Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Když srdce „bije“ pro kynologii – Vladimír ĎURIŠIN

Pokud jste pravidelnými čtenáři naší rubriky Legendy Československé kynologie, pak vám jistě neuniklo jméno plk. v. v. RNDr. Vladimír ĎURIŠIN, které bylo v několika minulých dílech zmíněno v souvislosti se psy – ostatně jak jinak. A tak si vás tentokrát dovolíme s tímto člověkem, který má srdce na pravém místě a nadevše miluje kynologii, blíže seznámit.


Když srdce „bije“ pro kynologii – Vladimír ĎURIŠIN

Člověka, o kterém to tentokrát celé bude, dobře znají ti, kteří se pohybují ve služební kynologii nejen na Slovensku, velmi dobře. Jde o člověka, který snad každý den svého života prožívá absolutně naplno a oddaně své životní lásce – pejskařině. Společně si tedy představíme plk. v. v. RNDr. Vladimíra ĎURIŠINA, který se narodil v roce 1958 v Bratislavě, kde také doposud žije. Je zakládající a dlouholetý ředitel odboru kynologie a hipologie prezídia Policejního sboru (1991 - 2010), spisovatel, publicista, vysokoškolský pedagog, bývalý sportovní kynolog a mezinárodní rozhodčí z výkonu, člen Slovenské policajno-historické společnosti. Narodil se v Bratislavě, kde také žije doposud.

Absolvoval studium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě – odbor všeobecná biológia (1984). V letech 1991 – 2010 působil ve funkci ředitele odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru. V současnosti přednáší na Akadémii Policajného zboru v Bratislavě a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích. Na akademii učí od roku 2000 předmět „Policajná kynológia“ a od roku 2010 také problematiku policajnej hipológie v rámci předmětu „Policajná kynológia a hipológia“.  Na univerzitě v Košicích začal přednášet v bakalářském studijním programu „Kynológia“ v roce 2008. V současnosti se věnuje kriminalistickej odorológii a mantrailingu.

Vzdelanie:

1964 – 1973 základní devítiletá škola v Bratislave
1973 – 1977  středoškolské studium a maturita na gymnáziu v Bratislave
1979 – 1984 vysokoškolské studium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
1986  rigorozna zkouška, získaný titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Zamestnanie:

1984 Virologický ústav SAV v Bratislave, výzkumný pracovník,
1984 – 1985 Základní vojenská služba VÚ 3866 v Mikulove, velitel čety
1985 – 1986 Virologický ústav SAV v Bratislave, výzkumný pracovník

Sportovní kynologie

RNDr. Vladimír Ďurišin se sportovní kynologii věnoval aktivně od roku 1975. Byl členem ve Zväze drobnochovateľov a od roku 1976 ve Zväzarme. V mládí získal ve sportovní kynologii několik úspěchů a ocenění v kynologických soutěží – např. se stal dvojnásobným Mistrem Slovenska v brannom viacboji kynológov, obsadil 2. místo na Majstrovstvách Slovenska ve výkonu služebních plemen v kategorii „stopař“, a mnoho dalších ocenění. 

V základných kynologických organizacích zastával také funkce figuranta, výcvikáře, hlavního výcvikáře, předsedy, místopředsedy. Působil také ve struktuře Zväzarmu – v osmdesátých letech dvacátého století byl členem výcvikové komise městské rady kynológie Mestského výboru Zväzarmu v Bratislavě a ústřední rady kynológie Ústredného výboru Zväzarmu. Dlouhé roky byl i ve funkci národního a mezinárodního rozhodčího pro výkon služební kynologie. V současnosti je předsedou Kynologického klubu Polícia-Slovakia.

Účast na závodech:

 • sedemkrát sa zúčastnil Mistrovstvích SR ve výkonu služebních plemen psů,
 • jedenkrát se účastnil Mistrovství Československa ve výkonu služebních psů
 • 2. místo na Mistrovství SR v kategorii „stopař“
 • dvakrát  obsadil 1. místo a získal titul Mistr SR v brannom viacboji kynológov
 • 2.místo na Mistrovství Českolosvenska v branném víceboji kynologů
 • 4. místo na prvním mistrovství záchranných psů v Kežmarku
 • 4. místo na prvním Mistrovství SR podle zkušebního řádu IPO
 • 1.místo na Justitzově memoriálu v Praze (povážováno za neoficální tiul Mistra ČSSR ve výkonu plemene německý boxer)
 •  dvakrát získal 1. místo na Memoriálu Jána Magála v Bratislave
 • 1. místo v soutěži Cena oslobodenia Bratislavy

