Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Baví vás také články Míši Drábkové a její pohled na soužití a komunikaci se psem? Pak si určitě nenechte ujít další její moc zajímavé povídání! Přejeme příjemné čtení!


Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl
Ing. Michaela Drábková, Ph.D. 8.6.2021 81487x Jak na to?

V minulých dílech jsme si popsali mnohé z toho, jak velkým rozhodnutím pořízení pejska je, ale i to, jak a na co je potřebné se pro společný život připravit. Dotkli jsme se také mnohdy nevnímaných postřehů, čeho se nám za naši starostlivost a lásku v soužití s chlupatým kamarádem od něj dostává. Poslední dobou se ke mně dostává přemíra nabídek na různé tréninky s návody, které radí, jak a co se psem dělat. Také na internetu se to hemží mnoha návody, jak změnit psí chování. V knížkách rovněž najdete mnoho způsobů, jak a co dělat, ale stává se, že zrovna vám to popsané nefunguje, jak byste si přáli.  

Tentokrát bych se ráda zaměřila na velmi důležitou věc, kterou když pochopíte, tak se vám ve vašem partnerství začne dařit mnohem lépe. Věřím také, že si v každodenním životě dokážete přečtením tohoto článku odhalit detaily, které vaši společnou komunikaci se psem začnou v různých situacích ještě více posouvat k pohádkovému soužití.   

Svět se mění, metody se mění… 

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Z minulosti známe mnoho různých, mnohdy i nepříjemně manipulačních technik či metod výchovy psů, od kterých se dnes již naštěstí pro chlupáče opouští. Trénink psa je ve většině případů nahrazen pozitivně motivačními způsoby tréninku, který pomáhá člověku a psovi ke sblížení pomocí povelů. Svět se mění, metody se mění… a vše se přibližuje ke vztahu, kde pes již není pouze zvířetem. Tento trend vnímám jako velmi pozitivní a směřuje k přirozenému soužití druhů v přírodě. Bohužel nástrahy života v civilizaci nás lidi od přírody velmi vzdalují. Naše snaha přiblížit se chování s otevřeným srdcem a sdílenou láskou, ochotou nepřivlastňování a respektování našeho okolí v plné jeho kráse a jedinečnosti může být pro nás dost náročná, a to zvláště proto, že se mnohdy učíme novým věcem, které nemusíme nutně ve svém životě znát. Učíme se všichni každý den. Cítím vděčnost za každého z nás, kdo dělá kroky k lepšímu porozumění, šíření laskavosti a úcty, jak ve vztahu spsím kamarádem, tak i mezilidském světě. 

Pes je se svým pánem v dobrém i ve zlém! 

Pes je nám vzorem 

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

V našem světě, možná jste se s tím již také setkali, se projevuje nepřejícnost, závist, konkurenční a jiné boje i další zajímavé „vlastnosti“, které vyhrávají nad pomocí, podporou, spoluprací a laskavostí. I když je toto tvrzení obecné, tak určitě „neházím všechny do jednoho pytle“. Velmi si vážím lidí, kteří dokážou zmíněné chování šířící negativní emoce přeměnit ve svém chování na pomoc, vstřícnost, respektování bytí svého parťáka (kromě chlupatého čtyřnohého jím může být i dospělý člověk či dítě).  

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Spousta pejskařů, a možná některé také znáte, říká: „Nemáme rádi lidi, máme rádi psy." Tato věta popisuje krásně to, k čemu se jako lidé přejeme přiblížit. Pejsek je nám vzorem lásky, respektuje nás vnaší přirozenosti a takové, jací jsme, toleruje naše „výkyvy“ a neznalosti chování v soužití s parťákem. Je se svým pánem v dobrém i zlém. Je nám vzorem toho, jak si představujeme společný život. Přejeme si se vzdálit od šířené negativity, protože ta není příjemná ani člověku a věřte, že ani pejskovi. Dokážu si představit, o jak moc jednodušší a příjemnější by byla naše společná budoucnost bez strachu, nejistoty a nedůvěry. Ano, máte pravdu, když vám právě zbloudili myšlenky na to, že někteří lidé se projevují ke svému okolí velmi negativně a jednají ve zlobě.

