Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

Věděli jste, že při stanovení optimálního dne ke krytí neexistuje jen jeden přístroj, který lze k vyhodnocení odebrané krve používat, ale že je jich víc? Občas se totiž chovatelům stává, že například zahraniční majitel plemeníka přímo vyžaduje konkrétní „mašinku“, neboť ji považuje za nejspolehlivější. Co je na tom pravdy, a zda se podobný požadavek opírá i o názory odborníků, je již obsahem následujícího rozhovoru.


Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

Jistě se shodneme na tom, že v současné době se při plánovaném krytí velká většina chovatelů spoléhá na vyšetření hladiny progesteronu v krvi a podle jeho výsledku se teprve vypraví s fenkou za ženichem, mnohdy i spoustu kilometrů. Ukazuje se však, že konečný verdikt může velkou měrou ovlivnit i přístroj, který jednotlivé laboratoře či veterinární pracoviště k vyhodnocení používají. Co nového jsme v tomto ohledu zjistili my a jak se celá tato problematika má, je už náplní rozhovoru s Bc. Vladimírou Tichou z pražského Labvetu. Tak pojďme společně nasát nové informace…

Paní Tichá, asi většina chovatelů tuší, že nejčastější příčinou nezabřezávání je špatně zvolený termín krytí. Kdy je tedy nejlepší přijít například k vám do Labvetu na stanovení hladiny progesteronu a je nutné test opakovat (případně kdy)?

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

Ano, nevhodně zvolený den krytí může být příčinou nezabřeznutí fenky. V současné době už moc neplatí literaturou doporučovaný 11. – 12. den od začátku barvení, protože jsou velké individuální a plemenné rozdíly. Často začátek barvení majiteli fenky unikne a v rámci možností přesně určit, kdy na krytí jet, je výhodné při zahraničím krytí. Stanovení hladiny progesteronu se využívá i při inseminacích zmrazeným ejakulátem.

Doporučujeme první kontrolu cca 8. – 9. den od začátku barvení. Pokud je ale barvení nevýrazné, je rozumné přijít dřív. Na základě zjištěné hladiny progesteronu doporučujeme termín krytí, nebo pokud je hladina ještě nízká, zveme fenku na kontrolu. Odhadnout optimální den krytí se daleko dopředu prostě nedá a také nevíme, jak rychle se bude či nebude hladina progesteronu u fenky zvedat. Většinou se doporučují kontroly za 48 hodin.

Měla by být fenka raději nalačno nebo na tom až zas tak nezáleží?

Pro tento typ vyšetření není úplná hladovka potřebná, ale neměla by si fenka dát k snídani 1 kg bůčku. Důležité je, aby fence nebylo bráněno v pití. Stanovení hladiny progesteronu děláme z krve a u žíznivé fenky ta krev „špatně“ teče.

Jak přesně takový úkon probíhá a je jeho výsledek dostatečně spolehlivý?

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

Jak již bylo řečeno, vyšetření se dělá z krve. Takže se provede klasický odběr krve nejlépe do odběrového materiálu pro získání séra. Tím to pro fenku končí. V případě Labvetu pak je postup následující. Krev se odstředí, separuje se krevní sérum a to pak je cca jednu hodinu v přístroji.

Pokud se týká spolehlivosti, pracujeme s živým tvorem, takže nic nelze považovat za stoprocentní. Mimo to zabřeznutí fenky může ovlivnit i celá řada dalších faktorů. V rámci možností jsou ale naše výsledky přesné. Podle toho, že majitelé fen vyhledávají naše služby opakovaně, si myslím, že vyšetření má nemalý význam a že zákazníci jsou spokojení.

Záleží také na tom, kdo konkrétně vzorek vyšetřuje a jaké má zkušenosti s vyhodnocováním?

