Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Mantrailing a teorie pachů 15. díl

Jak to vlastně funguje? Co psi sledují? V čem jsou rozdíly mezi jednotlivými metodami pachových prací? Nekonečné množství otázek, na které ale zatím neexistuje adekvátní odpověď. Souhlasíte?


Mantrailing a teorie pachů 15. díl
Richard Novotný 27.6.2021 51793x Záchranářská kynologie

Jenom podle našich skromných informací existuje asi třicet zaručených teorií, co vlastně psi sledují, čím se orientují a co je pro ně nejdůležitější. Předpokládám, že i po přečtení tohoto článku si čtenáři najdou další zaručené informace, kterými se tento počet ještě rozšíří. Jedno je ale stoprocentní fakt – všechno jsou to jenom teorie, jak to asi může ve skutečnosti být, protože relevantní a vědecky ověřená PRAXE pachu zatím neexistuje.

Jak psí čenich funguje?

Mantrailing a teorie pachů 15. díl

Je tedy asi dobré, aby si každý sám vybral z tohoto nepřeberného množství informací to, co se mu v praxi osvědčilo, potvrdilo, nebo co si sám osahal a funguje mu to. Jako člověk konzervativně založený se kloním k tomu, co je tady v literatuře k dispozici napsáno již delší dobu a co se zatím nepodařilo rozumnými argumenty vyvrátit. Pravděpodobně většina těch, kteří se pachovými pracemi zabývají, několikrát přelouskali knížku pana Eise a pokud se naučili také trochu číst mezi řádky, tak zjistili, že i přestože určitě neměl ve své době tolik informací, co máme nyní k dispozici my, mají jeho výsledky a myšlenky velmi vypovídající hodnotu. Pro mantrailery je podobnou biblí kniha pana Syrotucka - Scent and the Scenting Dog. I tato kniha je z roku 1972, ale opět jsou zde nejenom popsány, ale i logicky vysvětleny a dosud nezpochybněny informace o tom, jak vlastně psí čenich funguje a proč jsou psi schopní sledovat prakticky jakoukoliv pachovou stopu.

Rozpoznávací schopnost psa je obrovská a pes je schopen sledovat nejenom celkové pachové spektrum každého organismu, ale také samostatně i jeho součásti!

Co to je pachová stopa?

Mantrailing a teorie pachů 15. díl

Pachová stopa každého člověka je tvořena souborem pachů, které můžeme nazvat pachovým spektrem jednotlivých pachů, které v konečném součtu dávají celkový pach organismu. Schválně tady píšu organismu, protože nejenom každý člověk pro psa voní jinak, ale stejně tak jim voní i jiná zvířata a živé organismy. Rozpoznávací schopnost psa je obrovská a pes je schopen sledovat nejenom celkové pachové spektrum každého organismu, ale také samostatně i jeho součásti. Základní rozdělení určené pro všechny psovody se učí na vysokých školách, ale z hlediska mantrailingu se pokusíme toto rozdělení trochu upravit.

V zásadě je pachová stopa tvořena:

Mantrailing a teorie pachů 15. díl
  1. Pach přírody: narušením půdy a vegetace, způsobený pohybem konkrétního člověka. Pohybem v prostoru se naruší rovnováha v přírodě, tj. dojde ke změně podmínek pro život mikroorganismů v půdě, naruší se vegetace a příroda se postupně snaží tyto změny a výkyvy vracet do normálu, tedy do nějaké rovnováhy. Stykem s podložkou zůstávají na povrchu i pachy obuvi, anorganické látky, které mohou být součástí obuvi, nebo pachy dalších látek, které na botách ulpěly.
  2. Vlastní pach osoby pak lze rozdělit na pachy, které charakterizují obecně lidský pach, regionální pachy, rasu člověka. Sem můžeme zařadit i pachy, které jsou ovlivněny výživou, hygienou, životosprávou, kouřením apod. Do této skupiny pak můžeme zařadit i hormony, steroidy a feromony. V současné době vědci intenzivně zkoumají také skupinu látek, které vznikají při emocích a které můžeme shrnout termínem – emoční pachy. Sem patří jak ty emoční pachy způsobené pozitivními, tak i negativními vnějšími vlivy, například strachem.
  3. Individuální pach člověka – který vzniká rozkladem organické hmoty konkrétního organismu. Zatím se uvádí, že tento rozklad způsobují bakterie, žijící jak na těle organismu, tak i v přírodě, ale některé teorie již toto zpochybňují. Osobně si myslím, že bych tuto otázku zatím ponechal na bádání vědců a omezíme se na fakt, že je tento pach velmi identický a psi mají schopnost ho velmi přesně detekovat. Toho využívají hlavně dvě metody pachové práce a to MPI (Metoda pachové identifikace) a mantrailing.

