Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

ZVV 1-3

Zkoušky všestranného výcviku 1. - 3. stupně dle Národního zkušebního řádu.

Zkoušky všestranného výcviku (ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3), se absolvují postupně od nižší k vyšší. jsou tří oddílové - pachové práce, poslušnost a obrana.

 

 Oddíly zkoušek všestranného výcviku jsou:

  • Pachové práce, též stopa, je disciplína sportovní kynologie, jejímž cílem je, aby pes i s psovodem úspěšně vystopoval určitý předmět, který na předem vybrané místo umístil kladeč. Délka stopy i její tvar je předem určen a musí vyhovovat řádu, jehož podnímky se liší u různých stupňů zkoušek. Pro psy-začátečníky vypracovává stopu samotný psovod, přičemž pes má práci jednodušší v tom, že pach jeho psovoda je mu dobře znám z nácviku. U pokročilejších jedinců stopu klade cizí člověk. Při zachycení stopy je pes vypuštěn na dlouhém stopovacím vodítku a v závěsu s psovodem musí podle čichu předmět najít. Při nalezení předmětu (pes ho označí změnou polohy nebo aportuje psovodovi), je potřeba aby jej psovod zvedl nad hlavu a oznámil tím rozhodčímu jeho nalezení.
  • Poslušnost, také obedience, je další ze základních disciplín sportovní kynologie. Při zkouškách musí pes předvést předem daný soubor cviků a podle úspěšnosti jsou udělovány body. Obtížnost povelů závisí na stupni zkoušky. Například ve zkouškách typu ZOP (Zkoušky ovladatelnosti psa) je několik cviků: přivolání, ovladatelnost na vodítku, ovladatelnost bez vodítka, sedni-lehni-vstaň, odložení, skupinové cviky, přenesení psa, chůze po nepříjemném povrchu. Výsledný počet bodů závisí i na radosti psa z práce, která musí být dostatečně patrná.
  • Obrana je ze všech disciplín pravděpodobně nejtěžší, klade vysoké nároky na vyrovnanou povahu psa. Cílem psa je zadržet figuranta, přičemž pes musí být schopen řídit se povely psovoda. Pokud tedy psovod psa odvolá, ten musí uposlechnout okamžitě a bez zaváhání. Kousání psa mimo cvičný rukáv je diskvalifikující. Po zadržení následuje zajištění, ochrana psovoda, samostatná činnost psa a zkouška jeho odolnosti (po zákusu smí figurant psa několikrát uhodit). Hodnotí se nejen přesnost cviků, ale i razance zákroku.
Související pojmy: ZV1-3

O pojmu se píše v článcích:-->