Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

TREIBBALL – Jako závodní sport, podle českých pravidel 2.díl

Druhý díl seriálu věnovaný atraktivnímu psímu sportu s názvem treibball z pera Bohdany Stoklasové se tentokrát zabývá otázkou sportu a také českými pravidly.


TREIBBALL – Jako závodní sport, podle českých pravidel 2.díl
Bohdana Stoklasová 27.1.2018 6592x Treibball

Právě jste se pustili do čtení druhého dílu našeho seriálu o treibballu. Jak již víte, budeme se zabývat výkladem českých pravidel a seznámíme se s tímto sportem jako se závodní disciplínou. V následujícím článku jsou použity citace z pravidel, které jsou uvedeny kurzívou. Ale ničeho se nebojte, nejde o „nudný“ výklad pravidel, ba naopak. Díky skvělému pojetí celé problematiky od autorky seriálu – Bohdany Stoklasové bude toto seznámení se s pravidly více než zábavné.

Jak to bude vypadat?

Tento, v pořadí již druhý díl je tentokráte rozdělen do stejných bloků jako následující díl třetí, který si budete moci na eCanis přečíst 16. února a je věnovaný zahraničním pravidlům. Budete tak mít možnost snadno porovnat mezi pravidly českými a těmi zahraničními. Tento díl pouze obecně upozorňuje na rozdíly mezi oběma modely. Rozdíly detailněji přiblíží až díl třetí. Na závěr třetího dílu „otiskneme“ i přehlednou tabulku hlavních rozdílů, která může být užitečnou pomůckou pro harmonizaci našich pravidel s pravidly zahraničními, ale i pro účast našich závodníků na zahraničních závodech.

Co, kde a pro koho to vlastně je? (Pravidla – Úvod)

Treibball je sport pro všechna plemena psů i jejich křížence od šesti měsíců věku. Aktivita zaměstnává psa nejen fyzicky, ale i psychicky, neboť nezbytnou podmínkou úspěšného treibballu je vzájemná komunikace psovoda a psa, kteří tvoří na soutěžích tým. Hlavní pomůcky tvoří gymnastické míče (tzv. gymbally) o průměru 40 - 75 cm, rovné hřiště o šířce 15 – 25 metrů a délce 30 – 50 metrů a brána (zřetelně vyznačený prostor) o rozměrech základny 3 x 2 metry. Pro treibballové hry lze využít řadu dalších pomůcek jako např. kužely, tunely, překážky apod.

Fotbal, kulečník či gymnastiku – i to by nám mohl treibbal připomínat. Ale co je jeho cílem?

f Soutěží tým tvoří pes a psovod. Míče jsou umístěny do tvaru trojúhelníku (jako v kulečníku) ve vzdálenosti 8 – 20 metrů od brány. Špička trojúhelníku směřuje od brány. Počet míčů a jejich vzdálenost jsou určeny treibballovou třídou dle pokročilosti. Pes musí všechny míče pomocí čenichu, resp. těla dokutálet do brány ve stanoveném časovém limitu, přičemž začíná vždy vrcholovým míčem na špičce trojúhelníku. Psovod smí používat libovolné zvukové i posunkové povely (jejich četnost se hodnotí dle treibballové třídy), pohybuje se pouze v prostoru brankoviště (ve výkonnostních třídách) a je povoleno používat dřevěnou či plastovou ovčáckou hůl o maximální délce 1,5m. Pes zakončuje práci s míči polohou „LEHNI“ v brankovišti.

Pes pracuje pouze v obojku či postroji, jsou zakázány ostnaté a elektronické obojky. Není dovoleno nechat psa pracovat v náhubku.

Vedle TRB tříd lze na soutěžích vypsat jakékoli varianty TRB her, jejichž pravidla vždy stanovuje pořadatel akce.

Počet kol

Závody podle platných českých pravidel jsou prozatím na rozdíl od většiny zahraničních pravidel jednokolové a hlavním kritériem pro umístění je rychlost.

Treibball klub schválil Koncepci rozvoje pravidel pro 2. kolo treibballových závodů prozatím ve velmi obecné podobě:

První kolo – FAST (hlavní důraz je kladen na rychlost)

Stávající třídy i pravidla beze změn.

Druhé kolo – SMART (hlavní důraz je kladen na přesnost)

Cílem je prověřit přesnou práci psa s míčem/míči. Pes pracuje s míčem/míči na trati tvořené rozhodčím ze schválených a odzkoušených prvků. Hodnotí se v první řadě přesnost provedení, až při rovnosti bodů rozhoduje čas.

