Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Barzoj - ruský chrt

Český názevBarzoj - ruský chrt
Původní názevBorzoi
Zkratka plemeneB
Číslo standardu193
FCI skupinaX. - Chrti
Velikostvelký (nad 61 cm)
Druh srstistředně dlouhá
Vhodnostpro začátečníky
pro aktivní lidi
Umístěnído bytu
Využitísport
dlouhé tratě

Standard

KRÁTKÝ NÁSTIN HISTORIE:

Barzoj je již devět století podstatnou součástí národní kultury ruských dějin. Francouzská kronika z jedenáctého století dosvědčuje, že dcera velkovévody Kyjevského Anna Jaroslavna měla ve své družině, která ji doprovázela do Francie na svatbu s Jindřichem I., tři barzoje. Mezi majiteli a chovateli najdeme mnoho známých osobností, cary i básníky: Ivan Hrozný, Petr Veliký, Mikuláš II, Puškin, Turgeněv. Velký význam mělo založení chovatelské stanice »Peršinskaja ochota« slavným chovatelem velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem a správcem psince Dmitrijem Valcevem. Od konce 19. století nacházíme barzoje v největších chovatelských stanicích Evropy i Ameriky.

CELKOVÝ VZHLED:

 • Veliký, aristokraticky vypadající pes se suchou, ale současně robustní stavbou těla: stavba těla lehce prodloužená, u fen o něco více než u psů.
 • Kostra silná, ale ne mohutná. Kosti jsou dosti ploché. Suché, ale dobře vyvinuté svalstvo,  hlavně na stehnech, avšak nevystupující. Převažující význam má celková harmonie tělesných tvarů a pohybu.

 DŮLEŽITÉ PROPORCE:

 • U psů odpovídá výška v kohoutku výšce nejvyššího bodu beder, ale může být něco větší.
 • U fen jsou obě výšky stejné.
 • Kohoutková výška musí být o něco menší než délka těla.
 • Hloubka hrudníku odpovídá přibližně polovině kohoutkové výšky.
 • Délka čenichu od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo je lehce delší.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA):

 • ve všedním životě ukazuje barzoj klidnou a vyrovnanou povahu. Při pohledu na zvěř se rychle vzruší. Má ostrý zrak a vidí velice daleko. Jeho reakce jsou prudké.

HLAVA:

 • suchá, dlouhá, úzká, aristokratická při pohledu shora i ze strany. Při pohledu ze strany tvoří ohraničující linie hlavy a čenichu dlouhou, lehce klenutou linii. Linie temene probíhá rovně nebo lehce šikmo k dobře vyznačenému týlnímu hrbolu. Hlava je elegantní a tak suchá, že velké cévy prosvítají kůží.

MOZKOVNA:

 • Lebka:
  úzká, při pohledu shora podélně oválná, při pohledu ze strany skoro plochá.
 • Stop:
  velmi málo vyznačen.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

 • Nosní houba:
  velká, pohyblivá, v poměru k dolní čelisti zřetelně vystupující.
 • Hřbetní část čenichu:
  dlouhá, v celé délce vyplněná, blízko nosní houby lehce klenutá.
 • Čenich:
  od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo ji poněkud přesahuje.
 • Pysky:
  tenké, suché, těsně přiléhající k čelisti. Orámování očí, pysky a nosní houba jsou nezávisle na barvě srsti černé.
 • Čelisti / zuby:           
  silná spodní čelist. Zuby silné a bílé. Nůžkový nebo klešťový skus.
 • Oči:
  velké, velmi lehce vystouplé. Barva tmavě oříšková nebo tmavě hnědá. Mandlového tvaru, šikmo uložené; nesmí být štěrbinovité.
 • Uši:
  malé, tenké, pohyblivé; nasazené nad oční linií vzadu, směřující téměř směrem k šíji, pokud pes není v afektu. Špičky boltců leží blízko u sebe, nebo ukazují podél krku dolů a dobře na něj přiléhají. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši neseny výše a stranou nebo dopředu. Někdy je jedno ucho nebo obě uši vztyčeny jako u koně.

