Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie!

Baví vás naše rubrika „Legendy československé kynologie“? Tak to vám nesmí uniknout ani tento vzpomínkový článek! Tentokrát totiž do naší pomyslné síně slávy uvedeme slovenského kynologa, chovatele a rozhodčího z výkonu i exteriéru NO pana Eugena Richnovského!


Navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie!
Mgr. Peter Nevolný 5.9.2020 8404x Legendy československé kynologie

Eugen  RICHNOVSKÝ (*1939 – †2011)

V uplynulom roku si kynologická verejnosť pripomenula nedožité 80. narodeniny významného slovenského kynológa Eugena Richnovského, ktorý od polovice XX. storočia venoval všetok svoj voľný čas chovu a intenzívnemu výcviku pracovných a služobných plemien. Eugen Richnovský tak navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie ako príjemný a vždy usmiaty partner, kamarát a naslovovzatý odborník.

Do kynológie vstúpil v roku 1951 trochu netradične – pôvodne chcel byť leteckým modelárom, ale keďže v Hodruši – Hámroch nemali modelársky krúžok, miestny predseda Zväzarmu mu navrhol, aby vstúpil do dobre fungujúceho kynologického klubu a na začiatok mu ponúkol podieľať sa na výcviku psov pre potreby závodnej stráže podniku Sandrik.

Poznámka autora: Zväzarm – Zväz pre spoluprácu s armádou; združoval modelárske, strelecké, motoristické a kynologické kluby amatérskych nadšencov, ktoré pripravovali v týchto oblastiach odborníkov potenciálne využiteľných v službách armády, no súčasne podporovali a vychovávali mládež v špecifických zručnostiach.

Služobná kynológia – to bolo niečo!

Eugena Richnovského do tajov služobnej kynológie zasvätil jeho prvý inštruktor výcviku, pán Šimon Palaj z Novej Bane, ktorý bol absolventom I. kurzu civilných inštruktorov a výcvikárov, ktoré usporadúvala Československá ľudová armáda v českej kynologickej základni v Grabštejne.

 

Eugenovi Richnovskému sa služobná kynológia tak zapáčila, že už v roku 1953 ako štrnásťročný absolvoval v Grabštejne III. dvojtýždňový kurz psovodov a inštruktorov Zväzarmu. Výcvikový kurz vtedy viedli páni Ján Skuhrovský (výcvik poslušnosti), mjr. Josef Štůla (pachové práce) a kpt. František Vokoun (obranné práce).

Ku psom, na ktorých Eugen Richnovský nikdy nezabudol, patrila najmä jeho sučka nemeckého ovčiaka TÁŇA SNB:

„Bolo to mimoriadne inteligentné a chápavé zviera. Na skúškach v Bojniciach jej rozhodca – pán Ján Bačík z Bytče zadal na pachových prácach rovných sto bodov. Podobne sa o nej, o jej povahe a schopnostiach vyjadril aj MVDr. Daniel Stanko na bonitácii v Topoľčanoch. Žiaľ, exteriérovo bola len dobrá...“ (Eugen Richnovský v Novinách kynológov 1-2/2010)

Odchoval viacero úspešných zvierat...

V roku 1958 nastúpil Eugen Richnovský základnú vojenskú službu do českého Nového Jičína a po absolvovaní poddôstojníckej školy bol prevelený do Klatov. Nebol však zaradený ku psovodom, a tak vo voľnom čase navštevoval v oboch mestách miestne kynologické kluby.

 

Po návrate z vojenčiny požiadal o pridelenie chráneného názvu chovateľskej stanice z Richnovského dvora a odchoval viacero úspešných zvierat, ktoré kvalitatívne ovplyvnili chov nemeckých ovčiakov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. K najvýznamnejším jedincom určite patrili – HANS, HAGA, ORSI, SYRT, SIX, SAGA, URT a XIRA z Richnovského dvora (ktorá bola v majetku ústredného poradcu chovu nemeckých ovčiakov Slovenskej republiky Mgr. Ivana Kočajdu).

„XIRA z Richnovského dvora bola výstavne veľmi úspešná sučka – na národnej výstave v Bratislave som s ňou u MVDr. Krejčíříka vybehal víťazstvo. Potom sa mi to podarilo aj na Krajskej výstave v Liptovskom Mikuláši. Bola to sučka dobrého typu a výrazu, vynikajúco pigmentovaná, s veľmi dobrou dynamikou pohybovej mechaniky...“ (spomienka jej vtedajšieho doghandlera, v súčastnosti prezidenta Zväzu športovej kynológie SR Mgr. Juraja Štaudingera)   

Rozhodca pre výkon, ale aj exteriér

Eugen Richnovský pôsobil ako rozhodca z výkonu, ale aj ako rozhodca pre posudzovanie exteriéru plemena nemecký ovčiak. Veľmi úzko spolupracoval s bezpečnostnými zložkami, predovšetkým s vtedajšími náčelníkmi výcvikového strediska služobných psov Verejnej bezpečnosti v bratislavskej Mlynskej doline – najprv s kpt. Štefanom Jančárom a neskôr s pplk. Karolom Kadlečovičom. Na strednom Slovensku spolupracoval s ďalšími kynológmi vtedajšej Verejnej bezpečnosti – kpt. Mikulášom Hamrákom a kpt. Jánom Vicianom, ale aj s ďalšími kynológmi Verejnej bezpečnosti, až po okresnú úroveň.

