Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Italský ohař

Český názevItalský ohař
Původní názevBracco Italiano
Zkratka plemeneIO
Číslo standardu202
FCI skupinaVII. - Ohaři

Standard

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Tento starověký pes italského původu byl používán k lovu ptáků a vyvinul se v průběhu staletí od pradávných způsobů lovu k lovu se střelnou zbraní. Fresky ze 14.století jsou důkazem nesporné nadčasovosti italského ohaře v průběhu staletí, co se týče jeho morfologie nebo jeho loveckých vloh ohaře. Byl selektován na schopnost rychlého a prostorného klusu a je přirozeným výborným přinašečem.

 

CELKOVÝ VZHLED: Silný a harmonický v konstrukci, působící mohutným dojmem. Přednost je dávána jednicům se suchými končetinami, s dobře vyvinutým svalstvem a s výraznými liniemi, s výrazně modelovanou hlavou a zřetelnou modelací v oblasti pod obličejem, tj. se všemi znaky, které přispívají k specifičnosti tohoto plemene.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka trupu je stejná anebo o trochu větší, než výška v kohoutku. Délka hlavy odpovídá 4/10 výšky v kohoutku; šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je menší, než polovina její délky. Lebka a tlama jsou stejně dlouhé.

 

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Houževnatý a uzpůsobený všem druhům lovu, spolehlivý, obdařený výbornou schopností rozumět, poslušný a snadno ovladatelný.

 

HLAVA: Je hranatá a úzká v oblasti jařmových oblouků; délka lebky je stejná jako délka tlamy. Úhel mezi horní linií lebky a tlamy je divergentní, tzn. že prodloužená osa nosního hřbetu protíná lebku ještě před týlním hrbolem, ideálně v polovině lebky.

 

MOZKOVNA:

Lebka: Při pohledu z profilu, má lebka tvar velmi otevřeného oblouku. Při pohledu svrchu má tvar podélně protáhlé elipsy. Šířka lebky, meřená na úrovni jařmových oblouků, by neměla přesáhnout polovinu délky hlavy. Vyklenutí čela a nadočnicových oblouků je zřetelné. Čelní rýha je patrná a končí v polovině lebky. Hřeben je krátký a nevýrazný. Týlní hrbol je zřetelný.

Stop: Není výrazný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: Velká, s velkými dobře otevřenými nosními otvory, mírně přečnívá před linii pysků, s nimiž tvoří úhel. Je zbarven více méně růžově – až masově nebo hnědě, podle zbarvení srsti.

Tlama: Nosní hřbet lehce klenutý nebo rovný. Jeho délka odpovídá polovině délky hlavy, hloubka činí 4/5 délky. Pozorovány zepředu se boky tlamy mírně sbíhají, ale i přesto má tlama dobrou šířku. Brada je nevýrazná.

Pysky: Horní pysk je dobře vyvinut, jemný a elastický, ne zvadlý, překrývá čelist; při pohledu z profilu přesahuje mírně dolní čelist. Při pohledu zepředu tvoří pod nosem obrácené „V“; koutek musí být znatelný, aniž by byl větrný (volný).

Čelisti / zuby: Zubní oblouky dobře vyvinuté, zuby kolmo postaveny v čelistech, nůžkový skus. Klešťový skus je přípustný.

Líce: Suché.

Oči: Jsou uloženy středně po stranách, mají jemný a submisivní výraz, nejsou ani zapadlé, ani vystouplé. Oči jsou dost velké, oční víčka mají tvar oválu a těsně přiléhají (ani entropium ani ektropium). Duhovka je více méně tmavá okrová nebo hnědá, v závislosti na zbarvení srsti.

Uši: Dlouhé, měly by dosáhnout špičku nosu, aniž by bylo potřeba je natahovat. Jejich šířka je alespoň jako polovina jejich délky; pozvednout se dají jenom mírně; úpon je poněkud úzký, položen dosti vzadu na úrovni jařmových oblouků; pružné ucho s předním okrajem dobře vtočeným dovnitř a přiléhající k lícím je upřednostňováno; špičky uší jsou lehce oblé.

 

KRK:

Silný, má tvar komolého kuželu, délka nesmí být menší, než 2/3 délky hlavy, zřetelně oddělený od šíje. Na hrdle je patrný jemný dvojitý lalok.

 

TRUP:

Horní linie z profilu: Horní linie je tvořena dvěmi liniemi: první, téměř rovná, vede šikmo od kohoutku k jedenáctému hřbetnímu obratli; druhá linie je mírně klenutá a spojuje se s linií zádě.

Kohoutek: Je dobře vyjádřen, zřetelně oddělen jako bod na lopatkách.

Bedra: Široká bederní partie, svalnatá, krátká a lehce klenutá

Záď: Dlouhá (zhruba 1/3 kohoutkové výšky), široká a dobře osvalená; ideální úhel pánve (úhel tvořený pánví a horizontálou) je 30°.

