuje pro žrádlo, jiný pro žrádlo a potěšení ze stopy a někteří psi se postupem času začnou tak soustředit na stopování, že jim žrádlo na stopě začne překážet. A to zejména pokud ho bude hodně a nebudou se s ním chtít zdržovat. A to se právě často stává ve čtvercích. Někteří velmi nadšení stopaři začnou po čase čtverce ignorovat, vyberou jen pár granulí a pokračují ve stopě, která je pro ně zajímavější než stání na místě a zdržování se s jídlem. Pokud takového psa máte, potom ho nenuťte ve čtverci setrvávat. Zatímco systematické vybírání pamlsků z každé šlápoty je POVINNOST, na které trváme, tak zdržování se ve čtvercích má být pro psa pomoc, nikoliv překážka v práci. Nadšenému stopaři tedy můžeme čtverce ze stopy odstranit a to buď úplně (tak že ponecháme pouze poslední čtverec, který stopu ukončuje), nebo je zmenším na minimum, a to tak, že místo čtverce se spoustou pamlsků do stopy nepravidelně zařadíme šlápotu, ve které bude větší hromádka granulí. Funkci čtverce to splní – tedy dáme psovi jackpot v podobě velké odměny, která ho udrží v pozornosti a navíc si chvíli odpočine, než hromádku granulí zkonzumuje.

Připadá vám dnešní díl krátký? Možná je, ale pokrok, který momentálně po vás budeme chtít, bude opravdu velký.
Takže si připravte záda (budete je stále ohýbat) a hurá do terénu.

Stopám zdar!

www.katcinasmecka.cz

Foto: Milan Krajčovič, Roman Rakovan

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->