Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Sledujte zdraví svých kavalírů!

Víte, jak nesmírně důležité je sledovat u svého plemene nejen exteriér a povahu, ale také zdraví? A na co se zaměřit u kavalírů? Opravdu si koupí tohoto plemene zaděláváte na nemocného společníka nebo je to zlidovělé zveličení možných problémů? Odpovědi na tyto a další otázky vám nabízí následující článek…


Sledujte zdraví svých kavalírů!
Bc. Kateřina Kretková 17.1.2020 12652x Ostatní rozhovory

Kavalír King Charles španěl se jakožto módní společenské plemeno těší rostoucí popularitě, přesto je drtivá většina zájemců o své první štěně vyděšená kavalířím zdravím. Tento článek má za úkol informovat o možnostech prevence a nastínit závažnost jednotlivých onemocnění.

Vřele doporučuji důkladněji prostudovat problematiku každého onemocnění například na stránkách http://cavalierhealth.org. Podat podrobné informace je nad rámec jednoho článku.

Osvěta je důležitá!

S rozvojem veterinární medicíny, dostupnějšího a kvalitnějšího vybavení i ochotou ze strany majitelů a chovatelů poskytnout své čtyřnohé přátele k vyšetření se dnes objevují a pojmenovávají problémy, které byly dříve třeba s něčím zaměňovány.

Plemeno kavalír King Charles španěl má štěstí v tom ohledu, že se mezi jeho chovateli a příznivci vyskytuje spousta těch, kteří jsou ochotni o dlouhodoběji známých i nově definovaných zdravotních problémech diskutovat a hledat vhodná řešení. Osvětové akce jsou pořádány několikrát ročně a těší se zájmu i dobré účasti.

Jakou podporou může být pouhé vědomí o zdravotních predispozicích a prevenci při výběru štěněte? V tom vám doufám tento článek pomůže.

 

Co vše může být přínosné u kavalírů vyšetřit, pohlídat a jak?

Sledujte zdraví svých kavalírů!
Uváděná povinná vyšetření platí pouze v Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska.

MVD – onemocnění mitrální chlopně srdce. Vyšetřuje se veterinárním specialistou kardiologem, pes je při vědomí. Doporučené je v ČR sledování poslechem, mnoho chovatelů již dnes bere za standard kompletní vyšetření každý rok. V zahraničí se převážně poslech nepovažuje za dostačující.

DOV – dědičné oční vady. Vyšetření je prováděno veterinárním specialistou oftalmologem, pes je při vědomí. Oko je nutné před vyšetřením rozkapat. Kontroluje se zhruba patnáct možných vad. V ČR je doporučené vyšetřovat každé dva roky, zahraniční zdroje doporučují vyšetření opakovat každý rok.

PL – luxace patelly/čéšky vyšetřuje ortoped pohmatem, pes je při vědomí. V ČR je doporučené vyšetření jedenkrát za život, v zahraničí doporučují každoroční sledování.

DKK – dysplazie kyčelního kloubu vyžaduje k diagnóze rentgenový snímek pořízený v anestezii. Hodnotit snímky může pouze proškolený ortoped. V ČR je vyšetření spíše vzácností. V zahraničí jej doporučují provádět po druhém roce jedenkrát za život psa.

SM – syringomyelie se vyšetřuje v celkové anestezii magnetickou rezonancí, vyhodnocení může provádět pouze proškolený neurolog. V ČR je vyšetřený chovný jedinec spíše vzácností, v zahraničí častý, některé země mají vyšetření povinné. Doporučuje se první vyšetření do tří let a opakované po šestém roce.

DM – degenerativní myelopatie. Diagnostikuje ji genetický test prováděný certifikovanou laboratoří jednou za život, vzorek může odebrat kterýkoliv veterinář. V ČR je vyšetření vzácností, v zahraničí se dostává do popředí zájmu.

EF – syndrom záchvatovitého padání (Episodic Falling Syndrome). K diagnostice se využívá genetický test prováděný certifikovanou laboratoří jednou za život. V ČR i zahraničí je dnes běžné, že mají jedinci výsledek zapsaný na základě dědičnosti. Vždy je nutné vyšetřit potomky pocházející ze spojení s přenašečem před využitím v chovu!

CC/CCSID – syndrom kadeřavosti srsti a suchého oka (Dry Eye and Curly Coat Syndrome). K diagnostice se využívá genetický test prováděný certifikovanou laboratoří jednou za život. V ČR i zahraničí je dnes běžné, že mají jedinci výsledek zapsaný na základě dědičnosti. Vždy je nutné vyšetřit potomky pocházející ze spojení s přenašečem před využitím v chovu!

