Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Španělský galgo

Český názevŠpanělský galgo
Původní názevGalgo Epaňol
Zkratka plemeneSG
Číslo standardu285
FCI skupinaX. - Chrti

Standard

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Plemeno Galgo Espaňol znali již staří Římané v antických dobách; lze však předpokládat, že k jeho rozšíření na iberský poloostrov došlo mnohem dříve. Toto plemeno pochází ze starých asijských chrtů a přizpůsobilo se na poměny španělských stepí a plošin. Během 16., 17. a 18. století byl byli psi tohoto plemene exportováni ve značném počtu do jiných zemí – například do Irska a Anglie. Galgo Espaňol je jedním z předků anglického chrta (Greyhound), který vykazoval stejné specifické charakteristické znaky plemena jako Galgo Espaňol. Tyto znaky později sloužily k výběru a přizpůsobení. Je třeba dodat, že mezi četnými citáty klasických autorů vyzdvihuje následující citát Hitova velekněze důležitý a původní účel využití uvedeného plemena: „Jakmile zajíc vyběhne, fenka Galga ho pronásleduje.“

 

 

 

 

CELKOVÝ VZHLED: Chrt značné velikosti, středního formátu, s lehce konvexním profilem, podlouhlé stavby těla, s dlouhou a štíhlou hlavou. Kompaktní kostra, dlouhá a štíhlá hlava, prostorný hrudní koš, silně vtažené břicho a velmi dlouhý ocas. Pánevní končetiny výrazně svisle postavené a dobře osvalené. Jemná krátká srst nebo polodlouhá drsná srst.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Obdélníkový trup: délka trupu je poněkud delší než kohoutková výška. Podstatné jsou především proporce a funkční harmonie v postoji i v pohybu.

 

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Klidná a spíše rezervované povaha. Při lovu se však projeví jeho průbojnost a živost.

 

HLAVA: V souladu s tělem je hlava dlouhá, kostnatá a suchá. Poměr délky mozkovny vzhledem k délce tlamy činí 5 : 6.  Délka mozkovny je 5, délka tlamy je 6. Horní linie tlamy a lebky se lehce rozbíhají. Při pohledu shora by měla hlava být velmi dlouhá a stejnoměrná, s dlouhou a štíhlou tlamou.

 

MOZKOVNA:

Lebka: Štíhlá a z profilu lehce konvexní. Její délka přesahuje šířku. Středem klenby mozkovny probíhá rýha, která je v prvních dvou třetinách (při pohledu od tlamy) velmi výrazná. Čelní hrboly a týlní hrbol jsou jen naznačené.

Stop: Lehký, jen velmi málo vyjádřený.

 

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:

Nosní houba: Malá, vlhká; černě pigmentovaná.

Tlama: Dlouhá, s lehce konvexním a štíhlým hřbetem nosu.

Pysky: Velmi suché. Horní pysk těsně překrývá dolní. Dolní netvoří žádný výrazný koutek tlamy. Pysky jsou jemné, těsně přiléhající a tmavě pigmentované.

Čelisti / zuby: Zuby silné, bílé a zdravé. Nůžkový skus. Špičáky jsou silně vyvinuty. Plný počet premolárů.

Oči: Malé, šikmo uložené, mandlového tvaru; přednostně tmavé, oříškově zbarvené. Klidný, měkký a zdrženlivý výraz.

Oční víčka: Jemná kůže a tmavá kůže sliznic. Velmi těsně přiléhají k oční bulvě.

Uši: Široké nasazení, trojúhelníkový tvar, masité v první třetině, k zaoblené špičce jsou tenčí a jemnější. Vysoko nasazené. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši v první třetině zpola vzpřímené, se složenými konci směřujícími stranou. V klidu (uvolnění) tvoří uši růžicové ucho těsně přiléhající k hlavě. Pokud uši natáhneme dopředu, dosahují těsně ke koutku tlamy.

Patro: Tmavé, se silně vystupujícími, výrazně vyjádřenými rýhami sliznice.