Pohyb psovoda po hřišti

Bude vybrána jedna ze dvou variant:

1) Psovod se smí pohybovat v prostoru určeném rozhodčím podle charakteru trati.

2) Psovod se smí pohybovat v předem určeném prostoru. (Pro vysvětlení: prostor daný v pravidlech, pro všechny soutěže stejný, velikost by se řešila až v rámci pravidel, ne koncepce).

Rozpracování tohoto obecného základu do podoby použitelné na závodech i schvalovací řízení na půdě Treibball klubu si vyžádají určitý čas, takže v roce 2018 budou naše závody s nejvyšší pravděpodobností stále jednokolové s hlavním důrazem na rychlost a přesnost práce a dálková ovladatelnost se budou prověřovat v rámci doprovodných treibballových her.

Způsob hodnocení, treibballové třídy a kategorie

V treibballových třídách probíhá hodnocení podle dosaženého času a trestných sekund (dále jen penalizace).

Treibballové třídy jsou rozděleny na:

  • Přípravná třída: TRB Z
  • Výkonnostní třídy: Třída 1, 2 a 3 dle obtížnosti
  • Třída seniorů a handicapovaných

Každá třída se dále dělí na kategorii small (do 40 cm kohoutkové výšky psa včetně) a large (nad 40 cm kohoutkové výšky psa).

Naše dělení do tříd podle výkonnosti i do kategorií podle velikosti odpovídá většině zahraničních pravidel. Existují i jiná dělení do tříd i kategorií. Některá pravidla zavádějí více kategorií podle velikosti, jiná promítají do dělení i plemenné predispozice psů. V některých zemích začátečníci nezávodí, mají ale možnost předvést své dovednosti a nechat si je posoudit od rozhodčích. Zpravidla dostanou poměrně podrobné ústní i písemné hodnocení strukturované podle předem stanovené osnovy a doporučení pro další postup.

Hřiště

Soutěže se konají na rovném, viditelně ohraničeném hřišti (v případě halových soutěží v prostoru o stejných rozměrech) o šířce 15 – 25 metrů a délce 30 – 50 metrů. Povrch hřiště tvoří krátce střižený trávník, písek, resp. venkovní i vnitřní hladké neklouzavé povrchy.

Pravidla předepisují pouze rozměry a povrch hřiště. Nepředepisují způsob jeho ohraničení. V minulosti se u nás pro ohraničení hřiště používaly převážně pásky.

 2

V současné době převládá ohraničení celého hřiště zástěnami.

 3

V roce 2017 provázelo většinu našich závodů deštivé a větrné počasí, tak bylo ohraničení zástěnami velmi praktické a bez jejich využití by zřejmě některé závody musely být zrušeny.

 4

Na rozdíl od zahraničních pravidel u nás neexistuje penalizace za to, pokud míč opustí plochu hřiště (přeletí namalovanou čáru nebo narazí do zástěny vytyčující hřiště).

První díl seriálu o TREIBBALLU.

1

Brána a brankoviště

Brána je zřetelně ohraničený prostor, který má rozměry min. 2 m hloubka x 3 m šířka.

Před branou je vyznačené brankoviště rozměrů dle výkonnostní třídy.

Naše pravidla předepisují pouze rozměry brány, nikoli její přesný tvar a provedení. Na závodech se tak můžeme setkat s klasickou bránou se sítí,

     5

s bránou vymezenou konstrukcí a namalovanými čarami,

 6

 i s bránou vymezenou tyčkami a namalovanými čarami.

 7

Na bránu navazují na našich závodech boční zástěny, které usnadňují psům dopravení míče do brány. Původní Nijboerova brána stála v hřišti osamoceně bez bočních krytů, a právě o ně se dnes vedou v zahraničí zásadní spory.

V zahraničí neexistují brankoviště odlišných rozměrů dle výkonnostní třídy, všechny třídy mají stejné brankoviště.

Míče

Pořadatel poskytne pro každou třídu a kategorii sadu míčů, které mohou mít různou velikost (kategorie large průměr 45 – 75 cm, kategorie small 50 cm a menší).

Rozhodčí z těchto míčů sestaví sadu stejnou pro všechny psy v jedné TRB třídě a kategorii na jedněch závodech. Největší míč se umisťuje jako vrcholový. Psovod může pro závod svého týmu vyměnit kterýkoli míč nebo míče (jeden, několik nebo všechny) za svůj/svoje vlastní. Vyměněný míč může být menší, stejný nebo větší než původní. Vždy ale platí pravidlo, že vrcholový míč je stejně velký nebo větší než ostatní míče v sadě. Možnost výměny míčů je stejná i pro doplňkové soutěže.

