Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Souhlasíte, že psí čenich je tak dokonalým orgánem, že se „nezastaví“ skoro před ničím? S dobrým výcvikem a vedením pak může být velice cenným pomocníkem nejen v boji proti pašování drog, peněz či zvířat, ale i spolehlivým detektorem viru Covid-19. Ptáte se, jak je to možné? Pak pozorně čtěte!


První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Určitě se k vám již donesla zpráva, že se také služební psi Celní správy ČR pouštějí do boje se zákeřným Covidem-19. A jak jejich „boj“ s touto nákazou bude vypadat, jak probíhal nutný speciální výcvik nebo která plemena se ukázala jako nejvhodnější, to a ještě mnohem více nám už prozradí plk. Ing. Petr Müller – ředitel odboru Dohledu a dále kpt. Bc. Jan Pleskač – kynolog Generálního ředitelství celní správy.

Koncem loňského roku měl být dokončen výcvik šestice psů na detekování vzorků lidí nakažených Covidem-19. Jak je na tom tento projekt nyní? A jsou tito psi v praxi už nějak využívaní?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Projekt „Výcvik služebních psů k detekování vzorků lidí nakažených Covidem-19“ stále probíhá a předpokládáme, že bude probíhat do konce ledna, kdy bychom chtěli jeho základní část ukončit. Následovat bude kondiční udržovací výcvik.

Současně ve spolupráci s hygienickou službou se připravují pravidla a podmínky pro využití těchto služebních psů v praxi. Bohužel náš časový předpoklad dokončit výcvik do konce prosince 2020 se nenaplnil z několika důvodů, karantény hlavního cvičitele a celkově rozsahu prováděného výcviku šesti služebních psů současně. 

Co vás vůbec přimělo k tomu se do něčeho podobného pustit?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

První teoretické úvahy proběhly již v březnu 2020 při konzultaci s naším americkým spolupracovníkem. Následně na podzim v průběhu druhé fáze pandemie se začalo opět hovořit o výcviku psů na vyhledávání lidí pozitivních na Covid-19 jak v ČR, tak i v zahraničí, například ve Finsku. Oslovili jsme naše partnery jak v zahraničí, tak v České republice a rozhodli se, že zkusíme vycvičit psy Celní správy ČR, kteří by následně byli využiti na mezinárodním letišti v Praze.

Můžete nám podrobněji přiblížit, které konkrétní psy jste za tímto účelem trénovali?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

V tréninku jsou dva psi plemene belgický ovčák malinois. Konkrétně roční fena Irmina ze Soutoku Sázavy a dvouletý pes Gismo z Údolí Jizery. Další je fena německého ovčáka Apy stará dva roky a stejně stará fena křížence malinois a německého ovčáka Kessy. Poslední dva psi jsou taktéž kříženci, a to zkušení a úspěšní sedmiletí matadoři ruzyňského celního úřadu Blacky a Kuky.

Při výběru konkrétních psů, které zapojíme do výcviku, jsme kladli důraz zejména na široký záběr napříč všemi kategoriemi celnických čtyřnohých specialistů na vyhledávání!

Podle jakých kritérií jste jednotlivé psovody a jejich psy vybírali a jak dlouho celý výcvik trval?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Z důvodu rychlé reakce na zhoršující se situaci kolem počtu onemocněných lidí a urychlení zavedení psů do výkonu služby bylo přistoupeno k výcviku psů, kteří základním tréninkem již prošli. Odpadlo proto zdlouhavé učení značení a také učení základních pracovních návyků.   

