Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Sicilský chrt

Český názevSicilský chrt
Originální názevCirneco dell' Etna
Zkratka plemeneCE
Číslo standardu199
FCI skupinaV. - Špicové

Standard

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Sicilský chrt existuje na Sicílii již od dávných časů. Toto středomořské plemeno prastarého původu, které pravděpodobně pochází od loveckých psů chovaných ve starém Egyptě v časech faraónů, bylo dovezeno na Sicílii Féničany.  Zobrazení na starých mincích, rytinách a mozaikách dokazují, že sicilský chrt existoval na ostrově již mnoho století před Kristem a byl vždy považován za nejstaršího a vysoce ceněného loveckého psa.

 

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký pes původního (primitivního) typu elegantních a štíhlých tvarů, kompaktní a silný, s jemnou srstí a vztyčenýma ušima, vždy čilý. Podlouhlých linií těla.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

-        Délka těla se rovná kohoutkové výšce (kvadratický rámec).

-        Hloubka hrudníku je o něco menší než vzdálenost od loktů k zemi.

-        Délka hlavy je 4/10 výšky v kohoutku.

-        Tlama nikdy není kratší než mozková část hlavy. Mozková část lebky je protáhlá se šířkou menší než je její délka (šířka je méně než 50% délky).

-        Stop má sklon asi 150°.

-        Délka beder je zhruba 1/5 výšky v kohoutku a jejich šířka je téměř stejná jako délka.

-        Délka zádě je asi 1/3 výšky v kohoutku a její šířka je téměř polovina její délky.

-        Hloubka hrudníku je o něco méně (43%) než polovina výšky v kohoutku a jeho šířka, měřená v nejširším místě, je méně než 1/3 (asi 27%) výšky v kohoutku.

-        Obvod hrudníku přesahuje výšku v kohoutku asi o 1/8.

 

POVAHA / TEMPERAMENT: Sicilský chrt je cílevědomý, nekompromisní, něžný a bystrý, odhodlaný, velmi oddaný svému majiteli. Je to především lovecký pes, který používá svůj dobrý čich, ale je také výborný společník. Jeho specifickou dovedností je vyhledávání pachu a sledování divokých králíků a jiné malé kožešinové i pernaté zvěře. Jeho ideální revír je mezi zákoutími a skulinami skalních stěn, a zvláště v terénu tvořeném vulkanickou lávou na svazích Etny, kde bezpečně našlapující a elegantní pes skáče z jednoho kamene na druhý. Toto plemeno používá zrak jen k vyhledání nejlepších míst a jeho pozornosti nic neunikne. Sluch používá k zachycení zvuků, které vydává králík při svém pohybu po zemi, ale je to vynikající čich, který mu umožňuje sledovat jeho stopu a vyhnat ho.

 

HLAVA:

 

MOZKOVNA:

Lebka: Podlouhlá, její šířka je menší než polovina celkové délky hlavy. Při pohledu shora podélně oválná, horní podélné osy lebky a tlamy jsou rovnoběžné nebo mírně rozbíhavé.  Horní profil lebky je jen mírně klenutý, takže vypadá téměř plochý. Šířka lebky mezi jařmovými oblouky je menší než polovina celkové délky hlavy. Nadočnicové oblouky mírně vyznačené, čelo málo výrazné a ustupující, čelní rýha jen nepatrná. Týlní hrbol sotva patrný.

Stop: Málo výrazný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: Poměrně velká, spíše obdélníkového tvaru. Zbarvení v rozmezí od světlé až tmavé masové do hnědé, podle intenzity barvy srsti. Při pohledu z profilu leží v prodloužení nosního hřbetu a přečnívá před svislou linii pysků.  

Tlama: Délka tlamy není nikdy menší než délka mozkovny. Hloubka tlamy, měřená v její polovině, je nejméně půlka délky tlamy.  Šířka tlamy, měřená tamtéž, je menší než polovina délky tlamy. Tlama je špičatá, její spodní profil je tvořený dolní čelistí, nosní hřbet je rovný.      

