Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Výmarský ohař krátkosrstý

Český názevVýmarský ohař krátkosrstý
Originální názevWeimaraner - Kurzhaar
Zkratka plemeneVOK
Číslo standardu99
FCI skupinaVII. - Ohaři

Standard

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: O vzniku výmarských ohařů panují četné teorie. Jisté je jen to, že výmarský ohař, kterému tehdy ještě kolovalo v žilách hodně krve takzvaného vodícího psa, byl chován již v první třetině 19. století na výmarském dvoře.

V polovině 19. století, tedy před počátkem čistokrevného chovu, byl chov téměř výhradně zaměřen na výkonnost v rukou myslivců z povolání a lesníků ve středním Německu – především v okolí Výmaru a v Duryňsku. Když dny takzvaných vodicích psů skončily, zkřížili tito myslivci a lesníci své psy také s křepeláky a chovali dále tyto křížence. Zhruba od roku 1890 bylo toto plemeno chováno plánovitě a vedeno v plemenné knize. Vedle krátkosrstého výmarského ohaře se již před přelomem 20. století začala vyskytovat také dlouhosrstá varieta, i když zpočátku jen ojediněle. Výmarský ohař byl od počátku vedení v plemenné knize chován čistokrevně, tedy v podstatě bez vkřižování jiných plemen, především pointerů.  Díky tomu je výmarský ohař pravděpodobně nejstarším německým plemenem ohařů, které se chová již od r. 1900 čistokrevně.

 

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes; účelový pracovní typ, krásného vzhledu, šlachovitý, se silným osvalením. Samčí popřípadě samičí typ musí být jednoznačně vyjádřený.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

·     Délka trupu ke kohoutkové výšce zhruba 12 : 11.

·     Délkové proporce hlavy:vzdálenost od špičky čenichu až k počátku čela je poněkud větší, než vzdálenost od počátku čela k týlnímu hrbolu.

·     Hrudní končetiny: vzdálenost loktů od středu nadprstí a loktů od kohoutku je přibližně stejná.

 

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Všestranný, lehce ovladatelný, povahově pevný a náruživý lovecky upotřebitelný pes se systematickým a vytrvalým hledáním, nikoliv však nadměrného temperamentu. Nos pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a dravou zvěř; také ostražitý, ale nikdy agresivní. Spolehlivý ve vystavování a v práci ve vodě. Pozoruhodný sklon k práci po ráně.

 

HLAVA:

 

MOZKOVNA:

Lebka: V harmonickém poměru k tělesné výšce a k obličejové části hlavy; u psů širší než u fen, ale u obou je šíře mozkovny mezi ušima v dobrém poměru k celkové délce hlavy. Uprostřed čela prohlubeň. Týlní hrbol lehce až středně vystupující. Za očima dobře patrný jařmový oblouk.

Stop: odsazení čela velmi nepatrné.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: velká, přesahující přes dolní čelist. Tmavě masově zbarvená, směrem dozadu pozvolna přecházející v šedou.

Tlama: dlouhá a zejména u psů silná, z profilu působí téměř hranatě. Tlama v oblasti špičáků a trháků přibližně stejně silná. Nosní hřbet rovný, často poněkud klenutý, nikdy nesmí být prohnutý směrem dolů.

Pysky: mírně převislé; okraje pysků stejně jako patro masově zbarvené. Malý koutek.

Čelisti / zuby: Čelisti silné. Chrup úplný, pravidelný a silný. Řezáky se navzájem dotýkají (nůžkový skus).

Líce: svalnaté a zřetelně vyjádřené.

Oči: Jantarově zbarvené, tmavé až světlé, ve štěněčím věku blankytně modré; inteligentního výrazu; kulaté, nepatrně šikmo uložené; oční víčka dobře přiléhající.

Uši: široké a poměrně dlouhé, dosahující zhruba ke koutku tlamy. Vysoko nasazené, v nasazení úzké, dole špičatě zaoblené; ve střehu lehce dopředu natočené; se záhybem.

 

KRK: Dobře nesený, horní linie vyklenutá; svalnatý, téměř kulatý, suchý, ne příliš krátký; k plecím se rozšiřuje a ladně přechází do hřbetní linie a hrudníku.

