Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Projekt Pátrač podruhé

Souhlasíte, že Integrovaný záchranný systém má nezastupitelné místo v našem současném světě, a že erudovaný výcvik psů určených k pátrání po pohřešovaných osobách je opravdu nesmírně důležitý a člověk vlastně nikdy neví, kdy třeba sám i když jistě nechtěně „zasáhne do děje“? Možná by vás tedy zajímalo, jak probíhá propracovaná příprava nejen čtyřnohých záchranářů. Malé ohlédnutí za jednou takovou akcí vám nabízí i Josef Růžička…


Projekt Pátrač podruhé
Josef Růžička 30.8.2023 1740x Záchranářská kynologieReportáže

Dále urychlit a zdokonalit pátrání po pohřešovaných osobách, a to nejen pomocí psů, je cílem společného projektu České zemědělské univerzity a Policie ČR za účasti dalších tuzemských záchranářských složek.   

Projekt nazvaný Pátrač 2 navazuje na podobný projekt z minulých let a zahrnuje mj. několik terénních cvičení, při kterých se testuje využití všech prostředků a způsobů, jež by mohly urychlit nalezení pohřešovaných osob. Zároveň se zdokonalí software, který pomáhá s řízením záchranné akce od povolávání jednotlivých záchranářských prostředků, určování prohledávaných lokalit až po nalezení pohřešovaného člověka.   

Liniové a plošné pátrání

„Projekt bude realizován v letech 2023 až 2026, přičemž do cvičných pátrání se zapojí psovodi se psy, policejní jezdci na koních, vrtulníky, drony, čtyřkolky, terénní motocykly a chybět nebudou ani klasické rojnice,“ uvedla mj. hlavní řešitelka projektu Ing. Ivona Svobodová, Ph.D. z ČZU.  Počítá se s pátráním liniovým, tedy hledáním pohřešovaných po cestách a podél nich, tedy v místech, kde se osoby nejčastěji nalézají. Poté nebo zároveň s tím se zahajuje pátrání na plochách, jejichž rozloha se pro každý pátrající prostředek vymezí podle řady kritérií. Účastníci pátrání (záchranáři a psi) jsou vybavení GPS, takže na velké obrazovce ve speciálním vozidle má policista – velitel záchranné akce, přehled o pohybu všech pátrajících subjektů a především o plochách, které byly propátrané.

Chybí jen armáda

Do projektu jsou zapojené organizace a složky známé z Integrovaného záchranného systému, tedy PČR (kynologie, hipologie, letka MV – vrtulníky, drony, terénní motocykly), Horská služba (kynologická brigáda, čtyřkolky), hasiči (profesionálové i dobrovolníci s atestovanými psy a složky zajišťující logistické zázemí), Městské policie (záchranářští kynologové z Ostravy a Prahy, jezdci s koňmi) a psovodi z dobrovolných záchranářských kynologických organizací, kteří mají psy s atestem MV na plochy. Ze složek IZS, které by mohly být zapojené do projektu svými psovody a čtyřnožci, chybí jen armáda. A to přesto, že jinak jsou vojáci, především s pozemní i vzdušnou technikou, důležitou součástí IZS. Je proto škoda, že už roky nemá AČR psy s atesty na plošné pátrání, neboť zkušení vojenští psovodi mají blízko k takovémuto výcviku a nasazení v době míru.

Pro dosažení efektivnosti pátrání je klíčová spolehlivost!

