Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.

Jak to bude s malými plemeny podle Národného skúšobného poriadku od roku 2020? V minulém článku o slovenském Národním řádu jsme se seznámili s první částí novinek u zkoušek BH-SK, ZM a SVV1-3 a tentokrát se podíváme na rozdíly a změny ve zkouškách malých plemen.


Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.
Katka Houšková 9.11.2020 3851x zdroj: www.katcinasmecka.cz Sportovní kynologie

Máte malé plemeno a hodláte skládat zkoušky podle slovenského Národního řádu? Zajímá vás, jaké novinky vás čekají a jaký je rozdíl oproti řádu českému? V minulém článku jsme se zabývali změnami v novém slovenském Národním řádu a také jsme probrali jeho rozdílnosti oproti českému Národnímu řádu. Dnes nás čeká druhá část, tedy zkoušky malých plemen ZMMP, SMP1 a SMP2. Tak pojďme na to!

Malá plemena

Co jsou to vlastně malá plemena? Malým plemenem se rozumí pes, který dosahuje maximální kohoutkové výšky 40 cm včetně. Díky nové úpravě zkušebního řádu se mohou malá plemena zúčastnit i dalších zkoušek, neboť byla upravena velikost překážek a váha aportovací činky v závislosti právě na velikosti psa. Zkoušky malých plemen jsou ale zkouškami určenými přímo na míru malým plemenům a podle zkoušky SMP také probíhá každoroční Mistrovství republiky malých plemen. Tyto zkoušky tedy měly a vždy budou mít své nezastupitelné místo ve zkušebním řádu.

Zkouška ZMMP (Základné minimum malých plemien)

Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.

Jedním ze základních prvků nového řádu je počítání (nejen na stopě) na metry místo na kroky, které by mělo být přesnější. V případě zkoušky ZMMP se ovšem zdá, že došlo k tiskové chybě, když nově je stopa zkrácená z dvou set na sto padesát kroků. Osobně se domnívám, že i zde měly být metry, což by dávalo logiku. V části poslušnosti je nejzásadnější změna stejná, jako u zkoušky ZM – a to je nemožnost vybrat si ze dvou způsobů přivolání (ke mně/k noze), ale nový řád nám ukládá přivolávat psa „k noze.“ V části „speciální cviky“ žádné faktické změny nejsou, pouze minimálně se liší provedení jednotlivých cviků a to zejména při počítání metrů a kroků, jedná se ovšem pouze o drobné změny.

Českého čtenáře jistě zaujme rozdíl oproti zkoušce ZMMP českého Národního řádu – a to je absence cviku „chování psa vůči osobám, které ho neohrožují,“ který český řád neobsahuje.

Zkoušky SMP (Skúšky malých plemien) 1-2

Stejně jako u zkoušek SVV dochází u zkoušek malých plemen k rozdělení jednotlivých oddílů na samostatné zkoušky. A to v oddílu C – tedy speciální cviky. Nově je tedy možné, aby psovod se svým psem složil zkoušku, která bude odpovídat pouze třetímu oddílu zkoušek malých plemen – a protože zkoušky malých plemen nemají třetí stupeň, jako zkouška SC1 je vybraný oddíl C zkoušky ZMMP.

Oddíl „C“ zkoušky ZMMP Zkouška SC1 (Špeciálne cviky)
Oddíl „C“ zkoušky SMP1 Zkouška SC2 (Špeciálne cviky)
Oddíl „C“ zkoušky SMP2 Zkouška SC3 (Špeciálne cviky)

U všech těchto zkoušek platí, že nejsou omezené jen pro malá plemena, ale jsou určené pro všechny, tj. i pro psy s vyšší kohoutkovou výškou, než je 40 cm! Pokud máte doma borderku nebo německého ovčáka, se kterými byste si chtěli zkusit něco nového, zkoušky SC1-3 budou právě pro vás!

Zkouška SMP1

Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.

Pokud jste poctivě četli předchozí článek o zkouškách SVV, potom je vám jasné, že zkouška SVV1 oddíl stopa, resp. zkouška SS1, resp. zkouška SMP1 oddíl stopa mají úplně stejná kritéria. I zde budeme nově počítat metry místo kroků, jinak se fakticky kritéria nemění.

Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.

Opět se kromě přepočtu metrů na kroky nic významného nezměnilo. Zatímco původní zkušební řád nespecifikoval vlastnosti aportu, nový zkušební řád uvádí váhu činky 250 g, což koresponduje opět se zkouškou SVV1, resp. novou zkouškou SP1.

Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.

Stejně jako u zkoušky ZMMP zůstávají jednotlivé cviky oddílu C prakticky beze změn. V novém zkušebním řádu musíme ocenit velmi podrobně popsané provedení jednotlivých cviků.

Rozdíly zkoušky SMP1 proti české zkoušce ZMP1 jsou v oddílu C speciální cviky obrovské. V druhé polovině oddílu slovenského řádu je cvik hlídání předmětu (jehož cílem je, aby pes zamezil cizí osobě v odcizení předmětu psovoda), na který plynule navazuje cvik samostatná činnost psa (kdy je úkolem psa zabránit cizí osobě, aby ho odvázala a odvedla). Druhé dva cviky oddílu v českém řádu jsou úplně jiné. Třetím cvikem je vyhledání ztraceného předmětu psovoda a čtvrtým cvikem vyhledání osoby.

Zkouška SMP2

Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.

Budeme se opakovat, ale opět platí to, co u zkoušky SMP1. Tedy že oddíl A stopa zkoušky SMP2 koresponduje s prvním oddílem zkoušky SVV2, resp. se zkouškou SS2. Na stopě velikost plemen nerozhoduje. A kromě rozdílu v počtu metrů vs. kroků se nemusíme připravit na žádnou změnu.

Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.

Rovněž druhý oddíl zkoušky SMP2 je téměř identický s druhým oddílem zkoušky SVV2, resp. zkouškou SP2. Stejně jako u zkoušek prvního stupně je změnou definice aportu pro tuto zkoušku malých plemen. A samozřejmě – počítání kroků měníme za počítání metrů.

Novelizace Národného skúšobného poriadku (NSP) II.

Cviky třetího oddílu zkoušky SMP2, resp. SC3 zůstávají beze změny. Pouze stejně jako v případě zkoušky SMP1, resp. SC2 je velmi detailně popsán způsob provedení jednotlivých cviků a jejich posuzování.

Za zmínku opět stojí rozdíl oproti českému Národnímu řádu, kde jsou dva první cviky stejné, ale český řád místo cviku „Ochrana psovoda“ obsahuje dva cviky – které jsou stejné jako ve zkoušce ZMP1, tedy vyhledání ztraceného předmětu psovoda a vyhledání osoby, ovšem jejich obtížnost je pochopitelně vyšší.

Nejvýraznějším rozdílem ve srovnání s českým Národním řádem je ovšem absence třetího stupně, kdy český řád za vrcholovou zkoušku a zkoušku, podle jejíchž kritérií probíhají soutěže Mistrovství republiky, považuje zkoušku ZMP3. Ve zkoušce ZMP3 jsou oddíly A stopa a B poslušnost totožné s oddíly A a B zkoušky ZVV3. Oddíl C speciální cviky obsahuje tyto cviky:

  • Rozlišování osoby (dva pokusy)
  • Vyhledání cizích předmětů (3 předměty)
  • Vyhledání ztraceného předmětu
  • Vyhledání osoby (6 zástěn)

Pokud si mohu dovolit ještě jedno srovnání s českým Národním řádem, potom bych chtěla vyzdvihnout jednoduchost. Ačkoliv zkoušky ZMMP, SMP1 a SMP2 v oddílech A stopa a B poslušnost korespondují se zkouškami ZM, SVV1 a SVV2, ve zkušebním řádu je zcela zbytečně každý jeden oddíl znovu popisován. Zatímco v českém Národním řádu stačilo napsat prostě a jasně:

Náplň zkoušky ZMP1

  1. Stopa – podle ZVV1
  2. Poslušnost – podle ZVV1

Tak to bychom měli zkoušky pro malá plemena, v příštím díle se podíváme na tu největší lahůdku, a to jsou speciální zkoušky stopařské a obranářské, tedy SPS a SPO.

Aktualizovanou verzi slovenského národního řádu na stránkách Zväzu športovej kynologie http://www.zsksr.sk

 

Foto: archiv Katky Houškové

Utekla vám první část rovněž zaměřená na změny ve slovenském národním zkušebním řádu od roku 2020?  Připomenout si ji můžete pod tímto odkazem: https://www.ecanis.cz/clanky/novelizace-narodneho-skusobneho-poriadku-nsp-_1636.html

Kam dál ...