Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Nové knižné dielo – Systém policajnej kynológie

Není to tak dlouho, co jsme vám v naší oblíbené rubrice „Legendy československé kynologie“ představili člověka, který opravdu pro kynologii, a zvláště pak pro tu služební dýchá. Byl to Vladimír Ďurišin! Pamatujete? A nyní vám přinášíme malou upoutávku na knihu, u jejíhož vzniku stál právě on sám.


Nové knižné dielo – Systém policajnej kynológie
red. 24.11.2020 6334x PR články

V nedávnych dňoch bola vydaná odborná kynologická literatúra obohatená o monografiu Systém policajnej kynológie. Jej zostavovateľom a vedúcim autorského kolektívu je plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin, zakladajúci a dlhoročný riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, publicista, vysokoškolský   pedagóg, bývalý   športový kynológ a medzinárodný rozhodca

Kniha je syntézou sústredeného úsilia kolektívu autorov o systémové pojatie problematiky, ktorá dlhodobo oscilovala na pokraji záujmu nemalej časti zainteresovaných bezpečnostných subjektov a dlhé obdobie bojovala o  relevantné zaradenie v štruktúre policajných činností, policajných služieb a policajných vied.  Autori považujú policajnú kynológiu za integrálnu zložku systému zabezpečenia vnútornej bezpečnosti štátu a za súčasť policajných síl uplatňovaných v boji proti zločinu, v ochrane verejného poriadku, v ochrane štátnej hranice, v objasňovaní násilnej a majetkovej kriminality a v zisťovaní ich páchateľov.

Nové knižné dielo – Systém policajnej kynológie

Komplexne  spracovaná  monografia  je  výsledkom práce erudovaného tímu slovenských a českých autorov. Na spracovaní diela sa podieľali významné kynologické osobnosti  známe jednak z bezpečnostného prostredia a priameho výkonu policajnej praxe: napr. plk.. Mgr. Petr Kozák vedúci odboru kynológie a hipológie Policajného prezídia ČR, pplk. Ing. Bc. Ján Varga – vedúci strediska MPI odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ SR, plk. v.v. Ing. Bc. Jiří Rulc, Ph.D., mjr. v.v , Luboš Jánský, mjr. JUDr. Ladislav Filip mjr. Mgr. Martin Hupka, mjr. v.v. Jan Vlček, npráp. Josef Gerneš, npráp. v.v.  Jiří Dupal,  pplk. v.v. Ing. Michal Ondovčík, ale aj z akademického bezpečnostného a civilného prostredia: pplk. v.v. Doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD., kpt. v.v. JUDr. Dagmar Kopencová, Ph.D.,  MVDr. Zoltán Tatarko, MVDr. Tomáš Mihok, PhD., PhDr. Peter Bystrický, PhD., MVDr. Zuzana Lacková,  PhD., Petra Anderlová a Hana Böhme.

 

Nové knižné dielo – Systém policajnej kynológie

Lajtmotívom publikácie je zriadenie policajnej kynológie ako samostatnej bezpečnostnej   služby,   ktorá   vychádza   z   vedecky   presne   definovaných   teoretických a praktických atribútov obligatórnych pre začlenenie problematiky v sústave bezpečnostných subjektov. Jednotlivé kapitoly diela implikujú koncepty  vychádzajúce  z  jedinečnej  definície, predmetu a kodifikácie policajnej kynológie, z  originálnej terminológie klasickej a špeciálnej kynológie, zo samostatnej kynologickej metodológie, z vlastného historického vývoja danej problematiky, zo svojbytnej inštitucionalizácie výcvikových a chovateľských kynologických subjektov, z ojedinelej organizačnej štruktúry policajnej kynológie a z iných zdrojov. Dielo prináša koncepciu plnohodnotného a efektívneho uplatnenia uvedenej novo koncipovanej bezpečnostnej služby v trestnom konaní,  vo verejno-poriadkovej činnosti, v ochrane štátnej hranice, v operatívnej a v pátracej činnosti Policajného zboru.

Monografia je knižnou publikáciou vhodnou nielen pre profesionálnych policajných kynológov, ale vzhľadom k jej komplexnému zameraniu je vhodnou aj pre civilných kynológov a  študentov kynologických študijných odborov  zaoberajúcich  sa uvedenou problematikou.

 

                                                            plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin

                                                                  vedúci autorského kolektívu      

Monografiu je možné objednať na ešope Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach: eshop.uvlf.sk

Nenechte si ujít článek o autorovi
Když srdce „bije“ pro kynologii – Vladimír ĎURIŠIN
Když srdce „bije“ pro kynologii – Vladimír ĎURIŠIN

Pokud jste pravidelnými čtenáři naší rubriky Legendy Československé kynologie, pak vám ...

Legendy československé kynologie

Doporučujeme z našeho e-shopu
Novinka
Sušené krůtí krky
ZB000462
od 20
Novinka
Sušené hovězí plíce
ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce
ZB000453
od 26
Legendy československé kynologie
Skladem
ZB000002
od 129
Novinka
Obojek SOFTY
Vyberte barvu
Obojek SOFTY
ZB000096
od 389
Kam dál ...