Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Stihli jste se už seznámit s obsahem nové vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, která vešla v platnost 1. listopadu 2021? A rozumíte případně všem ustanovením v ní uvedených? Ať tak, či onak, určitě by vám mohl být velmi užitečný následující rozhovor právě na toto téma.


Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování je předpisem, na který jsme všichni již velmi dlouho čekali. Je jasné, že se zákonodárci nikdy zcela nezavděčí úplně všem. Jisté však je, že jde každopádně o určitý posun kupředu. Jaký ovšem budou mít nová nařízení dopad na množírny a nekorektní čistokrevné chovy, ukáže až čas. My jsme se však pokusili celý dokument postupně rozebrat s mluvčí ČMKU Bc. Vladimírou Tichou.

Paní Tichá, povězte nám, prosím, proč tato vyhláška vůbec vznikla, a co tomu předcházelo?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Nová Vyhláška č. 384 o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování byla vytvářena se snahou dát orgánům činným v oblasti ochrany zvířat, tedy hlavně inspektorům Státní veterinární správy, podklady pro kontrolu chovů. Vyhláška vznikala dlouhou dobu. Jako vzor se braly předpisy některých dalších států a jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy, útulků a zájmových organizací atd. Znění vyhlášky nemusí každému vyhovovat, ale je výsledkem kompromisu v jednáních. 

Ve vyhlášce č. 384 jsou zakotveny minimální požadavky na péči o psy a prostory, ve kterých jsou chováni!

Jaký je její hlavní záměr a na co se konkrétně vztahuje?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Dalo by se říci, že ve vyhlášce jsou zakotveny minimální požadavky na péči o psy a prostory, ve kterých jsou chováni. Možná by bylo lepší než psát, na co se vztahuje, uvést na koho se vztahuje. Chovem za účelem rozmnožování je podle zveřejněného odůvodnění vyhlášky myšlen chov těch zvířat, která jsou předurčena k rozmnožování bez ohledu na aktuální období života. Jedná se tedy o feny, které jsou březí nebo kojící, dále feny, které sice nejsou březí nebo kojící, ale jsou chovány za účelem rozmnožování, a dále psy samce, pokud jsou chováni za účelem rozmnožování.  Podmínky stanovené vyhláškou se vztahují nejen na fenu, která porodila štěňata, ale také na štěňata, která jsou chována společně s matkou.

Otázku si nyní dovolím otočit. Na koho se vyhláška naopak nevztahuje vůbec?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Vyhláška se nevztahuje na chovatele, kteří mají méně než tři fenky a nedrží je za účelem rozmnožování. Nevztahuje se na pokusná zvířata, na útulky a veterinární zařízení s hospitalizací.  Jen pro vysvětlení. Z pohledu kynologických předpisů je chovatelem ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Z pohledu zákonů je chovatelem každý majitel zvířete. Budete-li mít křečka, který žádnou samičku nikdy nepotká, jste stále jeho chovatelem.

A když má někdo v malé garsonce třeba pět kříženců, kteří do chovu nikdy nezasáhnou?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Opět pro upřesnění. Vykládat legislativní předpisy může jen soud. V případě probírané vyhlášky může konkrétnější vysvětlení poskytnout Státní veterinární správa nebo Ministerstvo zemědělství. Stejnou otázku jsem ale položila i já a bylo mně sděleno, že pokud se bude jednat o nekorektní chov, lze požadavky na standardní péči o psy do určité míry uplatnit. Jak moc bude jednoduché prokázat, kdy se jedná a kdy naopak nejedná o chov za účelem rozmnožování a také případného zisku, asi ukáže čas.

V textu se také píše o vymezení minimálního prostoru pro zvíře. Jsou tedy nějaké přesně dané rozměry v souvislosti s jeho velikostí, které je třeba dodržet?

Rozměry jsou dány a jsou součástí vyhlášky. Vycházejí z kohoutkové výšky a z počtu psů.

Přesné znění vyhlášky č. 384 o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování si můžete stáhnout ZDE.

Co všechno musí chovatel/majitel v souvislosti prostorem určeným k držení psů zajistit?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Stanoveny jsou nejen požadavky na velikost prostor, na jejich udržovatelnost, na denní světlo, větrání, ale také na oblast patřící do socializace psů. Vyhláška hovoří o hračkách pro psy, o návyku na ošetřování a na kontakt s lidmi.

Pamatuje vyhláška i chov psů ustájených výhradně venku? Co je třeba splnit?

Jsou dány požadavky na velikost kotce a výběhů. Je jasně stanoveno, že je-li pes chovaný trvale venku, musí mít k dispozici lože uvnitř nebo boudu. I pro boudu jsou stanoveny přesné požadavky na její velikost.

A pak jsou tu také konkrétní podmínky při samotném chovu, tedy v průběhu porodu, při kojení, nebo jsou stanoveny přesné důvody, kdy může být štěně odloučeno od matky. Jak vy sama vnímáte taková nařízení?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Myslím si, že to je poprvé, kdy se v předpisech něco takového objevilo a myslím si, že to je správně. Nejedná se jen o požadavky na klidné prostředí, ale i na to., kdy je možné oddělit štěně mladší padesáti dní od matky. Do této oblasti patří např. onemocnění matky nebo štěněte nebo doba, po kterou jsou matka nebo štěně venčeni.

