Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

„Když se budete dívat a naslouchat, tak k vám pes promluví…“

Jiří Ščučka je českým průkopníkem ve vzdělávání trenérů zvířat. Na základě svých životních zkušeností dokázal vybudovat naprosto ojedinělý výukový program právě pro trenéry. Proč se k takovému kroku rozhodl, kolik za tím stálo práce a co to přineslo? Tak nejen na tyto otázky jsme se ho zeptali. Možná budete překvapeni, co vše vám tento výukový program dokáže dát...


„Když se budete dívat a naslouchat, tak k vám pes promluví…“
Jiří Ščučka 23.3.2018 24166x Moderní výcvik psů

Ve výcvikové škole Animal Training Academy momentálně probíhá již třetí ročník výukového programu Trenér psů I., ze kterého vám pravidelně přinášíme informace, fotografie a videa. Proto asi není třeba tuto školu příliš představovat a pana Jiřího Ščučku zřejmě také ne. Nicméně jsme pro vás právě zakladatele této školy vyzpovídali. A hádejte, co jsme se dozvěděli? Je to opět mnoho nových informací, které jistě mnohé z vás přesvědčí, že právě tento systém tréninku je to „pravé ořechové“.

Pane Ščučko, založením výcvikové školy jste si splnil svůj sen, jak náročná byla realizace a příprava?

ščučka Založení školy pro trenéry vlastně vyplynulo z jakéhosi přirozeného vývoje. Vzdělávání lidí se věnuji na různých úrovních již od roku 1982. Nejprve jako instruktor a hlavní výcvikář ZKO Svazarmu Frýdek - Místek a „Výcvikového střediska branců psovodů“ při této ZKO. Poté jsem během základní vojenské služby sloužil jako instruktor výcviku služebních psů ČSLA ve výcvikovém středisku Grabštejn. V roce 1990 jsem začal pořádat první a v té době zcela ojedinělé semináře pro kynology. V roce 1992 jsem založil svou psí školu, která byla tehdy první v okrese a jedna z prvních u nás vůbec. Je nutno si uvědomit, že soukromé psí školy a vzdělávání pejskařů například formou seminářů bylo v té době něco zcela ojedinělého.

A tak to šlo postupně dál až do posledních let. V roce 2016 jsme organizovali během jednoho roku třicet sedm plně obsazených seminářů a kurzů. Postupně se však začalo ukazovat, že semináře a kurzy, tak jak jsme je organizovali do této doby, neuspokojují zcela to, co lidé a jejich psi potřebují. Že majitelé obecně navštěvují celou řadu různých seminářů a kurzů různých trenérů a výcvikových směrů na různá témata, ale že se v tom jejich nepřeberném množství nedokáží orientovat. A že není možné například začít řešit různé problémy od prostředka bez znalosti základů a věcí na ně navazujících.

Současně mi začaly ve velkém množství narůstat žádosti o pomoc při výcviku a řešení problémů s chováním i jiných zvířat, než jen psů. Šlo o kočky, koně, velké papoušky a o mnoho dalších druhů, a to od soukromých majitelů, ale i třeba zoologických zahrad. A tak vznikla myšlenka založit trenérskou školu pro trenéry zvířat a všechny, kteří se o tento obor více zajímají.

Příprava zabrala několik let a bylo to velmi náročné. Dát dohromady náplň, rozdělení jednotlivých stupňů, formu organizace celé školy, nalezení vhodných prostor atd. A stále to není u konce. Náplň, program i celková organizace se stále vyvíjejí.

Se „psími“ školami se nejen u nás doslova roztrhl pytel. Avšak jestli se nepletu, tak vaše škola Animal Training Academy je dle svých osnov a náplní v České republice naprostým unikátem. Nejedná se totiž o klasikou školu, na kterou jsme zde zvyklí. Je to tak? V čem přesně se tato škola liší?ščučka 

Máte pravdu, Jiří Ščučka – Animal Training Academy není „psí“ školou, jak je běžně známe. Hlavní rozdíl je především v tom, že našim cílem není výcvik psů dle přání a potřeb klienta, ale výuka jejich majitelů, ošetřovatelů a především trenérů. Nejsme tedy škola pro psy, ale pro jejich lidi.

