Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

Věříte, že je pes schopen najít a označit nádor? A také že jeho čenich může opravdu fungovat jako radar na rakovinu? Jistěže ano, a nejen to! V následujícím rozhovoru se dozvíte, co všechno jsou signální psi schopni najít, proč jsou k tomu cvičeni a mnoho dalšího...


Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

Pokud vás zaujalo slovo signální pes a chtěli byste se dozvědět více o jejich výcviku, určitě vás bude velmi bavit rozhovor se sympatickým Spirosem Tavandzisem, předsedou spolku České centrum signálních zvířat, z. s. a výzkumným pracovníkem v jedné osobě. Budete se divit, co všechno zvládne takový trénovaný psí nos.

Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

Pan Tavandzis zajišťuje také veškerou komunikaci s lékaři a zdravotními organizacemi a rovněž odborné konference. Na tuto činnost není sám. Provádí ji společně s ním ještě další dva spoluzakladatelé organizace, a to Petra Riedlová Matulová a Josef Kaňa. Petra Riedlová a Spiros Tavandzis plánují experimenty a připravují odborné publikace. Josef Kaňa vede výcvik. V současné době se intenzivně věnují také shánění finančních prostředků pro vytvoření tréninkového centra podle nejnovějších poznatků v oboru výcviku signálních zvířat.

Pane Tavandzisi, mohl byste našim čtenářům přiblížit, co si mají představit pod pojmem signální psi?

Jsou to speciálně trénovaní psi, kteří signalizují přítomnost určité nemoci. Signální pes by tedy neměl být spojován pouze s vyhledáváním onkologických onemocnění, ale i jiných nemocí nebo stavů, jako jsou například cukrovka nebo záchvatovité stavy.

Jak a kdy vznikl projekt výcviku signálních psů?

Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

Přibližně před patnácti lety jsem slyšel v nějakém dokumentu o schopnosti psů rozpoznat blížící se diabetické koma u svého pána, nebo například ložisko nádoru na kůži. V roce 2012 jsem se rozhodl vyzkoušet a zjistit, jestli to může být pravda. Pár desítek pokusů vypadalo poměrně slibně, ale bohužel pes, se kterým jsme trénovali, onemocněl a celá práce tedy musela být ukončena. Na tyto první pokusy jsme pak navázali až v roce 2016 již s kolegyní Petrou Riedlovou Matulovou a vedoucím výcviku Josefem Kaňou, kterým se tento typ práce se zvířaty také líbil. Začali jsme podnikat kroky k vytvoření skupiny kynologů, které by náš nápad rovněž nadchl. Nakonec se nám to povedlo a s podporou města Kopřivnice jsme dokonce získali prostor k naší činnosti, za což jsme opravdu velmi vděční.

V čem spočívá výjimečnost takto vycvičeného psa v porovnání s moderním zdravotnictvím?

Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

Psi podobně jako jiní tzv. makrosmatičtí živočichové využívají čich jako jeden z hlavních smyslů pro orientaci v prostoru a v životě vůbec. Jejich „čumáky“ jsou z mého pohledu dokonalé receptory. Samozřejmě, že existují také dokonalé diagnostické přístroje s velkou citlivostí, které běžně známe z laboratoří. Z vlastních provedených experimentů však víme, že psi mají oproti přístrojům citlivost o dvě až pět nul posunutou výše. Pokud bych to měl k něčemu přirovnat, tak si např. představme jeden mililitr nějaké látky, kterou rozpustíme ve dvanácti olympijských plaveckých bazénech a pak necháme trénovaného psa čichnout k vodě. Téměř ve sto procentech případů tam tu látku vycítí. Je to neuvěřitelná schopnost. Na světě jsou však i dokonalejší „čichači“ než psi, ale hůře se s nimi komunikuje a často se nedají pomuchlovat, jsou to například sloni nebo včely.

„Psi mají oproti přístrojům citlivost svého čenichu o dvě až pět nul posunutou výše!“

Jaké typy onemocnění se psi učí rozpoznávat a co vlastně hledají?

Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

Jak už jsem říkal, je to celá škála od diabetu, přes epileptické záchvaty až k onkologickým onemocněním. V našem centru se soustředíme na nádorová onemocnění vaječníků, plic a urogenitálního traktu, tzn. močového měchýře, prostaty a ledvin. Začali jsme vaječníky a plícemi, protože tyto druhy nádorů se diagnostikují až v pozdějších stádiích nemoci a hůře se pak léčí. Jestli se ptáte na konkrétní látky, tak to vás musím zklamat. My vlastně nevíme, co ve vzorku psi hledají, ale vypadá to, že oni to vědí moc dobře. Pokud se ptáte na trénink, tak hledají vzorek v podobě adsorbéru ve skleničce, ve kterém cítí pach nádorů. Sklenička je umístěna mezi dalšími třemi adsorbéry s pachem zdravých osob.

Používáte tedy vzorky. Jak se dostáváte k těm od onkologických pacientů?

Ano, jsou to vzorky dechu, krve a moči onkologických pacientů a zdravých osob – dobrovolníků. Jsou to lidé, kteří jsou v podstatě součástí našeho týmu, i když jen virtuálně. Velmi jim za tu ochotu se zúčastnit děkujeme. Vzorky pacientů nám zajišťují spolupracující lékaři různých odborností z různých nemocnic, onkologických center nebo ambulancí.

Začít pracovat s onkologickými pracovišti nebylo asi úplně snadné. Jak se na vás dívali na úplném začátku?

Jak kdo. Musím říct, že jsme se sice párkrát setkali s mírně pokrčeným obočím nebo úplným odmítnutím. Jednou nebo dvakrát jsem slyšel i názor, že to zavání šarlatánstvím a nechtějí s tím nic mít. Nicméně většina lékařů z různých pracovišť, které jsme oslovili, se o náš projekt začala zajímat a spolupracuje s námi. Opět všem děkujeme.

Pokud by tento rozhovor četl někdo z lékařů či onkologických pracovníků a chtěl by se do spolupráce zapojit, prozradíte nyní jak na to?

Stačí nás oslovit přes kontakty, které jsou uvedeny na našich webových stránkách www.signalnizvirata.cz nebo na našem facebooku – České centrum signálních zvířat, či nově na Instagramu signalnizvirata1. Doufám, že ten nápor, co teď přijde, budeme logisticky zvládat.

Ještě jsem se nezeptala, kolik psů je zapojeno do výcviku a jak tento výcvik končí? Provádí se na konci nějaké zkoušky nebo jak to vypadá?

Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

V současnosti máme dvacet psů, kteří jsou v různé fázi výcviku. Hodnocení probíhá na základě schopnosti psa rozpoznat vzorek onkologického pacienta (kategorie B) i jeho nepřítomnost (kategorie A) v řadě čtyř vzorků nebo v baterii dvanácti vzorků opakovaně za sebou. Výcvik je tedy zakončen zkouškou v několika kategoriích diagnostické spolehlivosti a pěti výkonnostních třídách. Psi, kteří dosáhli 4. a 5. třídy v kategorii A nebo B, mohou být zařazeni do experimentálních a výzkumných prací. Získání výkonnostního ohodnocení je omezeno na dobu jednoho roku. Pak musí pes opět testem prokázat svou diagnostickou spolehlivost.

Zajímá mě i v případě testů – výcviku, jak vysoká je úspěšnost označení hledaného vzorku? Máte již nějaké dlouhodobější výsledky?

Jak už jsem říkal, je to různé. Někteří psi na začátku výcviku dosahují například šedesáti procentní úspěšnosti, zkušení „mazáci“ přesahují i devadesát procent. Ti se dnes účastní také výzkumu. Dlouhodobější výsledky právě ukazují, že úspěšnost dobře vycvičených psů se pohybuje od osmdesáti do téměř sta procent. Celkem jsme od zahájení výcviku před čtyřmi lety provedli desítky tisíc pokusů.

Která plemena psů u vás tuto činnost vykonávají a jaké jsou požadavky na takového jedince?

Nemůžu říct, že bychom preferovali nějakou konkrétní rasu. Trénují tady „voříšci“, australští honáčtí psi, němečtí ovčáci, border kolie, stafordšírský teriér, labrador i argentinská doga. Podmínkou je nadšení psa pro čichovou práci a schopnost psovoda psa motivovat a „neunudit ho k smrti“.  Pro tyto práce však nejsou úplně vhodná plemena, která mají šlechtěním poškozený čenich.