Při výběru konkrétních psů jsme kladli důraz zejména na široký záběr napříč všemi kategoriemi celnických čtyřnohých specialistů na vyhledávání. Důvodem bylo zajištění úspěchu tohoto projektu, protože v té době, a to platí mimochodem až do současnosti, nebyly známy žádné metodiky a postupy výcviku psů na tuto problematiku. Mezi vybranými jedinci jsou tedy služební psi, jejichž specializacemi bylo do té doby vyhledávání drog, tabáku, zbraní, bankovek nebo zvířat chráněných mezinárodní úmluvou CITES. Taktéž věk psů jsme v tomto výběru zohlednili tak, aby byli zastoupeni nejenom psi s velkými zkušenostmi z praxe, ale i psi začínající, na počátku své služební kariéry. Z důvodu budoucího využití byli primárně vybráni čtyři psovodi sloužící na Letišti Václava Havla v Praze. Jako jejich záloha a hlavně pro vedení výcviku a tvorbu metodik jsou to dále dva psovodi Generálního ředitelství cel a výcvikového střediska Heřmanice.

Naše čtenáře bude určitě nesmírně zajímat, jak bude samotná práce těchto speciálně vycvičených psů vypadat a kde přesně budou působit… 

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Náš předpoklad nasazení je v první etapě na terminálu 1, tedy přílety mezinárodního letiště Václava Havla. Budeme se soustředit na vybrané lety z rizikových destinací při vstupu do České republiky, potažmo do Evropské unie. Kontrola bude směřována podle opatření stanovených hygienickou službou na cestující, respektive budeme využívat k detekci roušky nebo stěry z rukou cestujících obdobně tak, jak probíhá výcvik služebních psů.

Většinou jsme zvyklí, že psovodi ve službě na sobě mají klasické uniformy. Předpokládám, že tito specialisté budou mít oblečeno něco úplně jiného, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Je to tak?

Cílem této činnosti našich psovodů je vytipovat osoby, které mohou být nakažené infekční nemocí, z tohoto důvodu budou naši lidé i dostatečně vybaveni ochrannými pomůckami (Tyvek ochranný oblek, rukavice, respirátor, brýle), dezinfekčními prostředky a samozřejmě budou maximálně dodržovat obecná pravidla bezpečné vzdálenosti a omezení intenzivního kontaktu s kontrolovanou osobou.

Nebojíte se negativních ohlasů veřejnosti, které jsou občas už nyní k vidění na internetu, že je tato práce pro psy nebezpečná? Může se pes třeba nakazit? Přijde mi totiž, že se hledá problém tam, kde ani není. Pokusil byste se nám to tedy vysvětlit?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Různými koronaviry se může nakazit velký počet savců. Psi nejsou výjimkou. Co se však týká konkrétně SARS-CoV-2, nebylo zatím nikde ve světě potvrzeno onemocnění COVID-19 u psů. I přes tyto kladné informace přistoupila Celní správa ČR k tomuto možnému problému velmi zodpovědně a ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno důsledně dohlíží na zdraví služebních psů velmi podrobnými prohlídkami.

Každého pak jistě napadne, co se následně děje s lidmi, které psi označí jako pozitivní na koronavirus?

Cestující, u kterých bude opakovaně dvakrát služební pes značit odebraný vzorek roušky nebo stěru, budou o této skutečnosti informováni s tím, že o dalším postupu rozhodne hygienická služba, která pravděpodobně uvedené osobě navrhne podrobit se testu na Covid-19.

Vraťme se však zpět na začátek. K výcviku bylo jistě potřeba velké množství vzorků.  Odkud jste tedy tento „materiál“ brali?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

V současné době jsme pro zajištění výcviku získali již přes 5000 vzorků roušek a stěrů na lékařské gáze. Velkou většinu vzorků jsme získali díky výborné spolupráci s FN Motol jak na jejich odběrovém místě, tak i z několika lůžkových částí nemocnice. Další část vzorků byla získána od celníků a jejich rodinných příslušníků, kteří podstoupili PCR test jak s pozitivním, nebo s negativním výsledkem. Ještě je potřeba říct, že pro výcvik bylo potřeba mít jednu třetinu vzorků od osob pozitivních a dvě třetiny vzorků od osob negativních.

Zásadní odlišností při této práci bylo vysvětlit psům, že budou označovat do té doby „klamný“ pach člověka!

