Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Rafeiro do Alentejo

Český názevRafeiro do Alentejo
Originální názevRafeiro do Alentejo
Zkratka plemeneRA
Číslo standardu96
FCI skupinaII. - Pinčové a knírači

Standard

Celkový vzhled: Pes velkého formátu, silný, drsný a skromný. Linie jeho profilu jsou poněkud konvexní a jeho celá postava je spíše delší než široká.

Hlava:

Hlava odpovídá hlavě medvěda. Lebka v horní části širší, méně široká a klenutá v základně. V dobrém poměru k celkové mase těla.

Mozkovna:

Temeno: široké, v podélné i příčné ose klenuté; nadočnicové oblouky nevystupují; čelní rýha mezi a nad očima není příliš vyvinutá, týlní hrbol málo vyjádřen. Mezi ušima je lebka pravidelně lehce klenutá.

Stop: velmi málo vyjádřen; horní linie lebky a hřbetu nosu se z profilu rozbíhají.

Obličejová část:

Nosní houba: oválná, vpředu shora dolů a zepředu dozadu tupá, tmavá.

Hřbet nosu: rovný, v řezu klenutý; trochu kratší než mozkovna, středně široký.

Pysky: vpředu lehce zaoblené, dobře rozdělené. Horní pysk překrývá dolní, tenký, pevně přiléhající, s lehce zaobleným dolním profilem.

Čelisti: silné a dobře vyvinuté, dobrý zámek skusu.

Oči: klidný výraz; zasazeny na stejné úrovni jako okraj oční jamky. Tmavé barvy, eliptického tvaru, malé. Okraje očních víček tmavě pigmentovány.

Uši: středně vysoko nasazeny, složené, spadající ke straně a málo pohyblivé. Jeli vzbuzena pozornost psa, zůstávají uši složené, směrují se ve své základně a podélný sklad ucha je výraznější. Trojúhelníkové, malé, v základně úzké. Jejich šířka v nasazení odpovídá délce střední osy ušního boltce.

Krk: rovný, krátký, silný, dobrý přechod k plecím. Přiměřeně vyvinutý lalok.

Tělo: silné, dobře osvalené, dlouhé a objemné, lehce klesající, klenuté; dolní linie dozadu lehce stoupá.

Hřbet: rovný, pak lehce spadající; dlouhý.

Bedra: středně dlouhá, rovná; široká a lehce klenutá. Dobře osvalená.

Záď: střední délky,v dobrém poměru k celku, široká a vysoká, lehce spadající.

Předhrudí: velmi málo vyjádřené, široké.

Hrudník: hluboká, široká, dosahující daleko dozadu; hrudní kost je téměř vodorovná.

Žebra: rovná, uložená lehce šikmo.

Břicho a slabiny: v dobrém poměru k celku, není vtaženo jako u chrtů. Dolní linie je prodloužením hrudní kosti.

Ocas: nasazený středně vysoko, silný, dlouhý, zahnutý, na konci zatočen víc ale bez zálamku. V klidu ocas visí a dosahuje až pod hlezno. Při vzrušení je nesen zatočený.

Končetiny

Hrudní končetina: Silné, široko postavené hrudní končetiny, při pohledu zepředu a ze strany jsou rovné a postavené svisle.

Plece a nadprstí: silné, střední délky. Lopatky postavené poměrně široko od sebe a jen málo šikmé; dobře vyvinuté a osvalené. Kloub mezi lopatkou a pažní kostí je otevřený.

Předloktí: svislé, dlouhé, silné a dobře osvalené.

Přední zápěstní kloub: silný

Přední nadprstí: silné, střední délky, lehce šikmo postavené

Tlapy hrudních končetin: nejsou toporné; prsty silné, těsně uzavřené, dlouhé a ne příliš klenuté; drápy odolné, různých barev podle barvy srsti; polštářky silné a odolné.

Pánevní končetina: silné, široko postavené pánevní končetiny, při pohledu z profilu  a zepředu rovné a svislé.

Stehno: dlouhé, široké, s málo viditelným osvalením.

Lýtko: svalnaté, středně šikmé, střední délky.

Hlezno: středně vysoko nasazené, střední délky, suché; střední úhlení hlezna.

Zadní nadprstí: střední délky, lehce šikmé; může vykazovat jednoduché nebo dvojité paspárky.

Tlapy pánevních končetin: jako u hrudních

Chody: těžkopádný pohyb, pomalý a valivý.

Kůže: silná a málo volná. Vnější a vnitřní sliznice částečně nebo zcela pigmentovány.

OSRSTĚNÍ

Vlastnosti srsti: srst krátká nebo přednostně středně dlouhá; silná, hladká, pravidelně rozdělena až do záhybů mezi prsty.

Barva srsti: černá, vlkošedá, plavá nebo žlutá; tyto barvy s bílými skvrnami nebo bílá se skvrnami těchto barev; skvrnitá, žíhaná nebo s pruhy.


 

Velikost a hmotnost:

Kohoutková výška: psi 66 až 74 cm
                  feny 64 až 70 cm.

Hmotnost:         psi 40 až 50 kg
                  feny 35 až 45 kg

Rozměry a hmotnost středně velkého psa:

Hlava:     délka lebky          15 cm
           šířka lebky          13,5 cm
           délka tlamy          10 cm

Hrudník:   obvod                86 cm
           šířka                21 cm
           hloubka              31 cm

Horní linie:    délka trupu     65 cm
                šířka           15 cm

Délka:     délka těla           76 cm
           délka ocasu          46 cm

Výška:     kohoutková           73 cm
           délka hrudní konč.   38 cm
           výška v zádi         73 cm

Hmotnost:                       47,5 kg

Vady: všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru se stupněm odchylky.

-     špatný celkový vzhled, hubenost, nadváha

-     nosní partie sbíhající se do špičky

-     dlouhý hřbet nosu

-     chybějící lalok

-     záď silně spadající

-     nasazení ocasu příliš vysoko nebo příliš hluboko, ocas v klidu zatočený

-     srst ve špatném stavu

-     celkově příliš lehká stavba těla

 

Diskvalifikující vady

-     hlava štíhlá a dlouhá

-     mozkovna plochá a štíhlá

-     tlama přehnaně dlouhá, z profilu konvexní

-     předkus nebo podkus

-     oči světlé, různé velikosti nebo různých barev, nebo částečně překryty spojivkou

-     uši nasazeny příliš vysoko nebo příliš hluboko, velké, kulaté

-     kupírovaný ocas, vrozeně znetvořený ocas, chybějící ocas

-     krátká srst

-     chybějící černá pigmentace na nosní houbě, v nosních otvorech, na tlamě a pyscích


 

Bodové hodnocení:                                                   

Celkový vzhled                                        20  

Hlava                                                 15  

Oči                                                   5

Uši                                                   5

Krk                                                   10  

Trup                                                  10

Končetiny                                             15  

Ocas                                                  10  

Osrstění                                              10  

                                                  -------
                                                    100 

 

Pozn.: Psi musí mít normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.

 -->