Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

„Děti jsou naší budoucností. Jsou budoucností celé naší planety a všeho živého na ní. Jejich jednání a zodpovědný přístup k sobě, k lidem kolem nich, ke zvířatům, k přírodě a ke klimatu bude tvořit základnu pro život dalších generací. Protože jednou budou tyto děti žít ve svých rodinách, vychovávat své děti, pracovat a tvořit zákony, které budou ovlivňovat a určovat běh světa…“ Andrea Dunová, kniha ČLOVĚK A PES


Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!
Andrea Ája Dunová 17.6.2019 7994x Zajímavosti

Zájem o psí problematiku  stále roste. Ještě před pár lety znalo pojem „množírna“ jen pár lidí. Dnes je toto téma mediálně populární, zájmu lidí využívají jak média, tak i mnoho politiků pro sbírání cenných hlasů. Stejně tak plní večerní zprávy i otřesné případy týrání zvířat a následné kauzy, které zpravidla končí bez potrestání viníků nebo jen velmi malým trestem. To je ta viditelnější stránka věci.

A pak máme ty zdánlivě běžné případy nevhodného zacházení se zvířaty, o kterých se moc nemluví, protože lidem prostě připadá, že vlastně nedělají nic špatně, nikomu neubližují a vše je v pořádku, protože to je „jen“ zvíře.

Dá se vůbec něco dělat?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Empatický člověk s láskou ke všemu živému jen bezmocně roní slzy nebo nadává a podepisuje petice, akčnější jedinec fyzicky jedná a snaží se zachránit a poskytnout pomoc. Ale všichni si uvědomují, jak se situace opakuje s hrozivým nárustem intenzity činů.

Prošla jsem si všemi stadii, od bezesných nocí a slz nad příběhy zmařených životů a bolesti, přes šílené akce se stovkami naježděných kilometrů za noc nebo víkendy, nekonečné chvíle na veterině s naší početnou smečkou zachráněných psů, přes jednání s úřady a policií ve snaze zrušit množírny a potrestat viníky. Tisíce hodin vydané energie, emocí a času s velmi malým výsledkem pro zvířata. Přicházel pocit vyhoření, od kterého jsem utíkala ke psaní knížky „O čem sní holčičky z množíren“, do které jsem vybrečela osudy našich zachráněných čivavek.

JAK VZNIKL PROJEKT ČLOVĚK A PES?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Náhody neexistují a protože jedeme podle vesmírného jízdního řádu, ozvala se mi paní, která si ode mne koupila tuto knížku, a požádala mě o přednášku pro děti ve škole, protože si knížku četly a děti zaujala.

První přednáška přinesla výsledky a zájem dětí i pedagogů byl opravdový a velký. Následovala šňůra podobných osvětových povídání po základních i středních školách, které zaujaly i média, vznikaly televizní i rozhlasové reportáže a zájem o přednášky se rozšířil. Pedagogové začali žádat podklady k tématu, aby mohli s dětmi dále pracovat i ve vyučování. Vytvořila jsem rámcový program s jednotlivými tematickými okruhy, které děti nejvíc zajímaly. A tak vznikl projekt s výstižným názvem ČLOVĚK A PES.

Co je tedy hlavní myšlenkou a účelem projektu ČLOVĚK A PES ?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Jde o daleko širší záběr, než jsem původně zamýšlela,  protože k projektu přistoupilo mnoho skvělých a nadšených lidí a každý z nich přispěl svým nápadem. Zde jsou hlavní body:

 • Rozvíjet socio-senzuální vědomí, učit děti vnímat zvíře jako živou bytost a ne jako hračku či spotřební věc a vytvořit etický vztah k tak jedinečnému zvířeti, jakým je právě pes.
 • Vychovávat děti k odpovědnému vztahu se zvířaty a naučit je rozumět jejich potřebám a nutnosti péče o ně. Přiblížit pojem „množírny“.
 • Rozvíjet emoční inteligenci a empatii dětí vůči svému okolí prostřednictvím vztahu ke psům, protože vztah člověka a psa má nezastupitelnou roli ve výchově dětí k nesobeckosti, laskavosti a zodpovědnosti a následně vliv na jejich sociální cítění a vnímání potřeb jiných lidí, zejména handicapovaných, slabých, starých a nemocných. Přirozené vytvoření schopnosti empatie je jednou ze základních podmínek harmonického života v lidském společenství.
 • Naučit se porozumět způsobu komunikace psů a pochopit a porozumět signálům a řeči těla psů a reagovat na jeho potřeby. Porozumět skutečnosti, že psi mají vyvinuté smysly a dokonalou pozorovací schopnost, díky které lidem rozumí a uvědomit si, že lidé naopak často postrádají dostatečné praktické informace, nástroje a návody k pochopení chování psů.
 • Prohloubit znalosti o zvířatech a přírodě. Dítě instinktivně vnímá propojení mezi člověkem a přírodou a toto vývojové období je nejvhodnější pro utváření a následné formování postojů a chování vůči lidem, živým tvorům a životnímu prostředí.
 • Cíleným vzděláváním zajistit psům po boku lidí spokojený a plnohodnotný život.

Jaké kroky bylo nutné udělat, aby byl projekt funkční a přinesl dlouhodobé výsledky?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Nebylo to vůbec jednoduché, ale nevzdali jsme to!

