Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Španělský galgo

Český názevŠpanělský galgo
Originální názevGalgo Epaňol
Zkratka plemeneSG
Číslo standardu285
FCI skupinaX. - Chrti

Standard

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Plemeno Galgo Espaňol znali již staří Římané v antických dobách; lze však předpokládat, že k jeho rozšíření na iberský poloostrov došlo mnohem dříve. Toto plemeno pochází ze starých asijských chrtů a přizpůsobilo se na poměny španělských stepí a plošin. Během 16., 17. a 18. století byl byli psi tohoto plemene exportováni ve značném počtu do jiných zemí – například do Irska a Anglie. Galgo Espaňol je jedním z předků anglického chrta (Greyhound), který vykazoval stejné specifické charakteristické znaky plemena jako Galgo Espaňol. Tyto znaky později sloužily k výběru a přizpůsobení. Je třeba dodat, že mezi četnými citáty klasických autorů vyzdvihuje následující citát Hitova velekněze důležitý a původní účel využití uvedeného plemena: „Jakmile zajíc vyběhne, fenka Galga ho pronásleduje.“

 

 

 

 

CELKOVÝ VZHLED: Chrt značné velikosti, středního formátu, s lehce konvexním profilem, podlouhlé stavby těla, s dlouhou a štíhlou hlavou. Kompaktní kostra, dlouhá a štíhlá hlava, prostorný hrudní koš, silně vtažené břicho a velmi dlouhý ocas. Pánevní končetiny výrazně svisle postavené a dobře osvalené. Jemná krátká srst nebo polodlouhá drsná srst.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Obdélníkový trup: délka trupu je poněkud delší než kohoutková výška. Podstatné jsou především proporce a funkční harmonie v postoji i v pohybu.

 

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Klidná a spíše rezervované povaha. Při lovu se však projeví jeho průbojnost a živost.

 

HLAVA: V souladu s tělem je hlava dlouhá, kostnatá a suchá. Poměr délky mozkovny vzhledem k délce tlamy činí 5 : 6.  Délka mozkovny je 5, délka tlamy je 6. Horní linie tlamy a lebky se lehce rozbíhají. Při pohledu shora by měla hlava být velmi dlouhá a stejnoměrná, s dlouhou a štíhlou tlamou.

 

MOZKOVNA:

Lebka: Štíhlá a z profilu lehce konvexní. Její délka přesahuje šířku. Středem klenby mozkovny probíhá rýha, která je v prvních dvou třetinách (při pohledu od tlamy) velmi výrazná. Čelní hrboly a týlní hrbol jsou jen naznačené.

Stop: Lehký, jen velmi málo vyjádřený.

 

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:

Nosní houba: Malá, vlhká; černě pigmentovaná.

Tlama: Dlouhá, s lehce konvexním a štíhlým hřbetem nosu.

Pysky: Velmi suché. Horní pysk těsně překrývá dolní. Dolní netvoří žádný výrazný koutek tlamy. Pysky jsou jemné, těsně přiléhající a tmavě pigmentované.

Čelisti / zuby: Zuby silné, bílé a zdravé. Nůžkový skus. Špičáky jsou silně vyvinuty. Plný počet premolárů.

Oči: Malé, šikmo uložené, mandlového tvaru; přednostně tmavé, oříškově zbarvené. Klidný, měkký a zdrženlivý výraz.

Oční víčka: Jemná kůže a tmavá kůže sliznic. Velmi těsně přiléhají k oční bulvě.

Uši: Široké nasazení, trojúhelníkový tvar, masité v první třetině, k zaoblené špičce jsou tenčí a jemnější. Vysoko nasazené. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši v první třetině zpola vzpřímené, se složenými konci směřujícími stranou. V klidu (uvolnění) tvoří uši růžicové ucho těsně přiléhající k hlavě. Pokud uši natáhneme dopředu, dosahují těsně ke koutku tlamy.

Patro: Tmavé, se silně vystupujícími, výrazně vyjádřenými rýhami sliznice.

 

KRK: Dlouhý, oválný, plochý, štíhlý, silný a pohyblivý. Štíhlý u nasazení hlavy, k počátku trupu se lehce rozšiřuje. Horní linie je lehce konkávní. Dolní linie je téměř rovná, s lehkým vyklenutím oprotřed.

 

TRUP:

Celkový pohled: Obdélníkový, silný a pohyblivý, vykazuje sílu, pohyblivost a vytrvalost. Hrudní koš je silně vyvinutý; silně vtažené břicho.

Horní linie z profilu: Lehce konkávně probíhající hřbetní linie, konvexně probíhající bederní partie. Bez náhlých přerušení a odchylek za pohybu, což působí dojmem velké pružnosti.

Kohoutek: Jednoduše naznačený.

Hřbet: Rovný, dlouhý a dobře vyznačený.

