Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Mezinárodní zkušební řád IRO nebo národní zkušební řád SZBK?

Máte mladého psa a začínáte se záchranařinou? Pak je dobré uvažovat o tom, kterému zkušebnímu řádu se budete věnovat, na který se přednostně zaměříte. Samozřejmě je mnoho psovodů a psů, kteří úspěšně pracují podle obou zkušebních řádů, ale měli bychom si ujasnit, jaká mají specifika, co mají společného a v čem se liší.


Mezinárodní zkušební řád IRO nebo národní zkušební řád SZBK?

Mezinárodní zkušební řád IRO

Podle mezinárodní zkušebního řádu IPO-R mohou skládat a skládají zkoušky kynologové-záchranáři z celého světa, sdružení v mezinárodní organizaci IRO. Obsahuje sestavu 15 zkoušek, zahrnující výcvik všech směrů záchranářské činnosti v třístupňovém provedení.

Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než náš národní zkušební řád. Hlavní rozdíl však netvoří pouze obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

V tomto zkušebním řádu se více dbá na přesnost a rychlost provedení, v poslušnosti se vyžaduje  projev a rychlost na úrovni IPO, vyhledávání je preciznější a vyžaduje se také přesnost práce pokud jde o prohledávání terénu či vypracování stopy.

Podle nejvyšších stupňů zkoušek probíhají mezinárodní mistrovství a přebory, mistrovství světa a jiné prestižní soutěže.

Jaké zkoušky v tomto zkušebním řádu najdeme?

 • IPOR – stopy
           RH-F E - Zkouška způsobilosti záchranného psa – stopy
           RH-F A - Zkouška záchranného psa stopaře A
           RH-F B - Zkouška záchranného psa stopaře B
 • IPOR – plochy
          RH-FL E - Zkouška způsobilosti záchranného psa – plochy
          RH-FL A - zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání A
          RH-FL B - zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání B
 • IPOR – sutiny
          RH-T E - Zkouška způsobilosti záchranného psa – sutiny
          RH-T A - zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách B
          RH-T B - zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách A
 • IPOR – laviny
         RH-L E - Zkouška způsobilosti záchranného psa – laviny
         RH-L A - Zkouška záchranného psa lavináře A
         RH-L B - Zkouška záchranného psa lavináře B
 • IPOR – voda
         RH-W E - Zkouška způsobilosti záchranného psa – voda
         RH-W A - Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání
         RH-W B - Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání B

Je názorně vidět, že zkušební řád má jasnou strukturu, v každém typu práce jsou tři stupně obtížnosti. I zkoušky způsobilosti záchranného psa se skládají pro každý typ zvlášť.


Národní zkušební řád SZBK

Národní zkušební řád záchranářů České republiky obnáší soubor zkoušek, zahrnujících všechny směry výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, na vodních plochách a na stopách. Prověřuje rovněž vycvičenost psů pro hledání živých osob i cadaverů, na rozdíl od mezinárodního zkušebního řádu, který s kadavery nepracuje. Další odlišnost je také v pouze jedné vstupní zkoušce pro všechny směry výcviku (ZZZ – Zkouška záchranářské způsobilosti). Celkově se klade větší důraz na praktičnost a výsledek práce, pes a psovod v terénu tvoří skutečný tým, který si vzájemně může pomáhat a přizpůsobit svou práci podmínkám.

Jaké zkoušky najdeme v národním zkušebním řádu?

Zkouška vstupní

 • ZZZ:
  zkouška záchranářské způsobilosti
  Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako ostatně všechny ryze záchranářské discipliny.

Zkoušky sutiny

 • ZZP1
  zkouška záchranných prací 1. stupeň
  ZZP2
  zkouška záchranných prací 2. stupeň
 • ZZP3
  zkouška záchranných prací 3. stupeň
  Zkouška ZZP3 probíhá výhradně jako Mistrovství ČR ZP a jako kvalifikační závody pro toto mistrovství pořádané SZBK včetně Českého poháru ZZP.
 • ZZP(C)
  zkouška záchranných prací Cadaver
  Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru ZZP (C) je zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.
 • ZPJ
  zkouška pohotovostní jednotky
  Zkouška pohotovostní jednotky ZPJ je speciální zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.

Zkoušky plochy

 • ZTV1
  zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň
 • ZTV2
  zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň
 • ZTV3
  zkouška terénního vyhledávání 3. stupeň
  Zkouška ZTV3 je přímo určená pro praktická nasazení v terénu v rámci IZS a pro výcvik pohotovostní jednotky SZBK, a proto neobsahuje disciplínu poslušnosti.
 • ZTV(C)
  zkouška terénního vyhledávání Cadaver
  Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru ZTV (C) je zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.

Zkoušky stopy

 • ZZS1
  zkouška záchranného stopování 1. stupeň
 • ZZS2
  zkouška záchranného stopování 2. stupeň
 • ZZS3
  zkouška záchranného stopování 3.stupeň

Zkoušky voda

 • ZVP1
  zkouška vodních prací 1. stupeň
 • ZVP2
  zkouška vodních prací 2. stupeň
 • ZVP3
  zkouška vodních prací 3. stupeň
  Zkoušku ZVP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár vodních prací, který je přeborem SZK ČR ve vodních pracích.
 • ZVP(C)
  zkouška vodních prací Cadaver
  ZVP (C) je speciální zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.

Zkoušky laviny

 • ZLP1
  zkouška lavinových prací 1. stupeň
 • ZLP2
  zkouška lavinových prací 2. stupeň
 • ZLP3 
  zkouška lavinových prací 3. stupeň
  Zkouška ZLP3 probíhá výhradně jako Český pohár lavinových psů, který je přeborem SZBK ČR v lavinových pracích. Nelze ji proto pořádat jako ostatní zkoušky.
 • ZLP(C)
  zkouška lavinových prací Cadaver
  Speciální zkouška pro vyhledávání cadaveru ZLP (C) je zkouška tvořená pouze speciální prací bez poslušnosti.
 • ZZL
  zkouška záchranných prací ze zamrzlé plochy
  Speciální zkouška záchranných prací ze zamrzlé vodní plochy má za cíl pomoci k zajištění bezpečnosti dětí i dospělých při pohybu na ledě.


Ať už se zaměříte kterýmkoliv směrem a vyberete si kterýkoliv zkušební řád, přejeme hodně štěstí a úspěchů!

 

Kam dál ...