Kde se berou negativní emoce? 

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Nikdo – ani pes, ani člověk, se nenarodí zlý. Bohužel se cestou životem, a to ať již na základě negativních zkušeností s okolím, nezvládnutých situací nebo prostě jenom tím, že měl za vzor člověka, od kterého toto jednání okoukal, stal jednotlivcem naplněným negativními emocemi. Toto není tak obtížné získat, protože dnes a denně žijeme po většině ve strachu, manipulaci a „zajímavých“ až nátlakových situacích. Také nám schází láska, objetí, vlídné slovo i úsměv. To vše, ať si toho ani vědomě nevšímáme, nás i naše chování ovlivňuje. Aby nám bylo lépe, tak si pořídíme pejska, protože ten s námi sdílí pozitivní emoce. Má radost, když nás vidí i po půl minutě. Projevuje svoji touhu být s námi. I svoji neomezenou hlubokou dávající lásku. Miluje nás, protože jsme to my, ne protože máme postavení, prestiž nebo tučné konto. Jsem ráda, že pejsci – naši parťáci – jsou s námi. Jejich velká role je rolí učitele a „zachránce“ k poznání, že je možné žít život v příjemnějších vztazích. Věřím, že se mnou souhlasíte, že to dělají velmi dobře. 

Je třeba začít u sebe 

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Jedním z důležitých poznání je, že nás provádí svým příkladem k tomu, abychom se od odsuzování posunuli do role vzoru pro naše okolí. Když začneme u sebe, budeme vzorem i pro své okolí. Pejsci jsou nám vzorem i našimi průvodci na cestě situacemi, které se potřebujeme naučit, abychom se stali lepšími jedinci. Pozitivní přístup, opravdově a skutečně postavený na „přejícím“ sdílení je to, co lze do našeho každodenního života začlenit. Já věřím a ze své dlouholeté praxe s lidmi i pejsky vím, že je k nám historický vývoj přivedl za účelem zlepšení našeho lidského života. Jsou našim zrcadlem toho, co v naší komunikaci, přístupu i pohledu můžeme změnit pro zjednodušení našich vztahů a posunu 

od možná i nevědomě šířící se negativity k pozitivnějšímu přístupu k našemu okolí.   

Jak více získat než ztratit? 

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Uvedu jeden z příkladů ze života, který je vidět, kamkoliv se podíváte. Možná vám to bude znít zvláštně, ale zkuste si přestavit, že jste psem. Co byste dělali, když potkáváte cizího člověka? V této situaci se jako pes těšíte z jeho přítomnosti, radujete se s možností se s ním setkat a usmějete se na něj. Přejete si ho pozdravit, setrvat v jeho přítomnosti a seznámit se. Cítíte v tom nějakou podobnost se situacemi, které zažíváme jako lidi, když se setkáváme s dalším člověkem? Pokud ano, tak je to hodné ocenění. Pokud ne, tak si klidně toto cvičení můžete vyzkoušet např. při procházce parkem nebo doma v rodině. Již drobná změna postoje k okolí v daném okamžiku (např. úsměv při setkání nebo popřání příjemného dnevelmi mění emoce setkání nejen pro okolí, ale i pro nás. Více získáme, než bychom mohli ztratit. A stojí to možná jen vteřinu našeho času.   

Nejdůležitější pro pohodové partnerství je se stát přirozeným jedinečným člověkem se srozumitelným vyjadřováním, jednotným přístupem a čistým záměrem! 