KRK:

 • dlouhý, suchý; se strany zploštělý; svalnatý; lehce klenutý; nikdy není nesen vysoko.

TRUP:

 • Kohoutek:
  není zdůrazněn.
 • Hřbet:
  široký, svalnatý, pružný. Spolu s bedry a zádí tvoří oblouk, který je více vyznačen u psů. Nejvyšší bod oblouku leží před středem beder nebo u prvního nebo druhého bederního obratle.
 • Bedra:
  dlouhá, vystupující, svalnatá, přiměřeně široká.
 • Záď:
  dlouhá, široká, lehce šikmá; šířka horních vrcholů obou kostí pánevních nesmí být užší než 8 cm.
 • Hrudník:
  v příčném řezu oválný; ne úzký, ale také ne širší než záď; hluboký, hodně dlouhý, prostorný; dosahuje téměř do úrovně loktů. Krajina lopatek je plošší, potom se hrudní koš pozvolna rozšiřuje k volným žebrům, která jsou krátká. Při pohledu z profilu se tím mění sklon; žebra jsou dlouhá a lehce vystupují. V poměru k ramennímu kloubu předhrudí poněkud vystupuje.
 • Břicho:
  dobře vtažené; dolní linie hrudníku směrem k břichu prudce stoupá.

OCAS:

 • srpovitý nebo šavlovitý; nízko nasazený; tenký, dlouhý; při protažení mezi pánevními končetinami musí dosahovat až k hrbolům kyčelních kostí. Je bohatě osrstěn. V přirozeném postoji visí ocas dolů; při pohybu je nesen poněkud výše, ne však nad úrovní hřbetu.

KONČETINY
 

HRUDNÍ KONČETINY:

 • hrudní končetiny suché, svalnaté; při pohledu zpředu jsou rovné a zcela rovnoběžné. Výška od loktů k zemi odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo ji poněkud přesahuje.
 • Plece:
  lopatky jsou dlouhé a šikmo uložené.
 • Nadloktí:
  mírně šikmé, jeho délka téměř nepřekročí délku lopatek. Úhel ramenního kloubu je zřetelně zdůrazněn.
 • Lokty:
  jsou uloženy souběžně se středovou rovinou těla.
 • Předloktí:
  suché, dlouhé; v příčném řezu je oválné; při pohledu zepředu štíhlé, při pohledu ze strany široké.
 • Nadprstí:
  vzhledem k zemi lehce šikmé.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

 • při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, rovnoběžné a jejich postoj je poněkud širší než u hrudních končetin; při volném postoji musí pomyslná vertikála, spuštěná z hrbolu sedací kosti, probíhat středem hlezna a nadprstí pánevních končetin.
 • Stehno:
  dobře osvalené, dlouhé a šikmo postavené.
 • Holeň a lýtko:
  dlouhé, svalnaté, šikmo postavené. Kolení kloub a hlezno musí být dobře vyvinuty, široké a suché. Zaúhlení musí být zřetelně znatelné.
 • Zadní nadprstí:
  ne dlouhé; téměř kolmo postavené. Zaúhlení jsou dobře zdůrazněna.

TLAPKY:

 • suché, štíhlé, podélně oválné, tzv. zaječí tlapka, klenuté; prsty k sobě dobře přiléhají; dlouhé, silné drápy dosahují k zemi.

CHODY / POHYB:

 • s výjimkou okamžiků při lovu je typickým pohybem pro barzoje prodloužený klus, plynulý, velmi pružný, jako když se barzoj vznáší. Při lovu jde o mimořádně rychlý cval s dlouhými skoky.

KŮŽE:

 • vláčná, pružná.

OSRSTĚNÍ:

 • hedvábné, měkké a hebké. Zvlněné, nebo tvořící krátké kadeře, ale nikdy se nejedná o malé pevné kadeře. Na hlavě, boltcích a končetinách je srst jako satén (hedvábná, ale těžší), krátká, dobře přiléhající k tělu. Na trupu je srst hodně dlouhá a zvlněná. Nad lopatkami a v oblasti zádi tvoří jemné kadeře. Na žebrech a stehnech je srst kratší. Srst, která tvoří praporce v podobě kalhot a vlajky na ocase, je delší. Srst na krku je hustá a bohatá.

