Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Istrijský hrubosrstý honič

Český názevIstrijský hrubosrstý honič
Originální názevIstarski Ostrodlaki Gonič
Zkratka plemeneIHH
Číslo standardu152
FCI skupinaVI. - Honiči a příbuzné

Standard

Krátký výtah z historie

Plemeno pochází ze starého typu „východo-jadranského honiče bílého se znaky“. Srst je hrubá díky klimatu oblasti, ve které bylo plemeno chováno. Jsou to horské oblasti na východo-jadranském pobřeží, kde jsou nízké teploty. Nejstarší popis hrubosrstého istrijského honiče je v manuskriptu djakovského biskupa Petera Bakiče z roku 1719, který uvádí, že chov tohoto plemene byl dobře znám před 14. stoletím. Nejstarší vyobrazení, které dokumentuje toto plemeno, je v katedrále Evangelisty Marka v Makarské. FCI publikovala první standard hrubosrstého istrijského honiče dne 6. dubna 1955.

Celkový vzhled

 • Pes rustikálního vzezření se silným tělem honiče střední velikosti s charakteristickou delší drsnou srstí sněhobílé barvy s oranžovými znaky na hlavě a těle. Kvůli hrubé srsti se plemeno jeví jako robustní. Rozdíl mezi psem a fenou musí být zřetelný.

Důležité poměry

 • Tělo obdélníkového formátu; délka je zřetelně větší než výška v kohoutku.
 • Výška k lokti: asi 50% kohoutkové výšky.
 • Délka lebky je nepatrně větší, než délka mordy.

Povaha a temperament

 • Plemeno je snadno cvičitelé pro lov a jeho konstituce umožňuje lovecké požití za jakéhokoliv počasí a také v drsném, kamenitém nebo hornatém terénu. Jeho hlas je střední tóniny, ale má také nižší tóny. Je jemného vyrovnaného temperamentu s přísným výrazem. Je oddán svému pánovi.

Hlava

 • Hlava je přiměřeně proporční k tělu. Má lehce divergentní linie.

Lebeční partie

 • Lebka:
  Je nepatrně delší, než morda, nejširší je v oblasti mezi ušima. V oblasti spánků je lehce oblá. Týlní hrbolek a čelní rýha je dobře vyjádřeny. Lebka je pokryta pramínky jemnější a delší srsti.
 • Stop:
  mírně vyjádřený

Obličejová partie

 • Nosní houba:
  nesmí být výše nebo níže než je nosní hřbet, má dobře otevřené nosní otvory. Čenich včetně vnitřku otvorů je celý černě nebo hnědě pigmentován. Částečná pigmentace nosní houby (částečně růžový čenich) může být tolerován, ale není žádoucí.
 • Morda:
  silná, nepatrně kratší než mozkovna, obdélníkového tvaru, zužující se od stopu směrem k čenichu, ale ne špičatá, pokryta srstí, tvořící hustým knír a bradku. Nosní hřbet je rovný.
 • Pysky:
  středně silné, dobře přiléhající k čelisti, koutek není viditelný. Pysky jsou kompletně pigmentované a pigment odpovídá zbarvení nosní houby. Částečně nepigmentované pysky (částečně růžové) mohou být tolerovány, ale jsou nežádoucí.
 • Čelisti / zuby:
  Čelisti jsou silné, dobře vyvinuté a zuby jsou bílé a stojí rovně v čelistech. Nůžkový skus. Špičáky jsou uloženy kolmo v čelistech. Žádoucí je kompletní skus (42 zubů podle zubního vzorce). Chybění P1 a M3 se nebere v úvahu. Chybění jiných zubů je nežádoucí.
 • Líce:
  žvýkací svaly a lícní kost nesmí být výrazné.
 • Oči:
  střední velikosti, uložené přiměřeně od sebe a semifrontálně v úhlu 10-15 stupňů k horizontální rovině. Oválného tvaru, tmavě hnědé, výraz je vážný. Oční víčka nesmí být povolená a nesmí vykazovat známky entropia ani ektropia. Oční víčka musí být pigmentována v barvě odpovídající zbarvení nosní houby. Částečně nepigmentované oční víčka (částečně růžové) mohou být tolerovány, ale jsou nežádoucí. Obočí je hustě pokryto delší drsnou srstí.
 • Uši:
  svěšené nasazené v úrovni očí. Ucho má trojúhelníkový tvar, na konci je oblé, je středně dlouhé a když je přetaženo dopředu směrem k čenichu, dotýká se koutků tlamy. Uši musí být bez vrásek, bez stočení ani nesmí odstávat. Jsou pokryté kratší srstí.

Krk

 • Silný, dobře osvalený a nasazený v úhlu 45 stupňů k horizontální linii. Krk se zužuje směrem k hlavě. Kůže těsně přiléhá bez laloku anebo silně vyvinutých kožních záhybů.

Trup

Tělo musí být silné, avšak harmonicky vyvinuté.

 • Kohoutek:
  je vyjádřený
 • Hřbet:
  silný, dobře osvalený, rovný a široký
 • Bedra:
  středně dlouhá, široká, dobře osvalená, pevná a dobře napojená na záď
 • Záď:
  dobře osvalená, silná, široká a skloněná v úhlu 25-30 stupňů k horizontální linii. Lehce níže než kohoutek.
 • Hrudník:
  hluboký, široký, kapacitní, ale ne příliš široký ani sudovitý. Hrudní koš dosahuje k loktům. Žebra jsou dobře klenutá.
 • Dolní linie z profilu a břicho:
  dolní linie stoupá mírně od hrudní kosti ke slabinám a vykazuje lehké vtažení.