 

TRUP:

Horní linie z profilu: Od klenuté linie krku přes dobře vyjádřený kohoutek přechází horní linie harmonicky v relativně dlouhý, pevný hřbet.

Kohoutek: dobře vyjádřen.

Hřbet: svalnatý, bez pronesení; vzadu není přestavěn; poněkud delší hřbet není vadou, protože jde o charakteristický znak plemene.

Bedra: široká, svalnatá, rovná nebo mírně klenutá, přechod hřbetu v bedra dobře zavřený

Záď: pánev dlouhá a mírně šikmo postavená.

Hruď: silná, ale ne přehnaně široká; s dostatečnou hloubkou – dosahuje téměř až k lokti – a s dostatečnou délkou; dobrého klenutí, aniž by působil sudovitým dojmem, s dlouhými žebry; předhrudí dobře vyjádřené.

Dolní linie z profilu a břicho: Lehce stoupající, břicho ale není vtažené.

 

OCAS: Nasazení ocasu poněkud níž pod hřbetní linií než u jiných srovnatelných plemen; ocas silný a dobře osrstěný, v klidu volně visí, v pozoru a při práci nesen vodorovně, nebo také výše.

V zemích, kde je to zákonem dovoleno, může být ocas u krátkosrstého výmarského ohaře pro pracovní použití účelově krácen.

 

KONČETINY

 

HRUDNÍ KONČETINY:

Všeobecně: Běhy »vysoké«, šlachovité, rovné a rovnoběžné; ale nejsou postaveny široce.

Plece: Dlouhé a šikmé. Dobře přiléhající, silně osvalené; dobré zaúhlení lopatky v ramenním kloubu.

Nadloktí: šikmo postavené, dostatečně dlouhé a silné.

Loket: volný a rovnoběžně uložený; není vytočen ven ani vtočen dovnitř.

Předloktí: dlouhé, rovné.

Zápěstní kloub: silný, pevný.

Nadprstí: šlachovité, lehce šikmé.

Tlapy hrudních končetin: Silné, rovně postavené, prsty těsně sevřené a dobře klenuté; delší prostřední prsty jsou typickým znakem plemene, a proto nejsou vadou; drápy světle až tmavě šedé; polštářky tlap dobře pigmentované, tvrdé.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Všeobecně: Běhy »vysoké«, šlachovité a dobře osvalené, rovnoběžné, nejsou vytočeny ven ani vtočeny dovnitř.

Stehno: dostatečně dlouhé, silné a dobře osvalené.

Kolenní kloub: silný a pevný.

Lýtko: dlouhé, šlachy výrazně vystupující.

Hlezenní kloub: silný a pevný.

Nárt: šlachovitý, téměř kolmý.

Tlapy pánevních končetin: silné, kompaktní a bez paspárků; jinak jako tlapy hrudních končetin.

 

CHODY: Průběh všech chodů prostorný a plynulý. Pánevní a hrudní končetiny rovnoběžně se pohybující; cval je dlouhý a plochý; v klusu zůstává hřbet rovný; mimochod je nežádoucí.

 

KŮŽE: Silná; dobře přiléhající, ale ne příliš těsně.

 

OSRSTĚNÍ

 

SRST:

·     Krátká srst: Krátká (ale delší a hustší než u většiny srovnatelných plemen), silná, velmi hustá a hladce přiléhající krycí srst, bez podsady nebo jen s malým množstvím podsady.

·     Dlouhosrstá varieta: Jemná, dlouhá krycí srst s podsadou nebo bez ní, hladká nebo lehce zvlněná; srst v nasazení uší/závěsů je dlouhá přepadající; na špičkách závěsů je přípustná sametová srst; délka srsti po stranách 3 – 5 cm, na spodní straně krku, na předhrudí a na břiše většinou trochu delší; dobré praporce a kalhoty, avšak směrem dolů o trochu kratší; ocas s dobrou vlajkou; prostor mezi prsty osrstěný. Osrstění hlavy méně dlouhé. Tzv. „Stockhaar“ osrstění se středně dlouhou a dobře přiléhající krycí srstí, hustou podsadou a středně vyvinutými praporci a kalhotami se občas vyskytuje u psů se smíšenými geny.

