Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Ve jménu člověka...

Jestlipak tušíte, kdo právě dnes slaví své už třicáté narozeniny? Nebudeme vás dlouho napínat. Je to Svaz záchranných brigád kynologů České republiky! Ano, přesně tolik let uběhlo od jeho založení a my nyní společně nahlédneme do historie této brigády…


Ve jménu člověka...
Red. 17.2.2020 8398x zdroj: www.zachranari.cz Záchranářská kynologie

Ať je déšť, sníh, vedro, krupobití či padají trakaře, záchranářský pes se nikdy nezastaví. A za každého počasí vyráží plný energie za jediným cílem – najít ztracenou osobou. A právě dnes 17. února 2020 (1990) je to přesně třicet let, co byla na ustanovujícím sjezdu v Praze založena samostatná záchranářská kynologie – Svaz česko-moravsko-slezských záchranných brigád kynologů. A bez toho by to prostě nešlo. Jak šel tedy čas s našimi záchranáři?

Ale nepředbíhejme...

Ve jménu člověka...

Než se došlo na onen památný 17. únor 1990, nutnou řadu let se záchranařina u nás trénovala a její historie se začínala psát dávno před tímto datem. Zpočátku to nebylo tak snadné a složit zkoušky bylo úkolem nelehkým, neboť se u nás nic takového nedělalo. A tak v roce 1968 vyrazili členové 1. Československé brigády záchranných psů – Vladimír Kuchta, Mirek Zábranský a Jarda Hnízdil do holandského Amsterdamu za duchovním otcem záchranářského výcviku Rudolfem Tomanem složit se svými psy první záchranářské zkoušky.

První zkoušky u nás...

V Amsterdamu roku 1968 naše výprava nesložila jen zkoušky se psy, ale také zkoušky na rozhodčího, a tak se u nás objevily i první zkoušky záchranných psů ve zkušebním řádu. Zařazení prvotních záchranářských zkoušek (ZLP1-2, ZZP1-2) do zkušebního řádu Svazarmu bylo z velké části prací Vladimíra Kuchty. Tyto dvě dvoustupňové zkoušky byly z dnešního pohledu záchranářsky samozřejmě někde úplně jinde, ale každopádně odstartovaly začátek masovějšího záchranářského výcviku. Zkoušky ZZP obsahovaly v obou stupních kromě speciálu a poslušnosti i stopu.

V roce 1990 se Vladimír Kuchta osobně podílí na založení samostatného Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, kde v první funkci viceprezidenta intenzívně spolupracuje se sekretářem svazu Mirkem Zábranským a prvním prezidentem Zdeňkem Baborem. Po skončení prvního volebního období však už osobně usedá do prezidentského křesla a vede svaz nepřetržitě až do roku 2016. Po jeho odchodu byla do vedení řádně zvolena Ing. Helena Šabatová, která jej řídí dodnes. Na jednom z prvních zasedání mezinárodní záchranářské organizace IRO iniciuje i vznik prvního záchranářského mistrovství světa a stává se i jeho pořadatelem.

Od nejstaršího po nejmladšího…

Ve jménu člověka...

Historicky nejstarším členským subjektem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, který stojí na dlouholeté tradici československé záchranářské kynologie, je Jihočeská záchranná brigáda kynologů. Její začátky jsou datovány v Českém Krumlově v rámci tehdejší 2. brigády záchranných psů ČSSR od roku 1972. Jihočeská brigáda tehdy vznikla jako druhá v republice po vzoru 1. československé brigády záchranných psů v Příbrami. Tato příbramská brigáda byla ustavena jako zkušební projekt na dobu jednoho roku u Rudných dolů Příbram a jejím posláním mělo být provádění záchranných prací při závalech a neštěstích v dolech. Po splnění vypsaného ročního tematického úkolu byla činnost této první brigády prověřena na zkouškách záchranných prací v Holandsku, vyhodnocena vedením Rudných dolů a její existence byla ukončena. Českokrumlovská brigáda záchranných psů zahájila svoji činnost při Červeném kříži již v březnu 1972 a bez ohledu na střídavé zařazení této výcvikové činnosti do struktur Červeného kříže, Svazu chovatelů, Svazarmu či Českého kynologického svazu přetrvala do dnešních dnů. Stala se tak první základnou kynologů-záchranářů v Československu.

Další historické prvenství...

Ve jménu člověka...

