Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Italský ohař

Český názevItalský ohař
Originální názevBracco Italiano
Zkratka plemeneIO
Číslo standardu202
FCI skupinaVII. - Ohaři

Standard

Krátký výtah z historie

Tento starověký pes italského původu byl používán k lovu ptáků a vyvinul se v průběhu staletí od pradávných způsobů lovu k lovu se střelnou zbraní. Fresky ze 14.století jsou důkazem nesporné nadčasovosti italského ohaře v průběhu staletí, co se týče jeho morfologie nebo jeho loveckých vloh ohaře. Byl selektován na schopnost rychlého a prostorného klusu a je přirozeným výborným přinašečem.

Celkový vzhled

 • Silný a harmonický v konstrukci, působící mohutným dojmem. Přednost je dávána jednicům se suchými končetinami, s dobře vyvinutým svalstvem a s výraznými liniemi, s výrazně modelovanou hlavou a zřetelnou modelací v oblasti pod obličejem, tj. se všemi znaky, které přispívají k specifičnosti tohoto plemene.

Důležité poměry

 • Délka trupu je stejná anebo o trochu větší, než výška v kohoutku. Délka hlavy odpovídá 4/10 výšky v kohoutku; šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je menší, než polovina její délky. Lebka a tlama jsou stejně dlouhé.

Povaha a temperament

 • Houževnatý a uzpůsobený všem druhům lovu, spolehlivý, obdařený výbornou schopností rozumět, poslušný a snadno ovladatelný.

Hlava

 • Je hranatá a úzká v oblasti jařmových oblouků; délka lebky je stejná jako délka tlamy. Úhel mezi horní linií lebky a tlamy je divergentní, tzn. že prodloužená osa nosního hřbetu protíná lebku ještě před týlním hrbolem, ideálně v polovině lebky.

Lebeční partie

 • Lebka:
  Při pohledu z profilu, má lebka tvar velmi otevřeného oblouku. Při pohledu svrchu má tvar podélně protáhlé elipsy. Šířka lebky, meřená na úrovni jařmových oblouků, by neměla přesáhnout polovinu délky hlavy. Vyklenutí čela a nadočnicových oblouků je zřetelné. Čelní rýha je patrná a končí v polovině lebky. Hřeben je krátký a nevýrazný. Týlní hrbol je zřetelný.
 • Stop:
  Není výrazný.

Obličejová partie

 • Nosní houba:
  Velká, s velkými dobře otevřenými nosními otvory, mírně přečnívá před linii pysků, s nimiž tvoří úhel. Je zbarven více méně růžově – až masově nebo hnědě, podle zbarvení srsti.
 • Tlama:
  Nosní hřbet lehce klenutý nebo rovný. Jeho délka odpovídá polovině délky hlavy, hloubka činí 4/5 délky. Pozorovány zepředu se boky tlamy mírně sbíhají, ale i přesto má tlama dobrou šířku. Brada je nevýrazná.
 • Pysky:
  Horní pysk je dobře vyvinut, jemný a elastický, ne zvadlý, překrývá čelist; při pohledu z profilu přesahuje mírně dolní čelist. Při pohledu zepředu tvoří pod nosem obrácené „V“; koutek musí být znatelný, aniž by byl větrný (volný).
 • Čelisti / zuby:
  Zubní oblouky dobře vyvinuté, zuby kolmo postaveny v čelistech, nůžkový skus. Klešťový skus je přípustný.
 • Líce:
  Suché.
 • Oči:
  Jsou uloženy středně po stranách, mají jemný a submisivní výraz, nejsou ani zapadlé, ani vystouplé. Oči jsou dost velké, oční víčka mají tvar oválu a těsně přiléhají (ani entropium ani ektropium). Duhovka je více méně tmavá okrová nebo hnědá, v závislosti na zbarvení srsti.
 • Uši:
  Dlouhé, měly by dosáhnout špičku nosu, aniž by bylo potřeba je natahovat. Jejich šířka je alespoň jako polovina jejich délky; pozvednout se dají jenom mírně; úpon je poněkud úzký, položen dosti vzadu na úrovni jařmových oblouků; pružné ucho s předním okrajem dobře vtočeným dovnitř a přiléhající k lícím je upřednostňováno; špičky uší jsou lehce oblé.

Krk

 • Silný, má tvar komolého kuželu, délka nesmí být menší, než 2/3 délky hlavy, zřetelně oddělený od šíje. Na hrdle je patrný jemný dvojitý lalok.

Trup

 • Horní linie z profilu:
  Horní linie je tvořena dvěmi liniemi: první, téměř rovná, vede šikmo od kohoutku k jedenáctému hřbetnímu obratli; druhá linie je mírně klenutá a spojuje se s linií zádě.
 • Kohoutek:
  Je dobře vyjádřen, zřetelně oddělen jako bod na lopatkách.
 • Bedra:
  Široká bederní partie, svalnatá, krátká a lehce klenutá
 • Záď:
  Dlouhá (zhruba 1/3 kohoutkové výšky), široká a dobře osvalená; ideální úhel pánve (úhel tvořený pánví a horizontálou) je 30°.
 • Hrudník:
  Široký, hluboký a dosahující až k loktům, aniž by vytvářel kýl, dobře klenutá žebra, zejména ve spodní části.
 • Dolní linie z profilu a břicho:
  Dolní linie téměr vodorovná v oblasti hrudníku, mírně vtažená v oblasti břicha.