O čistě genetických vadách kavalírů ví jen velmi málo zájemců o štěňata. Díky důslednosti Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska se naštěstí v chovu s PP onemocnění syndrom záchvatovitého padání a syndrom kadeřavosti srsti a suchého oka podařilo od roku 2012 eliminovat, to se ovšem nedá tvrdit o jedincích bez PP. Postižený jedinec může mít oba rodiče na první pohled zcela zdravé bez příznaků onemocnění, predispozice však mohou přenášet na potomky. V případě, že štěně získá predispozice ke vzniku onemocnění od obou rodičů, je postiženo neléčitelnou vadou.

Jakým onemocněním se můžete při výběru kavalíra vyhnout?

Sledujte zdraví svých kavalírů!

Důkladným informováním se na stáří a zdravotní stav rodičů, prarodičů a dalších předků, ale i ostatních potomků vybraného páru si můžete udělat přehled o zdravotních možnostech, které může mít narozené štěňátko. Mnohdy u zájemců převládá pouze touha po informaci o ceně. Z mého pohledu je zájem o informace o výsledcích zdravotních vyšetření malý, přičemž většina chovatelů je nakloněna zájemce o zdravotních predispozicích i závažnosti nemocí informovat.

Především nejznámější z kavalířích neduhů – onemocnění srdce vyloučíte nejlépe dle stavu prarodičů a starších předků, o kterých již jsou dnes dostupné mnohdy velmi kvalitní informace. Přístup chovatelů se však rozprostírá do velmi širokého spektra, každý si své normy stanovuje samostatně a kluby v tomto ohledu zůstávají pouze u doporučení. Je dobré, aby sám zájemce měl dostatečnou informovanost a představu o tom, jak důkladně a kvalitně chce být před koupí informován a na tomto základě hledal chovatele, který mu bude svým přístupem nejbližší.

Několik užitečných otázek, které mohou zájemci o štěně pokládat…

Dodržel chovatel doporučené věkové hranice rodičů?

Mladší z rodičovského páru by měl být starší dvou a půl let, ten druhý by měl být starší pěti let, ideálně oba s výsledkem „bez nálezu“. Doporučení uvádí shodně Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska i zahraniční MVD chovatelský protokol.

Jakou metodou měli rodiče vyšetřeno srdce a s jakým výsledkem?

Je esenciální spojit výsledek s vyšetřovací metodou. Pokud budou rodiče bez nálezu poslechově nebo po kompletním vyšetření, nemají takové informace shodnou váhu, byť výsledek shodně zní.

 

Měli další předci nález na srdci, a v jakém věku?

Zachycení prvních známek degenerace na srdeční chlopni vzhledem k věku může být také měřítkem, přičemž kýžený je nález v co nejpozdějším věku. Je nutné ptát se i na metodu vyšetření, to sonografické odhalí problém z pravidla dříve.

Je esenciální spojit výsledek s vyšetřovací metodou. Pokud budou rodiče bez nálezu poslechově nebo po kompletním vyšetření, nemají takové informace shodnou váhu, byť výsledek shodně zní.

Jak se zdravotní stav postižených předků vyvíjel?

Měli stejné výsledky i při dalším vyšetření? Jak rychle degenerace postupovala? Kdy byla nasazena léčba? Jak léčba zabírala? Z odpovědí si můžete udělat jasnější představu o závažnosti stavu srdce konkrétního předka.

Zemřel některý z předků na srdeční kolaps nebo na s onemocněním srdce či léčbou související problémy?

V dnešní době na srdeční kolaps umírá čím dál tím méně kavalírů, pokud se tak stane, je dobré to před koupí štěněte z takové linie vědět. Část kardiaků může zemřít na selhání orgánů (především ledvin), které může být spojeno s medikací při léčbě srdečního onemocnění.

Na které nemoci mají rodiče testy DNA?

Povinností u Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska je testovat na syndrom záchvatovitého padání a syndrom kadeřavosti srsti a suchého oka. Ovšem pozor, klub chovatelů Kavalír a King Charles Španělů Praha toto po svých členech jako povinné nepožaduje. Spousta jedinců má dnes výsledky testů dědičné po rodičích. Zpozorněte v případě, že je někdo z rodičů či předků přenašečem, tedy se u něj genetická porucha neprojevuje, ale může mít sklon předat ji svým potomkům. Pokud takové sklony štěněti předají oba rodiče, štěně bude vykazovat dané onemocnění. Potomci ze spojení s přenašečem musí být před využitím v chovu vždy vyšetřeni. Degenerativní myelopatii momentálně testuje jen úzký okruh chovatelů a majitelů, jedná se o zcela dobrovolné vyšetření.

