Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Anestezie a sedace psů

Snad každý majitel psa bude během jeho života postaven před nutnost nechat jej z nejrůznějších důvodů uvést do celkové anestezie, případně sedace. Co přesně to pro vašeho psího miláčka znamená?


Anestezie a sedace psů
MVDr. Michaela Slavíková 20.6.2022 500x Veterina

Anestezie zajistí ztrátu vnímání bolesti, doteku, tepelných změn a umožní provedení chirurgického nebo jiného bolestivého zákroku. Pro některé méně bolestivé úkony nebo pro umožnění vyšetření rabiátních pacientů může být dostačující pouhá sedace, při které nedochází k úplné ztrátě vědomí, pouze k utlumenému vnímání bolesti a manipulace. Tak jako tak je vždy potřeba nahlížet na „uspávání“ psa s respektem.

V humánní medicíně je anesteziologie samostatným oborem, z čehož vyplývá složitost a nesmírná zodpovědnost za život a zdraví uspávaného tvora, ať už člověka či zvířete. Cílem následujícího článku není vyvolat u čtenářů paniku z anestezie psů, nýbrž zbořit některé mýty a zároveň zdůraznit důležitost předoperačních vyšetření a opatření, která jsou někdy chovateli podceňována až ignorována.

Do sedace hned v mládí...

Indikací k anestezii nebo sedaci se najde již od útlého štěněčího věku celá řada. Štěňata mívají nezřídka kýlu, úrazy nejrůznějšího původu nebo jim nevypadnou mléčné zuby – řešení je většinou snadné, avšak žádá si uvést psa do celkové anestezie.

Pro uchovnění je u některých plemen psů v určitém věku vyžadováno RTG vyšetření kyčlí, případně i loktů rovněž v sedaci. Sedace je skutečně nezbytná pro přesné napolohování pacienta a následně správné vyhodnocení snímků. Polohování není bolestivé, ale pozice končetin jsou při snímkování pro psa nepřirozené a málokterý psí adolescent je ochoten tuto manipulaci při plném vědomí tolerovat.

Kastrace, úrazy, odstranění nejrůznějších kožních útvarů, břišní operace, endoskopie, artroskopie a řada dalších zákroků jsou bez anestezie nemyslitelné!

Zubní kámen či různé úrazy nebo kastrace

Starší psi trpí ve velké míře nadměrným ukládáním zubního plaku a tvorbou zubního kamene spojeného s rizikem zánětu dásní. Zubní kámen není možné u psů, na rozdíl od lidí, odstranit bez anestezie. Psovi by byly zvuky a vibrace vysílané zubním ultrazvukem velice nepříjemné a veterináře by zcela určitě nenechal vyčistit i v hloubi tlamy uložené stoličky a vnitřní plochy zubů.

Kastrace, úrazy, odstranění nejrůznějších kožních útvarů, břišní operace, endoskopie, artroskopie a řada dalších zákroků jsou bez anestezie nemyslitelné.

I psy je možné v případě potřeby vyšetřovat pomocí sofistikovaných přístrojů jako CT (počítačová tomografie) a MRI (magnetická rezonance), kdy však pro správné napolohování a vyvarování se sebemenších pohybů během vyšetření je anestezie psa opět nezbytností.

Veterinární anesteziologie

Anestezie a sedace psů

Veterinární anesteziologie se v současnosti svými možnostmi výrazně přibližuje anesteziologii humánní. Máme k dispozici celou řadu anestetik a jejich kombinací včetně inhalační anestezie, monitorovací přístroje pro bezpečné vedení anestezie i umělou plicní ventilaci, která dovede v případě potřeby a při hrudních operacích dýchat za pacienta. Nicméně základem úspěchu je vždy znát maximum informací o každém pacientovi, neb každý pes je originál s vlastní historií, temperamentem a chorobami. Věk, plemeno, zároveň probíhající onemocnění či dlouhodobé podávání léků, narkózy podstoupené v minulosti a jejich tolerance pacientem – to vše a vlastní zkušenosti pomáhají veterináři zvolit ten správný  a pro daného jedince maximálně bezpečný anesteziologický „koktejl“. 

Veterinární anesteziologie se v současnosti svými možnostmi výrazně přibližuje anesteziologii humánní!

Tak jako člověk nepodstoupí plánovaný zákrok v anestezii bez nezbytného kolečka předoperačních vyšetření zahrnujících minimálně vyšetření krve a EKG, měl by být i váš pes před jakýmkoli (i zdánlivě banálním) zákrokem důkladně proklepnutý. Věřte, že trvá-li váš veterinář na předoperačních vyšetřeních, není to z toho důvodu, aby zvýšil náklady a sobě zisk, ale proto, aby celý zákrok proběhl pokud možno hladce a bez zbytečných komplikací, nedej bože bez ztráty pacienta.