 

 

Bedra: Dlouhá, silná, nepříliš široká, s klenutou horní linií a kompaktním svalstvem, budící dojem pohyblivosti a síly. Výška beder může ve střední části přesahovat kohoutkovou výšku.

Záď: Dlouhá, silná a velmi šikmá. Její sklon vůči horizontále přesahuje 45°.

Hruď: Mohutná, ale přesto ne příliš široká; Hluboká, aniž by dosahovala k lokti, a velmi dlouhá až k volným žebrům. Vrchol prsní kosti vyjádřen.

Žebra: Plochá žebra s velkými mezižeberními mezerami. Žebra musí být dobře viditelná a vyjádřená. Obvod hrudního koše je jen o málo větší než  kohoutková výška.

Dolní linie z profilu a břicho: Břicho je od konce prsní kosti silně vtažené. Krátké a suché boky. Dobře vyvinuté slabiny.

 

OCAS: Hluboko nasazen a u kořene ocasu silný. Probíhá podél končetin a těsně k nim přiléhá. Postupně se zužuje až k velmi tenké špičce. Pohyblivý a velmi dlouhý; dosahuje hluboko přes hlezno. V klidu má ocas srpovitý tvar, se solně vyjádřeným háčkem na konci směřujícím ke straně. Je zatažen mezi běhy a háčkem se téměř dotýká země před pánevními končetinami. To je charakteristický postoj, který plemeni propůjčuje typický vzhled.

 

KONČETINY

 

HRUDNÍ KONČETINY

Všeobecně: Běhy absolutně svislé, jemné, rovné a rovnoběžné; kratší a jemnější přední nadprstí. Zaječí tlapky.

Plece: Suché, Krátké a šikmé. Lopatka musí být výrazně kratší než pažní kost.

Nadloktí: Dlouhá pažní kost, delší než lopatka, velmi svalnaté, s volným loktem třebaže loket těsně přiléhá k tělu.

Předloktí: Velmi dlouhé, rovné a rovnoběžné; dobře vyjádřené kosti; vystupující šlachy. Karpální polštářek velmi silně vyjádřen.

Přední nadprstí: Lehce skloněné, jemné a krátké.

Tlapy hrudních končetin: Zaječí tlapky. Těsně uzavřené a dobře klenuté prsty. Silné a dlouhé články prstů. Polštářky tlap tvrdé a dobře vyvinuté. Kůže mezi prsty přiměřeně vyvinutá; drápy jsou dobře vyvinuté.

Úhly: Úhel mezi lopatkou a pažní kostí   110 stupňů

              Úhel mezi pažní kostí a předloktím                  130 stupňů

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Všeobecně: Silné, dobře vyznačené kosti; dlouhé, dobře vyvinuté osvalení. Absolutně svisle postavené, se správným úhlením. Dobře vyjádřená hlezna; krátké nadprstí postavené kolmo k zemi. Zaječí tlapky s klenutými prsty. Pánevní končetina budí dojem síly a obratnosti při dobrém posuvu.

Stehna: Velmi silná, dlouhá, svalnatá a pevná. Kosti stehna jsou optimálně svisle postavené (k podložce). Při pohledu zezadu je na první pohled vidět velmi dobře vyvinuté osvalení; délka dlouhého, plochého a silného stehna činí ¾ délky lýtka.

Lýtka: Velmi dlouhá, s dobře vyjádřenými, jemnými kostmi. Svalnaté v horní části a méně svalnaté v dolní části, se zřetelně viditelnými žilami a šlachami.

Hlezno: Velmi vyjádřené s dobře viditelnými a silně vyvinutými Achillovými šlachami.

Nárt: Tenkým, krátký a kolmo k zemi postavený.

Tlapy pánevních končetin: Oválné, stejně formované jako tlapy hrudních končetin.

Úhly:    Kyčle ke stehnu            110 stupňů

             Stehno k holeni                        130 stupňů

             Úhel hlezna je větší než            140 stupňů       

 

CHODY: Typickým způsobem pohybu tohoto plemena je přirozeně cval. Klus je velmi dlouhý, těsně nad zemí, pružný a energický. Bez tendence k mimochodu a k posunu bokem.

 

KŮŽE: Těsně přiléhá k tělu ve všech partiích, je odolná a pohyblivá, růžově zbarvená. Sliznice by měly být tmavé.

 

 

OSRSTĚNÍ

 

SRST: Hustá, velmi jemní, krátká, hladká; stejnoměrně pokrývá celé tělo až po mezery mezi prsty. V zadní části stehen poněkud delší. Varieta s polodlouhou drsnou srstí vykazuje odlišnou drsnost a délku srsti; třebaže srst vždy stejnoměrně pokrývá celé tělo, vzniká vous na horním pysku, na tvářích, huňatých obočích a chocholce.

 

BARVA: Všechny barvy jsou přípustné. Typické barvy v pořadí, v jakém se jim dává přednost, jsou:

·      Plavé a více nebo méně tmavě žíhané, dobře pigmentované.

·      Černá.

