Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Státní veterinární správa informuje!

Věděli jste, že například loni bylo vyšetřeno celkem 3207 zvířat na vzteklinu? Nebo že bylo provedeno 131 kontrol v útulcích nebo třeba, že jsme se dočkali přesné definice slova množírna, a že byly zvýšeny tresty za týrání zvířat? Pokud vás tato témata zajímají, pak je tento článek právě pro vás!


Státní veterinární správa informuje!
red. 19.4.2020 7571x zdroj: www.svscr.cz Právo a legislativa

Letošní rok pro nás bohužel nezačal zrovna moc dobře, a kdo ví, co nás ještě čeká a nemine. Nicméně tento týden spatřila světlo světa tisková zpráva Státní veterinární správy za loňský rok a my jsme z ní vyňali to, co se týká především nás pejskařů a co si zajisté rádi přečtete…

Další čistý rok...

Státní veterinární správa informuje!

Jak všichni víme, vzteklina je virovým onemocněním teplokrevných živočichů, a nevyhýbá se ani nám lidem. Napadá nervový systém a končí vždy smrtí. Poslední případ vztekliny v ČR byl zaznamenán u lišky v dubnu roku 2002. Následně v roce 2004 získala Česká republika statut země vztekliny prosté. Riziko zavlečení nákazy na naše území však stále existuje, zejména vzhledem k nákazové situaci v Polsku, proto stále pokračuje monitoring zahrnující vyšetření čtyř lišek nebo psíků mývalovitých na 100 km. Za rok 2019 bylo laboratorně vyšetřeno celkem 3207 zvířat, z toho 2964 lišek, a všechna vyšetření byla negativní. Nadále platí povinnost vakcinovat psy starší tří měsíců a pro chovatele pak povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, ke klinickému vyšetření veterinárním lékařem, a to první a pátý den po poranění. Za rok 2019 bylo klinicky vyšetřeno veterinárním lékařem celkem 2560 zvířat, která poranila člověka. Ve všech případech bylo onemocnění vzteklinou vyloučeno.

Welfare pro zvířata…

Státní veterinární správa informuje!

Dozor nad dodržováním požadavků welfare v útulcích a záchranných stanicích byl uskutečněn prostřednictvím 159 kontrol, z toho 131 kontrol bylo provedeno v útulcích a 28 kontrol v záchranných stanicích pro handicapovaná zvířata. Závady byly zjištěny celkem v devíti útulcích. Povinná registrace útulků umožnila sestavit souhrnnou databázi zařízení pečujících o toulavá a opuštěná zvířata v ČR. V současné době je registrováno 295 útulků. SVS v rámci transparentnosti zveřejňuje protokoly z kontrol těchto zařízení na svých webových stránkách. Plánovaně se kontroluje třetina útulků, další kontroly vycházely z analýzy rizika a podaných podnětů.

Povinné hlášení…

Státní veterinární správa informuje!

Od 1. listopadu 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), která mimo jiné zavedla povinné hlášení pro chovatele, kteří chovají pět a více fen. Co se této povinnosti týče, SVS ke konci roku 2019 evidovala 1 147 těchto oznámení. Nesplnění této oznamovací povinnosti KVS v loňském roce sankcionovala ve dvaceti devíti případech. V roce 2019 se připravovala další novela veterinárního zákona, která upravuje změny např. v oznamovací povinnosti chovatelů fen starších dvanácti měsíců. Nově by měly být povinně evidované SVS všechny chovy se třemi a více fenami.

Povinné čipování…

V průběhu roku 2019 SVS průběžně upozorňovala na novou povinnost nezaměnitelného označení psů, které platí od 1. 1. 2020 na základě novely veterinárního zákona schválené již v roce 2017. Od tohoto data je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem do tří měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011. Dále novela veterinárního zákona zavádí centrální evidenci označených psů vedenou státem, jejíž zřízení je stanoveno k 1. 1. 2022.

Novela zákona na ochranu zvířat...

Státní veterinární správa informuje!

Návrh novely zákona na ochranu zvířat proti týrání přináší dále také nově definici množírny psů nebo koček. Porušení zákazu chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně bude nově posuzováno jako týrání zvířat. Chovatelé psů budou muset také předávat novému chovateli tzv. kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením řady důležitých informativních údajů. MZe prováděcím právním předpisem stanoví požadavky na velikosti prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace i na nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování. Novela zákona také ukládá provozovatelům útulků pro toulavá a opuštěná zvířata povinnost provozovat internetové stránky útulku a zveřejňovat na nich aktuální seznam všech zvířat v útulku s jejich fotografií a číslem čipu nebo tetování, pokud je zvíře označeno. V úpravách novely se bude pokračovat i v roce 2020.

 

Celou výroční zprávu Státní veterinární správy ČR si můžete přečíst na stránkách SVS CR (https://www.svscr.cz/vyrocni-zprava-statni-veterinarni-spravy-za-rok-2019-2/).

 

Foto: Nikola Kolářová

Státní veterinární správa informuje!
Kam dál ...