Naoko zcela zdravému psovi může vyšetření krve odhalit například zvýšené hodnoty jaterních parametrů. Tomuto pacientovi by anestezie játra dále zatížila, neboť valná většina anestetik se metabolizuje právě v játrech a krom prodlouženého probouzení se z anestezie  by hrozilo i nevratné poškození jater a v krajním případě i jejich úplné selhání a úhyn. Proto pokud není zákrok zcela neodkladný ve smyslu záchrany života psa, měla by se primárně zjistit příčina poruchy jater, nasadit vhodná terapie a samotný zákrok odložit až do stabilizace pacienta.

Pro hladký průběh anestezie je důležité dodržet pokyny veterináře týkající se hladovky!“

Podobná je situace u psů se zhoršenou funkcí ledvin, která navenek nemusí být na psovi vůbec patrná, ale vyšetření krve a moči může takový stav odhalit ještě před propuknutím příznaků. Uspávat takové pacienty opět není vhodné a je-li to možné, zákrok odkládáme.

Pro hladký průběh anestezie je důležité dodržet pokyny veterináře týkající se hladovky. Optimální je dvanáctihodinová hladovka před plánovaným zákrokem. Miniaturní plemena psů a štěňata by měla mít hladovku kratší z důvodu rychlejšího poklesu krevního cukru. Vodu nemusíme odebírat vůbec nebo postačí cca hodinu před zákrokem. Je vhodné nechat psa před zákrokem vymočit a vykálet.

Jak správně sedaci provádět?

Dalším kritériem bezpečné anestezie je cesta podání použitých anestetik. Pro veterináře a někdy i majitele je nejpohodlnější a nejrychlejší píchnout injekci s anestetiky do zadnice, čili do svalu. Bohužel je to také nejhůře kontrolovatelná a tím i nebezpečná cesta podání. V případě kolapsu pacienta se ztrácí drahocenné minuty zpřístupněním žíly (kanylací) a intubací dýchacích cest pro možnost umělého dýchání.

Mít zavedenou nitrožilní kanylu v (nejčastěji) přední končetině psa umožní veterináři od začátku až do konce dle potřeby přidávat přesnou dávku anestetik, případně i látek blokujících anestezii. V neposlední řadě jsou po celou dobu pacientovi kanylou podávány infuze, které zajišťují hydrataci pacienta. Aplikovat kanylu zabere jen pár minut a benefit pro pacienta je obrovský.

Kanylou je většinou na úvod podána premedikace (takzvaný „oblbovák“), kombinace anestetik, která zajistí zklidnění, ztrátu vnímání bolesti a úzkosti. Pes po tomto úvodu ještě úplně nespí, ale jeho vnímání je již značně změněné, obvykle uléhá a zklidňuje se.

Neméně důležitým krokem ještě před vlastním zákrokem je zavedení tracheální kanyly do průdušnice, která umožní za pacienta uměle dýchat v případě, že se jeho dech v průběhu anestezie zpomalí, případně zastaví, což se může stát a stává se! Intubuje se pacient již pod vlivem anestetik a kanyla se odstraní ještě před úplným probuzením, tudíž pacient nic necítí. Je možné, že ho potom škrábe (stejně jako lidi) v krku. Hlavním úkolem tracheální kanyly je přívod anestetických plynů z přístroje pro inhalační anestezii do plic pacienta. Inhalační plyny jsou momentálně nejbezpečnějším anestetikem, jelikož se jen minimálně metabolizují v játrech a jsou pacientem kompletně vydýchány. Navíc se prakticky hned po ukončení přívodu plynů začne pacient probouzet.

Co je dále dobré vědět?

Během anestezie, a to především při invazivních chirurgických zákrocích, by měl být pacient monitorován – zda dýchá a zda v odpovídající frekvenci, zda srdíčko tluče ve správném rytmu, zda je organismus dostatečně zásoben kyslíkem a nekumuluje oxid uhličitý a zda má pacient fyziologickou EKG křivku. To všechno by operatér jen stěží stihl během zákroku sledovat, proto mu pomáhají moderní monitorovací přístroje, které každou odchylku od normálu dávají hlasitě najevo.

Velkým bonusem, který zpříjemňuje pacientům anestezii a umožňuje rychlejší probouzení, je zahřívání pacienta výhřevnou podložkou a zahřívání podávaných infuzí speciálním přístrojem. Zahřívání je extrémně důležité u štěňat a miniaturních plemen psů, kteří se rychle podchladí.