Další věcí, kterou se, myslím, zcela určitě lišíme od ostatních programů, je skutečnost, že neučíme  studenty, jak naučit psa konkrétní „cvik” (jako například přivolání), ale učíme je to, co je vlastně  „moderní trénink zvířat”. Že tento trénink funguje na pevných a obecně platných zásadách, která jsou stejná pro všechna zvířata a že znalost těchto zásad umožňuje každému stát se dobrým trenérem. Když víte, co je to trénink zvířat a jak funguje, můžete si vytvořit vlastní tréninkové postupy pro sebe a svého psa, případně pro svého klienta bez toho, abyste byli neustále závislí na něčích radách a kopírování „metod”, které zkopírovat stejně nejdou.

Lišíme se také v tom, že náš výukový program není zaměřen pouze na psy, ale učíme trénink všech zvířat.

A v neposlední řadě nabízíme několika stupňový výukový program, kde si může každý zájemce zvolit odpovídající úroveň rozsahu vzdělání tak, jak mu vyhovuje. Pro úspěšné absolventy pak máme připravený dlouhodobý podpůrný „dovzdělávací“ profesní program.

Touto otázkou jsme se při představování vaší školy již zabývali, tentokrát ji však pokládám poprvé přímo vám. Pro koho je tento program určený a jací lidé se do něj vlastně hlásí?

ščučka Odpověď naleznete i na webových stránkách naší školy. Program je určen pro všechny, kteří se z jakéhokoli důvodu zajímají o trénink psů a všech dalších zvířat a o management jejich chování. Nejen pro profesionální trenéry, ošetřovatele, veterinární lékaře, střední veterinární personál, profesionální psovody a psovody sportovních psů. Ale i pro chovatele a běžné majitele.

Do programu se hlásí celé toto spektrum. Zatím jsme měli mezi studenty běžné majitele, kteří mají doma prvního psa, profesionální psovody ozbrojených složek, trenéry sportovních psů a velkou řadu profesionálních trenérů. Zajímavostí je vzrůstající zájem z řad profesionálů, kteří se zabývají vzděláváním lidí. Shledávají totiž, že to, co učíme o moderním výcviku zvířat, se dá úspěšně aplikovat ve vzdělávání a tréninku lidí.                     

Letos jste otevřel v ČR třetí ročník prvního stupně „Trenér psů I.“, splňuje zatím program vaše představy a očekávání?ščučka 

Jak již jsem řekl, jsem si vědom, že se program zatím stále vyvíjí. A nikdo z nás, kdo se na jeho realizaci podílí, úplně nevěděl, kam ten vývoj bude směřovat. V každém případě mám ohromnou radost z velkého zájmu o program školy a z nasazení studentů při výuce a při jejich vzájemné spolupráci jak v průběhu, tak i po absolvování školy.

Z druhé strany jsem někdy trochu na rozpacích z toho, že ne vždy si lidé dobře zjistí, zda program školy obsahuje to, co hledají. Zda mají dostatek času a prostoru na přípravu. Přihlásí se a pak jsou překvapeni jeho rozsahem, náplní a časovou náročností.

Myslíte si, že škola splnila očekávání studentů? Jak spokojení odcházejí absolventi a kolik jich již bylo?

Toto je spíše otázka pro studenty než pro mne. V současné době máme celkem dvacet jedna úspěšných absolventů v Polsku a dvacet tři v České republice. Ohlasy všech dosavadních absolventů jsou velmi pozitivní. Důkazem je i to, že školu doporučují a většina se jich vrací zpět a hlásí se do dalšího ročníku. Máme i několik studentů, kteří se přihlásili znovu do prvního ročníku, aby si pro ně nové učivo lépe zažili.