BARVA SRSTI:

 • kombinace všech barev, nikdy však s hnědou (čokoládovou), modrou a jakýmikoliv odstíny těchto barev. Všechny barvy se mohou vyskytovat jednobarevně nebo v kombinaci s bílou. Praporce na končetinách, »kalhoty« a vlajka na ocase mají srst zřetelně světlejší, než je základní barva srsti. Černá maska je typická u černě stínovaných barev.

VELIKOST A HMOTNOST:

 • Žádoucí výška v kohoutku:  
  pro psy:          75 – 85 cm.
  pro feny:         68 – 78 cm.
 • U psů je kohoutková výška stejná jako vzdálenost nejvyššího bodu beder od země, nebo je poněkud větší.
 • U fen jsou obě výšky stejné. Jedinci přesahující maximální výšku jsou přijatelní za předpokladu, že zůstává zachována typická morfologie plemene.

 VADY:

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky, zejména:

Chrup:

 • chybění jednoho zubu PM2. Malé, abnormálně opotřebované zuby.
 • na chybějící zuby PM1 a M3 se nebere zřetel.

Barva:

 • tečkování ve stejném odstínu jako základní zbarvení.

ZÁVAŽNÉ VADY:

Celkový zjev:

 • podsaditý vzhled, krátký trup.
 • těžké, kulaté kosti.

Hlava:

 • ochablé tkáně.
 • tupá tlama.
 • velmi zdůrazněný stop.
 • velmi zdůrazněné jařmové oblouky.
 • nevýrazný týlní hrbolek.
 • Chrup:
  chybění jednoho zubu PM3, jednoho PM4 v dolní čelisti, jednoho M1 v horní čelisti nebo jednoho M2.
 •  Oči:
  hluboko uložené, žluté nebo světlé, štěrbinovitého tvaru (úzký otvor mezi víčky), viditelná spojivka.
 •  Uši:
  silné, hrubé, se zaoblenými konci.
 • Krk:
  lalok.
 • Hřbet:
  propadlý hřbet; u psů rovný hřbet.
 • Záď:
  spáditá záď.
 • Břicho:
  visící, nedostatečně vtažené.
 • Ocas:
  hrubý, v akci spadající dolů. 

Hrudní končetiny:

 • úhel u ramenního kloubu příliš otevřený (strmá plec).
 • lokty vytočené nebo vtočené.
 • předloktí: kulatého průřezu. Jakékoliv prohnutí nebo odklon předloktí.
 • výrazné (kostnaté) klouby.
 • slabé nadprstí.

Pánevní končetiny:

 • přeúhlení nebo strmé úhlení.
 • úzký nebo široký postoj zadních končetin.

Tlapky:

 • sklon k širokým, kulatým, masitým (silným) tlapkám; kočičí tlapky, ploché tlapky; doširoka roztažené prsty.
   

Srst:

 • barva: skvrny jiné barvy než je základní barva.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 •  Chování / charakter (povaha):
  agresivita nebo přílišná bázlivost.
 • Chrup:
  předkus, podkus, asymetrický zámek skusu (zkřížený skus).chybění jednoho řezáku nebo jednoho špičáku, chybění jednoho z trháků (PM4 v horní čelisti nebo M1 v dolní čelisti), chybění více než 4 zubů jakéhokoliv druhu.
  Chybné postavení jednoho nebo obou špičáků v dolní čelisti tak, že při zavřené tlamě mohou poškodit patro nebo dáseň horní čelisti.
 • Oči:
  modré (břízové oko)
 • Ocas:
   jako vývrtka, zalomený (srostlé obratle), částečně nebo úplně kupírovaný ocas.
 • Pánevní končetiny:
  výskyt paspárků (vlčích drápů).
 • Barva srsti:
  hnědá, čokoládově hnědá, modrá.
 • Jedinci, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 

 

Kalendář akcí