 

„Chovu nemeckého ovčiaka na Slovensku asi najviac pomohol importom psov Vello v. Michaelstädter Rathaus a Jalk v. Bachgautal – títo psi významným spôsobom ovplyvnili chov nemeckých ovčiakov na Slovensku. Po týchto psoch odchoval so svojimi sučkami plejádu špičkových zvierat, ktoré vynikali nielen po exteriérovej, ale aj povahovej stránke, a dokonca zodpovedali dnes žiadanému typu. Pán Eugen Richnovský bol pre mňa zosobnením skromnosti, zásadovosti a odbornosti.“ (ústredný poradca chovu nemeckých ovčiakov Mgr. Ivan Kočajda)

Eugen Richnovský kvalitatívne výrazne ovplyvnil aj chov novovznikajúceho plemena československý vlčiak.

Záujem Eugena Richnovského o novovznikajúce plemeno československý vlčiak vyvolalo zoznámenie sa s vtedajším vedúcim kynológom 11. brigády Pohraničnej stráže majorom Františkom Rosíkom, veliteľom chovateľskej stanice PS v Malackách npor. Jánom Gabrišom (dosiahol hodnosť kapitán) a vedúcim kynológom Hlavnej správy PS a ochrany štátnych hraníc v Prahe, pplk. Ing. Karlom Hartlom (dosiahol hodnosť plukovník). Eugena Richnovského Hartlov projekt medzidruhového kríženia vlčice s nemeckým ovčiakom, a Rosíkovo šľachtiteľské úsilie pri vytváraní chovných línií novovznikajúceho plemena československý vlčiak natoľko zaujali, že v rámci Rosíkovej snahy o úspešnú výchovu a socializáciu šteniat v prostredí bežných domácností postupne prevzal niekoľko šteniat na výchovu a výcvik, aby lepšie spoznal povahové vlastnosti a schopnosti plemena československý vlčiak (napr. pre mjr. Rosíka cvičil aj významného plemenníka REP z PS).

 

„S Evženem jsme velice úzce spolupracovali, umísťovali jsme u něj tzv. reverzní feny mezidruhového křížení, později československých vlčáků, s kterými pro nás odchoval několik kvalitních štěňat. Jedno z těchto štěňat, DAR z PS po Lordu z PS sloužilo jako služební pes na Obvodnom oddelení Verejnej bezpečnosti v Lučenci. V rámci chovu a šlechtění tohoto plemene se Evžen zúčastnil i na prvním svodu československých vlčáků v roce 1982 na Zochovej chate u Modry a delegovali jsme ho i na ustanovující schůzi Klubu chovatelů československého vlčáka v Brně.“ (zo spomienok mjr. v. v. Františka Rosíka).

Poznámka autora:

DAR z Pohraničnej stráže *19. 8. 1977 ev. č. 329 (otec: Lord z PS F3, matka: Bessi z PS F3/F3), ktorý z otcovej strany v sebe niesol krv vlka Arga a z matkinej strany krv vlčice Brity.

Navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie!
Organizátori prvého zvodu plemena československý vlčiak na čele s Ing. Karlom Hartlom a Františkom Rosíkom na Zochovej chate pri Modre-Harmónii v roku 1982; fotoarchív Františka Rosíka
Navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie!
Eugen Richnovský sa na I. zvode plemena ČSV v roku 1982 zhovára s veliteľom chovateľskej stanice Pohraničnej stráže s vtedajším npor. Jánom Gabrišom (dosiahol hodnosť kapitán); fotoarchív Františka Rosíka
Navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie!
Prvý zvod plemena ČSV v roku 1982, v Modre - Harmónii, Eugen Richnovský v rozhovore s chovateľkou ČSV - pani Máriou Budínskou z Častej; fotoarchív Františka Rosíka
Navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie!
Fotokópie rodokmeňov z bulletinu vydaného pri príležitosti 10. výročia vzniku Klubu chovateľov ČSV
Navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie!
Fotokópie rodokmeňov z bulletinu vydaného pri príležitosti 10. výročia vzniku Klubu chovateľov ČSV
Navždy zostane v pamäti všetkých nadšencov kynológie!
Smútočné oznámenie o úmrtí Eugena Richnovského; fotoarchív J. Štaudingera

Z posledných slov, ktoré pred úmrtím dňa 31. januára 2011 Eugen Richnovský adresoval kynológom:

„Dovoľte mi popriať vám všetkým v kynológii veľa pevného zdravia a úspechov, aby ste tým pomyselným kolieskom kynológie potočili zase ďalej...“ (Eugen Richnovský v Novinách kynológov 1-2/2010).