Český Krumlov byl i dějištěm historicky prvních zkoušek záchranných psů v Československu konaných podle tehdejšího zkušebního řádu vzápětí po jejich schválení a zařazení v říjnu 1977. Vítězně z nich vyšli první tři nositelé zkoušek záchranných psů 1. stupně: boxer Luis z Jihočeských nížin psovoda Jaroslava Sedláka a němečtí ovčáci Perry z Marušky psovoda Jana Bürgera a Eddy Jipor psovodky Julie Hechtbergerové. Dlouholeté snahy českých kynologů o využití psů k záchraně lidských životů tak byly korunovány úspěchem, že do tehdejšího zkušebního řádu pro výcvik služebních psů Svazarmu byly zařazeny dva stupně zkoušky záchranného psa a dva stupně zkoušky lavinového  psa. V roce 1981 bylo zkušebně uspořádáno i 1. Mistrovství záchranných psů České republiky, jehož tradice pokračuje nepřetržitě až do současnosti. Konalo se v Českých Budějovicích a prvním mistrem republiky se stal Josef Žalud z Prahy s německým ovčákem Asmarem Dacis.

Tyto začátky záchranářského výcviku se realizovaly v tehdejší zastřešující organizaci – Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarmu). Jednalo se však pouze o rozšíření sportovní kynologie o další odbornost, o další výcvikový směr. O jeho praktickém využití, či v jeho rámci o mezinárodní spolupráci nikdo z tehdejších čelních představitelů neuvažoval. K radikální změně došlo až po událostech v listopadu 1989.

Novodobá polistopadová historie

Ve jménu člověka...

Vzápětí po listopadové revoluci 1989 se 17. 2. 1990 schází v Praze skupina zkušených psovodů zajímajících se o záchranářský výcvik, aby na oficiálním ustavujícím sjezdu založili samostatnou záchranářskou organizaci – Svaz česko-moravsko-slezských záchranných brigád kynologů. Řízení sjezdu se zhostil Miroslav Zábranský, který podal podrobnou zprávu o kompletní činnosti přípravného výboru, nastínil hlavní úkoly nově vznikajícího svazu a navrhl jeho organizační výstavbu v rámci Federace branných činností a sportů včetně začlenění do záchranného systému ČSSR.

V dalším bodě ustavujícího sjezdu bylo uskutečnění voleb do prezidia jako do vrcholného článku vedení svazu. Prvním čestným prezidentem svazu byl zvolen Jaroslav Hnízdil z Nižboru, výkonným prezidentem se stal Zdeněk Babor, prvním viceprezidentem Vladimír Kuchta, druhým Zdeněk Katolický, sekretářem Miroslav Zábranský, hospodářem Jan Vlček, předsedou komise ZZP Václav Schober (se členy J. Exnerem, V. Bozem, K. Štiborou), předsedou komise ZLP Jaroslav Sedlák (se členy P. Staňkem, K. Novákem, F. Radkovičem) a členy prezidia bez funkce Jaroslav Rampouch a Miroslav Taraba. Členy prezidia se stali i vedoucí všech krajských brigád: Praha – Václav Schober, Středočeská – Jaromír Exner, Jihočeská – Jaroslav Sedlák, Západočeská – Vojtěch Bozo, Severočeská – Vladimír Kuchta, Východočeská – Petr Staněk, Jihomoravská – Zdeněk Katolický a Severomoravská – Květoslav Štibora.

Jeden ze sedmi...

Ve jménu člověka...

Tento svaz se ihned začlenil do nástupnické organizace zrušeného Svazarmu, do Sdružení technických sportů a činností. Stal se i jedním ze sedmi zakládajících členů zastřešující organizace všech českých kynologických organizací, Českomoravské kynologické unie. Svaz česko-moravsko-slezských záchranných brigád kynologů stál rovněž u zrodu IRO – Mezinárodní organizace záchranných psů, kde je stále jedním z nejaktivnějších členů.

Ve jménu člověka...

Na návrh dalšího sjezdu  byl zjednodušen název na Svaz záchranných brigád kynologů České republiky. Na popud našeho svazu  schválilo IRO uspořádání Mistrovství světa záchranných psů a pověřilo uspořádáním prvního ročníku náš svaz. První Mistrovství světa se konalo v Oseku u Duchcova a naše reprezentační družstvo prokázalo, že patří mezi záchranářskou špičku. Obsadili jsme 1. místo a získali zlatou medaili v družstvech i v jednotlivcích.