Trvanlivost pachové stopy je jedním velkým a nekonečným tématem mnoha diskuzí kynologů, které nemají konce!

Co je podstatné?

Mantrailing a teorie pachů 15. díl

Zatímco části pachového spektra popsané v bodě 1. a 2. mohou měnit své vlastnosti vlivem změn vnějších podmínek, individuální pach měnit nelze. I to je jeden z důvodů, proč je možné například metodou MPI porovnávat pachové vzorky třeba i po pěti letech. Trvanlivost pachové stopy je jedním velkým a nekonečným tématem mnoha diskuzí kynologů, které nemají konce. Na trvanlivost pachové stopy mají velký vliv meteorologické vlivy, hlavně sluneční svit, vlhkost, teplota, vítr, pak povrchy, na kterých se mohou pachové částice zachytit. Proměnných je mnoho a tak není možné trvanlivost pachové stopy bagatelizovat a určovat v řádu hodin anebo dnů, jak dlouho vydrží. Vedle toho je jedním z rozhodujících faktorů i metoda pachové práce a genetické vlastnosti konkrétního psa, samozřejmě zdokonalené kvalitním výcvikem. Co je možné konstatovat? Dokud se pachové částice v prostoru nachází, tak dobře vycvičený pes je schopen je vyhledat a sledovat.

Čemu věřit?

Mantrailing a teorie pachů 15. díl

Sociální sítě jsou zaplaveny množstvím super výsledků práce psů, neskutečných výkonů a často i několikadenními stopami. Lze tomu věřit? V žádném případě. Nikdy nelze pravdivě popsat podmínky, za kterých bylo těchto výkonů dosaženo. Je sice možné, v konkrétních podmínkách a na konkrétním příkladu uvést, jaké parametry daná stopa měla. Jestli psovod, anebo jeho doprovod, nebo instruktor věděl, nebo nevěděl, kde se hledaná osoba nachází.

Jediným možným teoretickým kritériem, které je možné brát do úvahy, jsou buď uskutečněná konkrétní ostrá pátrání v daných lokalitách, nebo testy metodou Double Blind. Ale i v těchto případech je nutné brát v úvahu i další okolnosti, jako jsou štěstí, náhoda, podpora ostatních pátracích týmů, dodatečné informace, které mohou vést k nalezení hledané osoby. I proto doporučujeme s těmito informacemi zacházet velmi opatrně. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Stabilita výkonů, kvalitní a zodpovědný výcvik dané konkrétní metody pachové práce, zkušenosti psovoda i psa, podpora týmu a objektivní hodnocení vlastních schopností mohou vést k dosažení velmi dobrých výsledků v pátrání po osobách. To je rozhodujícím kritériem pro skutečného pátrače.

Čerpejte ze zkušeností lidí, kterým praxe potvrdila, že jejich cesta je tou správnou, a kteří dosahují stabilně dobrých výsledků při pátrání po osobách!

„Nepřepřahejte koně v brodu“!

Mantrailing a teorie pachů 15. díl

Není v lidských silách v krátkém článku popsat celou problematiku pachové stopy. Těch vnějších vlivů, které na pachovou stopu působí, je nepřeberné množství a stejně je to zatím pořád jenom teorie. Čerpejte ze zkušeností lidí, kterým praxe potvrdila, že jejich cesta je tou správnou, a kteří dosahují stabilně dobrých výsledků při pátrání po osobách. Hlavně si ujasněte, čeho chcete dosáhnout. Protože správným stanovením a určením toho, čeho chci vlastně dosáhnout, si hned na začátku musím vybrat metodu pachové práce, která mě k tomuto cíli dovede. Už můj děda říkával, že nejhorší je přepřahat koně v brodu.   

Víte, že nedávno vyšla parádní knížka od Lubomíra Satory„Základy mantrailingu“?Nelze jinak, než ji doporučit všem, kteří se chtějí mantrailingu skutečně věnovat. Najdete v ní totiž mnoho zajímavých informací, které vám mohou pomoci při výcviku vašeho čtyřnohého mantrailera. Napsat si o ni můžete přímo do nakladatelství Grada www.grada.cz.

Richard Novotný

Foto: archiv Richarda Novotného, yascha design

www.pohresujeme.cz

Doporučujeme z našeho e-shopu
Novinka
Sušené krůtí krky
ZB000462
od 20
Novinka
Sušené hovězí plíce
ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce
ZB000453
od 26
Legendy československé kynologie
Skladem
ZB000002
od 129
Novinka
Obojek SOFTY
Vyberte barvu
Obojek SOFTY
ZB000096
od 0
Kam dál ...