Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Jak uchovnit psa v této nelehké době?

Patříte mezi ty chovatele, kteří vzhledem ke stávajícím okolnostem nestihli loni svého psa uchovnit? A bojíte se toho, co nás čeká letos? Omezený počet bonitací, cestování přes celou republiku. Nemožnost trénovat, zákazy, příkazy a psi nám rostou a stárnou. Co tedy s tím?


Jak uchovnit psa v této nelehké době?

Jak se k této problematice staví samotné chovatelské kluby? Naše redakce oslovila na třicet z nich, a byla jim položena stejná otázka týkající se uchovnění psů v této době. Bohužel však asi mají mnoho práce, protože odpovědi přišly pouze dvě. Možná je to ostuda, ale rozhodně ne nás – chovatelů. Smutné je, že u většiny klubů nenaleznete žádné informace ani na jejich webových stránkách

Již v minulém roce jsme měli dost omezenou a zkrácenou sezónu, ve které se  kynologických akcí uskutečnilo jen pomálu. Pokud váš pes loni dovršil třetího roku a vy jste ho nestihli uchovnit, letos už se vám asi ježí vlasy hrůzou, zda to vůbec zvládnete. Protože například první vrh byste na fence chtěli udělat nejpozději do čtyř let věku. Pravda je taková, že zatím to vůbec nevypadá dobře. Vše je zakázané, některé akce jsou zrušené, jiné přesunuté a vy pořádně nevíte, co bude dál. A co myslíte, že dělají chovatelské kluby? Řeší nějaké úlevy v podmínkách chovnosti? No, tak přesně to jsme se pokoušeli zjistit. Nejsmutnější na celé věci je fakt, že toto nahrává množitelům a lidem, kteří chovají štěňata bez PP. Protože oni žádné chovné podmínky splňovat nemusí...

Otázka je jasná:

Stávající situace v ČR i na Slovensku již rok není vůbec příznivá a aktuálně máme opět stopku na všechny akce i tréninky a nikdo neví, jak to celé bude vypadat dál... Mnoho majitelů a chovatelů loni nestihlo své psy uchovnit a letos to nevypadá o nic lépe. Momentální situace tedy vyloženě „zabíjí“ legální chov a poctivé chovatele a bohužel nahrává těm, kteří si mohou svá zvířata vesele množit bez jakýchkoliv pravidel, svodů, bonitací nebo výstav.

Zvažujete tedy v souvislosti s chovem psů vašeho plemene nějaká mimořádná opatření, výjimky nebo možnost dodatečně splnit některé z podmínek chovnosti? Přeci jen život psů je relativně krátký a rok je velmi dlouhá doba, která může plány chovatelů nadobro překazit. 

Co na to říká Českomoravská kynologická unie?

Jak uchovnit psa v této nelehké době?

Z pohledu předpisů ČMKU jsou podmínky pro zařazení do chovu v pravomoci chovatelských klubů a v případě dotazů tak také odpovídáme. Vychází se i z toho, že se v  rámci jednotlivých plemen  liší a tak ČMKU  může mít pouze obecně platná pravidla vycházející např. z předpisů FCI nebo  z vyhlášek (např. věk pro využití psů a fen v reprodukci). Pokud dojde ke změně podmínek a nebudou v rozporu se standardem plemene nebo by nebyly splněny administrativní náležitosti, bude ČMKU přístup klubu respektovat.  Problém může nastat u klubů, kde podmínky pro zařazení do chovu schvaluje členská schůze. Tam pak je na klubu, zda podmínky chce měnit a pokud ano, tak jak si problém ošetří. Problém může nastat také u klubů, která mají plemena společná s jinými kluby. Tam musí dojít při změně podmínek pro zařazení do chovu k dohodě.

 

Bc. Vladimíra Tichá

Tisková mluvčí ČMKU

A co na to chovatelské kluby?

Klubu chovatelů pudlů

Jak uchovnit psa v této nelehké době?

Dobrý den, paní redaktorko,

dávám Vám naprosto za pravdu, že doba nahrává množitelům. Na štěstí náš klub nemá chovnost podmíněnou výstavou. Co se týče bonitací, náš klub organizuje bonitace jako individuální. Zájemci o bonitaci se přihlásí e-mailem a v momentě, kdy je možné bonitaci zrealizovat, vyzveme zájemce a informujeme je o podrobnostech konání bonitace. Naštěstí nemusíme v našich pravidlech nic měnit a můžeme vyhovět chovatelům.

Naďa Klírová

hlavní poradce chovu Klubu


 

Klubu chovatelů kníračů

Jak uchovnit psa v této nelehké době?