A co psovodi, jsou na ně také kladeny nějaké nároky? Určitě takový výcvik musí vést někdo, kdo je specialistou…

Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

Trénink vede Josef Kaňa, kynolog specialista s třicetiletou zkušeností ve výcviku. Bez něj bychom dnes nebyli tam, kde jsme. Kromě psa je výcvik hodně závislý na schopnostech kynologa být důsledný, nespěchat a motivovat. Snažíme se řídit výcvikovým desaterem. Tento typ čichové práce je nesmírně náročný na psychiku psa i psovoda. Ne každý ten nápor vydrží. Psovodi trénují doma, každý má svůj rytmus, někdo cvičí častěji, jiný méně. Důležitým ukazatelem účinnosti tréninku doma je pak průběžné ověřování v centru. To probíhá každý týden.

Psi, kteří jsou u vás ve výcviku, jsou v majetku organizace či psovodů? A jaké mají výhody či nevýhody?

Všichni psi našeho centra jsou majetkem našich kynologů. Vlastní psy nemáme. Co se týče výhod, tak to je především dobrý pocit ze zajímavé práce a možnost setkávat se se zajímavými lidmi. Zatím víc nabídnout nemůžeme. Všichni jsme součástí něčeho, co tady ještě nikdy nebylo a co má potenciál posunout prevenci pozdního odhalení vybraných typů nádorů. V tom je to docela motivační i bez odměn. Ale pracujeme na tom, a neustále se zdokonalujeme. Nevýhodou je tedy hodně práce zadarmo.

Jaké vidíte využití těchto psů v budoucnosti?

Doufám, že se potvrdí naše hypotéza o možnosti využití psího čichu jako výborného senzoru především pro oblasti sekundární a terciální prevence. Jinými slovy využití psů při včasném odhalovaní nádorů v běžné populaci, jako takový upozorňovací systém – to je sekundární prevence. Terciální prevence se týká včasného odhalení případného návratu onkologického onemocnění u vyléčených pacientů.

Velice vám děkuji za zajímavý rozhovor. Na závěr se ještě zeptám na jedno velmi aktuální téma. Od 1. února jste vstoupili do tzv. „Startovače“ týkajícího se získání financí na rekonstrukci budovy nepoužívaného výměníku na novou stavbu centra pro výcvik signálních psů. Řekněte nám o tom více.

Psí čenich jako radar na RAKOVINU!

Ano, je to tak. Vedení Moravskoslezského kraje náš projekt velice zaujal a umožnili nám získat nevyužívanou budovu výměníku, která svou velikostí i umístěním vyhovuje našim požadavkům pro vytvoření zázemí pro naši práci. Na Startovači máme cílovou částku stanovenou na tři sta třicet tisíc korun, celková cena rekonstrukce je však mnohonásobně vyšší. Uvidíme, jak lidi náš projekt zaujme. Současné prostory jsou již podmínkami i prostředím nevyhovující a vzhledem k rozšiřující se spolupráci s lékaři a zvyšováním počtů vzorků se potřebujeme co nejrychleji přemístit do větších prostor. Rekonstrukci musíme dokončit do konce roku 2021, což je podmínkou pro přenechání budovy. Chtěl bych touto formou oslovit všechny čtenáře, kterým se náš projekt líbí, a chtěli by nám pomoci, aby se podívali na Startovač na této adrese https://www.startovac.cz/projekty/psi-cenich-jako-radar-na-rakovinu/ a podpořili nás jakoukoliv částkou. Ty nejvíce štědré rádi pozveme na kolaudaci našeho centra. Budeme vám opravdu vděční. Děkuji vám rovněž za možnost představit zde naši činnost a přeji vám také hodně úspěchů.  

 

Foto:

https://www.signalnizvirata.cz

Podpořte signální psy

Jejich práce má potenciál zachraňovat životy. Bohužel však nedochází k podpoře ze strany státu či jiných organizací. Vše dělají dobrovolně, z nadšení pro věc. Jednoduše proto, že v projekt věří.

Pokud i Vy sdílíte jeich ambice, podpořte je... 

Každá pomoc se počítá.
Transparentní účet pro Vaše dary je: 2601324245/2010

Více na Psí čenich jako radar na rakovinu

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->