Je stanovená nějaká lhůta nebo časový úsek, ve kterém je chovatel povinen fenu a její vrh kontrolovat?

Vyhláška stanoví, že chovatel je povinen kontrolovat svoje psy a fenky nejméně dvakrát denně a doplňuje, že u novorozených štěňat nebo v jiném případě, kdy psi potřebují větší péči, by kontrola měla být častější. Je to trochu volně napsané a asi se to bude složitě kontrolovat.

Sama jsem nadšená, že je konečně zakázaný chov v klecích, což se bohužel děje nejen v množírnách, ale i v některých čistokrevných „rádoby“ chovech zejména malých plemen. Vyhláška však přesně specifikuje, ve kterých případech pes takto umístěný smí být, že?

Pes může být umístěn v kleci např. v případě, kdy jsou uklízeny jeho prostory, kdy to vyžaduje ošetřování nemocného psa nebo při dopravě. Je ale řečeno, že mimo cestování je zakázáno umístit klece nad sebou.

A s tím vlastně bezprostředně souvisí i další bod, který hovoří o nutnosti socializace, navykání štěňat na člověka, na různé podněty, na hračky… Vidíte v tom všem nějaký posun dopředu?

Trochu se obávám, že to bude těžko kontrolovatelné, ale naprosto s tím souhlasím. Slušného chovatele takový požadavek nepřekvapí, ale věřte, že v problematických chovech se psům o nějaké socializaci ani nezdá. Všichni asi víme, jak je socializace pro psa a jeho budoucí život důležitá.

Mohla byste nás seznámit také se změnou podmínky pro udělení výjimky krytí feny starší osmi let?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Už dříve bylo stanoveno, že fenku lze krýt do dne ukončeného osmého roku věku. Výjimku bylo možné povolit na základě veterinárního potvrzení o tom, že je fenka zdravá a schopná donosit a odchovat vrh. Horní hranice výjimky nebyla stanovena. Dnes vyhláška jednoznačně říká, že výjimku je možné povolit do ukončeného devátého roku fenky. Stejný požadavek je v Zápisním řádu ČMKU a je dobře, že se dnes kynologické předpisy mohou opírat o znění vyhlášky.

Jak si správně vyložit formulaci o ukončení měsíce nebo roku věku zvířete?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

To je otázka, nad kterou se diskutovalo už dříve a jsem ráda, že vysvětlení i s praktickou ukázkou je ve zdůvodnění k vyhlášce. Stručně řečeno. Fenka se narodila 1. 1. 2020, tedy 1. 1. 2021 ukončila první rok věku a 1. 1. 2028 ukončila osmý rok věku. Podobně se vysvětlují i měsíce určující, v jakém věku mohou být pes nebo fenka využiti v chovu. U malých plemen do 50 cm to je čtrnáct měsíců u plemen nad 50 cm to je sedmnáct měsíců. V pravomoci chovatelských klubů je požadavky zpřísnit nikoliv však zmírnit.

Dokud budou lidé kupovat štěňata v problematických chovech a dokud se budou rádoby VIP osoby chlubit, jakého bezpapíráka si kde pořídili, množírny budou existovat!

Myslíte si, že vyhláška bude dostatečnou pákou na množitele, a že se konečně v tomto ohledu něco změní?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Množírny a nekorektní chovy vůbec jsou ve své podstatě tak zvanou šedou zónou a s tou se těžko bojuje nejen v chovu psů. Je to ale určitá páka pro orgány působící v ochraně zvířat a dává šanci na snazší prokázání a penalizování přestupků. Osobně si ale myslím, že dokud budou lidé kupovat štěňata v problematických chovech a dokud se budou rádoby VIP osoby chlubit, jakého bezpapíráka si kde pořídili, množírny budou existovat.

Kdo a jak bude její dodržování vlastně kontrolovat?

Kontrola je hlavně v pravomoci inspektorů Státní veterinární správy.

Může se majitel psa (nebo kočky), případně i chovatelský klub někam obrátit s dotazem, když mu některá ustanovení nebudou jasná?

Obrátit se je možné na Státní veterinární správu nebo na Oddělení ochrany zvířat Ministerstva zemědělství.

A na závěr bych se ještě ráda zeptala, kdy tato vyhláška vejde v platnost?

Pomůže nám nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu?

Vyhláška vešla v platnost 1. 11. 2021. Je v ní zakotveno přechodné ustanovení, podle kterého např. požadavky na velikost prostor pro psy a kočky pro ty, kdo začínají s chovem platí okamžitě. Ti ostatní mají čas vše upravit do 1. července 2022, ale od tohoto data platí požadavky na velikost prostor i pro ně. Ostatní ustanovení vyhlášky jsou platná od 1. 11. 2021.

Moc vám děkuji za příjemné povídání a především za vysvětlení řady důležitých bodů z nové vyhlášky.

Michaela Weidnerová

Foto: Renata Komárková, Nikola Kolářová

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->