Ocas

 • Je nasazen jako pokračování linie zádi. Silný u kořene, postupně se zužující ke špičce. Při natažení směrem dolů dosáhne k hlezennímu kloubu nebo dokonce níže. Ocas tvaru šavle je nesen pod hřbetní linií. Vyšší nesení ocasu je tolerováno, když pes je ve vzruchu (afektu), avšak ocas nesmí být nesen nad hřbetem anebo zatočen pod tělem. Ocas má být dobře pokryt srstí, která je delší na spodní straně ocasu.

Končetiny

Hrudní končetiny

 • Všeobecně:
  Hrudní končetiny mají být vyvážené k tělu.
 • Plece:
  střední délky, osvalené. Úhel lopatky je 115-120 stupňů.
 • Loket:
  těsně přiléhající k hrudníku
 • Předloktí:
  Kosti jsou silné a oblého průřezu se silným svalovým tonusem. Při pohledu zepředu jsou rovnoběžné.
 • Zápěstní kloub (carpus):
  krátký a pružný
 • Nadprstí (metacarpus):
  pružné, lehce šikmé
 • Tlapy hrudních končetin:
  oválného tvaru s pevnými a silnými prsty a silnými drápy a polštářky.

Pánevní končetiny

 • Všeobecně:
  Silné a pružné v akci.
 • Stehno:
  silné, široké a dobře osvalené.
 • Lýtko:
  utváří úhel 40 stupňů k horizontální linii.
 • Hlezenní kloub:
  silný a pevný. Úhel je asi 130 stupňů.
 • Nárt (metatarsus):
  skoro kolmý k zemi, pevný a pružný.
 • Tlapy pánevních končetin:
  oválného tvaru s pevnými a silnými prsty a silnými drápy a polštářky.

Chody / pohyb

 • Krok má značný rozsah se silným odrazem. Pohyb musí být harmonický; naprosto plynulý bez drobení; upřednostňuje se, když je hřbet v pohybu pevný a končetiny se nesmí křížit.

Kůže

 • pružná, střední síly, přiléhající, bez vrásek a barvy růžové. Pigment se často vyskytuje na kůži ve formě šedavě-černých (někdy hnědavých) skvrn, které jsou viditelné skrz bílou srst. Toto je přípustné.

Osrstění

 • Srst:
  Pesíky jsou tvrdé, drsné a lehce zvlněné, bez lesku, ale matné, délka je kolem 5-8 cm. Nemá k tělu přiléhat. Srst nesmí být kadeřavá ani ve formě loken. Na mordě tvoří knír a bradku a nad očima zřetelné obočí, které je o něco jemnější, než srst na těle. Na uších je srst kratší a rovnější. Pod pesíky je kratší a hustější podsada, která leží těsně na těle a v zimě je více zřetelná.
 • Barva:
  Základní zbarvení je sněhobílé s oranžovými znaky na těle a na hlavě. Oranžové znaky se vyskytují ve všech odstínech, ale zbarvení musí být jednotné. Celkový rozsah oranžových znaků nesmí překročit jednu třetinu celého těla. Znaky na hlavě mohou být na uších, lebce a na obličejové části hlavy, ale hlava nesmí být zcela oranžová. Je žádoucí, aby oranžové znaky na hlavě byly symetricky rozmístěné. Znaky na těle mohou být kdekoliv, nejčastěji na hřbetě, hrudníku a v okolí nasazení ocasu. Znaky mají mít tvar větších nebo menších teček, jasně ohraničených. Ohraničení znaků nesmí být nerovnoměrné nebo nevýrazné. Malé tečky, pokud jsou viditelné přes základní bílé zbarvení, se mohou vyskytovat na uších.

Výška a hmotnost 

Kohoutková výška:     

 • Psi:   
  50 až 54 cm,
 • Feny:         
  48 až 52 cm.

Rozdíl ve výšce +/- 3 cm u psů i fen výborného typu a stavby bude tolerován.

Vady

 • Každá odchylka od vyjmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být ve správném poměru ke stupni odchylky a se zřetelem na její vliv na zdraví a pohodu psa a jeho schopnosti vykonávat tradiční práci.

Diskvalifikující vady

 • Agresivita nebo přílišná plachost.
 • Psi vykazující zřetelné fyzické abnormality anebo poruchy chování budou vyloučeni.
 • Konvergentní linie hlavy.
 • Obličejová část hlavy delší než lebka.
 • Konkávní nebo konvexní nosní hřbet.
 • Podkus nebo předkus, zkřížený skus.
 • Modré oči.
 • Totální depigmentace nosu, očních víček nebo pysků.
 • Délka těla kratší než výška v kohoutku.
 • Krátké končetiny nebo achondroplastický jedince.
 • Ocas kroužkující anebo laterálně stočený ocas.
 • Srst na těle delší než 12 cm.
 • Srst na těle kratší než 3 cm.
 • Jemná srst, srst tvořící vlny, kadeře nebo dredy.
 • Červené, oříškově hnědé, citrónové znaky nebo jakákoliv jiná barva, která není ve standardu uvedená.
 • Přítomnost třetí barvy v srsti.
 • Výška nad nebo pod parametry, uvedenými ve standardu.

Poznámka:

 • Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
 • Do chovu musí být připuštěni pouze typičtí psi funkčně a klinicky zdraví.    


-->