Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Slovenskí policajní kynológovia oslávili výročie aj pracovne

Stredisko chovu služobných psov odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH PPZ) v piatok 27. októbra tohto roku (2023) doširoka otvorilo svoju veľkú bránu, aby privítalo desiatky pozvaných – uniformovaných, aj neuniformovaných návštevníkov, pretože slávilo okrúhle 30. výročie samostatného policajného chovu služobných psov plemena nemecký ovčiak, v chovateľskom zariadení „zdedenom“ po 11. brigáde Pohraničnej stráže na Dlhých Lúkach, v blízkosti záhoráckych obcí Moravský Svätý Ján a Závod, ukážkami výkonov svojich odchovancov od výcvikovej školy hrou, až po seriózny výkon „dospelákov“ vo výkone služby. Žiaľ, slávnostnú atmosféru prehliadky chovateľského zariadenia OKH PPZ a ukážky výcviku sprevádzal celodenný hustý dážď.


Slovenskí policajní kynológovia oslávili výročie aj pracovne
Mgr. Peter Nevolný 6.11.2023 745x Služební kynologie

Nie, že by dovtedy chov NO pre potreby Verejnej bezpečnosti Zboru národnej bezpečnosti nejestvoval, VB ZNB začal služobné psy odchovávať už na prelome sedemdesiatych rokov minulého storočia vo výcvikovom stredisku v bratislavskej Mlynskej doline, ale tento chov bol presunutý a centralizovaný do českých Prackovíc.

Služobné psy odchovávala od roku 1955 pod vedením mjr. Františka Rosíka len Pohraničná stráž. Po jej zrušení boli chovné zvieratá, ale aj niektorí odborne zdatní dôstojníci PS v roku 1993 delimitovaní s celým chovným zariadením pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR), a teda pod riadenie vtedajšieho odboru kynológie Policajného zboru pod chráneným názvom Polícia Slovakia.

Psí hrdinovia, ktorí pomáhajú

Za 30 rokov chovu odchovali policajní dôstojníci a občianski zamestnanci OKH PPZ takmer nespočítateľné množstvo šteniatok, z ktorých však vyrástli psí hrdinovia, slúžiaci v klasickej a špecializovanej kynológii pre obranu a ochranu spoločnosti. Bolo ich toľko, že ani nie je možné ich vymenovať, podstatné je, že po ich najvyhľadávanejšej práci s nosom, usvedčili množstvo páchateľov trestnej činnosti metódou pachovej identifikácie (MPI), s využitím pachových konzerv (MPK), skontrolovali obrovské množstvo lietadiel a batožiny, aby ich ochránili pred uložením nastražených výbušných systémov (NVS), či skontrolovali objekty, v ktorých podľa anonymných oznamovateľov mala byť uložená bomba. Rovnako preverili množstvo objektov, v ktorých boli ukryté ilegálne držané zbrane a strelivo, či veľké množstvo osôb a batožín pri nezákonnej distribúcii omamných a psychotropných látok (OPL), či bankoviek. Čuchajúci štvornohí špecialisti však preverili aj mnohé požiaroviská, aby odhalili prípadné použitie urýchľovačov horenia a podpaľačov úmyselne založených požiarov. Odchovanci polície však často pracujú aj ako pátrači po stratených a zavalených osobách, či pri hľadaní utopených osôb alebo úmyselne ukrytých mŕtvol. Skrátka, keď vyrastú, sú schopné pod odborným vedením svojich „páničkov“ zvládať tie najnáročnejšie úlohy, ktoré musia policajné psy riešiť.

Odchovanci polície, keď vyrastú, sú schopné pod odborným vedením svojich „páničkov“ zvládať tie najnáročnejšie úlohy, ktoré musia policajné psy riešiť!

Ocenenia boli rozdané

Súčasťou pozvánky riaditeľa OKH PPZ pplk. JUDr. Ladislava Filipa, bol aj presun do kultúrneho domu v obci Závod, kde boli počas slávnostného zasadnutia, bezchybne moderovaného pani mjr. PhDr. Martinou Kredatusovou, zástupcom R OKH PPZ mjr. Mgr. Pavlom Šlahorom slávnostne  odovzdané vybraným policajným kynológom a občianskym zamestnancom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenskej policajnej kynológie a chovu služobných psov ocenenia a povýšenia (riaditeľ bol služobne zaneprázdnený a prišiel až na záver podujatia):

 

 

– O jeden hodnostný stupeň bolo povýšených 13 policajných dôstojníkov,

– Medailu za službu v PZ III. stupňa dostalo 11 policajných dôstojníkov, 

– Medailu za službu v PZ II. stupňa dostalo 8 policajných dôstojníkov,

– Medailu za službu v PZ I. stupňa dostali dvaja policajní dôstojníci,

– Čestný odznak PZ dostalo 10 policajných dôstojníkov,

– Plaketu R OKH PPZ III. stupňa dostalo 10 policajných dôstojníkov,

– Plaketu R OKH PPZ II. stupňa dostali traja policajní dôstojníci,

– Plaketu R OKH PPZ I. stupňa dostali dvaja policajní dôstojníci,

a Pamätnú plaketu R OKH PPZ dostali piati občianski zamestnanci.