 

KRK: Dlouhý, oválný, plochý, štíhlý, silný a pohyblivý. Štíhlý u nasazení hlavy, k počátku trupu se lehce rozšiřuje. Horní linie je lehce konkávní. Dolní linie je téměř rovná, s lehkým vyklenutím oprotřed.

 

TRUP:

Celkový pohled: Obdélníkový, silný a pohyblivý, vykazuje sílu, pohyblivost a vytrvalost. Hrudní koš je silně vyvinutý; silně vtažené břicho.

Horní linie z profilu: Lehce konkávně probíhající hřbetní linie, konvexně probíhající bederní partie. Bez náhlých přerušení a odchylek za pohybu, což působí dojmem velké pružnosti.

Kohoutek: Jednoduše naznačený.

Hřbet: Rovný, dlouhý a dobře vyznačený.

 

 

Bedra: Dlouhá, silná, nepříliš široká, s klenutou horní linií a kompaktním svalstvem, budící dojem pohyblivosti a síly. Výška beder může ve střední části přesahovat kohoutkovou výšku.

Záď: Dlouhá, silná a velmi šikmá. Její sklon vůči horizontále přesahuje 45°.

Hruď: Mohutná, ale přesto ne příliš široká; Hluboká, aniž by dosahovala k lokti, a velmi dlouhá až k volným žebrům. Vrchol prsní kosti vyjádřen.

Žebra: Plochá žebra s velkými mezižeberními mezerami. Žebra musí být dobře viditelná a vyjádřená. Obvod hrudního koše je jen o málo větší než  kohoutková výška.

Dolní linie z profilu a břicho: Břicho je od konce prsní kosti silně vtažené. Krátké a suché boky. Dobře vyvinuté slabiny.

 

OCAS: Hluboko nasazen a u kořene ocasu silný. Probíhá podél končetin a těsně k nim přiléhá. Postupně se zužuje až k velmi tenké špičce. Pohyblivý a velmi dlouhý; dosahuje hluboko přes hlezno. V klidu má ocas srpovitý tvar, se solně vyjádřeným háčkem na konci směřujícím ke straně. Je zatažen mezi běhy a háčkem se téměř dotýká země před pánevními končetinami. To je charakteristický postoj, který plemeni propůjčuje typický vzhled.

 

KONČETINY

 

HRUDNÍ KONČETINY

Všeobecně: Běhy absolutně svislé, jemné, rovné a rovnoběžné; kratší a jemnější přední nadprstí. Zaječí tlapky.

Plece: Suché, Krátké a šikmé. Lopatka musí být výrazně kratší než pažní kost.

Nadloktí: Dlouhá pažní kost, delší než lopatka, velmi svalnaté, s volným loktem třebaže loket těsně přiléhá k tělu.

Předloktí: Velmi dlouhé, rovné a rovnoběžné; dobře vyjádřené kosti; vystupující šlachy. Karpální polštářek velmi silně vyjádřen.

Přední nadprstí: Lehce skloněné, jemné a krátké.

Tlapy hrudních končetin: Zaječí tlapky. Těsně uzavřené a dobře klenuté prsty. Silné a dlouhé články prstů. Polštářky tlap tvrdé a dobře vyvinuté. Kůže mezi prsty přiměřeně vyvinutá; drápy jsou dobře vyvinuté.

Úhly: Úhel mezi lopatkou a pažní kostí   110 stupňů

              Úhel mezi pažní kostí a předloktím                  130 stupňů

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Všeobecně: Silné, dobře vyznačené kosti; dlouhé, dobře vyvinuté osvalení. Absolutně svisle postavené, se správným úhlením. Dobře vyjádřená hlezna; krátké nadprstí postavené kolmo k zemi. Zaječí tlapky s klenutými prsty. Pánevní končetina budí dojem síly a obratnosti při dobrém posuvu.

Stehna: Velmi silná, dlouhá, svalnatá a pevná. Kosti stehna jsou optimálně svisle postavené (k podložce). Při pohledu zezadu je na první pohled vidět velmi dobře vyvinuté osvalení; délka dlouhého, plochého a silného stehna činí ¾ délky lýtka.