V zahraničních pravidlech se setkáváme jak s možností volby velikosti míče, tak i s velikostí míčů vázanou na určitou velikostní kategorii (zpravidla v zemích, kde existuje více kategorií) bez možnosti volby.

Po definování základních pojmů můžeme přistoupit k výkladu s použitím ilustrativních fotografií a videí.

Nejprve se zastavíme u kategorií small a large.

Na treibballových závodech se potkávají psi nejrůznějších plemen a velikostí,

   8 9

proto je diferenciace podle velikosti a s ní související různá délka závodní trati i velikosti míčů nezbytná.

Kategorie small i large mají shodnou velikost brankoviště (prostor před branou, v němž se smí psovod během závodu pohybovat), ale odlišnou délku závodní trati. S rostoucí třídou se zvyšuje počet míčů, které musí pes dopravit do brány, i délka trati, kterou s nimi musí absolvovat. Velikost brankoviště se s rostoucí třídou naopak zmenšuje. Vše je názorně vidět na následujících obrázcích. První obrázek platí pro kategorii small, kde je úkolem psa v přípravné třídě Z dopravit do brány jeden míč ze vzdálenosti 6 m, ve výkonnostní třídě 1: 3 míče ze vzdálenosti 8 m, ve výkonnostní třídě 2: 6 míčů ze vzdálenosti 10 m a ve výkonnostní třídě 3: 8 míčů ze vzdálenosti 15 m.

       10

V kategorii large je úkolem psa v přípravné třídě Z dopravit do brány jeden míč ze vzdálenosti 8 m, ve výkonnostní třídě 1: 3 míče ze vzdálenosti 10 m, ve výkonnostní třídě 2: 6 míčů ze vzdálenosti 15 m a ve výkonnostní třídě 3: 8 míčů ze vzdálenosti 20 m.

     11

S rostoucí výkonnostní třídou roste nejenom počet míčů a vzdálenost, ale také nároky na práci psovoda se psem. Zatímco v přípravné třídě Z se smí psovod volně pohybovat po hřišti, smí na psa sahat a odměňovat ho v průběhu celého závodu a smí pasivně zastavovat míč, v nejvyšší výkonnostní třídě 3 nesmí psovod opustit velmi malé brankoviště, nesmí sahat na psa a mimo prostor brány ani na míč a odměny (pamlsky nebo hračky) nesmí mít vůbec u sebe. Nedodržení uvedených zákazů je penalizováno trestnými sekundami, které se přičítají k dosaženému času.

Podrobné zásady pro práci v jednotlivých třídách včetně penalizace uvádějí Pravidla http://treibball-klub.cz/o-treibballu/pravidla-tr/soutezni-pravidla a v tomto článku je nebudeme detailně rozebírat.

Práci v jednotlivých třídách si přiblížíme formou názorných videí:

Přípravná třída TRB Z L:

 

Výkonnostní třída TRB 1 L:

Výkonnostní třída TRB 2 S:

Výkonnostní třída TRB 3 L:

Začátek práce

Na pokyn rozhodčího pomocníci seskupí míče podle příslušné TRB třídy a tým se postaví do

vyznačeného brankoviště platného pro danou výkonnostní třídu. Psovod oznámí připravenost týmu ke startu a rozhodčí vydá povel „Start”. V TRB Z a TRB 1 může psovod do prvního povelu držet psa za obojek. Od TRB 2 výše psovod po vydání pokynu „Start“ nesmí na psa sahat – každý aktivní kontakt se psem při startu je penalizován 15 s. Jakmile pes provede „outrun“ (běh psa ze startovní pozice u psovoda v brankovišti na hřiště kolem míčů za zadní míč ve špičce trojúhelníku – viz příloha 1 – 4), začíná vrcholovým míčem. V případě nesplnění této podmínky (začátek práce s vrcholovým míčem), obdrží tým penalizaci následujících hodnot: (TRB Z – neuplatňuje se, TRB 1 –  15 s, TRB 2 – 30 s, TRB 3 –45 s). U dalších míčů pořadí není předepsáno.

  

V případě, že pes začne práci s vrcholovým míčem na maximálně 2 povely (kde zvukový a posunkový povel vydané najednou jsou považovány za jeden povel a každý povel lze spojit se jménem psa, mezi jménem a povelem nesmí být časová prodleva), je to bez penalizace. Za zvukový povel se považuje i zvuk píšťalky. V případě 3 povelů obdrží tým penalizaci 15 s. Jsou-li použity více než 3 povely, je tým penalizován 30 s. U dalších míčů není počet povelů definován.