Co úspěšnost označování?  Jak to vypadalo?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Již na počátku tohoto projektu nám bylo jasné, že to nebude úplně jednoduchý úkol. Zásadní odlišností při této práci bylo vysvětlit psům, že budou označovat do té doby „klamný“ pach člověka. Pro práci psích specialistů vyhledávajících klasické celnické komodity jako například drogy a tabák je totiž reakce na lidský pach nežádoucí. Psi ho musí ignorovat a soustředit se na označování pouze navtiskaného pachu zájmových komodit.

Naučit psa značit určitý pach je pro zkušeného jedince vcelku jednoduchý a rychlý proces. V učení psa rozlišovat pach člověka COVID-19 pozitivního od negativního je však velkým rozdílem. Každý člověk má totiž odlišnou aktivní pachovou signaturu. A právě změnu této pachové signatury v reakci organismu na přítomnost viru SARS-CoV-2 v těle člověka je nutné naučit psy rozeznávat. Psi se tudíž musí vyrovnat s pachovou rozlišností každého člověka a v jejím pozadí hledat onu pozitivitu či negativitu. Ještě více práci psa ztěžuje fakt, že každý člověk vylučuje jiné množství molekul pachu. Díky všem těmto faktorům se nám během výcviku stávalo a nadále stává, že některé vzorky pes označí jednoduše, některé až po delším kontaktu a některé není schopen označit vůbec.

Z přiloženého grafu je vidět kolísavost úspěšnosti označování, která se však postupně zlepšovala v návaznosti na počtu opakování cvičení. Bylo potřeba několik set až tisíc opakování u každého psa.      

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Při výcviku se psi jistě dostávali do kontaktu s nejrůznějšími druhy vzorků, jak to ale bude probíhat ve skutečnosti?

Jak jsem již uvedl, náš předpoklad je, že i v rámci kontroly v praxi budeme využívat roušek nebo stěrů z rukou kontrolované osoby, na kterých bude pes provádět detekci.

Pojďme se však na služební psy u Celní správy ČR podívat i z trochu širšího úhlu pohledu a něco se o nich dozvědět. Kolik jich aktuálně máte a jaké mají specializace?

Aktuálně u celní správy slouží sedmdesát jedna psů. Zájmovými komoditami pro vyhledávání jsou omamné a psychotropní látky (drogy), tabák a tabákové výrobky, bankovky, zvířata chráněná mezinárodní úmluvou CITES, zbraně a líh. Mimo tyto „pachovkáře“ máme také šest psů obranných.

Mají vaši kynologové k dispozici také své výcvikové středisko? A kde, podle čeho a jak často vybíráte do vašich řad nové čtyřnohé rekruty?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Výcvikové středisko služební kynologie Celní správy leží v Heřmanicích a jeho kvalitu potvrzuje fakt, že mimo výcviku celnických psovodů se psy využívají jeho služby nejen další ozbrojené složky České republiky, ale i psovodi celních správ ze zahraničí. Zahraničních kurzistů bylo v Heřmanicích vycvičeno 127 včetně 32 instruktorů. Z těch vzdálenějších můžu jmenovat například Izrael, Gruzii nebo také Peru a Ekvádor.

Každý nově vykupovaný pes musí projít velmi náročným prověřením fyzického, zdravotního i psychického stavu tak, aby mohl co nejkvalitněji sloužit na pracovištích, jež jsou velmi různorodá díky rozsáhlým kompetencím celní správy. Odměnou mu potom je celoživotní péče a každodenní hra, v kterou se mění každodenní rutina díky využití metody pozitivního posilování.

Jsou služební psi ustájení přímo na základně nebo bydlí doma se svými psovody? A jakou v tom vidíte výhodu?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Služební psi celní správy jsou ustájeni u svého psovoda. Jednoznačnou výhodou tohoto konceptu je to, že vztah psovod – pes je mnohem silnější a díky tomu pes během výkonu služby odvádí lepší práci pro „svého páníčka“. Dalším pozitivem je možnost rychlé akceschopnosti psovoda se psem z místa bydliště i díky přidělenému služebnímu vozidlu.  