Kdy byli rodiče naposledy na vyšetření očí a s jakým výsledkem?

Vyšetření by nemělo být starší než dva roky od narození štěňat s výsledkem prostý dědičných očních vad. Jakákoliv zjištěná oční vada by měla být z chovu vyřazující.

Vyskytly se dědičné oční vady u některého z předků?

Vyšetření je nutné během života opakovat. Je možné, že se u některých kavalírů v pozdějším věku dědičné oční vady vyskytnou, takoví jedinci již nemají být použiti v chovu. Majitelé potomků psů, u kterých se dědičné oční vady vyskytly, byť v pozdějším věku, by měli dodržovat pravidelné preventivní kontroly a obezřetněji takové jedince využívat v chovu.

Měl někdo z předků problémy s pohybem v pozdějším věku?

Touto otázkou pokryjete hned tři možné problémy, luxaci čéšky, dysplazii kyčelního kloubu a degenerativní myelopatii. Pohyb je pro psa přirozenou radostí, je dobré myslet i dnes na to, co by mohlo nastat za deset až dvanáct let.

Měl někdo z předků potíže s patellami?

Přes veškerou snahu a prevenci se mohou v chovu problematické patelly vyskytnout, je lepší mít širší přehled o předcích, případně o ostatních potomcích rodičů. V chovu jsou přípustné patelly se stupněm 0 a 1. Zahraniční zdroje uvádějí, že se může stav v průběhu života zhoršit, určitý vliv může mít i zátěž při sportu, nevhodná zátěž během dospívání či pohyb na kluzkém povrchu (např. laminátové plovoucí podlahy). Je dobré se zeptat, zda někdo musel podstoupit operaci, byť by to bylo až v pozdějším věku. Luxace čéšky se může vyskytnout i v důsledku úrazu.

Byli rodiče vyšetřeni na dysplazii kyčelních kloubů?

Dnes jde už spíše o raritní vyšetření. Svého času bylo v Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska povinné před uchovněním. Esenciální je dobré osvalení, to může nižší stupně dysplazie kompenzovat. V zahraničí vyšetření stále patří mezi doporučovaná, procento postižených psů za posledních několik let kleslo, ale to může být i v důsledku klesajícího počtu vyšetřených psů.

Podstoupil někdo z rodičů či předků magnetickou rezonanci, v jakém věku a s jakým výsledkem?

Byť se vyšetření netěší zrovna velké oblibě, postupně přibývá vyšetřených jedinců a stále častěji je vyšetřený alespoň jeden z rodičů. Nejčastěji u importovaných jedinců lze dohledat vyšetření rodičů, přestože daný jedinec vyšetření nepodstoupil, to mohou být také přínosné informace.

Jsou rodiče příbuzní?

Toto je velmi důležitá otázka. Z hlediska populační genetiky by ideálně rodiče vůbec příbuzní být neměli, čím opakovanější a bližší příbuznost u předků objevíte, tím větší je pravděpodobnost zesílené predispozice k některému dědičnému onemocnění. Bohužel v dobách, kdy se v ČR začínalo s chovem, byly omezené nejen znalosti, ale i podmínky. Proto se ve velké většině českých linií příbuznost objevuje. Naštěstí se v dnešní době daří rozšiřovat genetickou základu dovozem ze zahraničí, zahraničním krytím, ale i tak je dobré být v tomto směru obezřetný, protože i pro příbuzenskou plemenitbu mohou chovatelé dostat povolení, ovšem celkový výsledek není pochopitelně nikdy předem jasný a záleží hlavně na štěstí.

Kdo má zájem, může získat spousty informací, ovšem je potřeba je umět zpracovávat s trochou selského rozumu a hlavně se hned úplně nevyděsit!

Pečlivým dotazováním se můžete dozvědět i o jiných v té době nepotvrzených neduzích, které toho času ještě nemusely být v povědomí, ale stejně tak o rakovině, epilepsii, hluchotě či alergiích. Jedince ovlivňuje až deset předchozích generací, takže kdo má zájem, může získat spousty informací, ovšem je potřeba je umět zpracovávat s trochou selského rozumu a hlavně se hned úplně nevyděsit.

Co tedy poradit? Nechte své kavalíry vyšetřit!

Sledujte zdraví svých kavalírů!

