Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Že byla naše dvě národní plemena prozatímně uznána FCI, již ze stránek našeho kynologického magazínu víte. Tušíte ale jak to celé probíhalo u pražských krysaříků? Je nasnadě, že to procházka růžovou zahradou v žádném případě nebyla. Nakonec přesvědčte se sami…


Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!
Michaela Weidnerová 15.5.2019 9257x Rozhovory o plemeni

Pražský krysařík je bezpochyby považován za naše nejstarší a zároveň i nejmenší národní plemeno. Pyšní se naprosto unikátním genomem a uznán byl i na základě tzv. efektivní populace. Málokdo má asi představu, co tyto odborné termíny přesně znamenají. Tak tedy nejen o jejich významu, ale i o spoustě dalších nezbytných kroků v tomto procesu si budeme povídat s předsedkyní Klubu přátel psa pražského krysaříka Bc. Helenou Jankovou. A že je to rozhovor více než zajímavý, tak na to můžete „vzít jed“.

Paní Janková, dovoluji si jménem celé naší redakce srdečně pogratulovat k úspěchu, který se všem chovatelům a celému vašemu klubu povedl. Prozatímní uznání plemene FCI je pořádným krokem kupředu. Jak celou tuto situaci vnímáte?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

To je milé. Děkuji za sebe, chovatele krysaříků i náš klub. Ano, po třiceti letech od prvních zápisů do české plemenné knihy je to završení jedné dlouhé etapy regenerace a chovu plemene, kdy se nám nyní dostalo jakési certifikace a zastřešení největší celosvětovou kynologickou organizací. Patříme teď do „oficiální“ rodiny plemen FCI.

Osobně si myslím, že své místo ve vývoji a kouzlo měla právě i ta etapa, kdy jsme byli plemeno ryze originální, české a „jen“ národní. V průběhu těch let jsme se vyvíjeli a někdy i dost překotně měnili paralelně s celou společností a českou kynologií.   

Mezinárodní uznání samozřejmě celosvětově rozšíří možnosti vystavovatelům a podstatně usnadní situaci chovatelům ve všech členských zemích FCI. Chov i výstavy se budou řídit danými regulemi FCI a nebudou již více podřízeny jen (ne)vůli jednotlivých národních kynologických organizací ke spolupráci a podpoře národních (FCI dosud neuznaných) plemen.

Mohla byste našim čtenářům přiblížit, co znamená přesně to slovo prozatímní?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Prozatímní uznání je prvním krokem k uznání definitivnímu, o které může členská země požádat minimálně po pěti generacích a nejdříve po deseti letech od uznání prozatímního. Během této doby se sleduje zdraví, počty a vývoj plemene celosvětově.

O prozatímní uznání nového plemene žádá člen FCI za splnění podmínek daných FCI procedurou pro mezinárodní uznání nových plemen. Po doporučujícím stanovisku vědecké i standardní komise FCI o něm rozhoduje předsednictvo FCI.

Dočasně uznaná plemena FCI jsou zapisována do plemenných knih členských zemí, mají možnost být vystavena a posouzena na mezinárodních výstavách pořádaných FCI, mohou získat titul CAC (a také Vítěz Světové výstavy psů, Vítěz sekčních výstav – Evropa, Asie a Pacifik, Amerika a Karibik), ale ne CACIB (do definitivního uznání). Kromě toho musí rodokmeny psů těchto plemen nést logo FCI.

Pro pražské krysaříky to konkrétně znamená přidělení čísla FCI standardu 363 a zařazení do IX. skupiny FCI se vším, co k tomu patří.

Dočasné uznání pro pražské krysaříky konkrétně znamená přidělení čísla FCI standardu 363 a zařazení do IX. skupiny FCI se vším, co k tomu patří!

Ještě větší radost českým kynologům přináší fakt, že se to povedlo hned u dvou národních plemen (pražský krysařík a chodský pes) naráz. Jste v užším kontaktu s chovatelským klubem chodských psů? A pomáhali jste si s něčím navzájem?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

I přes odlišnost našich plemen máme několik pojítek. Například archiv DNA profilů našich plemen vede stejná genetická laboratoř (a vydala nám obdobné odborné dobrozdání). Týkaly se nás stejné požadavky v totožném časovém sledu. Konzultovali a koordinovali jsme postup v mnoha jednotných záležitostech. Při mých osobních konzultacích v rámci FCI General Assembly (GA) se zástupci komisí, sekretariátu či předsednictva FCI nebo při propagaci na stánku ČMKU, vždy se jednalo o obě plemena současně.