 

Za zmienku však stojí, že medzi ocenenými bolo päť príslušníčok PZ a štyri občianske zamestnankyne OKH PPZ, čiže v policajnej kynológii sa ženy medzi mužmi nestratia...

Dôstojné pokračovanie osláv výročia policajného chovu ovčiakov priniesla aj sobota 28. októbra – do areálu Futbalového štadióna v obci Závod organizačný výbor OKH PPZ v zložení – pplk. JUDr. Ladislav Filip, pplk. Ing. Júlia Zlejšia (ocenená Medailou za službu v PZ III. stupňa) a pplk. PhDr. Martina Idešicová, zorganizovali za výrazného prispenia a podpory Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov (SÚCHNO), Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ZŠK SR), obce Závod a Kynologického klubu Závod (KKZ), medzinárodný zvod chovných psov a súk plemena nemecký ovčiak.

Organizačný výbor pozval tých najfundovanejších...

Na toto významné chovateľské podujatie pozval organizačný výbor najfundovanejších rozhodcov – prezidenta SÚCHNO Albína Majsniara, člena prezídia SÚCHNO a bonitačného komisára Mgr. Ivana Kočajdu, prezidenta ZŠK SR a bonitačného komisára plk. Mgr. Juraja Štaudingera (oceneného Plaketou R OKH PPZ II. stupňa), Z R OKH PPZ mjr. Mgr. Pavla Šlahora (oceneného Plaketou R OKH PPZ I. stupňa) a npor. Zdenka Koreňa (oceneného povýšením do hodnosti kpt.), ako posudzovateľov povahových vlastností a exteriérových daností chovných jedincov, zaradených v dvoch kategóriách A a B, pričom v kategórii A – psi, bolo posudzovaných 23 jedincov v aktívnej policajnej službe (aj z Polície ČR), v kategórii B – psi bolo posudzovaných 32 jedincov z civilných chovov v SR a ČR, a v kategórii B – 1 suky bolo posúdených 18 zvierat. Českí civilní držitelia chovných psov a súk predviedli na tomto medzinárodnom zvode deväť jedincov.

Nezanedbateľnými aktérmi zvodu boli aj pozvaní figuranti:

– v kategórii A – služobné jedince: Kristián Pál Baláž, Pavol Ďurík, Peter Vantroba (ocenený Čestným odznakom PZ) a Viliam Žolna (ocenený Plaketou R OKH PPZ III. stupňa);

– v kategórii B – civilné jedince: Marek Kuštár, Juraj Patai a Matej Janíček

Veterinárny dozor a službu zabezpečovali: MVDr. Martin Paľa (mjr., hlavný veterinárny lekár OMVS OKH PPZ, ocenený Čestným odznakom PZ) a MVDr. Peter Betták

Čestnými hosťami na oboch podujatiach bola delegácia českých policajných kynológov, vedená vedúcim odboru služobnej kynológie a hipológie riaditeľstva služby poriadkovej polície Policajného prezídia Českej republiky plk. Mgr. Petrom Kozákom. Českí policajní kynológovia predviedli sedem chovných jedincov zaradených v kategórii A, čiže vo výkone služby.

Čestnými hosťami na oboch podujatiach bola aj delegácia českých policajných kynológov, vedená plk. Mgr. Petrom Kozákom!

Niekoľko slov...

Ako nám zdôraznil súčasný R OKH PPZ pplk. JUDr. Ladislav Filip:

„Na dnešnom zvode predvádzajú psovodi Policajného zboru Slovenskej republiky, Polície Českej republiky a prihlásení civilní chovatelia z oboch republík 73 chovných zvierat, ktoré po povahovej a exteriérovej stránke posúdi pozvaná odborná porota rozhodcov, preto verím, že toto podujatie výrazne prispeje k zvýšeniu súčasnej vysokej kvality slovenského chovu nemeckých ovčiakov nielen pre športové využitie, ale najmä pre ich maximálne uplatnenie v neľahkej policajnej „psovodine“...