Mohu říct, že chovatelé jsou nakloněni zlepšování zdravotního stavu populace, proto již dnes spousta kavalírů prožije větší část svého života bez zdravotních komplikací. I díky zdravotní osvětě Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska mají z velké části chovní jedinci pravidelně sledované srdce specialistou, často nejen poslechem, ale i pomocí moderních zobrazovacích technik, které odhalí poškození už ve velmi raném stádiu. Vypozorovala jsem, že věk prvního výskytu onemocnění srdce se pohybuje mezi šestým až osmým rokem. V tomto rozmezí se ukáže, jak jsou karty rozdány. Srdce může být s minimálním nálezem dalších několik let. Stav se může ale i zhoršit, proto je důležité dodržovat předepsané časové rozmezí mezi preventivní prohlídkou, kterou v takových případech kardiolog stanovuje běžně na tři až šest měsíců. Díky pravidelným kontrolám a včasnému nasazení léků se i kavalír s nemocným srdcem může dožít nadprůměrného věku. Je dobré se neděsit, když se u našeho parťáka, jeho rodičů nebo dalších předků problém vyskytne, ale sledovat vývoj onemocnění v širším kontextu.

Jaké další faktory mimo dědičnost ovlivňují zdraví?

Je důležité mít na paměti, že nejen vrozené predispozice se projevují na zdraví našich čtyřnohých přátel. Notnou část z celkového zdraví je možné ovlivnit z pozice majitele stravou, přiměřeným pohybem, vhodnou fyzickou zátěží a udržováním celkové kondice, zkrátka zdravým životním stylem.

Podstatná je bezesporu častá rada chovatelů – brát zřetel na postupné vyzrávání kloubní a kosterní soustavy štěněte. Seskoky, schody, kluzké podlahy, to vše může mít z dlouhodobého hlediska negativní dopad a společně s vrozenými predispozicemi vytvářet problémy.

Notnou část z celkového zdraví je možné ovlivnit stravou, přiměřeným pohybem, vhodnou fyzickou zátěží a udržováním celkové kondice, zkrátka zdravým životním stylem!

V dnešní době má k obezitě blízko nejen velká spousta lidské populace, ale také té zvířecí. Majitelé často v dobré víře dopřávají svým mazlíčkům velké množství dobrůtek, vyšší dávky krmení. Ruku v ruce s kouzelným pohledem kavalírků a vyšším apetitem, kterým někteří jedinci oplývají, je snadno zaděláno na malér. Nadváha se negativně podepisuje nejen na kloubech, ale také na stavu srdce a dalších vnitřních orgánů, které jsou v jejím důsledku vystaveny vyšší zátěži. Optimální váha kavalírka by se měla držet v rozmezí pět až devět kilogramů s ohledem na individuální tělesnou konstituci.

Závěrem přeji všem zájemcům o toto úžasné plemeno dobrou ruku při výběru chovatelské stanice a štěňátka, vyvarování se neduhům a prožití spousty krásných společných let.

 

CHS Bečva Ruberries

https://www.facebook.com/becvaruberries/

Ilustrační foto: Kateřina Kretková, Kateřina Brchelová, Martina Čejková, Jan Hovorka

Na ilustračních fotografiích jsou psi v majetku autorky článku a její odchovy.

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Pytlopamlskovník eCanis - velký

Pytlopamlskovník eCanis, který je k dispozici v naší nabídce, se vyznačuje jednoduchým a funkčním designem. Může se nosit hned třemi různými způsoby: volně připnutý k opasku pomocí malé karabiny,  jako kabelka přes rameno,  pevně připnutý k opasku. 

ZB000789
od 450
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
MERCH eCanis
Deštník eCanis

Už nikdy nemusíte moknout! Vybavte se do jakéhokoliv deštivého počasí krásným a stylovým deštníkem z naší dílny, který rozjasní každý pošmourný den. Barva bílá s potiskem eCanis a naší sympatické maskotky – maliňačky Dior.

Skladem
ZB000504
250
MERCH eCanis
Výstavní pamlskovník

Malý pamlskovník kolem pasu je vhodný zejména při předvádění psa na výstavách. Využít ho lze ale i při dalších kynologických aktivitách či při běžných procházkách. Ruční zakázková práce, vyrobeno v ČR.

ZB000495
od 250
MERCH eCanis
Pouzdro na mikrotenové sáčky

Textilní pouzdro na sáčky na psí exkrementy – zásobník na pytlíky na psí trus. Díky praktické karabině jej lze zavěsit například na opasek a je tak vždy pohodlně po ruce.

ZB000486
od 125
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->