Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Za týrání zvířat na Slovensku až osm let!

Věděli jste, že na Slovensku byla upravena trestní sazba za týrání zvířat a zanedbání péče o ně? Možná by to mohlo být inspirací i pro naše zákonodárce, co myslíte? Více si přečtete v následujícím článku…


Za týrání zvířat na Slovensku až osm let!

Slovensko se zařadilo mezi kulturní země, když od 1. září 2018 nabyla platnost novela zákona o veterinární péči, podle které už zvíře není věcí, ale cítící živou bytostí. Společně s tím bylo také zavedeno povinné čipování psů a zákon přesně specifikoval postihování týrání zvířat. V listopadu 2020 ale dochází k další důležité změně, novelizace zákona drží nad zvířaty ochrannou ruku a hrozí vyššími tresty!

Za týrání zvířat na Slovensku až osm let!

V září 2020 schválila Národní rada Slovenska novelu Trestního zákona 300/2005 a zákona č. 91/2016 o trestní zodpovědnosti právnických osob, kterou 15. října podepsala prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová a novela zákona tak nabývá účinnosti od 1. listopadu 2020. Co přesně přináší novela zákona a jaké tresty nově hrozí pachatelům za týrání zvířat?

Až do současnosti bylo týrání zvířat nebo zanedbání péče o ně klasifikováno jako Trestný čin proti jiným právům a svobodám v ustanoveních § 378 a § 378a Trestního zákona. Od 1. listopadu však zákon upravuje tyto trestné činy a zařazuje je mezi Trestné činy proti životnímu prostředí do nových ustanovení § 305a a § 305b. Zvířetem se v tomto případě rozumí pes, kočka, hospodářské zvíře a chráněný živočich držený v zajetí.

Novela zákona znamená především přísnější sazby trestů!

Šest měsíců až tři roky – základní sazba za týrání

Za týrání zvířat na Slovensku až osm let!

Novela trestního zákona zavádí přísnější postihy pro jednání uvedené v základní skutkové podstatě trestného činu týrání zvířat a to ze dvou let na šest měsíců až tři roky. Ve většině případů bylo u prvopachatelů takové jednání hodnoceno jako přestupek s uložením pokuty, případně byl využit institut podmínečného odkladu výkonu trestu odnětí svobody. Jak se ale ukázalo v praxi, tyto tresty nevedly k nápravě ani k prevenci této trestné činnosti. Od novelizace si vláda slibuje poskytování větší ochrany pro zvířata.

Stejný trest ve výši šest měsíců až tři roky bude udělen také za neposkytnutí pomoci  vlastnímu zvířeti nebo zvířeti, o které je pachatel povinen se start za předpokladu, že zvíře je v nebezpečí smrti nebo jeví příznaky těžké újmy na zdraví.

Sazba se zvyšuje podle závažnosti trestného činu

Odnětím svobody na jeden rok až na pět let bude potrestaný pachatel, který se týrání zvířat dopustí na více zvířatech, veřejně nebo na místě veřejně přístupném, na zvířeti chráněném zákonem nebo závažnějším způsobem.

V případě, že se pachatel dopustí týrání zvířete a způsobí mu smrt, může se trestní sazba zvýšit na tři roky až osm let.

Zanedbání péče o zvíře

Za týrání zvířat na Slovensku až osm let!

Aktuální úprava Trestního zákona reaguje především na množící se případy závažného zanedbání péče o hospodářská zvířata. Základní sazba šest měsíců až tři roky se také v případě zanedbání péče o zvíře zvyšuje podle závažnosti skutku. V případě spáchání trestného činu na více zvířatech, na veřejnosti, na zvířeti chráněném zákonem nebo závažnějším způsobem se sazba rovněž jako u týrání zvyšuje na jeden rok až pět let.

Organizování zápasů zvířat

Novela zákona myslí také na tzv. bojová plemena psů (a nejen na ně) a upravuje skutkovou podstatu organizování zápasů zvířat a možnosti postihů. Protiprávního jednání se podle novely dopustí ten, kdo organizuje zápas mezi zvířaty, kdo pro tento účel štve zvíře proti zvířeti, trénuje zvíře na jiném zvířeti, chová, drží, obchoduje nebo jinak nakládá se zvířaty, anebo takové jednání umožňuje nebo se na organizovaném zápasu zvířat zúčastní.

Za tento trestný čin si pachatel může vysloužit sazbu odnětí svobody až na dva roky, anebo na jeden rok až pět let za předpokladu, že čin spáchá na veřejnosti, na zvířeti chráněném zákonem, závažnějším způsobem jednání nebo v přítomnosti skupiny osob mladších než osmnácti let.

 

Ilustrační foto: Jitka Mettličková

Kam dál ...