Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Západní Evropa je ve svých postojích jednotná

Téměř měsíc po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině už většina zemí západní Evropy přijala opatření pro vstup tamních zvířat na svá území a také vyhlásila sankce proti Rusku. Po zprávách z FCI a z Německa bychom dnes našim třetím zastavením rádi uzavřeli tuto problematiku a podíváme se na postoje Francie, Velké Británie a Nizozemí.


Západní Evropa je ve svých postojích jednotná
Jana Šikulová 23.3.2022 12808x Charitativní akce

Nejen v mezinárodní politice, ale také v té kynologické je západní Evropa prakticky jednotná. Již jsme vás informovali o postojích FCI a o vyjádření Německa. Velmi obdobně se ke stávající situaci staví také další západoevropské země – Francie, Velká Británie a Nizozemí. Pojďme se na to tedy společně podívat...

Francie

Západní Evropa je ve svých postojích jednotná

Výbor sdružení „Société Centrale Canine“ (SCC) – člen FCI za Francii vydal 2. března 2022 rozhodnutí, v jehož úvodu rázně odsoudil násilí na Ukrajině, které s okamžitou platností a do odvolání nařizuje:

  • žádný oficiální zástupce francouzského sdružení SCC se nezúčastní akcí organizovaných Ruskou kynologickou federací nebo konaných na území Ruské kynologické federace;
  • žádný francouzský rozhodčí (napříč všemi disciplínami) se nesmí účastnit žádné akce organizované nebo povolené Ruskou kynologickou federací;
  • žádný rozhodčí Ruské kynologické federace nebude přijatý na žádnou akci organizovanou nebo autorizovanou Société Centrale Canine;
  • na Evropskou výstavu psů 2022 v Paříži a na Mistrovství Francie 2022 nebude přijatý žádný pes ruského rezidenta.

Výbor také přijal rozhodnutí přispět do FCI Fondu solidarity pro Ukrajinu prvním mimořádným příspěvkem ve výši 5.000 EUR.

Nizozemí

Západní Evropa je ve svých postojích jednotná

Představenstvo rady Raad van Beheer, člena FCI za Nizozemí vyjádřilo svoji podporu prohlášení FCI k válce na Ukrajině a s tím spojeným opatřením. Rada a nizozemští kynologové nabídli pomoc milovníkům a chovatelům psů z válečné oblasti, kde jen to bude možné. Představenstvo se rozhodlo finančně přispět jménem holandské kynologie do nedávno založeného fondu FCI pro oběti ve válečné zóně. Rada vyjádřila přání, aby se tato hrozná situace na Ukrajině rychle vyřešila.

Dary pro Ukrajinu

Rada Raad van Beheer má k dispozici bankovní účet, na který lze posílat finanční dary: 

NL14 INGB 0000 1950 29 TNV Raad van BeheerPoznámka: donatie Oekraïne 2022. 

Dary budou převedeny na konkrétní projekt FCI na podporu psů a majitelů psů na Ukrajině. Rada věří v masivní podporu od holandského psího světa.

Raad van Beheer – nizozemská kynologická organizace, člen FCI podporuje uprchlíky z Ukrajiny se psy.

Uprchlíkům se psy z Ukrajiny rada Raad van Beheer nabízí svoji pomoc radou a přímo na místě potom nezbytnými očkováními. Veterináři po celé zemi jsou připraveni v případě potřeby psy očkovat. Raad van Beheer má velké zkušenosti s registrací čistokrevných psů a tuto odbornost nabízí k využití nyní pro psy z Ukrajiny. Organizace pomůže i registrováním a vystavením pasu zvířete. Lze ji kontaktovat na info@raadvanbeheer.nl nebo telefonicky na čísle +31-020-3053797.