Ocas

 • Silný u kořene, rovný, s lehkou tendencí se zúžovat ke konci; srst krátká. Když je pes v akci, obzvláště při vyhledávání, je nesen horizontálně nebo skoro horizontálně. Ocas přirozené délky by neměl přesahovat pod patu a měl by mít výše zmíněné vlastnosti. Pokud je kupírován pro lovecké účely a s ohledem na zdraví a pohodu zvířete, musí mít délku 15-25 cm od kořene.

Končetiny

Hrudní končetiny

 • Všeobecně:
  Pohyb je velmi volný.
 • Plece:
  Silné, dobře osvalené, dlouhé a šikmé.
 • Nadloktí:
  Šikmé, přilehající ke hrudníku.
 • Loket:
  Měl by se nacházet na kolmici spuštěné z nejzazšího budu lopatky k zemi.
 • Předloktí:
  Silné, rovné, se zřetelnými silnými svaly.
 • Nadprstí (metacarpus):
  Správně utvářené, suché, dobré délky a lehce šikmé.
 • Tlapy hrudních končetin:
  Silné, lehce oválného tvaru, dobře klenuté s pevnými prsty a silnými drápy dobře klenutými směrem k zemi. Barva drápů je bílá, žlutá nebo hnědá, s více či méně tmavým odstínem podle zbarvení srsti; polštářky jsou pružné a tvrdé.

Pánevní končetiny

 • Stehno:
  Dlouhé, paralelní, osvalené, se zadním obrysem téměř rovným.
 • Kolenní kloub:
  Dobře zaúhlený.
 • Lýtko:
  Silné.
 • Hlezenní kloub:
  Široký.
 • Nárt (metatarsus):
  Relativně krátký a suchý
 • Tlapy pánevních končetin:
  Stejných vlastností jako tlapy hrudních končetin; mají paspárky, jejichž absence není považována za chybu. Dvojité paspárky jsou tolerovány.

Chody / pohyb

 • Prostorný a rychlý klus, s mocným odrazem z pánevních končetin, s hlavou a nosem vysoko nesenými stejně jako při lovu, nos je nesen výše, než je hřbetní linie.

Kůže

 • silná, ale pružná, jemnější na hlavě, hrdle, podpaží a na nížších partiích těla. Viditelná pigmentace musí korespondovat se zbarvením srsti, nikdy ne černé tečkování. Pigmentace pysků je růžová, u běloušů nebo u zbarvení bílá s oříškovou vykazují někdy hnědé nebo světle kaštanové skvrny.

Osrstění

 • Srst:
  Krátká, hustá a lesklá, jemnější a kratší na hlavě, uších, předních stránach končetin a tlapách.
 • Barva:
  Bílá. Bílá se skvrnami různých velikostí oranžové nebo více či méně tmavě jantarové barvy. Bílá s více nebo méně velkými hnědými skvrnami. Bílá stříkaná oranžově, tj. oranžový bělouš. Bílá stříkaná hnědě, tj. játrový bělouš. U této poslední kombinace se oceňuje kovový lesk, je upřednostňován teplý odstín hnědé, připomínající barvu mnišského roucha. Je upřednostňována symetrická maska na obličeji, ale její nepřítomnost je tolerována.

Výška a hmotnost 

Kohoutková výška:   

 • 55 až 67 cm

Preferovaná velikost u psa:

 • 58-67 cm

Preferovaná velikost u feny:

 • 55 – 62 cm

Hmotnost:

 • Mezi 25 a 40 kg v závislosti na velikosti

Vady

 • Jakákoliv odchylka od jmenovaných bodů by měla být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být ve správném poměru ke stupni odchylky a k jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

Vážné vady

 • Výrazný podkus
 • Přílišné množství kůže, která způsobuje přehnaný lalok nebo nerozdělený lalok a příliš vrásek na hlavě.
 • Velikost 2 cm nad nebo pod standardní výšku v kohoutku.
 • Přetočený ocas je vysoce nežádoucí.

Diskvalifikující vady

 • Agresivita nebo přílišná plachost
 • Psi vykazující zřetelné fyzické abnormality nebo poruchy chování budou diskvalifikováni.
 • Rozštěp nosu
 • Sbíhavost/konvergence kranio-faciálních linií (mozkovna a nosní hřbet)
 • Předkus
 • Různě zbarvené oči
 • Srst černá, bílá s černou, tříbarevná, plavá, oříšková, jednobarevná a tříslové znaky.
 • Absence pigmentace / albinismus
 • Pigmentace kůže a souvisejících míst se stopami černé barvy.

Poznámka:

 • Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
 • Do chovu musí být připuštěni pouze typičtí psi funkčně a klinicky zdraví

Články s Italský ohař

Strnulý postoj je pro ohaře přirozený

Strnulý postoj je pro ohaře přirozený

Viděli jste někdy na vlastní oči psa, který doslova zkamení? Asi takovým nejznámějším ...

Lovecká kynologie

Italský ohař má jemnou povahu a andělskou duši!

Italský ohař má jemnou povahu a andělskou duši!

Znáte italského ohaře? Opravdu ne? Není ani divu, stále ještě patří u nás mezi plemena ...

Méně známá či málopočetná plemenaRozhovory o plemeni

Fotografie plemene-->