Zkoušky z výkonu:

SVV- 3, SPO, IPO-3, SZP-2

Jako rozhodčího jsme jej mohli vidět:

 • Jedenkrát hlavní rozhodčí – Mistrovství SR ve výkonu služebních plemen,
 • Jedenkrát hlavní rozhodčí – I. Mistrovství SR záchranných psů,
 • Pětkrát rozhodčí – Mistrovství SR ve výkonu služebních plemen
 • Jedenkrát rozhodčí – Mistrovství SR mládeže ve výkonu služebních plemen,

 

 

 • Jedenkrát rozhodčí– Mistrovství SR Zboru nápravnej výchovy (ZVJS),
 • Jedenkrát rozhodčí– Mistrovství SR Zboru ozbrojenej ochrany železníc (ŽP)
 • Jedenkrát rozhodčí– Mistrovství Československa  Zboru ozbrojenej ochrany železníc (ŽP),
 • Jedenkrát rozhodčí– první CACIT  na Slovensku,
 • Rozhodčí z výkonu na bonitacích plemen německý ovčák, boxer a briard.

Služební kynologie

Prakticky celoživotně převažuje sportovní kynologie, ta služební nakonec vyústila do profesionální podoby vstupem do služby Zboru národnej bezpečnosti a doplnění si také vzdělání v této oblasti. V roce 1987 absolvoval důstojnickou školu v Holešově a dvacetitýdenní speciální pátrací kurz psovodů ve výcvikovém středisku v Býchorech. V roce 2010 si policejní vzdělání doplnil ještě o kriminalistické minimum. V roce 1987 absolvoval důstojnickou školu ZNB v Holešově a dvacetitýdenní speciální pátrací kurz psovodů. V roce 2010 si policejní vzdělání doplnil ještě o kriminalistické minimum.

 

Vladimír Ďurišin se během svého profesionálního působení ve funkci ředitele odboru snažil o koncepční a systémové nastavení policejní kynologie ve struktuře činností a bezpečnostních služeb policie. Bylo výhodou, že postavení odboru na platformě samostatného útvaru prezídia Policejního sboru tyto kroky umožňovalo a Ďurišin předkládal návrhy na zlepšení stavu policejní kynologie přímo na kolegiích a operativních poradách ministra vnitra SR. Už v 90. letech minulého století tak inicioval neexistující systemizaci funkcí psovodů na obvodních odděleních PZ a zřízení oddělení služební kynologie na okresních ředitelstvích PZ. 

Zároveň se zasloužil o znovuzřízení zrušených skupín metody pachových konzerv v Bratislavě a v Košicích. V roce 1994 založil Stredisko klasického výcviku služebních psů v Malých Levárech a Střediska specializovaného výcviku služebních psů v Bratislavě. V roce 1995 zřídil Výcvikové středisko metody pachových konzerv v Bratislavě. Participoval na založení oddělení jízdní policie v Košicích. Současně měl zásluhu na zařazení samostatného vyučovacího předmětu "Policejní kynologie a hipologie" na Akademii Policejního sboru v Bratislavě. Bol národním koordinátorem UNDCP - programu OSN v boji proti drogám. 

Inicioval a realizoval projekt Středoevropského výcvikového centra Canispol-Slovakia v Bratislavě, které bylo otevřeno v roce 2015 z finančních prostředk Švýcarského finančního mechanismu. V současnosti se věnuje služební kynologii také po teoretické stránce, a to především publikační činnosti. Je autorem mnoha odborných článků na téma sportovní a služební kynologie, je také spoluautorem publikace Policajná kynológia na Slovensku, monografie Policajná kynológia a Policajná kynológia, teória a prax.

 


 

Publikačná činnosť:

Monografie – Policajná kynológia na Slovensku Bratislava, 2004. ISBN 80-969216-5-7

Police Kynology in Slovakia Bratislava, 2004. ISBN 80-969426-0-3

Policajná kynológia na Slovensku Bratislava, 2009.ISBN 978-80-970144-1-4  

Policajná  kynológia, 2009. ISBN 978-80-8054-476-8

Policajná kynológia, teória a prax, 2016, ISBN 978-80-8077-510-0

 

Skriptá –         Riadenie a výkon služobnej kynológie v Policajnom zbore 1. časť, Bratislava 2001. 90 s. ISBN 80-8054-166-3

Riadenie a výkon služobnej kynológie v Policajnom zbore  2. časť, Bratislava 2001. 82 s. ISBN80-8054-166-3

Výkon a výcvik psov I. a II. diel. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2011. 171 s. ISBN 978-80-8077-224-6.