Pravidla dovozu domácích mazlíčků z Ukrajiny do Nizozemí, 9. března 2022

Uprchlíci a nizozemští občané, kteří cestují z Ukrajiny do Nizozemska se svými mazlíčky, jsou konfrontováni s pravidly a předpisy pro dovoz svého zvířete. Důvodem je skutečnost, že pro nizozemské úřady je Ukrajina zemí s vysokým rizikem smrtelné nemoci vztekliny. Ukrajina také není členem EU. EU se jednotně dohodla, že s lidmi prchajícími z Ukrajiny se svými mazlíčky ale bude zacházeno nyní s mimořádným ohledem. Při spěchu opustit Ukrajinu není vždy možné dodržet všechna pravidla a předpisy. Nařízení EU 576/2013, článek 32, dává prostor pro výjimku. Žádáme cestující, aby svůj příjezd do Nizozemska nahlásili nizozemskému úřadu pro bezpečnost potravin a spotřebního zboží (NVWA) předem, pokud je to možné. To může být přínosem pro rychlý průchod pro cestující a jejich domácí mazlíčky.

Způsob, jakým můžete nahlásit, závisí na vašem způsobu cestování:

Po silnici: Všechny členské státy EU prohlásily, že s uprchlíky a jejich mazlíčky z Ukrajiny budou zacházet shovívavě. To znamená, že úřady členských států, ze kterých lidé cestují, sdílejí všechny požadované informace s cílovou zemí. Kromě toho žádáme, abyste se předem nahlásili NVWA prostřednictvím tlačítka „Zeptejte se NVWA na otázku“ na webových stránkách a sdíleli co nejvíce informací o zvířeti a plánované cestě. Toto hlášení může podat osoba cestující se zvířaty nebo orgán členského státu EU, ze kterého osoba cestuje. 

Letadlem: Cestujete do Nizozemska letadlem? Při příjezdu se můžete nahlásit na celnici u kanceláře „Něco k prohlášení“. Pokud váš mazlíček nesplňuje požadavky EU, celní orgány budou v kontaktu s veterinárním lékařem NVWA. Veterinární lékař posoudí riziko a přijme nezbytná opatření, aby zabránil zavlečení chorob zvířat do Nizozemska. Vzhledem k současné situaci to bude provedeno shovívavě. Pokud je to možné, je dobré se nahlásit předem týmu NVWA Amsterdam Airport Schiphol prostřednictvím aas@nvwa.nl a poskytnout co nejvíce informací o zvířeti a plánované cestě. Toto hlášení může podat osoba cestující se zvířaty nebo orgán členského státu EU, ze kterého osoba cestuje.

Rady pro cestovatele z Ukrajiny s domácími mazlíčky

Uprchlíkům se doporučuje co nejdříve se nahlásit veterináři v Nizozemsku a v případě potřeby nechat svého mazlíčka očkovat proti vzteklině, očipovat a zaregistrovat.Je nutné zajistit, aby se zvíře do návštěvy veterináře nestýkalo s jinými lidmi a zvířaty.

Pokud vám unikly naše předchozí články zabývající se touto problematikou, pak se můžete znovu připomenout zde:

Postoj FCI k válce na Ukrajině
Postoj FCI k válce na Ukrajině

Všimli jste si, že ani FCI nezůstává k aktuálnímu dění na Ukrajině lhostejná? Shrnutí ...

8.3.2022Na ostří nožeVěřte - nevěřte

Německo k válce na Ukrajině
Německo k válce na Ukrajině

Pokračujeme v přinášení novinek, které se točí okolo válečného konfliktu na Ukrajině. ...

15.3.2022Charitativní akceNa ostří nože

Velká Británie

Západní Evropa je ve svých postojích jednotná

Velká Británie se na poli kynologickém k válce na Ukrajině vyjádřila a vymezila slovy předsedy Kennel Clubu Tonyho Allcocka, držitele Řádu britského impéria 4. března 2022. Kennel Club je vážená kynologická organizace působící na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která není členem FCI. V České republice i jinde na světě je proslulá také organizováním dnes již archetypální výstavy Cruft´s.

Kennel Club sdílí zděšení a devastaci celého světa nad hroznými zvěrstvy, kterých jsme svědky na Ukrajině po invazi ozbrojených sil Ruské federace, a v důsledku toho bylo oznámeno, že žádný vystavovatel žijící v Rusku nebude moci soutěžit na výstavě Cruft´s 2022, která proběhla 10. – 13. března 2022.

Okupace Ukrajiny je z pohledu Kennel Clubu porušením lidských práv ukrajinských kynologů. Kromě strachu o lidské životy způsobuje velké znepokojení Kennel Clubu coby organizace zaměřené na dobré životní podmínky zvířat to, jak jsou zlomená srdce psů a dalších zvířat postiženým touto invazí.