Jaká je podle vás budoucnost takových výukových programů pro trenéry zvířat?

ščučka Jsem přesvědčen, že takovéto programy jsou opravdu potřeba a že budou po světě vznikat stále další a další. Stačí se podívat na vývoj v několika málo posledních letech. Vznikla celá řada podobných programů. Uvedu pro příklad třeba Bart Bellon NePoPo School (Belgie), Karen Pryor Academy (USA), Ryan Cartlidge – Animal Training Academy (Nový Zéland) a mnoho dalších.

Důvodem je neustále vzrůstající množství zvířat chovaných lidmi i rozmanitost jejich druhů. S tím souběžně narůstá i četnost případů problémů s jejich chováním. Současně si stále více odborníků i široké veřejnosti uvědomuje, jak důležitou roli má moderní trénink a management chování ve společném spokojeném a bezpečném soužití lidí a zvířat.

Roste poptávka po profesionálních trenérech. Roste i jejich popularita a společenská prestiž.  Už to nepatří mezi podřadná povolání. Trenéři zvířat jsou dnes často známé osobnosti a hvězdy filmů a televizních pořadů.

Kdy plánujete otevřít další ročník úvodního stupně „Trenér psů I.“?

Protože je výuka velmi časově náročná a pro mnohé je šest víkendů výuky nereálné vzhledem k pracovním i rodinným povinnostem, pokusili jsme se vyhovět požadavkům a otevřít výuku ve dvou týdenních blocích tak, jak to máme v Polsku. Nejbližší termín otevření nového prvního ročníku „Trenér psů I.“ je naplánován na toto léto. Pokud se přihlásí dostatek zájemců, tak by první půlka měla proběhnout od 14. – 21. 7. 2018 a druhá půlka od 12. – 19. 8. 2018 v Jeseníkách na ranči Orel. V současné době bereme předběžné záznamy. Stačí vyplnit jakýkoliv přihlašovací formulář na www.scucka.com a odeslat. Předběžné přihlašování je otevřené do 31. 3. 2018, kdy se rozhodne o tom, jestli je dostatek zájemců pro otevření nového letního ročníku. Pokud se nepodaří otevřít nový ročník v tomto termínu, další je naplánován na jaro 2019.

Tak to je určitě velmi lákavé. Co když bych se ale takového dvou týdenního kurzu nemohla účastnit, protože mám například děti – rodinu. Je možné vzít je s sebou?

Ano, na ranči Orel (www.ranc-orel.cz) můžete strávit oba týdny i s rodinnými příslušníky. Je tam opravdu krásně a v místě pobytu je možnost i sportovního vyžití pro ty, kteří by vás doprovázeli.

Přiznávám, je to velmi zajímavé. Zvláště pro mě jako pro matku dvou malých dětí. Učivo bude stejné, ale zajímá mě harmonogram. Jak bude skloubený nebo resp. „natlačený“ program do čtrnácti dnů? Přeci jen účastníci musí vždy doma trénovat, zde nebudou mít čas.ščučka 

Jako ve všem v životě je vždy něco za něco. Týdenní výukový cyklus je z jedné strany výhodnější pro ty, kteří nemají možnost účastnit se víkendové výuky, nebo se musí dopravovat na velkou vzdálenost, z druhé strany je týdenní program mnohem intenzivnější a neposkytuje tolik prostoru na postupné učení se a praktické procvičování, jako výuka o víkendech. Studenti pak musí vše „dohnat” během domácí přípravy v pauze mezi týdenními kurzy. Během domácí přípravy mohou také využívat online podporu lektora a ostatních spolužáků na společné uzavřené FB skupině, která je určena pouze pro jejich třídu.

My, kteří jezdíme na půlroční kurz, tak se vybavujeme věcmi k výcviku během pauzy mezi kurzy. Například na první víkend jsem neměla ani klikr, ani třímetrové vodítko – přístě jsem již přijela vybavenější.  Co doporučíte za výbavu budoucím žákům?