Svaz záchranných brigád startoval i na všech dosavadních mistrovstvích světa a s nemalými úspěchy. Můžeme se tak pochlubit tituly mnoha mistrů světa v jednotlivcích a zlatými medailemi mistrů světa v družstvech. Tyto výsledky však nejsou  pro nás hlavním cílem, slouží pouze k porovnání sportovní úrovně našich psovodů se záchranáři ostatních zemí, tak jako slouží Mistrovství republiky záchranných psů České republiky ke zjištění současné výkonnosti psovodů v jednotlivých krajských brigádách.

Hlavním cílem je příprava pro praxi

 

Ve jménu člověka...

Hlavním cílem a smyslem naší činnosti je především co nejkvalitnější příprava psovodů a psů pro praktická nasazení k záchraně lidských životů při živelných či průmyslových katastrofách nebo hledání pohřešovaných osob v nepřehledných a těžko prostupných terénech. Všechny regionální brigády ve svazu připravují své členy především na to, aby v případě potřeby mohli ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem nebo Policií ČR v kteroukoliv denní či noční dobu, kterýkoliv den v roce, na kterémkoliv místě v republice nasadit své týmy pro záchranu lidských životů. Pro praktická nasazení má svaz atestované psovody  především ve vlastní Pohotovostní jednotce, dále v mezinárodní jednotce IRO a také v zásahové jednotce Hasičského záchranného sboru.

Stěžejním cílem činnosti SZBK ČR a životní prioritou je záchrana lidského života!

Pole působnosti se rozšířilo

Ve jménu člověka...

Za třicet let existence Svazu došlo k významnému rozšíření jeho činnosti. Nejdříve se jednalo pouze o práci v sutinách a lavinách a výhradně o vyhledávání živých osob. Později došlo k metodické přípravě pro vyhledávání mrtvých osob, a to sice utonulých ve velkých vodních nádržích. V současnosti je již zpracována a používána metodika vyhledávání mrtvých osob v sutinách pobořených domů. K prvnímu masovému uplatnění této metodiky došlo při nasazení našich psovodů na mezinárodní misi po zemětřesení v Turecku v srpnu 1999. Ve třech družstvech pracovali na třech místech samostatně členové SZBK ve spolupráci s humanitární organizací Adra, s Armádou ČR a se zastupitelstvím ČR v Turecku. 

Druhé nasazení následovalo na Tchaiwanu v témže roce v září a o dva měsíce později opět v Turecku. Všechna  tato nasazení dokonale prověřila připravenost našich psovodů a psů pro tak náročné akce. Následovaly další velké katastrofy v Indii, Íránu, Řecku nebo Alžíru, kterých se naši psovodi opět zúčastňovali a vždy obstáli se ctí.

Krédem všech členů SZBK ČR stále zůstává heslo „Ve jménu člověka“ a stěžejním cílem činnosti a životní prioritou záchrana lidského života.

Třicet let výcviku pro záchranu životů

Ve jménu člověka...

S množícími se případy světových neštěstí a katastrof všeho druhu vystupuje stále více do popředí úloha záchranářského psa a nepřeberné možnosti jeho využití. Jestliže si uvědomíme, že podle některých dostupných pramenů jsou čichové schopnosti psů až 10 000krát citlivější ve srovnání s lidskými, pak je zcela zřetelné, že jsou-li výcvikem úspěšně směrované do kterékoli oblasti, přinášejí obrovské pole působnosti a velmi široké možnosti využití. Psi jsou dnes využíváni nejen ke klasickému všestrannému výcviku – stopování a obraně objektů a osob, ale kromě veškerých záchranářských činností i ke zjišťování těch nejrůznějších jevů, ať již změn v lidském organismu, signalizujícím příchod závažných onemocnění nebo např. vyhledávání ohnisek požárů. Často jde o fantastické výsledky vzbuzující v nezasvěcených pozorovatelích až dojem nadpřirozených schopností.

Ve jménu člověka...

Záchranařina není individuálním sportem sloužícím k naplnění ctižádostivosti jednotlivce. Samozřejmě i v tomto výcvikovém odvětví existuje celá řada soutěží, od začátečnických, přes nejvyšší národní až ke světovému mistrovství. Prostředí, ve kterých se tyto soutěže konají, jsou však pochopitelně imitovaná, a proto jsou po celém světě budovány nejrůznější důmyslné trenažéry s nejrozmanitějšími úskalími pro pachové práce psů.