Celý proces ale určitě nebyl procházkou růžovým sadem. Jak dlouho to vlastně celé trvalo a co všechno bylo potřeba doložit?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Klub přátel psů pražských krysaříků a Klub přátel chodského psa prostřednictvím Českomoravské kynologické unie podaly v letech 2011/2012 žádost o provizorní uznání těchto českých národních plemen na FCI. Následovalo mnoho desítek kroků a mezikroků, zastávek, otoček a skoků, než jsme doklopýtali k cíli. Vydalo by to na celý článek. Mnoho a mnoho nevděčné úmorné mravenčí práce odvedené pár nadšenci pro věc. Je to jako v každé jiné lidské činnosti. Takže si hluboce vážím každého, kdo byl místo věčně nespokojeného remcání ochoten na cestě za uznáním čímkoli pozitivně přispět.

Nicméně konkrétní rámcově dané a požadované věci jsou stanoveny příslušnou procedurou FCI: po nejméně dvaceti letech registrací u národní organizace doložení minimálně osmi rodin do třetí generace vzájemně nepříbuzných (v každé nejméně dva psi a šest fen, ze dvou různých vrhů narozeni v rozmezí pěti let), DNA testy prokazující ryzost plemene, dotazníky týkající se zdraví, chování a povahy a samozřejmě standard plemene dle modelového formátu FCI v jednom z oficiálních jazyků FCI.  

Hluboce si vážím každého, kdo byl místo věčně nespokojeného remcání ochoten na cestě za uznáním čímkoli pozitivně přispět!

Zajímalo by mne, zda se v průběhu schvalování vyskytl i nějaký zdánlivě těžko řešitelný problém.

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Nejhorší byly prodlevy způsobené procedurálním nastavením uznávacího procesu (různé orgány, různé lhůty pro oznámení/projednání/vyrozumění/oficiální zprávu…). Mezitím personální změny v důsledku voleb a jejich dopady, nedostupnost oficiálních zápisů, nesoulad neoficiálních zpráv.

Při meziklubové mezinárodní spolupráci hrálo velkou roli odlišné nastavení legislativních pravidel v jednotlivých zemích a současně rozdílná organizace kynologie a chovu.

Nelze si rovněž nevšimnout určité podoby pražského krysaříka s ruským toyem. Nebylo i toto trnem v oku například ruským chovatelům?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Toto je vnímáno velmi individuálně. Nemyslím, že se majitelé RT (který je FCI již definitivně uznán) nějak zásadně bouří proti chovu PK. Mimochodem dle dostupných informací právě Rusko po Česku a Švédsku zapisuje ročně nejvíce odchovů PK. Dokonce lze zaslechnout i teorie opačné – o mnoha krysařících, kteří byli zneužiti k rozvoji chovu ruského toye. Každopádně krysařík má svoji unikátní historii a musel dostát velmi tvrdým požadavkům, aby byl prozatímně uznán. Podobnost existuje, rozdílnosti vizuální i povahové prokazatelně též.

Pražský krysařík byl uznán i na základě tzv. efektivní populace. Co si lze pod tímto pojmem představit?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Je to na GC a následně GA FCI v Číně nově přijatý návrh Vědecké komise FCI. „Alternativně, místo osmi rodinných skupin, vědecká komise akceptuje výpis rodokmenů nového plemene, včetně referenční populace a jejích předků během tří generací. Obecně se má za to, že velikost efektivní populace by měla být vyšší než 50 až 100, pro udržení reprodukčního zdraví v krátkodobém horizontu (Frankham et al., 2002). Během desetiletého období prozatímního uznávání by měla být přijata opatření k udržení variability v populaci.“

Stejně tak se u vašeho plemene hovoří o tom, že má naprosto unikátní genom. To je mnoho opravdu odborných výrazů pro běžné pejskaře. Prozradila byste nám i k tomuto něco bližšího?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Náš klub spolupracoval prostřednictvím laboratoře Genomia na projektu mapování genomů plemen psů. Projekt zajišťovala a financovala britská laboratoř korporace Mars Veterinary. Cílem projektu bylo stanovit plemeno psa z neznámého vzorku. Mapuje se genom jednotlivých plemen, hledají se společné znaky plemene, které jej odlišují od ostatních. Pro potřeby projektu bylo třeba vyhodnotit dvacet pět vzorků stěrů sliznice od typických vzájemně nepříbuzných představitelů plemene.

