Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Kolik bylo loni v ČR odhaleno množíren?

Také vás tato otázka zajímá? Jisté je, že odhaleno jich bylo opravdu mnoho. Pojďme se nyní společně podívat na rok 2018 a nechvalně známé množírny.


Kolik bylo loni v ČR odhaleno množíren?
Panýrková Iveta 13.3.2019 7583x Otázka týdne

Rok 2018 přinesl mnohá odhalení a mezi nimi i ty největší množírny, jaké kdy u nás byly. Protože jsme se však nemohli dopátrat nějakého celkového či konečného čísla, raději jsme oslovili orgán nejpovolanější a to Státní veterinární správu. A jaká byla jejich odpověď?

Otázka:

Kolik bylo v loňském roce (2018) nahlášeno a řešeno tzv. množíren psů? A kolik psů bylo zajištěno?

V úvodu odpovědi na Váš požadavek musíme předeslat, že pojem „množírna“ není́ českou legislativou stanoveným pojmem, ani se nejedná o označení systému chovu. Výraz „množírna“ je v současné době používán pro chov, v němž se produkují zvířata ve velkém množství. Jako „množitelé“ jsou mnohdy vnímáni i chovatelé, kteří produkují dle okolí větší nebo velké množství zvířat, přitom v chovu panují dobré a odpovídající podmínky. Naproti tomu existují chovatelé produkující zvířata v menší míře, ale v nevyhovujících podmínkách a se zdravotními problémy.

Kolik bylo loni v ČR odhaleno množíren?

Vzhledem k výše uvedenému nemůže Státní veterinární správa jako dozorový orgán v oblasti péče o dobré životní podmínky zvířat cíleně „množírny“ dozorovat. Státní veterinární správa provádí kontroly v chovech zájmových zvířat, a to o různém počtu chovaných zvířat. Z tohoto důvodu Vám tedy poskytneme za rok 2018 počty kontrol v chovech zájmových zvířat, kde byl kontrolovaným zvířetem pes, a ne počty řešených „množíren“. K poskytnutým počtům kontrol v chovech psů za rok 2018 musíme ještě uvést, že oficiální uzávěrka dat Státní veterinární správy za rok 2018 proběhne dne 15. 2. 2019. Oficiální počty kontrol za rok 2018 budou známy až po tomto datu, poskytnuté údaje, prosím, tedy berte jako předběžné.

Státní veterinární správa v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 provedla celkem 2 004 kontrol v chovech, kde byl kontrolovaným zvířetem pes.

Z toho bylo při 649 kontrolních akcí zjištěno porušení.

Kolik bylo loni v ČR odhaleno množíren?

Maximální počet kontrolovaných psů v kontrole s porušením byl 212 ks, druhý největší počet psů byl 145 ks, třetí největší počet psů v kontrole s porušením byl 109 ks. Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patří nevhodné podmínky chovu a omezování výživy, napájení a pohybu.

Kolik bylo loni v ČR odhaleno množíren?

Při porušení ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, vedou přestupková řízení krajské veterinární správy Státní veterinární správy (dále jen krajské veterinární správy). V případech zjištění porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, předávají krajské veterinární správy podněty k zahájení přestupkového řízení příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (dále jen obecní úřad ORP). Vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete, nebo pokud je zvíře opakovaně týráno, podávají krajské veterinární správy obecnímu úřadu ORP návrhy na zvláštní opatření. Mezi tyto zvláštní opatření patří mimo jiné i návrh na umístění týraného zvířete do náhradní péče. Vzhledem k tomu, že zvláštní opatření, tedy i umísťování týraných zvířat do náhradní péče, realizují obecní úřady ORP, nemůže Vám Státní veterinární správa sdělit Vámi požadovanou informaci „kolik psů bylo zajištěno“. Z 649 kontrol s porušením v roce 2018 byl v 242 případech krajskou veterinární správou podán podnět obecním úřadům ORP a v 65 případech byl krajskou veterinární správou dán návrh na zvláštní opatření.

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

Foto: archiv redakce

Největší zrušená množírna:
Kam dál ...