Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Záchranného psa ani úmorné vedro nezastaví…

Jak si užíváte tyto parné dny? Určitě někde u vody nebo se snažíte se svými psy chodit na vycházky pozdě večer, či brzy ráno. To je pochopitelné, ale věřte, že právě v těchto horkých dnech se v Žatci konal „Přípravný modul“ pro zjištění stupně vycvičenosti záchranného psa. Hrozíte se? No věřte, že při ostrém zásahu jsou podmínky daleko horší a tak není divu, že tito psi to snášejí velice dobře.


Záchranného psa ani úmorné vedro nezastaví…

A o tom, jak takový atest v severočeském Žatci a nedalekých Chbanech vypadal a dopadl, nám více poví prezidentka Svazu záchranných brigád kynologů ČR Ing. Helena Šabatová.

Svaz záchranných brigád kynologů ČR, z. s. byl požádán světovou organizací pro Záchranné psy IRO (Internationale Rettungshunde Organisation), aby uspořádal „Přípravný modul“ pro zjištění stupně vycvičenosti záchranného psa tak, aby se tým psovod-pes mohl ucházet o „ostrý“ ATEST IRO. Akci posuzovali čtyři rozhodčí – dva Rakušané, jeden Švýcar a jeden Chorvat.

Prověrka do praxe

szbk Splnění tohoto atestu jej pak opravňuje k účasti na misi pro záchranu lidí v sutinách. Toto klání tedy nebylo sportovní akcí, ale prověřením vycvičenosti nejen psa, ale i psovoda. Je tedy potěšující, že se této akce zúčastnilo celkem třicet dva psovodů z téměř všech evropských zemí a podstoupili v tropickém vedru tři denní a jedno noční vyhledávání zavalených osob, které se odehrávalo v trenažeru ve Chbanech. Součástí vyhledávání je i znalost teoretická (INSARAG), schopnost psovoda určit správně taktiku vyhledání, aby v časovém limitu vše prohledal, protože mu není znám počet pohřešovaných osob v daném terénu.

Psovodi také musí prokázat znalosti z oblasti první pomoci člověku i psu, a to jednak teoretické, ale i praktické. Pokud tým uspěje, je mu vystaven certifikát, který jej opravňuje k účasti na ATESTU IRO.

Kvalitní zázemí – polovina úspěchuszbk 

Vzhledem k tomu, že Svaz záchranných brigád kynologů uspořádal již v minulosti i mnohé vyšší akce, byla nám organizace takové důležité akce svěřena. Není ji ovšem možné zorganizovat bez zázemí, které nám vždy ochotně zapůjčí obec Chbany včetně bezchybné obsluhy v restauraci. Je to velká pomoc, rovněž tak i zajištění techniky pro noční osvětlení velikého terénu, který nám po dobu tří nocí nainstalují hasiči z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Pro náš svaz by bylo nemožné takovouto kvalitní techniku nejen vlastnit, ale ani obsluhovat. Proto velký dík za přístup pana ředitele a jeho kolegů k naší práci. I když jsme členy Integrovaného záchranného systému, je to nadstandartní služba a určitě přispěla ke kvalitnímu průběhu všech nočních prací.

Výsledky práce psů byly úměrné počasí.

szbk Psi, kteří prokázali dostatek energie, prospěli lépe a mohou se přihlásit na Atest IRO, který bude ve Francii v srpnu a kde lze očekávat obdobné počasí, jako bylo u nás. Je to důležitý aspekt, protože všechna velká zemětřesení a katastrofy se dějí v obdobném klimatu.

Patří tedy všem psovodům dík za to, že svou práci odvedli tak, jak jen bylo možné a samozřejmě všem, kteří průběhu akce napomohli. Členové organizačního týmu byli pochváleni za hladký průběh a to je jediné, co nás řadí mezi ty schopné organizace v IRO.

Foto: archiv redakce

Kam dál ...