Nevýhodou pro psovoda může být to, že při odchodu psa ze služby mu zůstane další strávník na krku. Jenže kdo by se byl schopen zbavit svého parťáka?! A tak i přes starost o venčení, krmení a s věkem se zvyšujícími náklady na veterinární ošetření se 99 % psovodů stará o psího vysloužilce až do konce. Výjimky jsou opravdu mizivé, pouze z velmi závažných důvodů. 

Máme teprve leden a mě by zajímalo, zda znáte nějaká čísla, nebo celkové statistiky úspěšnosti zásahů psů celní správy za uplynulý rok 2020?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

V roce 2020 služební psi detekovali 114,739 kg narkotik, 314 026 ks léků - prekurzorů k výrobě drog, 488,74 kg tabáku, 703 481 ks cigaret, 115 ks předmětů CITES, 5 ks zbraní, 26 300 ks střeliva, 280 l lihu, 8 283 000 Kč a 348 973 EUR peněžní hotovosti.

Účastní se vaši psovodi v průběhu roku také nějakých soutěží? A našel by se mezi nimi případně i nějaký opravdový rekordman nebo mistr?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Naši psovodi se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních soutěží. Nejde jen o to si zasoutěžit, ale zároveň dochází během soutěží k velmi důležité výměně zkušeností a informací. Největším úspěchem asi bylo prvenství na dvou mistrovstvích Evropy služebních psů celních správ ve vyhledávání drog. Nelze ale opomíjet další vítězství a úspěchy na mezinárodních soutěžích například na Slovensku, v Rusku, nebo třeba v Rakousku. Také naši obranáři se velmi často umisťují na služebních i civilních závodech na těch nejvyšších místech.

Díky tomu, že je kvalita psovodů se psy velmi vyrovnaná, se nedá hovořit o tom, že by někdo o hodně převyšoval ostatní. Bylo by proto nefér někoho vyzdvihovat. Zároveň bych na někoho mohl zapomenout, a to by mně pak nedarovali.

Podělil byste se s námi na závěr našeho rozhovoru o nějaké své „tajné“ přání nebo vizi týkající se služebních psů a také kynologie v budoucnu?

První šestice psů umí detekovat Covid-19!

Pokud bych ho řekl nahlas, už by nebylo „tajné“. Ale vážně, v současné situaci by asi bylo hodně sobecké myslet pouze na sebe, a tak přáním je uklidnění situace kolem koronaviru a s tím spojené bezpečnosti a zdraví obyvatel. S následným uvolněním opatření dojde k dalšímu rozvíjení kynologie díky opětovnému otevření možností tuzemské i zahraniční spolupráce, včetně soutěží – to už trošičku sobecké je (smích).

 

Moc vám děkuji za zajímavý rozhovor.

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/Stranky/vycvikove-zarizeni-sluzebni-kynologie.aspx

 

Foto: Celní správa České republiky

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Pytlopamlskovník eCanis - velký

Pytlopamlskovník eCanis, který je k dispozici v naší nabídce, se vyznačuje jednoduchým a funkčním designem. Může se nosit hned třemi různými způsoby: volně připnutý k opasku pomocí malé karabiny,  jako kabelka přes rameno,  pevně připnutý k opasku. 

ZB000789
od 450
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
MERCH eCanis
Deštník eCanis

Už nikdy nemusíte moknout! Vybavte se do jakéhokoliv deštivého počasí krásným a stylovým deštníkem z naší dílny, který rozjasní každý pošmourný den. Barva bílá s potiskem eCanis a naší sympatické maskotky – maliňačky Dior.

Skladem
ZB000504
250
MERCH eCanis
Výstavní pamlskovník

Malý pamlskovník kolem pasu je vhodný zejména při předvádění psa na výstavách. Využít ho lze ale i při dalších kynologických aktivitách či při běžných procházkách. Ruční zakázková práce, vyrobeno v ČR.

ZB000495
od 250
MERCH eCanis
Pouzdro na mikrotenové sáčky

Textilní pouzdro na sáčky na psí exkrementy – zásobník na pytlíky na psí trus. Díky praktické karabině jej lze zavěsit například na opasek a je tak vždy pohodlně po ruce.

ZB000486
od 125
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->