Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Heterozygotnost

je jedinec, jehož genotyp je v daném lokusu tvořen odlišnými alelami umístěnými na homologních chromozomech. Tento stav se označuje jako heterozygotnost (heterozygocie) a jejím opakem je homozygotnost (homozygocie).

Genotyp heterozygota se často zapisuje velkými a malými písmeny, čímž se odlišují dvě alely genu. Příkladem může být zápis „Aa“ nebo „Bb“.

Heterozygot podle mendelovské genetiky vždy vznikne zkřížením dvou různých homozygotů, např. aa × AA. Dle Mendelova zákona o uniformitě hybridů mají všichni potomci vzešlí z takového křížení stejný genotyp Aa. Při křížení dvou heterozygotů (Aa × Aa) nacházíme v potomstvu genotypový štěpný poměr 1:2:1 pro genotypy AA:Aa:aa.

O pojmu se píše v článcích:-->