Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Novela Zákona o veterinární péči

Víte o tom, že od 1. října 2022 nabývá platnosti novela stávajícího zákona o veterinární péči? To je jistě téma, které bude nebo by mělo většinu majitelů psů zajímat. Co nás tedy už za pár dní čeká a co z toho vyplývá, nám objasní tento článek, který upozorňuje na nejdůležitější body v něm zakotvené. Věříme, že se vám tyto informace budou hodit.


Novela Zákona o veterinární péči
Bc. Vladimíra Tichá 28.9.2022 1628x Právo a legislativa

Dne 31. 8. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022.  Obsahuje celou řadu informací a specifikuje požadavky na celostátní evidenci psů. Pojďme se na to tedy společně blíže podívat…

Kdo je z pohledu zákona chovatelem?

Novela Zákona o veterinární péči

Jen pro vysvětlení. Pokud se v zákonech, a to platí nejen o Zákonu o veterinární péči, používá označení chovatel, je tím myšlen každý majitel/držitel zvířete, nikoliv, jak si většinou myslíme, ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Máte-li křečka, jste z pohledu zákonů také chovatelem.

Co je třeba vědět?

Novela Zákona o veterinární péči

Bez identifikačního označení psa by nemohla celostátní evidence existovat. Pro majitele a chovatele psů s průkazem původu to není nic divného ani nového, určitě všichni vědí, že bez dokladu o identifikačním označení štěňat nemohou být vystaveny průkazy původu. Naši psi i fenky tedy čipovaní jsou. Upozornit je ale třeba na to, kdo může čipování provádět a co platí pro psy obecně, tedy i pro ty bez průkazu původu. Zákon o tom říká:

„Chovatel psa je povinen zajistit, aby pes byl označen elektronickým čipem, který splňuje technické požadavky stanovené v příloze II předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (dále jen „elektronický čip“), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Novela Zákona o veterinární péči

Chovatel nově narozeného psa je povinen zajistit označení psa elektronickým čipem před nabídkou psa k prodeji nebo předáním psa novému chovateli, nejpozději však do 3 měsíců věku psa. Chovatel psa je dále povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený elektronickým čipem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Označení psa nebo označení zvířat v zájmovém chovu elektronickým čipem podle předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu provádí soukromý veterinární lékař nebo vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny.“

Z výše uvedeného vyplývá, že podle zákona není možné, aby si chovatel očipoval svůj vrh sám, a zároveň také není možné, aby předal štěně novému nabyvateli a domlouval se s ním, že se štěně „dodatečně očipuje, až trochu poporoste“.

Centrální evidence psů

Novela Zákona o veterinární péči

Důležitým bodem zákona je Centrální evidence psů. Informace o ní jsou zakotveny v § 5e.

Jednoznačně se v něm říká, že správcem a provozovatelem informačního systému centrální evidence psů je Komora veterinárních lékařů. Počítáno je s ochranou dat majitelů psů.  Informační systém centrální evidence není veřejně přístupný a je přesně stanoveno, kdo do něj má přístup. Jsou to:

 1. Soukromý veterinární lékař za účelem zápisu údajů nebo nahlížení do něj pro potřebu plnění povinností stanovených zákonem
 2. Orgán veřejné moci za účelem nahlížení do něj v souvislosti s výkonem své působnosti v rozsahu stanoveném postupem podle zákona o základních registrech
 3. Chovatel psa za účelem zápisu čísla svého telefonu nebo nahlížení do něj v rozsahu údajů vedených o tomto chovateli a jím chovaném psu.

Velké spory se vedly o to, jaké údaje mají být u jednotlivých psů uvedeny. Novela zákona uvádí, že je požadováno:

 1. Identifikační číslo psa nebo číslo tetování psa
 2. Pohlaví psa
 3. Číslo pasu psa z evidence pasů vedené Komorou, pokud byl pas vydán.
 4. Jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa místa trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště chovatele psa, popřípadě jeho zákonného zástupce, nebo obchodní firma nebo název chovatele psa, a dále číslo telefonu chovatele psa, popřípadě jeho zákonného zástupce
 5. Adresa místa chovu psa
 6. Údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování
Novela Zákona o veterinární péči

V § 5f jsou uvedeny povinnosti chovatele psa. Ten je povinen zajistit zapsání:

 1. Psa do informačního systému centrální evidence současně s označením nově narozeného psa elektronickým čipem podle § 4 odst. 3; zapsání psa do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. a),
 2. Údaje o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině do informačního systému centrální evidence; zapsání tohoto údaje do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. b).
 3. Změny chovatele nebo trvalé změny adresy místa chovu psa do informačního systému centrální evidence nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině; zapsání tohoto údaje do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. c).

V § 5g jsou zakotveny povinnosti soukromých veterinárních lékařů. Jsou to:

 1. Zapsat psa do informačního systému centrální evidence ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes označen elektronickým čipem.
 2. Zapsat do informačního systému centrální evidence údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes očkován nebo přeočkován.
 3. Zapsat do informačního systému centrální evidence změnu chovatele nebo trvalou změnu adresy místa chovu psa, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto údaje soukromému veterinárnímu lékaři chovatelem.

Závěrem…

Novela Zákona o veterinární péči

Výše uvedené povídání upozorňuje na některé body Zákona o veterinární péči. Kdo by si chtěl přečíst doslovné znění zákona, najde je v částce 113 Sbírky zákonů. To, jak moudře či nemoudře byl zákon postaven a jak moc budou jeho ustanovení dodržována, ukáže budoucnost. Českomoravská kynologická unie neměla možnost se ke znění novely vyjadřovat.                                                                     

Bc. Vladimíra Tichá

Foto: Jitka Metličková, Alena Vanžurová

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->