Pysky: Jemné, tenké a pevné, sotva kryjící zuby. Koutky pysků pevné, sotva viditelné.

Čelisti/Zuby: Kompletní chrup (chybění P1 a M3 je přípustné), nůžkový skus. Čelisti normálně vyvinuté, třebaže nevypadají silné. Spodní čelist jen mírně vyvinutá, s ustupující bradou. Řezáky posazené kolmo v čelistech, v perfektní linii, vzájemně dobře postavené.

Líce: Ploché. 

Oči: Poměrně malé. Barva může být okrová, jantarová nebo oříšková, nikdy šedá, hnědá nebo žlutá. Umístěné více na straně hlavy, s měkkým výrazem. Oválného tvaru, okraje očních víček stejné barvy jako nosní houba. 

Uši: Nasazené velmi vysoko a blízko u sebe, vztyčené a pevné, otevřené kupředu. Přirozeně trojúhelníkového tvaru s úzkou špičkou, která se mírně sklápí dozadu. Chrupavky v místě nasazení ucha masivní. Při vzrušení jsou svislé osy uší rovnoběžné nebo téměř rovnoběžné. Délka uší nemá přesáhnout polovinu délky hlavy. 

 

KRK: Horní profil krku dobře klenutý. Délka krku stejná jako délka hlavy. Harmonicky, hladkou linií, přechází do kohoutku. Tvarem je krk podobný komolému kuželu, dobře osvalený, především na šíji.

 

TRUP:

Horní linie: Rovně klesající od kohoutku k zádi.

Kohoutek: Vysoký, úzký (horní okraje lopatek blízko u sebe).

Hřbet: Horní profil rovný, bez nápadného osvalení.

Bedra: Délka beder je téměř stejná jako jejich šířka. Krátké, nepříliš výrazné, ale pevné svaly. Délka beder je asi 1/3 délky hřbetu (hrudníku). 

Záď: Horní profil poměrně plochý, sklon zádi od horizontály je zhruba 45°, záď strmá, suchá a silná. Délka zádi přiměřená, šířka se téměř rovná polovině délky. Nevýrazné osvalení.

Hrudník: Hluboký téměř k loktům, ne pod ně. Žebra mírně klenutá, nikdy ne plochá. Poměrně úzké předhrudí.   

Spodní linie a břicho: Spodní linie plynule stoupá. Břicho suché bez výrazného chrtovitého vtažení. Slabiny stejné délky jako bedra.

 

OCAS: Nízko nasazený, poměrně silný u báze a stejné síly téměř po celé délce. Dosahuje ke hleznům nebo je mírně delší. V klidu nesený šavlovitě, v afektu zahnutý nad hřbetem. Hladká polodlouhá srst.

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zboku se pomyslná svislá linie spuštěná z ramenního kloubu dotýká špiček prstů. Hrudní končetiny jsou při pohledu zboku i zepředu perfektně rovné a svislé. Jejich délka od země k loktům je o něco větší než polovina kohoutkové výšky.

Plece: Lopatka dobře šikmo vzad uložená, délka lopatky je asi 1/3 kohoutkové výšky. Horní okraje lopatek položené blízko u sebe (úzký kohoutek). Ramenní kloub středně otevřený.

Nadloktí: Tvoří asi polovinu délky končetiny od země k loktům. Výrazné čisté svalstvo.  Lokty: Posazené v úrovni nebo pod úrovní spodní linie hrudi, ne vbočené ani vybočené. Nadloktí a předloktí svírají v loketním kloubu úhel asi 160°. 

Předloktí: Kolmá k zemi. Výrazné loketní jamky. Lehké, ale pevné kosti.

Zápěstí: V přímém prodloužení předloktí, výrazné kůstky na zevní straně kloubů.

Nadprstí: Mírně šikmá. Délka ne menší než 1/6 délky končetiny od země k lokti. Širší než zápěstí. Ploché a suché kosti.  