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

U všech laboratorních vyšetření záleží na tom, jak se se vzorkem zachází. Říká se tomu preanalytická fáze a spadá do ní celá řada věcí. Slušná laboratoř právě na tuto část vyšetření bedlivě dbá a snaží se se vzorky zacházet tak, aby nebyl negativně ovlivněný výsledek analýzy. Důležitá je i následná technika vyšetření. Ono se dá hodně pokazit.

Určitě je dobře, když ten, kdo získané číslo interpretuje, tedy vyslovuje na jeho základě nějaké doporučení, má zkušenost a ví, jak se hladina progesteronu v době říje u fenky vyvíjí a také na jaké problémy je možné narazit.

O preanalytické fázi jsme natáčeli samostatný podcast. Komu unikl, může si ho poslechnout pod tímto odkazem:
O preanalytické fázi vzorků s Bc. Vladimírou Tichou
O preanalytické fázi vzorků s Bc. Vladimírou Tichou

Každý majitel psa se někdy může dostat do situace, kdy bude třeba jeho čtyřnohému svěřenci u veterináře nebo přímo ve specializované laboratoři nechat vyšetřit moč, trus, krev či ...

12.11.2021

Předpokládám, že takové vyšetření se provádí na nějakém specializovaném přístroji. Jsou nějaké rozdíly v tom, jaká zařízení jednotlivé veteriny používají?

Přístrojů na stanovení hladiny progesteronu je víc. My pracujeme na přístroji jménem Immulite 1000 a jsme s ním spokojeni.

V čem je tak jedinečná značka Immulite 1000, že někteří zahraniční majitelé plemeníků vyžadují před samotným aktem vyšetření feny výhradně na klinikách, kde je k dispozici?

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

Poněkud nás překvapovalo, když se majitelé krycích psů ze zahraničí dotazovali, na jakém přístroji byla hladina progesteronu zpracovávána a to, že se jedná o Immulite, je uspokojovalo. O přístroji se mluvilo i na zahraničních seminářích a to nejen v souvislosti s hladinou progesteronu. On umí celou řadu dalších z hlediska zdravotního stavu psa důležitých vyšetření. Patří mezi ně např. ukazatele mluvící o onemocnění štítné žlázy. A právě u štítné žlázy byly výsledky z Immulite velmi kladně hodnoceny.

Je možné toto tvrzení podepřít nějakou studií nebo statistikou úspěšnosti krytí?

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

Naše paní doktorka se pídila po tom, proč je právě Immulite doporučován. Narazila na nezávislou studii v časopise Frontiers in Veterinary Science. Autoři provedli srovnání přístroje Immulite, který je považován za standard v měření progesteronu u fenek, a některých dalších přístrojů. Z výsledků vyplývá dobrá shoda u hodnot progesteronu menších než 2 ng/ml, což je ale pouze v období nástupu říje. Při hodnotách nad 2 ng/ml nepřesnost přístrojů POC výrazně narostla. Takové výsledky pak už nejsou pro určení vhodného dne krytí spolehlivé. Celý článek o srovnání přístrojů je k dispozici na labvetovém webu.

Dalo by se říci, že se v České republice jedná o standardní vybavení nebo je Immulite spíš „výsadou“ několika málo pracovišť?

Myslím si, že přístrojů tohoto jména ve veterinární praxi moc není. Tuším, že stejný má Veterinární univerzita v Brně, jinak se Immulite 1000 a Immulite 2000 využívají spíše v humánních laboratořích.

S takovou technikou je jistě třeba i patřičně zacházet a udržovat ji funkční. Majitel feny asi nemá možnost nějak si ověřit, že je vše tak, jak má být. Mne by ale zajímalo, jak je třeba se o takového „šikovného pomocníka“ starat…

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

To je velmi široké téma. Výrobce přístroje má jasně stanoveno co, jak a kdy je třeba dělat. Předepsaná je denní, týdenní a měsíční údržba a stanoveny jsou termíny pro výměnu určitých součástek. Přístroj potřebuje každý den čerstvou destilovanou vodu a samozřejmostí je i péče věnovaná reagenciím, které se používají. Musím pochválit firmu Siemens, která se nám o Immulite stará. Dělají nejen pravidelné technické kontroly, které by se daly přirovnat ke garančním prohlídkám u aut, ale jsou připraveni kdykoliv pomoci a to nejen ve vztahu k přístroji, ale i odbornou radou zkušených laboratorních pracovníků. Obecně platí, že v ideálním případě je jeden pracovník pověřený péčí o přístroj nebo přístroje a garantuje, že všechny požadavky výrobce i to, co vyplyne z každodenní činnosti, je zabezpečeno.