Záchranářský výcvik je v ČR organizován v nejširším měřítku Svazem záchranných brigád kynologů (SZBK ČR), vedle něhož působí ještě další organizace stejného nebo podobného zaměření. Nejvýznamnější je profesionální Horská služba s působností na všech českých horských střediscích ve specializaci lavinových prací. Dále existují dvě menší organizace se zaměřením na výcvik podle IPO-R s počty do dvaceti členů - Jihomoravská brigáda a brněnská Kynologická záchranná jednotka.

Svaz záchranných brigád kynologů  je členem mezinárodní záchranné organizace kynologů (IRO) a prostřednictvím Českomoravské kynologické unie je členem světové střešní kynologické organizace FCI. Členství v SZBK ČR je dobrovolné a řídí se svazovými stanovami. Činnost svazu mezi sjezdy vždy po dobu pěti let řídí sedmičlenné prezidium pod vedením prezidenta svazu.

Požadavky na vycvičenost záchranných psů jsou formulovány ve zkušebních řádech. Na území ČR  platí v současnosti tři, jeden národní zkušební řád a dva mezinárodní zkušební řády: IPO-R vydaný organizací IRO a zkušební řád družstev vydaný FCI. Podle IPO-R se konají všechny mezinárodní soutěže včetně každoročního mistrovství světa jednotlivců. Podle zkušebního řádu FCI se koná mistrovství světa družstev jednou za dva roky a reprezentaci tvoří tři psovodi z každého členského státu.

Ve jménu člověka...

Výcvik záchranných psů je v České republice v největší míře prováděn ve Svazu záchranných brigád kynologů, který je jedním ze zakládajících členů mezinárodní organizace IRO (International Rettungshunde Organisation) koordinující činnost záchranářských organizací celého světa. SZBK ČR sdružuje přes pět set členů zabývajících se výcvikem psů ve vyhledávání živých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích – od zimních sněhových podmínek přes nejrozmanitější neprostupné přírodní terény, základní vyhledávání v sutinách pobořených domů, továren a objektů, až po vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou. Právě v této nejmladší záchranářské disciplíně dosahují psovodi SZBK velmi pozoruhodných výsledků, které sklízí vysoké uznání na světovém fóru mezi všemi složkami zabývajícími se tímto druhem výcviku.

Ve jménu člověka...

Psovodi SZBK ČR jsou v průběhu porevolučních let povoláváni k zásahům při hledání pohřešovaných živých i neživých osob ve všech prostředích více než dvacetkrát za rok. Zaznamenali celou řadu velmi úspěšných nálezů, bohužel v drtivé většině již mrtvých osob. I přesto, že jsou většinou voláni k zásahům, až když naděje na záchranu života téměř vyhasla, byly v několika případech zaznamenány i nálezy živých osob. Tyto případy považují psovodi SZBK za největší devizu své činnosti a záchrana lidského života je pro ně největším motivem k další činnosti.

Ve jménu člověka...

Žádný ze členů SZBK ČR není za svou činnost placen, svaz je občanským sdružením registrovaným u ministerstva vnitra. Pro činnost integrovaného záchranného systému je vytvořena Pohotovostní zásahová jednotka kynologů, jejíž sestava vychází z tvrdých odborných, fyzických i psychologických prověrek, které se týkají psovodů i psů.

Ve jménu člověka...

Psovodi se psy, kteří těmito prověrkami úspěšně projdou, jsou atestováni pro práci záchranných týmů v tuzemsku i v zahraničí. Pro tyto účely byla zavedena zkouška pohotovostní jednotky ZPJ, která psovody do této jednotky kvalifikuje. Její náplň byla vytvořena podle požadavků mezinárodních konferencí záchranářských organizací v Ljubljaně 2000 a v Las Palmas 2002, které po děsivých zemětřeseních v Turecku v roce 1999 rozhodly o zavedení náročných prověrek, aby byla na zahraničních zásazích definitivně zamezena účast sice snaživých, ale nedostatečně odborně zdatných záchranářů-kynologů.

Foto: archiv redakce, L. Pozdníček, K. Šplíchal, M. Somrová, M. Svoboda,

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...


   Podobné články

    Celkem 1 článek na téma: Svaz záchranných brigád kynologů české republiky
    Na poslední článek
    Ve jménu člověka...
    Na první článek
    Ve jménu člověka...


    -->