Výkon a výcvik psov II. diel. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2011. 159 s. ISBN 978-80-8077-225-3.

Bulletin –       Prezídium Policajného zboru – odbor kynológie. Bratislava 1999, 18 s.

 

Vo funkcii riaditeľa organizačného štábu zorganizoval:

1995 Medzinárodnú súťaž policajných psov vo vyhľadávaní výbušnín
1996 prvýkrát v Európe Medzinárodnú súťaž policajných psov vo vyhľadávaní výbušnín
2000 I. majstrovstvá Európy policajných psov vo vyhľadávaní drog
2000 IV. majstrovstvá Európy policajných psov vo vyhľadávaní drog
2002 II. majstrovstvá Európy policajných psov vo vyhľadávaní výbušnín

 


 

Služobné zaradenie
a zastávané funkcie:

1986 – 1991    FMV, Federálna  správa VB – Federálna kriminálna ústredňa, Praha, starší referent špecialista oddelenia služobnej kynológie

1991 – 2010    MV SR, Prezídium Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ odboru kynológie a hipológie P PZ

Během svého působení ve funkci ředitele odboru uspořádal jedenáct mezinárodních chovných svodů pro plemeno německý ovčák, každoroční mistrovství SR ve sportovní kynologii, dále ve vyhledávání drog, výbušnin. Šest ročníků mezinárodního soustředění profesionálních kynologů – záchranářů a téměř dvacet mezinárodních a národních konferencí, seminářů a workshopů. Pracoval také na vydání a redigování odborných sborníků z těchto akcí:

1998 Zborník z I. národnej kynologickej konferencie na Donovaloch
1999 Zborník z II. národnej kynologickej konferencie na Donovaloch, 72 s.
2000

Zborník z III. národnej kynologickej konferencie na Donovaloch, 72 s.,
ISBN 80-968515-7-8

2001

Zborník zo IV. národnej kynologickej konferencie na Donovaloch, 41 s.,
ISBN 80-968719-5-1

2002 Zborník z I. medzinárodnej kynologickej konferencie na Donovaloch, 40 s.,
ISBN 80-968897-4-5
2003 Zborník z II. medzinárodnej kynologickej konferencie na Donovaloch, 88 s.,
ISBN 80-968897-4-5
2004

Zborník z V. národnej kynologickej konferencie na Donovaloch, 36 s.,
ISBN 80-969273-7-X

2005

Zborník z III. medzinárodnej kynologickej konferencie na Donovaloch, 84 s.,
ISBN 80-969448-0-0

  

V průběhu působení na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v roce 2012 uspořádal jako ředitel organizačního a přípravného štábu mezinárodní kynologickou konferenci na téma mantrailing a z této akce zredigovat: Zborník z  medzinárodnej kynologickej konferencie v Bratislave, 92 s.

 

Významná ocenění:

 

Udělená medaile „Za službu v Policajnom zbore II. stupňa“,

Udělená medaile „Za službu v Policajnom zbore III. stupňa“,

Udělená „Pamätná medaila prezidenta PZ“ k 15. výročiu Policajného zboru,

 

Udelený „Pamätný list generálneho riaditeľa Železničnej polície“ k 15. výročiu vzniku Železničnej polície,

Udělená plaketa Parlamentu ČR „Za rozvoj služební kynologie“,

Udělený „Čestný odznak Zväzarmu“,

Udělené „Poďakovanie prezidenta PZ za prínos v bádaní v oblasti histórie policajnej kynológie“,

Udělená „Bronzová medaila Slovenskej policajno-historickej spoločnosti III. stupňa.


 

Když srdce „bije“ pro kynologii – Vladimír ĎURIŠIN

Nejnovější knižní dílo plk. v. v. RNDr. Vladimíra Ďurišina - Systém policajnej kynológie

Již brzy vás na stránkách eCanis blíže seznámíme s tímto novým dílem Vladimíra Ďurišina. Monografie je knižní publikací vhodnou nejen pro profesionální policejní kynology, ale vzhledem k jejímu komplexnímu zámětu je vhodná také pro civilní kynology a studenty studující uvedenou problematiku. Jejím sestavitelem a vedoucím autorského kolektivu je plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin, zakládající a dlouholetý ředitel odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, publicista, vysokoškolský pedagog, bývalý sportovní kynolog a mezinárodní rozhodčí.


 

Foto: archiv plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin, Peter Nevolný

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->