Stručně k Pátrači 1

Kombinace skvělého psího čichu, moderních technologií a vědy přispěla k výrazně efektivnějšímu pátrání po pohřešovaných lidech v terénu už díky projektu Pátrač 1, který byl realizování v letech 2017 až 2021. Měl dvě části – technickou a biologickou. V obou případech se řešily, sledovaly a vyhodnocovaly nové pohledy a možnosti na využití, ale i meze schopností psů a psovodů. Pro dosažení efektivnosti pátrání je klíčová spolehlivost. Proto se měřily fyziologické parametry diagnostickými přístroji. Kromě toho se prováděl odběr biologických materiálů před a po každém pátrání, které se následně zpracovávaly v laboratořích. Výsledkem bylo upřesnění toho, co se dosud jen odhadovalo – jak dlouho vydrží pes a psovod efektivně pracovat, a jak dlouho mají odpočívat.  Ještě krátce o tom, co bylo podstatou technické části projektu Pátrač 1, tj. vytvoření softwaru.  Zde je namístě citovat jednoho z autorů předchozího i současného projektu, policistu pplk. Ing. Vladimíra Makeše: „Co může udělat stroj rychleji a přesněji, nechť udělá stroj, protože při záchraně životů jde o čas.“ Software se ovšem musí něčím řídit, musí mít zadání, a to bylo na celém projektu tím nejsložitějším. Využily se dosavadní výsledky z pátrání z domova i ze zahraničí k získání dat pro vytipování pravděpodobného prostoru výskytu pohřešované osoby, pro vytvoření plánu pátrání, pro odhadnutí potřebných sil a prostředků k řízení pátrací akce v terénu a pro dokumentaci pátrací akce.

Nezbytná kontinuita           

V neposlední řadě se během Pátrače 1 muselo vytvořit úložiště dat pro další zpřesňování predikce výskytu pohřešované osoby. Projekt skončil v roce 2021, avšak v zájmu dalšího urychlování a zpřesňování pátrání se musí využívat nová data z praktických pátrání k zpřesňování či spíše ke zdokonalování softwaru. Tato kontinuita je nutná pro urychlování rozhodovacího procesu, tedy kde a jak pátrat. Podrobnější vysvětlení lze nalézt např. v pojednání Slabším článkem je člověk – projekt Pátrač zamířil do praxe (i-Fauna).

První cvičení

Policejní kynologické výcvikové středisko v Dobroticích hostilo ve dnech 11. – 13. července 2023 první terénní cvičení Pátrače 2. O jeho značném rozsahu svědčí počty osob, techniky, psů a koní z různých složek IZS. Šestnáct psovodů a psů bylo z řad Policie ČR, Městské policie, Horské služby, Hasičského záchranného sboru a z dobrovolných záchranářských kynologických organizací s atestem MV na plochy. Cvičení se dále zúčastnilo osm policejních koní z Brna a ze Zlína, policejní vrtulník, dron a policista s terénním motocyklem. Nutno zmínit i patnáct figurantek, studentek ČZU. Před každou částí třídenního cvičení se uskutečnilo poměrně rozsáhlé, ale nezbytné poučení všech účastníků. Nešlo totiž jen o bezpečnost všech aktérů ve složitém terénu na vrchovině pod Hostýnem ve dne i v noci, ale také o seznámení s cílem každé pátrací akce včetně vysvětlení, jak bude probíhat biologická součást cvičení. A tou byl odběr slin u koní a psů a měření fyziologických parametrů.

„Po analýze kortizolu, oxytocinu a tělesné teploty s doplňujícími údaji, tedy věkem zvířete, pohlavím a plemenem psa, se určí, které zátěžové faktory během vyhledávání v terénu nejvýznamněji ovlivňují pohodu a pracovní efektivitu psů.“

Věda je součástí

Odběr slin se v případě psů uskutečnil například před zahájením tříhodinového pátrání na desetikilometrovém úseku s několika ukrytými figuranty, potom po jedné hodině pátrání a na závěr tohoto pátrání. Čtvrtý odběr byl po hodinovém odpočinku. U koní to bylo poněkud jednodušší, ale všechny odběry slin spolu s měřením tělesné teploty mají sloužit k vědecké části projektu. „Po analýze kortizolu, oxytocinu a tělesné teploty s doplňujícími údaji, tedy věkem zvířete, pohlavím a plemenem psa, se určí, které zátěžové faktory během vyhledávání v terénu nejvýznamněji ovlivňují pohodu a pracovní efektivitu psů,“ uvedl za fyziologickou sekci projektu Ing. Karel Novák, Ph.D.       