Lýtka: Velmi dlouhá, s dobře vyjádřenými, jemnými kostmi. Svalnaté v horní části a méně svalnaté v dolní části, se zřetelně viditelnými žilami a šlachami.

Hlezno: Velmi vyjádřené s dobře viditelnými a silně vyvinutými Achillovými šlachami.

Nárt: Tenkým, krátký a kolmo k zemi postavený.

Tlapy pánevních končetin: Oválné, stejně formované jako tlapy hrudních končetin.

Úhly:    Kyčle ke stehnu            110 stupňů

             Stehno k holeni                        130 stupňů

             Úhel hlezna je větší než            140 stupňů       

 

CHODY: Typickým způsobem pohybu tohoto plemena je přirozeně cval. Klus je velmi dlouhý, těsně nad zemí, pružný a energický. Bez tendence k mimochodu a k posunu bokem.

 

KŮŽE: Těsně přiléhá k tělu ve všech partiích, je odolná a pohyblivá, růžově zbarvená. Sliznice by měly být tmavé.

 

 

OSRSTĚNÍ

 

SRST: Hustá, velmi jemní, krátká, hladká; stejnoměrně pokrývá celé tělo až po mezery mezi prsty. V zadní části stehen poněkud delší. Varieta s polodlouhou drsnou srstí vykazuje odlišnou drsnost a délku srsti; třebaže srst vždy stejnoměrně pokrývá celé tělo, vzniká vous na horním pysku, na tvářích, huňatých obočích a chocholce.

 

BARVA: Všechny barvy jsou přípustné. Typické barvy v pořadí, v jakém se jim dává přednost, jsou:

·      Plavé a více nebo méně tmavě žíhané, dobře pigmentované.

·      Černá.

·      Černá skvrnitá, světlé nebo tmavě.

·      Tmavé odstíny žluté.

·      Skořicová.

·      Žlutá.

·      Červená.

·      Bílá.

·      Skvrnitá.

 

VELIKOST:

Kohoutková výška:       Psi:       62 až 70 cm.

                                               Feny:    60 až 68 cm.

Odchykly 2 cm nahoru jsou u psů vynikajících proporcí přípustné.

 

CHYBA: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

 

 

 

 

LEHKÉ VADY:

·      Hlava poněkud široký nebo nepříliš jemně cizelovaná.

·      Tlama příliš špičatá, při pohledu ze strany horní linie tlamy rovná.

·      Příliš zdůrazněné temeno.

·      Chybějící jakýkoliv premolár.

·      Klešťový skus.

·      Poněkud kratší ocas, dosahující jen těsně přes hlezno.

·      Jizvy, rány a oděry z lovu.

 

TĚŽKÉ VADY:

·      Mohutná hlava.

·      Přehnaně široká mozkovna se špičatou tlamou.

·      Příliš zdůrazněný stop.

·      Horní linie tlamy a lebky rovnoběžné.

·      Silné pysky, vyslovený lalok.

·      Mírný podkus.

·      Ztráta špičáků, která nevznikla úrazem.

·      Světlé, kulaté oči, vystupující oči.

·      Entropium, ektropium.

·      Krátké, malé uši, postavené uši.

·      Krk kulatý a krátký.

·      Sedlovitě pronesený hřbet.

·      Výška beder níž než v kohoutku.

·      Krátká, kulatá, příliš málo šikmá záď.

·      Příliš malý obvod hrudníku.

·      Sudovitě zaoblená žebra.

·      Krátké slabiny.

·      Oblé, silně vystupující a příliš málo protažené svaly.

·      Nesprávný postoj, prsty nejsou těsně sevřené; kravský postoj.

·      Slabé polštářky.

·      Kupírované uši nebo ocas.

·      Vnější linie hrubé, těžkopádné, neobratné.

·      Nevyvážená povaha.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

·      Agresivita nebo bojácnost.

·      Nedostatky typu.

·      Rozštěp nosu.

·      Silný podkus nebo předkus.

·      Horní linie velmi široká, plochá a rovná.

·      Hrudník zasahující hlouběji než k loktům.

·      Znak, který naznačuje nebo dokazuje vkřížení jiného plemena.

·      Albinismus.

 

Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Kalendář akcí