Niektoré československé vlčiaky, ktoré „prešli rukami“ Eugena Richnovského, aby prispeli k úspešnému rozvoju tohto plemena:

CARO z PS *14. 1. 1977 ČsHPK 38/77 narodený u Eugena Richnovského v Hodruši – Hámroch (otec: Lord z PS F3 ← Ink SNB F2 ← Ura SNB ← vlk Argo; matka: Besi z PS F3+F3 ← Tesák z PS F3 ← Santa z PS F2 ← Bikar z PS F1 ← vlčica Brita).

NUK z PS *17. 9. 1979 ČsHPK 1/79 narodený u Eugena Richnovského v Hodruši – Hámroch (otec: Prim z PS ← Ciko z PS ← Santa z PS F2 ← Bikar z PS F1 ← vlčica Brita; matka: Irza z PS ← Lord z PS + Mona z PS F4 ← Pluta z PS F3 ← Santa z PS F2 ← Bikar z PS F1 ← vlčica Brita). Nuka z PS vlastnil Ľubo Matuška zo Zvolena, ktorý s ním dosiahol vtedy najvyššie stupne skúšok z výkonu: SVV3 (všestranný), SPO (obranár) a SPS (stopár); fotoarchív P. Krotkovského

Prevzatie sučky na reverz znamenalo, že jej držiteľ po uchovnení sučky odovzdá Pohraničnej stráži vybrané šteňatá – Eugen Richnovský okrem iných zvierat dostal na reverz aj sučku ARA z Pohraničnej stráže *20. 10. 1977 (otec: Odon z PS F3 matka:

Riza z PS F4 – ktorí v sebe niesli krv vlčice Brity a vlka Arga), s ktorou 10. 7. 1982 odchoval vrh pomenovaný na písmeno „A“ pod chráneným názvom jeho chovateľskej stanice – boli to psy AR, ARK, ART a AX, a sučky AKIMA, ALMA, ASTRA, ATA a AXA z Richnovského dvora, z ktorých sa najmä sučky významne podieľali na ďalšom šľachtení plemena československý vlčiak.

GAR z Rosíkova CS *25. 4. 1985 ČsHPK 245/85/87, víťaz triedy, víťaz plemena, CAC (otec: Archibald z Ivanky pri Dunaji CS, matka: Alma z Richnovského dvora CS); po otcovi i matke z krvnej línie vlka Šarika; fotoarchív Petra Krotkovského

AŠA Turčan *24. 10. 1987 ČsHPK 660/87/90 (otec: Arco z Doušova dvora ČsHPK 145/84/86, matka: Agáta z Ivanky pri Dunaji ČsHPK 62/83); pričom Arcov otec bol Ayak z Vlamy ČsHPK 41/82 a matka Ata z Richnovského dvora ČsHPK 29/82 na fotografii z databázy https://www.wolfdog.org/sk/dbase

AJA Frovan *12. 1. 1988, ČsHPK 777/88/91, výborná, stredoeurópska víťazka triedy pracovnej, CAC, na fotografii z databázy https://www.wolfdog.org/sk/dbase (otec: Gar z Rosíkova CS ČsHPK 245/85/87, víťaz triedy, víťaz plemena, CAC; matka: Atira od Pavlišina ČsHPK 425/86/89); pričom Gar bol synom Archibalda z Ivanky pri Dunaji ČsHPK 55/83/85 a matky Alma z Richnovského dvora ČsHPK 28/82/85

 

ALMA od Grandtnerov *5. 1. 1989, ČsHPK 912/89/94, víťazka triedy otvorenej 1993, 2x res. CAC, CAC (otec: Binc Pohostinstvo ČsHPK 483/86/89, matka: Beckie z Lisého dvora ČsHPK 541/86/89), ktorá bola dcérou Atosa z Belešova, ČsHPK 44/82/85, víťaza SSR a matky Axa z Richnovského dvora ČsHPK 32/82/86

 

ASTA od Grandtnerov *5. 1. 1989, ČsHPK 914/89/94, víťazka Bratislavy, víťazka Slovenska, víťazka plemena, klubová víťazka, 3x víťazka triedy, 3x CAC (otec: Binc Pohostinstvo ČsHPK 483/86/89, matka: Beckie z Lisého dvora ČsHPK 541/86/89), ktorá bola dcérou Atosa z Belešova, ČsHPK 44/82/85, víťaza SSR a matky Axa z Richnovského dvora ČsHPK 32/82/86