 

BARVA: Stříbrná, srnčí nebo myší šedá a přechody mezi těmito barevnými tóny; hlava a uši většinou trochu světlejší; bílé znaky jsou přípustné jen v malém rozsahu na hrudi a na prstech; v některých případech je na středu hřbetu více nebo méně dobře vyjádřený tmavý »úhoří pruh«.

 

VELIKOST A HMOTNOST :

Kohoutková výška:     Psi:      59 až 70 cm,

                                   Feny:   57 až 65 cm.

Hmotnost:                   Psi:      cca 30 až 40 kg

                                   Feny:   cca 25 až 35 kg.

 

VADY:

Jakákoliv odchylka od jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být ve správném poměru ke stupni odchylky a k jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

 

TĚŽKÉ VADY:

·     Otevřená zvlněná srst u krátkosrsté variety

·     Vysloveně kudrnaté nebo nedostatečné osrstění u dlouhosrsté variety

·     Bílé znaky mimo znaků na hrudi a prstech

·     Uši/závěsy: vysloveně krátké nebo dlouhé, nestočené.

·     Hřbet: výrazně pronesený nebo kapří hřbet, silně přestavěný

·     Velmi silný lalok (volná kůže na krku)

·     Silně sudovitý nebo kravský postoj

·     Hrubé anomálie postoje – například nedostatečné zaúhlení, silně vytočené lokty, otevřené tlapy.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

·     Výrazné odchylky typu. Netypický pohlavní výraz.

·     Velká odlišnost v proporcích

·     Kohoutková výška lišící se více než 2 cm od hranice uvedené ve standardu

·     Absolutně netypičtí jedinci, především těžkopádní nebo slabí

·     Absolutní neproporcionalita

·     Vysloveně vadné chody

·     Kožní znetvoření a defekty kůže

·     Částečná nebo úplná lysivost

·     Chybějící osrstění břicha a uší/závěsů (kožené uši).

·       Odchylky od tónů šedé, např. žlutavé nebo hnědavé; plavé znaky pálení

·       Barva jiná než šedá. Modré tónování

·     Absolutně netypická mozkovna

·     Obličejové části lebky: hrubé odchylky – například příliš silně vyvinuté pysky, krátká nebo špičatá morda; absolutně netypická, např. dolů prohnutý nosní hřbet

·     Oči: entropium, ektropium; lehké a jednostranné vady očních víček

·     Čelisti a zuby: chybění více než dvou P1 nebo M3

·     Hruď, břicho: špatně vyvinutý; sudovitý hrudník; nedostatečná hloubka nebo délka hrudníku; silně vtažené břicho

·     Špatně vyvinuté končetiny

·     Jiná znetvoření

·     Přehnaná agresivita vůči psům anebo lidem, přílišná plachost

·     Výrazné projevy poruch chování

 

Pozn.:

·       Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

·       Do chovu musí být připuštěni pouze typičtí psi funkčně a klinicky zdraví.

 

Poslední změny standardu jsou vyznačeny silně.

 

 

Štěňata krátkosrstého Výmarského ohaře

CHS Aibarpe Velvet Star přijímá rezervace na štěňata VOK s PP po rodičích s výbornými pracovními a povahovými vlastnostmi. Oba rodiče jsou aktivně využíváni v lovecké praxi – ...

select nazev from lokality where id='62' LIMIT 1
Lokalita v
Okres Rychnov nad Kněžnou
Kategorie
Plemeno
Datum vložení
6.8.2021 - 13:12
cena: ,- Kč
Ověřený mail

Štěňatka vymarskeho ohaře

Zadam stenatka vymarskeho ohare s velmi zajimavym rodokmenem,s australsko-anglickou krvi po vybornych rodicich.Stenatka jsou odchovana v rodinnem prostredi,budou plne socializovana,ockovana a ...

select nazev from lokality where id='6' LIMIT 1
Lokalita v
Okres Praha 5
Kategorie
Plemeno
Datum vložení
17.11.2018 - 23:16
cena: ,- Kč
Ověřený mail

Články s Výmarský ohař krátkosrstý

Strnulý postoj je pro ohaře přirozený

Strnulý postoj je pro ohaře přirozený

Viděli jste někdy na vlastní oči psa, který doslova zkamení? Asi takovým nejznámějším ...

Lovecká kynologie-->