Prostřednictvím Kennel Club Charitable Trust věnuje Kennel Club 25.000 GBP. Chovatelé a majitelé na Ukrajině a v sousedních zemích v Polsku a v Maďarsku pomoc pro psy zoufale potřebují.

Kennel Club podniká také řadu dalších kroků k zajištění toho, aby se odsouzení útoku na Ukrajinu odrazilo ve všech oblastech kynologické práce, i když s těžkým srdcem a s plným vědomím, že jde o válku vedenou vůdci země a ne občany Ruské federace – s okamžitou platnosti až do odvolání rozhodl:

 

  • rozhodčí s licencí od Ruské nebo Běloruské chovatelské federace již nebudou moci posuzovat na výstavách a akcích Kennel Clubu;
  • vstup do všech soutěží Kennel Clubu (včetně Cruft´s 2022) již nebude povolen osobám žijícím v Rusku a Bělorusku;
  • rozhodčím a vystavovatelům důrazně doporučujeme, aby z respektu k současné situaci a v souladu s vládními pokyny o bezpečnosti cestování neposuzovali ani nevystavovali na kynologických akcích v Rusku ani v Bělorusku a přihlášky na ruské kvalifikační výstavy pro Cruft´s 2023 byly staženy;
  • Kennel Club již nebude přijímat žádosti o záštitu soutěží z těch zemí, které umožňují psům v Ruska a Běloruska soutěžit;
  • organizátorům licencovaných výstavy a akcí se důrazně doporučuje, aby již neumožňovaly vystavovatelům žijícím v Rusku a v Bělorusku účast na jejich výstavách;
  • nové registrace dovozu a vývozu psů do Ruska a Běloruska, o které bude požádáno po datu tohoto oznámení, budou zamítnuty.

Pomoc pro Ukrajinu

Srdce a myšlenky Kennel Clubu a jeho příznivců jsou s každým člověkem a zvířetem, kterých se tento tragický konflikt dotkne. Ti, kteří chtějí přispět na pomoc psům a jejich majitelům na Ukrajině, tak mohou učinit prostřednictvím Výzvy pro Ukrajinu – Kennel Club Charitable Trust (The Kennel Club Charitable Trust, 10 Clarges Street, London W1J 8AB). Sem lze poslat peníze jednorázově i pravidelně přispívat.  

Název účtu: Kennel Club Charitable Trust

Číslo účtu: 90494194

Kód: 20-95-61

IBAN: GB09BUKB20956190494194

Všechny peněžní dary do Výzvy pro Ukrajinu – Kennel Club Charitable Trust, byly s ukončením výstavy Cruft´s o půlnoci 13. března 2022 účelově zaúčtovány a poté darovány. Sběrná místa Kennel Club Charitable Trust byly zřízeny také na stáncích Kennel Club na výstavě Cruft´s. Finanční prostředky posbírané po tomto datu, budou ve spolupráci s FCI rozděleny místním organizacím na Ukrajině, v Polsku a v Maďarsku.

Z Ukrajiny je možné do Velké Británie přicestovat i se psem, který nemá očkování ani další zdravotní prohlídku, protože nic z toho nebylo v časové tísni možné zajistit. Každý, kdo se psem přicestuje, musí neprodleně kontaktovat organizaci „Animal and Plant Health Agency“, která uprchlíkům pomůže s registrací a zajistí případnou nezbytnou karanténu v případě nutnosti s ohledem na nemožnost prokázání očkování proti vzteklině. Velká Británie je dlouhá léta prostá vztekliny a velmi jí záleží na tom, aby se tento stav nezměnil. Nejdelší možná karanténa pro zvířata bez jakéhokoliv ošetření proti vzteklině je čtyři měsíce. Zvířata budou ale posuzována jednotlivě a u těch, která nějaké byť minimální ošetření dostanou, bude karanténa úměrně zkrácena. Do Velké Británie mohou uprchlíci se svými psy směřovat bez ohledu na to, zda tam mají nějaké zázemí či rodinu. Tato pravidla mají ve Velké Británii samotné řadu kritiků.

 

Jana Šikulová

Foto:  Noel Baaser

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->