ANDY Šedá eminence *4. 10. 1989, ČsHPK 1000/89/91 na fotografii z fotoarchívu P. Krotkovského (otec: Gar z Rosíkova ČsHPK 245/85/87 CAC, víťaz plemena, šampión ČSSR, matka: Cita z Banišťa ČsHPK 685/87/90), pričom Andyho otec Gar z Rosíkova ČsHPK 245/85/87 CAC, víťaz plemena, šampión ČSSR bol synom Archibalda z Ivanky pri Dunaji ČsHPK 55/83 a matky Alma z Richnovského dvora ČsHPK 28/82/85

 

ARANKA z Šedého dolu *25. 9. 1989, ČsHPK 961/89/91(otec: Barry z Doušova dvora CS ČsHPK 208/85/88, víťaz triedy, oblastný víťaz, matka: Aba Vepa ČsHPK 330/85/88, víťazka triedy), pričom Barryho otec bol Ayak z Vlamy ČsHPK 41/82 a matka Ata z Richnovského dvora ČsHPK 29/82

EFÉB Dór *25. 6. 1994 SPKP 2028-2035 (otec: Bruso od Grandtnerov ČsHPK ČSV 1362/94 výborný; matka: Chasa Ruskov dvor ČsHPK ČSV 1670/94); pričom Brusova matka Beckie z Lisého dvora ČsHPK 541/89 bola dcérou Atosa z Belešova ČsHPK 44/82 a matky Axa z Richnovského dvora ČsHPK 32/86

 

ZÁBOJ z Rosíkova *28. 9. 1994 SPKP 2077-2080 (otec: Máj z Rosíkova ČsHPK 731/87/92, matka: Bona ze Šedého dolu ČsHPK 968/89/91); pričom Bonin otec Barry z Doušova dvora ČsHPK 208/85/88 bol synom Ayaka z Vlamy ČsHPK 41/82 a matky Ata z Richnovského dvora ČsHPK 29/82

 

ACAR Preza *31. 10. 1994, SPKP 2068-2076 (otec: Cilly Trenčan ČsHPK 1433/94, matka: Ara Heol ČsHPK 646/94); pričom Arin otec Barry z Doušova dvora ČsHPK 208/85/88 bol synom Ayaka z Vlamy ČsHPK 41/82 a matky Ata z Richnovského dvora ČsHPK 29/82

BOJAR z Ciriakovho dvora *5. 12. 1994 SPKP 2130-2132 (otec: Orlík z Krotkovského dvora ČsHPK 1597/94 RCAC, oblastný víťaz, matka: Andy Šedá eminence ČsHPK 1000/91); pričom Andin otec Gar z Rosíkova ČsHPK 245/85/87 bol synom Archibalda z Ivanky pri Dunaji ČsHPK 55/83 a matky Alma z Richnovského dvora ČsHPK 28/82/85

 

DANO z Ciriakovho dvora *28. 12. 1995 SPKP 2258-2263 (otec: Orlík z Rosíkova ČsHPK 770/90 oblastný víťaz, víťaz triedy; matka: Andy Šedá eminence ČsHPK 1000/91 výborná), pričom Andin otec Gar z Rosíkova ČsHPK 245/85/87 CAC, víťaz plemena, bol synom Archibalda z Ivanky pri Dunaji ČsHPK 55/83 a matky Alma z Richnovského dvora ČsHPK 28/82/85

CAR Kysucká hviezda *4. 1. 1995, SPKP 2145-2150 (otec: Athos Chocholan ČsHPK 1690/95 víťaz triedy, matka: Aipa Jimili ČsHPK 634/92 oblastná víťazka, víťazka triedy otvorenej), pričom Aipin otec Argos z Doušova dvora ČsHPK 146/88  CWC, oblastný víťaz; bol synom Ayaka z Vlamy ČsHPK 41/82 a matky Ata z Richnovského dvora  ČsHPK 29/82

ARIF Dvor pod Dubom *6. 2. 1995, SPKP 2163-2166 (otec: Bruso od Grandtnerov ČsHPK ČSV 1362/94 výborný; matka: Asta Dvor Engo ČsHPK 1854/93 víťazka triedy); pričom Brusova matka Beckie z Lisého dvora ČsHPK 541/89 bola dcérou Atosa z Belešova ČsHPK 44/82 a matky Axa z Richnovského dvora ČsHPK 32/86,

 

Autor príspevku Mgr. Peter Nevolný ďakuje členovi Slovenskej policajno-historickej spoločnosti plk. Mgr. Bc. Jurajovi Štaudingerovi za súhlas s použitím ním zistených životopisných údajov Eugena Richnovského.

 

 

Foto: zdroj uvedený v popisku fotografie

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...    -->