Co všechno děláte u vás v Labvetu pro to, aby výsledky, které od vás odcházejí, byly co nejpřesnější a klienti se k vám rádi vraceli?

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

Vaše otázka se nevztahuje jen na stanovení hladiny progesteronu ale na vše, co děláme. Snažíme se dodržovat požadavky na preanalytickou péči o vzorky. Do této kategorie určitě patří to, že se snažíme donesené i u nás odebrané vzorky okamžitě zpracovat. Ony se leckteré hodnoty s postupem času mění. To např. platí o hladině krevního cukru nebo o ukazatelích, které lidé znají jako jaterní testy. Důležité je i rychlé zpracování vzorků trusu zaměřené na prokázání parazitů. Ve vyschlém nebo plesnivém vzorku toho moc neprokážete. Velmi dbáme na to, aby všechny vzorky byly řádně označeny a výsledky šly správnému majiteli.

Jedna věc jsou vzorky, druhá čtyřnozí pacienti. Dobře víme, že vyděšený pes nebo kočka nejsou optimální pro jakýkoliv odběr a také že stres může výsledky vyšetření ovlivnit.  Snažíme se zacházet se psy i s ostatními zvířaty co nejslušněji. Pochvala je samozřejmostí a nějaký ten pamlsek se také vždy najde. Poradíme si ale i se vzteklouny. Majitele výstavních fen asi těší, že před odběrem krve fenky nestříháme ani neholíme. S dezinfekcí místa vpichu si dovedeme poradit i jinak.

Vrátím-li se k laboratornímu vyšetření obecně a stanovení hladiny progesteronu zvlášť, osobně považuji za velmi důležité kontroly správnosti, které provádíme v rámci každodenní práce. V praxi to znamená, že vyšetříme kontrolní vzorek o známé hodnotě. Vyjde-li nám správné číslo, můžeme pracovat. Nevyjde-li, musíme problém řešit. Kvůli kontrole správnosti nakupujeme kontrolní séra. Nejsou nejlevnější záležitostí, ale určitě se vyplatí vědět, že čísla, která sdělujeme majitelům fen, odpovídají skutečnosti.

Zopakujme, prosím, našim čtenářům na závěr při jakých hodnotách progesteronu v obou používaných stupnicích je nejlepší vyrazit za ženichem.

Jak nejlépe na stanovení hladiny progesteronu v krvi?

Velkým problémem stanovení hladiny progesteronu je to, že se výsledky uvádějí v různých hodnotách. Pokud se na nás někdo obrátí a řekne, že fence změřili progesteron ve výši 7,0 a nezná jednotky, těžko mu můžeme poradit, kdy má jet krýt. 

Je-li progesteronu v μg/l  nebo ng/ml (výsledné číslo je stejné) je ideálním krýt v rozmezí při hladině progesteronu 6 – 17 μg/l . Pak už fertilní perioda, tedy období vhodné ke krytí, končí. Máme ale praktickou zkušenost, že některé fenky zabřeznou i při 25  μg/l.

Další jednotkou, v které se hladina progesteronu uvádí, jsou nmol/l. Tam se rozmezí vhodné pro krytí pohybuje cca na hodnotách 19,1 – 54,1nmol/l .

Moc vám děkuji za velmi přínosné povídání a vysvětlení řady důležitých skutečností.

 

Michaela Weidnerová

Foto: archiv redakce, archiv Labvetu, archiv CHS Eldorádo Lipí

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->