Vzhledem k dlouhodobému zákazu pořádání sportovních akcí vč. zkoušek z výkonu se s okamžitou platností do odvolání upravují podmínky pro krytí u velkých kníračů takto:   

Chov kontrolovaný

knírač velký černý

jedinci (pes i fena) zařazeni do chovu na bonitacích v roce 2020 nemusí mít splněnou žádnou zkoušku z výkonu. V rodičovském páru je ale stále platná min. jedna všestranná zkouška 1. stupně ( IPO1, IGP1, ZVV1, ZPU2 ) u jednoho z rodičů. 

knírač velký p+s 

jedinci (pes i fena) zařazeni do chovu na bonitacích v roce 2020 nemusí mít splněnou žádnou zkoušku z výkonu. 

Chov řízený

knírač velký černý 

- zkoušky u jedince, který nemá bonitaci, zkouška BH plus jedna z uvedených zkoušek: a) všestranná zkouška (ZM, ZVV1, IGP-V, IGP1) nebo vyšší nebo b) záchranářská zkouška prvního stupně (RH-FA, RH-FLA, RH-LA, RH-WA, ZZP1) nebo vyšší. Druhý jedinec v páru pokud byl zařazený do chovu na bonitaci v roce 2020 nemusí mít žádnou zkoušku z výkonu.

knírač velký  P+S 

jedinec, který byl zařazený do chovu na bonitaci v roce 2020 nemusí mít žádnou zkoušku z výkonu., u jedince, který nemá splněnou bonitaci zůstává povinná zkouška BH ! 

 

Opatření platí do odvolání, tzn. minimálně po dobu zákazu pořádání zkoušek plus přibližně 1 měsíc po skončení zákazu tak, aby mohli psovodi se svými psy zkoušky splnit.

 

O dalších krocích vás budeme včas informovat podle aktuální situace. 

V případě nejasností se, prosím, obraťte na ÚPCH VK Helenu Glänznerovou. 

Plán bonitací velkých kníračů pro letošní rok zatím platí podle zveřejněného plánu akcí KCHK. Připomínám, že stále platí možnost účasti na bonitaci bez splněné výstavy KCHK.

Informace z webu KCHK: http://www.kchk.cz


 

Cane corso klub chovatelů Česká republika

Jak uchovnit psa v této nelehké době?

Vzhledem k tomu, že výstavy byly zrušeny, je jedinou možností pro uchovnění psů a fen provedení bonitace. Bonitace provádíme pro všechny členy klubu několikrát v roce. Naposledy byla bonitace zorganizována v lednu tohoto roku a zúčastnilo se jí devět psů a fen.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Předseda klubu


 

Rottweiler klub České republiky

Jak uchovnit psa v této nelehké době?

Mimořádné časově omezené opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19!

Předsednictvo RKČR sděluje:
Je možné udělit výjimku z podmínek chovnosti a povolit odchování 1 vrhu fenám, které nemají dosud splněné všechny podmínky chovnosti. Obecně se týká fen, které nemají splněnu podmínku všestranné zkoušky z výkonu, výstavy nebo obojí.
Podmínky udělení výjimky:
- vyhodnocené RTG se splněnými podmínkami chovnosti
- vyhodnocený test JLPP
- věk feny od 20 měsíců do 4 let
- splněna bonitace
- chovatel písemně požádá o povolení krytí
Popis procesu:
Majitel zažádá klub (předsednictvo) o povolení krytí feny. ÚPCH následně zapíše do PP feny „chovná s omezením na 1 vrh“, vystaví krycí list, který bude mít omezenou platnost na 4 měsíce. Majitel fenu nakryje a po odchovu štěňat zašle spolu s žádostí o zapsání štěňat na plemennou knihu i PP (průkaz původu) a výkonnostní knížku kvůli přeregistraci. Tudíž přeregistrace těchto fen se nebude provádět před krytím, ale až se zápisem vrhu. Možno zažádat od 10. 3. 2021, platnost do termínu vyhlášeným předsednictvem – nutno se informovat u UPCH.

Z webu Rottweiler klub České republiky: www.rkcr.cz


 

Co říci závěrem?

Uvidíme, co bude dál. Kdy se pravidla pro volný pohyb a pořádání akcí trochu uvolní, ale hlavně kdy to bude pro nás – lidi bezpečné. Zatím nám nezbývá nic jiného než sledovat aktuální dění, stránky příslušného chovatelského klubu a modlit se. A možná se začít i smiřovat s tím, že váš krásný zdravý pes nebude nikdy chovný, protože jste to prostě nestihli...

 

Mnoho štěstí...!

Iveta Panýrková

 

Foto: archiv redakce

Kam dál ...