Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

IPO versus IGP – největší změna tohoto roku! Co vy na to?

Věnujete se sportovní kynologii a také vám vrtá hlavou změna zkušebního řádu IPO na IGP? A my se právě proto ptáme různých osobností ze světa kynologie na jejich názor ohledně těchto úprav. Tentokrát odpovídá Mistr sportu Ladislav Mach, kterého asi není třeba dlouze představovat.


 IPO versus IGP – největší změna tohoto roku! Co vy na to?
Ladislav Mach 10.2.2019 8820x Ankety

Možná už také víte, že největší a nejsilnější odvětví sportovní kynologie prochází obrovskou proměnou. Mezinárodní zkušební řád IPO totiž mění své jméno na IGP. A nejen to! V řádu došlo rovněž k několika změnám a úpravám. Co to pro nás znamená a co vás případně nejvíce „trápí“?

Otázka: Jak hodnotíte nový Mezinárodní zkušební řád IGP, a která změna či novinka vás nejvíce zaujala a proč?

Řada z nás očekávala od nového zkušebního řádu větší změny s jasnými formulacemi požadavků. Když si však nový řád začínám pročítat, tak vidím, že kromě řady dalších zkoušek jsou změny v náplni nebo v požadavcích na provádění spíše kosmetické.

Vidím mnoho nejasností

Z pohledu změn stávajících zkoušek se mi nový zkušební řád jeví jako zcela zbytečný. Navíc si myslím, že několik formulací není dostatečně jasných a může to vést ke zbytečným nedorozuměním. Např. u cviku aport skokem přes 100 cm překážku je uvedeno: „Psovod se psem zaujímá základní postoj nejméně 4 metry před překážkou.“ V původním řádu IPO je uvedeno, že volba vzdálenosti je na libovůli psovoda, zatímco v řádu IGP toto uvedeno není. Není tak jasné, zda vzdálenost od překážky určí rozhodčí či si ji zvolí sám psovod. Podobně nejasná je formulace v obraně u cviku zadní doprovod, kde je napsáno: „Průběh doprovodu určí rozhodčí. Lom v průběhu zadního doprovodu není vyžadován“. Vzniká tak otázka, zda zadní doprovod musí být vždy pouze v rovném úseku či zda může být prováděn lom? Možná někdo namítne, že vše se upřesní na školení rozhodčích, ale… Mám zkušenosti, že i když se některé nejasnosti na školení rozhodčích vysvětlí a určí se způsob provádění, v praxi se najdou rozhodčí, kteří si přesto nejasná ustanovení zkušebního řádu vysvětlí po svém.

A co mě nejvíc zaujalo?

Jak jsem již uvedl, očekával jsem posun k přísnějším požadavkům na provádění. Proto mě překvapilo, když např. za jeden z nejnáročnějších cviků poslušnosti – odložení za pochodu v sedě, bude možné zadat max. 5 bodů, místo dosavadních 10ti bodů (dle řádu IPO).

Ale abych jen nekritizoval...

Musím se zmínit i o tom, že mě příjemně překvapilo ustanovení řádu IGP, který v obraně požaduje před pouštěním tzv. přechodovou fázi (Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát a pes dál drží rukáv. Teprve po přechodové fázi – uplynutí min. 1 vteřiny, pes na povel nebo bez povelu pustí rukáv.) Prováděním přechodové fáze má rozhodčí lepší možnost hodnotit kvalitu zákusu (klid, plnost a v neposlední řadě i sílu zákusu), která má být stejná po celou dobu zákusu, tedy i těsně před pouštěním.

Kam dál ...