Člověk a pes jsou parťáci 

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Je velmi důležité si uvědomit, že člověk a pes jsou parťáci. Oba dva myslí, cítí a přemýšlí. Každý jiným způsobem projevuje to, co si přeje. V partnerství se psem jsou obě stvoření jedinečná, hodnotná, vědomá si svého bytí a zaslouží si šťastný společný život založený na podpoře a lásce. Toto mé tvrzení vychází z předpokladu, že se necháme vést psem – vzorem k odhalení možných kroků ke zlepšení naší komunikace, chování ve vztahu a hlavně se od něj naučíme dávání vědomé pozornosti a zlepšíme své vnímání v přítomném okamžiku. Nejdůležitější pro pohodové partnerství je se stát přirozeným jedinečným člověkem se srozumitelným vyjadřováním, jednotným přístupem a čistým záměrem. Stejně jako je on, může opět být vědomým stvořením s klidným vnitřním nastavením oproštěn od emočních nánosů minulých zkušeností, uměním směrovat vlastní pozornost, mít myšlenky i vlastní projev více pod kontrolou. 

Tři tipy pro vás 

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Staneme-li se vědomým „přirozeným průvodcem“ našeho života, začneme vyzařovat naši „úžasnost“ a pozitivně nastavené vidění, tak se nepochybně staneme i vzorem našemu chlupáčkovi. A jak se posunout směrem k přirozené komunikaci? Použitím následujících tří tipů si i v poměrně krátkém čase dokážete zařídit mnohem vstřícnější reakce okolí:  

 

  • Změňte slova obsahující slovíčko „ne“ vyjadřující boj, rozpor nebo podkreslenou negativní energii (např. vůdce jsem nahradila „průvodcem“, slovo „neskákej“ jsem nahradila slovem „zem“ nebo „na zem“) 
  • Dávejte pozornost situacím, které se dějí správně, místo zaměřování se na situaci, kterou si nepřejete. 
  • Sdílejte úsměv (emoce radosti ze setkání) se psem, se členy vaší smečky i s člověkem neznámým.  

Začít se dá kdykoliv 

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Mnoho dalších tipů, triků nebo jednoduchých kroků, kterými dokážeme být vzorem našemu okolí i pejskovi, aby jim bylo potěšením s námi trávit čas, komunikovat, sdílet i následovat nás, najdete v mých přednáškách, webinářích i na osobních konzultacích. Mým přáním je být vám průvodcem a zkratkou k odlehčení od vnímaných i ještě nepoznaných překážek, které vás i ve vztahu se psem velmi zbytečně zatěžují, komplikují různé situace a stresují. Pro cestu k pohodovějšímu partnerství, kde si rozumíte i za hranicí slov, prohloubíte vzájemné vnitřní propojení i prožíváte vztah s lehkostí, můžete začít kdykoliv. Záleží jen na tom, zda a kdy se rozhodnete naslouchat vzoru svého úžasného chlupatého parťáka. Není potřebné měnit naši ani jejich osobnost. Je velmi důležité porozumět komunikaci. Stavět zlepšení právě na tom, kdo skutečně jsme, poznat naši hodnotu a ochotu získat vědění o tom, co nám náš pejsek („čtenář“ hloubky naší duše a učitel) napovídá svojí komunikací. Máte-li vůli i chuť nalézt své vnitřní „záření“, získat více klidu a příjemnějších pocitů, přání měnit reakce vašeho okolí v pozitivnější nebo více porozumět situaci, společně vám zkrátíme cestu k úspěchu. Na YouTube kanále se můžete inspirovat příběhy ze života různých lidí a pejsků, kteří si pro sebe a svého chlupáčka přáli prožívat pohádkový život.  

Nejdůležitější věc, která vám zajistí pohádkové soužití se psem! 6. díl

Ing. Michaela Drábková, Ph.D. 

Foto: archiv Michaely Drábkové, Denisa Stejskal, Alena Povalačová, Jitka Zachová, Naďa Trkolová, Eva Lacourt, Johana Fojtíková, Míla Černá, Petra Vícovská, Romana Hrušková 

Za většinu použitých fotografií děkujeme našim milým čtenářům. 

 

http://www.pespartak.cz/ 

http://www.znakovarecpropsy.cz/ 

https://www.facebook.com/pespartak/ 

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...


    Článek zařazený v seriálu: Rozumíte svému psovi? (34 článků)    -->