Tlapky: Mírně oválné, sevřené klenuté prsty. Silné zahnuté drápky masové (od růžové až po tmavou masovou) nebo hnědé barvy. Nikdy ne černé. Pevné polštářky stejné barvy jako drápky.   

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Při pohledu zboku se pomyslná svislá linie spuštěná ze sedacího hrbolu dotýká špiček prstů. Při pohledu zezadu pomyslná svislá linie spuštěná ze sedacího hrbolu dělí hlezno, záprstí a tlapku na dvě shodné poloviny. Výška psa v kyčlích je menší než výška v kohoutku (asi 93 % kohoutkové výšky).

Stehna: Dlouhá a široká. Jejich délka je třetina kohoutkové výšky, svaly ploché, zadní strana stehen mírně klenutá. Úhel pánve a stehenní kosti je zhruba 115°.

Kolena: Stehna a bérce svírají v kolenech úhel asi 115°.

Bérce: O něco kratší než stehna, se sklonem 45° pod horizontálou. Svaly suché a výrazné, kostra lehká, podélná rýha mezi svaly výrazná.

Hlezna: Široká, bérce a nárty svírají v hlezenním kloubu úhel asi 135°. Vzdálenost od hlezen k zemi není větší než 27 % kohoutkové výšky.

Nárty: Válcovitého tvaru, kolmé k zemi, bez paspárků. Délka nártů se rovná 1/3 délky hrudní končetiny od země k lokti.

Tlapky: Mírně oválné, sevřené klenuté prsty. Silné zahnuté drápky masové (od růžové až po tmavou masovou) nebo hnědé barvy. Nikdy ne černé. Pevné polštářky stejné barvy jako drápky.

 

CHODY/POHYB: Krátký živý krok nebo pružný rychlý klus.

 

KŮŽE: Jemná a přilehlá na celém těle. Zbarvení se liší podle barvy srsti, na kůži nikdy nesmí být černé skvrny nebo nepigmentovaná místa.

 

 

OSRSTĚNÍ:

 

Srst: Pevná a hustá. Na hlavě, uších a končetinách hladká; polodlouhá (okolo 2,5 cm) hladká a přiléhající na těle a ocase.

Barva:

-        Plavá všech odstínů od tmavé do světlé a dilutované;

-        Tříslová a bílá: bílá lysina nebo znak na hlavě; bílá na hrudi, bílé tlapky, špička ocasu, břicho; bílý límec – méně ceněný. Tříslová srst s příměsí mírně světlejších a tmavších chlupů je přípustná.

 

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku:      Psi:       46 - 50 cm.

Feny:    44 - 48 cm. 

 

Tolerance + -  2 cm

 

Hmotnost:       Psi:      10 - 13 kg.

Feny:     8 - 11 kg.

                                  

 

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu, a vážnost, s níž je posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

 

VÁŽNÉ VADY :

-        Rozbíhavé podélné osy mozkovny a tlamy.

-        Krátká tlama.

-        Výrazný týlní hrbol a čelo.

-        Výrazný stop.

-        Uši s tenkou chrupavkou, poloklopené nebo rozkleslé.

-        Krátký krk, lalok.

-        Tlapky dlouhé, široké, ploché, roztažené prsty.

-        Paspárky.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

-        Agresivita nebo přehnaná bázlivost.

-        Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.

-        Silná rozbíhavost podélných os mozkovny a tlamy.

-        Nosní houba černá nebo nepigmentovaná.

-        Prohnutý (konkávní) nosní hřbet.

-        Předkus.

-        Podkus.

-        Modré oči.

-        Svěšené uši.

-        Černé okraje očních víček, černé drápky a polštářky tlapek.

-        Ocas stočený nad hřbetem; vrozená bezocasost; vrozeně krátký ocas.

-        Jednobarevná sytě hnědá, černá nebo žíhaná srst. Hnědé nebo černé skvrny či jednotlivé chlupy.

-        Kohoutková výška mimo toleranci.

 

Pozn.:

-        Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

-        Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.

 -->