 • Zpracovat kvalitní výukové materiály pro zavedení daného tématu do školní výuky: kniha Člověk a pes, kniha O čem sní holčičky z množíren a pracovní listy vytvořené na základě těchto knih.
 • Vytvořit průřezové téma environmentální výchovy, které bude možné aplikovat po celou dobu školní docházky v různých předmětech.
 • Předat žákům informace o chovu psů a vztahu člověka a psa prostřednictvím názorných výukových materiálů – knih a pracovních listů.
 • Vytvořit podklady pro různé činnosti v centrech volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 • Naučit se týmově spolupracovat a vzájemně diskutovat o dané problematice.
 • Vyhodnotit spolu s pedagogy dopad informací na žáky. Podle výsledků bude projekt upraven a zpracován tak, aby mohl být používán ve výuce žáků základních škol a přinesl efekt změny postojů, myšlení a chování ve vztahu ke zvířatům.

Proč vznikla kniha Člověk a pes?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Pedagogové mě žádali, abych jim materiály seřadila přehledně a nejlépe doplnila hezkými obrázky, aby si děti dokázaly probírané téma představit. A tak kniha ČLOVĚK A PES vznikla z materiálů a podkladů určených na tvorbu projektu a stala se hlavním zdrojem informací pro výuku nebo je přínosem pro každého jednotlivce se zájmem o vlastní osobnostní rozvoj ve vztahu ke psům. Obsahuje ucelené a přehledné informace, které budou vodítkem pro pedagogy základních i středních škol,  v alternativním školství a také ve volnočasových aktivitách.

Co v knize Člověk a pes najdete?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Díky zpětné vazbě čtenářů, dětí i pedagogů mohu konstatovat, že děti knížku příjmají s nadšením a vrací se k ní. Dospělým se líbí přehlednost a srozumitelné zpracování textu a oceňují ji dokonce i nepejskaři.

 • Přehledné členění textu a témat. Ta jsou rozdělená na okruhy, ve kterých jsou odpovědi na nejčastější otázky dětí i dospělých.
 • Informace o vztahu člověka a psa, o způsobu vzájemné komunikace, o potřebách psa, které poslouží k zavedení tohoto tématu do školní výuky a výchově dětí k respektu ke psům jako vysoce socializovaným jedincům s vyvinutými smysly a vnímáním.
 • Okruhy témat slouží k vytvoření pracovních listů do jednotlivých předmětů jako průřezové téma v environmentální výchově. Témata jsou zpracována srozumitelně a jednoduše.
 • Informace pro každého člověka, který bere chov a výchovu psa zodpovědně.

V čem spočívá přínos projektu ČLOVĚK A PES?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Závěrem bych chtěla shrnout význam projektu. Osobně jsem si připravila zábavu do konce života, protože téma společného života člověka a psa je nevyčerpatelné.

Ale nyní vážně.

Projekt ČLOVĚK A PES je přínosný pro osobnostní rozvoj dětí i dospělých ve vztahu ke zvířatům, ale také pro rozvoj kvalitních mezilidských vztahů. Téma vztahu lidí a zvířat nabízí pedagogům, vychovatelům i rodičům zajímavé podklady pro spolupráci a komunikaci s dětmi v rámci tohoto širokého společenského tématu.

Výhodou tohoto projektu je široký záběr. Informace mohou být zakotveny jako součást školní výuky, jako náplň mimoškolních aktivit a také jako projekt do každé rodiny, která uvažuje o koupi psa nebo psa již vlastní.

Přínosem po jeho zavedení by mohl být menší počet týraných zvířat, méně utrpení zvířat degenerovaných následkem jejich nevhodného chovu, méně psů v útulcích a o to větší spokojený a vyrovnaný partnerský vztah mezi člověkem a zvířetem, protože změnu v myšlení lidí může přinést jen cílené vzdělávání a kvalitní informace, které u nastupující generace pozitivně ovlivní vztah člověka k přírodě a zvířatům.

Ve svém dlouhodobém účinku by mohla realizace projektu ČLOVĚK A PES vést k posílení právního vědomí a jednání a také  k tomu, že v budoucnu se práv nejen psů, ale i ostatních zvířat nebudou dožadovat pouze aktivisté, ale právo všech živých tvorů na důstojný život se stane samozřejmou součástí našeho života a známkou vyspělé společnosti.

Jak se můžete do projektu zapojit ? A co můžete udělat pro jeho šíření?

V rámci projektu jsem byla často žádaná o přednášky pro děti na základních i středních školách, protože si pedagogové občas nevěděli rady, jak téma uchopit. Zájem byl opravdu velký a času tak zoufale málo a proto jsem se rozhodla připravit s kolegy v Institutu zdraví zvířat nabídku školení, seminářů a workshopů s názvem LEKTORSKÉ MINIMUM, na nichž bychom vše se zájemci o práci s dětmi v rámci projektu ČLOVĚK A PES interaktivně probírali, diskutovali, názorně demonstrovali a vysvětlili si podstatu kognitivního vývoje dětí  různého věku. Dále si osvojili základy didaktiky a tvorbu didaktických pomůcek, nahlédli pod pokličku psychického vývoje dětí mlašího a staršího věku, ukázali si, jak lze zapojit do projektu i teenagery, učili se tvořit vzdělávací program a pracovní listy, naučili se sestavovat plán pro letní tábory nebo různé volnočasové aktivity, fundovaně a smysluplně šířili osvětu o vztahu člověka a psa. Více informací se dozvíte v průběhu léta.

Těšíme se na spolupráci!

Foto: Andrea Ája Dunová

Kam dál ...