Noční součinnost s vrtulníkem     

Praktická část cvičení začala první den hodinu před půlnocí. Psovodi rozdělení na několik skupin měli pracovat na svazích Hostýnských vrchů při vyhledávání figurantů v součinnosti s policejním vrtulníkem. Ten nalétával ve složitých terénních podmínkách nad jednotlivě pracující psy a reflektorem ozařoval prostor, kde pes pátral. Cílem bylo nejen nalézt figuranta, ale také zjistit, zda psa při pátrání neruší hukot stroje či neobvykle silné osvětlení shůry. V dalších dvou dnech pak byla cvičení připravena tak, že jeden den absolvovala polovina psovodů cvičení liniové a speciální, druhá polovina tříhodinové a speciální, další den plošné a liniové pátrání v opačném gardu.  

Liniové pátrání      

O tříhodinovém plošném pátrání již byla zmínka v souvislosti s odběrem slin, ale neméně namáhavé pátrání čekalo psovody a psy během liniového pátrání na trase dlouhé sedm kilometrů. Cílem takového pátrání je hledat pohřešovanou osobu v místech, kde bývají nejčastěji, tedy podél cest. Pro psy to ovšem není z hlediska naběhaných kilometrů o nic lehčí než při plošném pátrání. Některé figurantky byly totiž umístěné až 200 metrů od cesty, v jednom případě za stejně vzdáleným horizontem. Navíc se po oba dny pracovalo za teploty kolem pětatřiceti stupňů, což bylo samozřejmě náročné pro psy, koně, ale i pro figurantky, které často ležely v místech vystavených slunečnímu svitu.      

Psovodi oceňovali, že se během tří dnů setkali s řadou situací, které dosud necvičili, ale během skutečného pátrání by se mohly vyskytnout!

Mnoho neznámých

Psovodi oceňovali, že se během tří dnů setkali s řadou situací, které dosud necvičili, ale během skutečného pátrání by se mohly vyskytnout. Takže během cvičení plnili nejen cíle projektu, ale zároveň rozšiřovali své poznatky a zdokonalovali psy. „V případě záchranářských, ale vůbec služebních psů, jde o to, aby při výcviku poznali širokou paletu podmínek a okolností při nasazení, neboť díky jejich schopnosti generalizovat, pak mohou vyřešit i dosud nepoznanou situaci,“ uvedla policejní instruktorka a spoluautorka cvičení Naďa Kramolišová. Psi se tak například během speciální části cvičení setkali v hustém porostu s hlasitými projevy dětského autisty, což samozřejmě překvapilo i samotné psovody, kteří mohli jen napjatě čekat, jak na to jejich parťáci zareagují. Někteří rozpačitě, když třeba zaštěkali a pak se dívali na psovody, jakoby říkali, co je to za novinku?

Nechyběl humor

Nelze nezmínit, jak vtipně popisovali výkony svých psů u neobvyklých situací některé psovodky a psovodi při závěrečném vyhodnocení cvičení. Nejčastěji vtipně komentovali chování svých parťáků u figurantky, která měla hrát pohřešovanou pomatenou osobu, takže přibíhající psi ji viděli jako kroutící se osobu s rozhazujícíma rukama. Psovodům krásná figurantka mohla připomínat cvičenku z fitka. Proto psovodi komentovali výkony svých parťáků podobně jako horský záchranář Ondra Zeman: „Když můj maliňák viděl, jak se slečna u stromu protahuje a různě krouží rukama, tak k ní přiběhl a zaštěkal, ale asi usoudil, že když cvičí, tak je zřejmě zdravá a běžel dál někoho zachraňovat!“  

K popisu mnoha dalších a zajímavých fází cvičení by bylo zapotřebí několik dalších stránek a snad bude stát za to vrátit se ještě k některým epizodám nevšední akce. Mnohé jistě napoví i fotografie.  

 

Josef Růžička

Foto: Josef Růžička

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->