·      Černá skvrnitá, světlé nebo tmavě.

·      Tmavé odstíny žluté.

·      Skořicová.

·      Žlutá.

·      Červená.

·      Bílá.

·      Skvrnitá.

 

VELIKOST:

Kohoutková výška:       Psi:       62 až 70 cm.

                                               Feny:    60 až 68 cm.

Odchykly 2 cm nahoru jsou u psů vynikajících proporcí přípustné.

 

CHYBA: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

 

 

 

 

LEHKÉ VADY:

·      Hlava poněkud široký nebo nepříliš jemně cizelovaná.

·      Tlama příliš špičatá, při pohledu ze strany horní linie tlamy rovná.

·      Příliš zdůrazněné temeno.

·      Chybějící jakýkoliv premolár.

·      Klešťový skus.

·      Poněkud kratší ocas, dosahující jen těsně přes hlezno.

·      Jizvy, rány a oděry z lovu.

 

TĚŽKÉ VADY:

·      Mohutná hlava.

·      Přehnaně široká mozkovna se špičatou tlamou.

·      Příliš zdůrazněný stop.

·      Horní linie tlamy a lebky rovnoběžné.

·      Silné pysky, vyslovený lalok.

·      Mírný podkus.

·      Ztráta špičáků, která nevznikla úrazem.

·      Světlé, kulaté oči, vystupující oči.

·      Entropium, ektropium.

·      Krátké, malé uši, postavené uši.

·      Krk kulatý a krátký.

·      Sedlovitě pronesený hřbet.

·      Výška beder níž než v kohoutku.

·      Krátká, kulatá, příliš málo šikmá záď.

·      Příliš malý obvod hrudníku.

·      Sudovitě zaoblená žebra.

·      Krátké slabiny.

·      Oblé, silně vystupující a příliš málo protažené svaly.

·      Nesprávný postoj, prsty nejsou těsně sevřené; kravský postoj.

·      Slabé polštářky.

·      Kupírované uši nebo ocas.

·      Vnější linie hrubé, těžkopádné, neobratné.

·      Nevyvážená povaha.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

·      Agresivita nebo bojácnost.

·      Nedostatky typu.

·      Rozštěp nosu.

·      Silný podkus nebo předkus.

·      Horní linie velmi široká, plochá a rovná.

·      Hrudník zasahující hlouběji než k loktům.

·      Znak, který naznačuje nebo dokazuje vkřížení jiného plemena.

·      Albinismus.

 

Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Články s Španělský galgo

Moje štěstí Darinka aneb Rok se s rokem sešel

Moje štěstí Darinka aneb Rok se s rokem sešel

Uteklo to jako voda a my vám nyní nabízíme poslední návštěvu u zachráněné fenky ...

Útulky

Moje štěstí Darinka aneb galgo hlídací

Moje štěstí Darinka aneb galgo hlídací

Zajímá vás, jaké pokroky si zase po měsíci může na své konto připsat zachráněná fenka ...

Útulky

Moje štěstí Darinka aneb Další velká výhra!

Moje štěstí Darinka aneb Další velká výhra!

Jistě si všichni pamatujete na zachráněnou fenku španělského galga Darinku a společně s ...

Útulky

Darinka čekala zimu, ale ono přišlo jaro!

Darinka čekala zimu, ale ono přišlo jaro!

Těšíte se na další osudy zachráněné fenky Darinky? A víte, co je nového? Pokroky jsou ...

Útulky

Kdo si počká, ten se dočká!

Kdo si počká, ten se dočká!

Těšíte se na pokračování srdceryvného příběhu zachráněné fenky španělského galga ...

Útulky

I Darinka oslavila Vánoce a Silvestra

I Darinka oslavila Vánoce a Silvestra

Vánoce provází spousta zvyků a tradic. Zdobíme byt, strojíme stromeček a tak dále. Co na ...

Útulky

Moje štěstí Darinka potřetí

Moje štěstí Darinka potřetí

Sledujete osudy fenky španělského galga Darinky? Zajímá vás, jaké má její příběh ...

Útulky

Moje štěstí Darinka aneb Dvě jsou víc než jedna!

Moje štěstí Darinka aneb Dvě jsou víc než jedna!

Zajímají vás další osudy adoptované fenky španělského galga Darinky? Jste zvědaví, jaké ...

Útulky

Moje štěstí Darinka

Moje štěstí Darinka

Slyšeli jste už o organizaci „Galgo v nouzi“? Pomáhá týraným a opuštěným chrtům ...

Útulky

Pomáháme galgům!

Pomáháme galgům!

Dnes krátce po poledni dorazil k nám do Čech zatím největší transport zachráněných ...

Útulky

Zapomenutí psi – Galgo

Zapomenutí psi – Galgo

Galgové, zapomenutí psi – Galgo jsou psi využíváni k lovu, bohužel někteří lovci se ...

Reportáže

Organizace s Španělský galgo-->