Nejlepší zkušenost je vždy ta vlastní

Anestezie a sedace psů

Široce rozšířený je mezi chovateli názor, že starší psi by se už neměli uspávat. Že jsou zkrátka staří, narkózu nezvládnou, prostě to už nemá cenu...

Nejlepší zkušenost je vždy ta vlastní. Z té své mohu potvrdit, že svou malou kníračku jsem především z důvodu vyčištění zubního kamene musela uspávat od jejích cca deseti let až do požehnaných šestnácti let přibližně jednou až dvakrát do roka. Fenka narkózu vždy zvládla bez potíží a uhynula nakonec, dalo by se říci, stářím. Tím vůbec nechci ospravedlňovat tak časté uvádění psa do narkózy. Vždy usilujeme v první řadě o prevenci a konzervativní řešení. V nezbytných případech není nemožné uspat (a hlavně probudit) vhodnými anestetiky v rukách zkušeného veterináře i psa kardiaka.

Vlastní stáří neznamená nemožnost uspání psa. Rizika jsou bezesporu větší než u mladého zdravého psa, ale dle mého názoru se v případě, který má naději na úspěch, vyplácí riskovat. 

V žádném případě by si majitelé neměli psa od veterináře odnášet ještě spícího!

Probouzení z anestezie

Fáze probouzení z anestezie může být u každého psa jinak dlouhá a jinak prožívaná. Někteří se budí klidně a tiše, rozkoukávají se a jsou schopni opustit ordinaci „po svých“. Jiní při probouzení kňourají, houkají a do vstávání se jim příliš nechce. V žádném případě by si majitelé neměli psa od veterináře odnášet ještě spícího.

Doma nechte psa odpočívat na klidném teplém místě. Důležité je zamezit možnému pádu. Tekutiny (vodu nebo vlažný vývar) můžeme kontrolovaně nabízet hned po příchodu domů, když bude mít pes chuť pít. S podáváním lehce stravitelného krmiva v malých porcích je dobré začít také co nejdříve a to dokonce i po operacích střev.

Sedativa jako prevence strachu

Sedace psů jako taková je nejčastěji majiteli psů vyžadovaná s blížícím se koncem roku a s ním spojeným pyrotechnickým extempore. Psi skutečně trpí. Někteří se třesou, slintají, vyjí, kňučí, bezhlavě prchají, doma bez přestávky pochodují sem a tam. Náš pes dělá všechno výše zmíněné a je to skutečné zoufalství pro něj i pro nás. Ač zaznívají z řad chovatelů kritické hlasy, že psi jsou po některých sedativech „zfetovaní“, věřím, že lepší zfetovaní než šílení strachy nebo přejetí autem. Na trhu je aktuálně několik medikamentů určených přímo pro zklidnění psů během hlučných a jinak stresujících událostí. Jejich účinek na každého psa je, bohužel, vždy nepředvídatelný a skutečně se musí zkrátka vyzkoušet. To, co na jednoho psa absolutně vůbec nefunguje, učiní jiného ještě dva dny po události chodícím tělem bez duše. U psů, kteří jsou z hluku jen jaksi nesví, lze vyzkoušet preparáty přírodní, kdy účinnou látkou je nejčastěji extrakt mléčné bílkoviny. Musí se však začít podávat s předstihem. Podanou dávku a její účinek je dobré si poznamenat a následující rok ji případně přizpůsobit nebo vyzkoušet něco jiného. A kdo může, tak nejlépe je odjet se psem na odlehlé místo a tam Silvestra přečkat.

Ptejte se!

Pokud vám bude na chování vašeho psa po anestezii či sedaci cokoli podezřelé, kontaktujte veterináře! Nezapomínejte se na všechno, co vás zajímá, svého veterináře zeptat. Ideální je sepsat si seznam dotazů a případně i užívaných léků a známých diagnóz v klidu domova. V ordinaci může majitel snadno pod tlakem emocí a stresu opomenout důležitou informaci či dotaz pro veterináře.

 

MVDr. Michaela Slavíková

veterinární ordinace pro malá a exotická zvířata VETORA

www.vetora.cz

Foto: pxhere

Doporučujeme z našeho e-shopu
Novinka
Sušené krůtí krky
ZB000462
od 20
Novinka
Sušené hovězí plíce
ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce
ZB000453
od 26
Legendy československé kynologie
Skladem
ZB000002
od 129
Novinka
Obojek SOFTY
Vyberte barvu
Obojek SOFTY
ZB000096
od 0
Kam dál ...