Nezbytná je pevná bezpečná přepravka nebo klec, třímetrové vodítko, pevný obojek, klikr a pohodlná pamlskovnice, do které se vám vejde minimálně polovina denní krmné dávky.

U vás se cvičí na potravu. Prozraďte našim čtenářům, co to přesně znamená a jaké krmení či pamlsky doporučujete.

ščučka To musím nejprve uvést tak trochu na pravou míru. U nás se necvičí pouze na potravu. Tato podmínka platí především pro I. stupeň. A to z toho důvodu, že motivování potravou je použitelné pro všechny psy bez ohledu na stáří, plemeno či dřívější dosaženou úroveň výcviku a je ideální proto, aby se začínající trenéři naučili zásady správného odměňování. Jinak učíme studenty pracovat se všemi dostupnými motivacemi.

Odměňování potravou znamená, že k tomu používáme běžnou potravu, kterou majitel svého psa běžně krmí. Vím, že zde se většina čtenářů pozastaví nad tím, že většina trenérů a škol jim bude tvrdit přesný opak. Že běžná potrava je k odměňování zcela nevhodná. Dle mého názoru se však jedná o nejčastější omyl a neustále se dokola opakovaný mýtus, který pramení z nepochopení toho, co je to motivace a jak v životě psa a zvířat funguje. Ale to vše se účastníci dozvědí během výuky v naší škole.

Důležité však je, aby pes, se kterým se eventuálně chtějí školy zúčastnit, měl dobrou motivaci na potravu. To znamená, že má o potravu velký zájem, je ochoten ji přijímat z ruky, venku a i v rušném prostředí. V případě, že si budoucí student není jistý, jak na tom jeho pes je, doporučuji, aby nás co nejdříve kontaktoval, a my mu s tím pomůžeme.

Takže pokud někdo hledá kvalitní LVT, mohl by místo něj využít právě i tuto letní výcvikovou školu, že? V čem se to bude lišit od klasického výcvikového tábora?ščučka 

To záleží na tom, co kdo od takového LVT očekává. Jak již jsem výše uvedl, Jiří Ščučka – Animal Training Academy není běžným výcvikovým kurzem zaměřeným na pomoc s výcvikem psa, nebo rozvoj konkrétní sportovní disciplíny, ale výukový program pro majitele a trenéry. Má přesně stanovené osnovy a program. Takže není možno zde například řešit konkrétní problémy, které majitel se svým psem má.

Program je vždy rozložen na celý den tak, že si účastníci příliš neužijí volného času, procházek, houbaření nebo koupání. Pokud však program školy ATA není to, co čtenáři hledají v době letní dovolené, mohou se rozhodnout pro některý z našich klasických LVT. Informace naleznou na našem webu.

Pane Ščučko, já vám děkuji za rozhovor a má poslední otázka zní: „Pokud někdo váhá a nemůže se rozhodnout, zda se má,či nemá přihlásit, nabízíte třeba i možnost podívat se na právě probíhající kurz „Trenér psů I.“? A případně za jakých podmínek?

Každý, kdo by měl o toto zájem, nás může kontaktovat e-mailem nebo přes kontaktní formulář na webových stránkách. Na všechny budoucí studenty se moc těšíme.

„Když se budete dívat a naslouchat, tak k vám pes promluví...“

Pozn. autorky:

Možná si říkáte, že to není úplně pro vás. Omyl! Pan Ščučka do této školy vložil kus sebe. Kus svého srdce a všechny své vědomosti a zkušenosti. Nepatří mezi lidi, kteří své dovednosti tají. Patří mezi ty, kteří je rádi s ochotou a s úsměvem předají dál vám, studentům. A nikdy před vámi nezaklapne dveře, protože jako váš lektor tu pro vás vždy bude... Chcete-li porozumět zvířecímu myšlení a naučit se se svým parťákem komunikovat, pak je toto ta správná cesta.

Foto: Archiv Animal Training Academy

 

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->