Zde se naše pravidla od zahraničních zásadně liší. Čas se v zahraničí začíná měřit většinou od chvíle, kdy pes protne čáru brankoviště. Vzhledem k tomu, že brankoviště je v zahraničí jen jedno, shodné pro všechny třídy, je to pro rozhodčí i závodníky jednoduché. Pořadí všech míčů je přesně předepsáno často v obou kolech, ve druhém kole prakticky vždy.  Všude tam, kde závod nezačíná vždy jen doběhnutím na špičku trojúhelníku a prací s vrcholovým míčem, ale pracuje se i s jinými formacemi míčů než s trojúhelníkem a s jinými předměty a pes vykonává před ťuknutím do míče různé činnosti (obíhání, čekání na povel rozhodčího ke startu atd.), byl původní Nijboerův limit na počet povelů před započetím práce navýšen nebo zcela zrušen.

Přestupyg 

Tým, který startoval na oficiálních TRB závodech (zastřešených Treibball klubem z. s.) ve třídě TRB Z třikrát, je povinen přestoupit do třídy TRB 1. Přestup do třídy TRB 2 a TRB 3 již není povinný, a naopak je vázán na dosažení určitého času. Po přestupu do vyšší třídy se již tým nemůže vrátit do nižší třídy. Výjimku tvoří senioři a hendikepovaní psi.

V zahraničí si může většinou psovod při prvním startu zvolit třídu, ve které bude startovat. Třída by měla odpovídat třídě, ve které závodí ve vlastní zemi. Po přestupu do vyšší třídy se již tým nemůže vrátit do nižší třídy. Výjimku tvoří i v zahraničí senioři a hendikepovaní psi. Pouze v Polsku musí i nejvyspělejší týmy startovat napřed v nejnižší třídě a až po třech startech mohou postoupit do třídy vyšší. V Polsku si ale uvědomují, že tato podmínka je nepřijatelná pro zahraniční vyspělé týmy, a proto bude letos vypuštěna.

Diskvalifikace

  • TRB 1 – 3 za použití hračky nebo pamlsku na hřišti (včetně brány)
  • TRB 2 – 3 pokud má psovod u sebe během hry pamlsky nebo hračky
  • TRB 2 – 3 za zastavení míče psovodem mimo brankoviště
  • za prokousnutí, resp. prodrápnutí míče
  • za hrubé chování ke psu
  • pes se na hřišti vyprázdní

Podmínky pro diskvalifikaci jsou v zahraničí většinou shodné nebo velmi podobné.

Účast háravých fen

Háravé feny se mohou se souhlasem pořadatele závodů zúčastnit. Psovod je povinen účast háravé feny nahlásit pořadateli před započetím závodu. U soutěžních a přípravné třídě startují vždy jako poslední – po všech ostatních soutěžících ve všech výkonnostních i přípravné třídě.

U TRB her určuje podmínky a pořadí pořadatel závodu. Informace o možnosti účasti háravých fen musí být uvedena v propozicích závodu.

Většina zahraničních pravidel účast háravých fen na závodech povoluje s podmínkou startu háravých fen ideálně na konci závodů, pokud je to reálné. Pokud to není reálné (přestavba hřiště pro jednotlivá kola), pak na konci každého kola, někde je uvedena povinnost delší pauzy mezi jednotlivými koly při účasti háravých fen. Existují i pravidla zakazující účast háravých fen, ale jsou spíše výjimkou.

Treibballové hry

Treibballové hry u nás v současnosti slouží k prověření míření a dálkové ovladatelnosti, a protože vyžadují nácvik a bývají vyhlášeny předem, podobají se svým charakterem spíše druhému kolu zahraničních závodů než zahraničním treibballovým hrám, které nevyžadují předchozí přípravu, jsou vyhlášeny až v den závodů jako překvapení a slouží především pro zábavu.

Formou treibballových her jsou v praxi testovány vhodné prvky i úkoly – kandidáti pro budoucí zařazení do druhého kola treibballových závodů.

Různé formy parkurů prověřují především schopnost psů mířit.

 12

 

Další hry prověřují dálkovou ovladatelnost psů v kombinaci s mířením.

13

  

 14

   

Obohacením treibballu je schopnost pracovat na dálku s různými prvky, nejen s míči.

 15

  

Velmi atraktivní jsou týmové hry, například štafeta

 16

  

Další díl našeho seriálu budeme věnovat zahraničním treibballovým závodům i hrám. Kromě teoretického pohledu vám opět nabídneme ilustrativních fotografie a videa.

Fotografie a videa: Milan Stoklasa, Bohdana Stoklasová, Anja Jakob, Jana Schildová

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->