Vedúci odboru služobnej kynológie a hipológie riaditeľstva služby poriadkovej polície Policajného prezídia Českej republiky plk. Mgr. Petr Kozák (ocenený plaketou R OKH PPZ I. stupňa) nám povedal:

„Shodou okolností si v dnešní den připomínáme 105 let od vzniku našeho prvního společného státu, ale směle můžeme toto výročí přiřadit i k našim vztahům v oblasti policejní kynologie, protože máme téměř stejnou tradici, i bezpečnostní zájmy...“

Medzi čestných hostí podujatia však patril aj zakladateľ odboru kynológie, policajného chovu a policajných zvodov chovných zvierat plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin, ktorý nám pre všeobecnú informovanosť „ovčiačkárskej“ verejnosti povedal:

„Prvý takýto zvod sme zorganizovali už v roku 1998 a až do roku 2000, sme každoročne pripravili jedenásť ročníkov, na ktorých sme umožnili držiteľom chovných NO predviesť a nechať komisionálne zhodnotiť chovné jedince, pretože sme mali záujem o doplnenie nášho chovného geofondu – musím zdôrazniť, že českí policajní kynológovia tieto zvody vyhľadávali, pretože nás spájal rovnaký chovateľský zámer...“

Záverom...

Preto mi na záver dovoľte veľmi kladne zhodnotiť prácu súčasného vedenia OKH PPZ, ktorá ruka v ruke so Slovenskou úniou chovateľov nemeckých ovčiakov a Zväzom športovej kynológie Slovenskej republiky opäť doširoka otvorila dvere ku skvalitneniu chovu „nášho liebling“ plemena...

 

Mgr. Peter Nevolný

Foto: Mgr. Peter Nevolný, Ján Gazdič

Popisky k fotografiám:

Foto 1

Na ukážke služobnej kynológie v areáli chovateľského strediska OKH PPZ, sme mohli vidieť metodiku výcviku služobných psov od šteňacej školy hrou, až po reálny výcvik v klasickej kynológii dospelých psov (foto Ján Gazdič)

Foto 2

Policajných kynológov a občianskych zamestnancov OKH PPZ oceňoval v kultúrnom dome obce závod zástupca R OKH PPZ mjr. Mgr. Pavol Šlahor (foto Ján Gazdič)

Foto 3

Medzi ocenenými policajnými dôstojníkmi bola aj súčasná vedúca chovateľského strediska OKH PPZ pplk. Ing. Júlia Zlejšia

Foto 4

Ocenení občianski zamestnanci – zľava: referent – špecialista Jiří Kolda, chovateľka zvierat na OKH PPZ MVDr. Eva Schwarzbacherová, chovateľka zvierat na OKH PPZ Tamara Hollá, chovateľka zvierat na OKH PPZ Anna Dzúrová – v súčasnosti dôchodkyňa a napokon samostatný radca na oddelení metodiky a veterinárnej služby OKH PPZ Mgr. Miriam Butyková

Foto 5

Zakladatelia a zamestnanci chovateľského strediska OK PPZ pred 30 rokmi – zľava chovateľka Anna Dzúrová, komoditný manažér Ján Gazdič,  údržbár František Šišulák, emeritný riaditeľ OKH PPZ plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin a chovateľ a cvičiteľ psov Ján Sokol

Foto 6 

Pätnásť obrázkov zo zvodu svedčí, že figuranti nielen behajú, tancujú a skáču, ale v prvom rade odvádzajú ťažkú fyzickú námahu, aby bez úrazu zvládli prudké útoky posudzovaných zvierat.

Foto 7

Pamätnú koláž fotografií na fotoplátne 60x40 cm som vytvoril pre spomienku na 30 rokov fungovania strediska chovu – vľavo sú vyobrazení vedúci chovničky a vpravo významnejší občianski zamestnanci, pretože tých bolo podstatne viac...

Foto 8

Ukážka katalógu tohtoročného zvodu chovných jedincov NO, ktorý pripravil a vydal OKH PPZ...

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Pytlopamlskovník eCanis - velký

Pytlopamlskovník eCanis, který je k dispozici v naší nabídce, se vyznačuje jednoduchým a funkčním designem. Může se nosit hned třemi různými způsoby: volně připnutý k opasku pomocí malé karabiny,  jako kabelka přes rameno,  pevně připnutý k opasku. 

ZB000789
od 450
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
MERCH eCanis
Deštník eCanis

Už nikdy nemusíte moknout! Vybavte se do jakéhokoliv deštivého počasí krásným a stylovým deštníkem z naší dílny, který rozjasní každý pošmourný den. Barva bílá s potiskem eCanis a naší sympatické maskotky – maliňačky Dior.

Skladem
ZB000504
250
MERCH eCanis
Výstavní pamlskovník

Malý pamlskovník kolem pasu je vhodný zejména při předvádění psa na výstavách. Využít ho lze ale i při dalších kynologických aktivitách či při běžných procházkách. Ruční zakázková práce, vyrobeno v ČR.

ZB000495
od 250
MERCH eCanis
Pouzdro na mikrotenové sáčky

Textilní pouzdro na sáčky na psí exkrementy – zásobník na pytlíky na psí trus. Díky praktické karabině jej lze zavěsit například na opasek a je tak vždy pohodlně po ruce.

ZB000486
od 125
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 20
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->