Jak moc byli do celého procesu uznání zapojeni chovatelé?

Ti byli a jsou naprostým základem celého procesu! Bez jejich poctivé chovatelské práce v uplynulých třiceti letech by nebylo co uznávat.

Chovatelé byli a jsou naprostým základem celého procesu! Bez jejich poctivé chovatelské práce v uplynulých třiceti letech by nebylo co uznávat!

Měla třeba komise nějaké výhrady či podmínky pro úpravu standardu? A jak moc se do něj během posledních let zasahovalo?

FCI v mezičase požadovalo přepracování standardu do „modelového formátu“ jednotného pro všechna plemena. Komise několik doporučení postupně dala. Většina se týkala formy (např. procenta nebo poměry) či vedla ke zjednodušení výkladu a pochopení. Z naší strany byly zapracovávány změny v souladu s aktualizací standardu českého.

Druhou dubnovou sobotu se konala přehlídka plemen pražský krysařík a chodský pes, u čehož byli přítomni i zástupci vědecké komise FCI pánové Oliveira a Leroy. Jaké byly přípravy a kolik se zde nakonec předvedlo psů?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Přípravy byly hektické, protože jsme po informaci, že vše ostatní je již řádně splněno a potvrzeno, velmi stáli o nejbližší možný termín následné nezbytné „observation on the spot“, tzn. prohlídky plemene naživo v domovské zemi. Takže zbýval měsíc na zorganizování cesty pro zástupce obou komisí tak, aby o našich plemenech mohlo být hlasováno na jednání předsednictva FCI po schválení dodatku pro alternativní posuzování populace nových plemen na GA koncem dubna v Číně.

Podle jakých kritérií byli vybíráni psi, kteří se na této akci prezentovali? Nebo se mohl přihlásit každý?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Možnost předvedení měli všichni povahově vyrovnaní pražští krysaříci plně odpovídající platnému standardu ve výborné zdravotní a výstavní kondici. Přihlášeno bylo přes devadesát jedinců majitelů z celé republiky i zahraničí. Přijeli chovatelé, kteří považovali za jistý mezník a čest se této akce zúčastnit.

Při přehlídce byla ukázána vyrovnanost jedinců a šíře co do věku, typu srsti i barev, komentována historie, současný chov a činnost klubu, spolupráce a propagační akce, byl předveden krysařík v postoji s komentářem mezinárodního rozhodčího s důrazem na plemenná specifika (a odlišnosti od podobných plemen), jmenovány podmínky chovnosti, předloženy chovatelské statistiky, podány informace k unikátnímu genomu, chovu v zahraničí a aktivitách s krysaříkem. Byly zodpovězeny dotazy delegátů a poděkováno všem přítomným. Ne vše původně plánované a připravené bylo využito, ale splněno bylo vše požadované. Program byl flexibilně upraven dle počasí a vyhověno očekáváním zástupců FCI. Jejich pozitivní hodnotící zpráva byla závěrečným dokumentem uznávací procedury.

Našlo by se něco, co by bylo dobré nebo vhodné ještě k tomuto tématu uvést?

Je třeba mít na paměti, že pražský krysařík je především naše unikátní národní (byť prozatímně FCI uznané) plemeno a my jsme garantem a musíme se jako země původu zasadit o trvající prioritní postavení v jeho chovu.

A na závěr nám zkuste prozradit, co čeká naše nejmenší národní plemeno nyní?

Pražský krysařík si uznání rozhodně zasloužil!

Krysaříci si jistě i nadále, bez ohledu na nějaké uznání, budou radostně užívat všech stránek života tak labužnicky, jak to jen umí. 

Budou-li dvounožci vtaženi do nějakého oficiálního klubového dění, pak se mohou zúčastnit Speciální výstavy a bonitace v KD v Hostouni u Prahy o prázdninovém víkendu 20. – 21. 7. 2019.

Děkuji vám za velice přínosný a zajímavý rozhovor.

 

 

Foto: archiv Ing. Ivany Krčkové, Heleny Jankové a Klubu přátel psů pražských krysaříků

Doporučujeme z našeho e-shopu
Novinka
Sušené krůtí krky
ZB000462
od 20
Novinka
Sušené hovězí plíce
ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce
ZB000453
od 26
Legendy československé kynologie
Skladem
ZB000002
od 129
Novinka
Obojek SOFTY
Vyberte barvu
Obojek SOFTY
ZB000096
od 0
Kam dál ...