Hrudník: Široký, hluboký a dosahující až k loktům, aniž by vytvářel kýl, dobře klenutá žebra, zejména ve spodní části.

Dolní linie z profilu a břicho: Dolní linie téměr vodorovná v oblasti hrudníku, mírně vtažená v oblasti břicha.

 

OCAS: Silný u kořene, rovný, s lehkou tendencí se zúžovat ke konci; srst krátká. Když je pes v akci, obzvláště při vyhledávání, je nesen horizontálně nebo skoro horizontálně. Ocas přirozené délky by neměl přesahovat pod patu a měl by mít výše zmíněné vlastnosti. Pokud je kupírován pro lovecké účely a s ohledem na zdraví a pohodu zvířete, musí mít délku 15-25 cm od kořene.

 

KONČETINY

 

HRUDNÍ KONČETINY:

Všeobecně: Pohyb je velmi volný.

Plece: Silné, dobře osvalené, dlouhé a šikmé.

Nadloktí: Šikmé, přilehající ke hrudníku.

Loket: Měl by se nacházet na kolmici spuštěné z nejzazšího budu lopatky k zemi.

Předloktí: Silné, rovné, se zřetelnými silnými svaly.

Nadprstí (metacarpus): Správně utvářené, suché, dobré délky a lehce šikmé.

Tlapy hrudních končetin: Silné, lehce oválného tvaru, dobře klenuté s pevnými prsty a silnými drápy dobře klenutými směrem k zemi. Barva drápů je bílá, žlutá nebo hnědá, s více či méně tmavým odstínem podle zbarvení srsti; polštářky jsou pružné a tvrdé.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Stehno: Dlouhé, paralelní, osvalené, se zadním obrysem téměř rovným.

Kolenní kloub: Dobře zaúhlený.

Lýtko: Silné.

Hlezenní kloub: Široký.

Nárt (metatarsus): Relativně krátký a suchý

Tlapy pánevních končetin: Stejných vlastností jako tlapy hrudních končetin; mají paspárky, jejichž absence není považována za chybu. Dvojité paspárky jsou tolerovány.

 

CHODY: Prostorný a rychlý klus, s mocným odrazem z pánevních končetin, s hlavou a nosem vysoko nesenými stejně jako při lovu, nos je nesen výše, než je hřbetní linie.

 

KŮŽE: silná, ale pružná, jemnější na hlavě, hrdle, podpaží a na nížších partiích těla. Viditelná pigmentace musí korespondovat se zbarvením srsti, nikdy ne černé tečkování. Pigmentace pysků je růžová, u běloušů nebo u zbarvení bílá s oříškovou vykazují někdy hnědé nebo světle kaštanové skvrny.

 

OSRSTĚNÍ

 

SRST:

Krátká, hustá a lesklá, jemnější a kratší na hlavě, uších, předních stránach končetin a tlapách.

 

BARVA:

Bílá. Bílá se skvrnami různých velikostí oranžové nebo více či méně tmavě jantarové barvy. Bílá s více nebo méně velkými hnědými skvrnami. Bílá stříkaná oranžově, tj. oranžový bělouš. Bílá stříkaná hnědě, tj. játrový bělouš. U této poslední kombinace se oceňuje kovový lesk, je upřednostňován teplý odstín hnědé, připomínající barvu mnišského roucha. Je upřednostňována symetrická maska na obličeji, ale její nepřítomnost je tolerována.

 

VELIKOST A HMOTNOST :

Kohoutková výška:    55 až 67 cm,

Preferovaná velikost u psa: 58-67 cm

Preferovaná velikost u feny: 55 – 62 cm

 

Hmotnost: Mezi 25 a 40 kg v závislosti na velikosti

 

VADY:

Jakákoliv odchylka od jmenovaných bodů by měla být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být ve správném poměru ke stupni odchylky a k jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

 

TĚŽKÉ VADY:

·         Výrazný podkus

·         Přílišné množství kůže, která způsobuje přehnaný lalok nebo nerozdělený lalok a příliš vrásek na hlavě.

·         Velikost 2 cm nad nebo pod standardní výšku v kohoutku.

·         Přetočený ocas je vysoce nežádoucí.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

·         Agresivita nebo přílišná plachost

·         Psi vykazující zřetelné fyzické abnormality nebo poruchy chování budou diskvalifikováni.

·         Rozštěp nosu

·         Sbíhavost/konvergence kranio-faciálních linií (mozkovna a nosní hřbet)

·         Předkus

·         Různě zbarvené oči

·         Srst černá, bílá s černou, tříbarevná, plavá, oříšková, jednobarevná a tříslové znaky.

·         Absence pigmentace / albinismus

·         Pigmentace kůže a souvisejících míst se stopami černé barvy.

 

 

 

Pozn.:

·         Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

·         Do chovu musí být připuštěni pouze typičtí psi funkčně a klinicky zdraví.

 

 

Kalendář akcí