Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Energie jsou všude kolem nás!

Slyšeli jste někdy o tzv. energiích? A víte třeba, kde se vyskytují, jak je poznáme a také k čemu nám mohou sloužit? Tak právě toto všechno je námětem následujícího rozhovoru…


Energie jsou všude kolem nás!

Jirka Tarantík je bezesporu muž obdařený pro mnoho z nás zcela nepochopitelnými schopnostmi. Umí se vcítit do druhého člověka nebo do jiného živého tvora, dokáže lidem pomoci srovnat si priority a třeba i přehodnotit některé skutečnosti, zvířata se zase v jeho blízkosti neuvěřitelně zklidní a uvolní. A jak je to možné? Jirka si prostě na nic nehraje. A určitě to je i tím, že sám tak nějak souzní s okolní přírodou, kterou se snaží vnímat všemi smysly a nasávat její přirozenou energii. 

Jiří, o vás by se dalo říct, že jste něco jako energoterapeut. Co si pod tímto označením máme představit?

Energoterapeut je člověk zabývající se energiemi,  které jsou všude kolem nás, a které on umí vnímat a pracovat jak s těmi negativními, tak i s těmi pozitivními. Jako psycholog pracuje s psychikou člověka a snaží se odhalit problém, já naopak pracuji s energiemi u lidí a zvířat. Protože nemoci těla většinou pocházejí z nemocné duše.

Všichni v sobě máme jak negativní, tak i pozitivní energie, a zvítězí v nás ta, kterou „živíme“!

Mohl byste nám tedy přiblížit, co jsou to vlastně ty energie a kde se s nimi můžeme setkat?

Energie jsou všude kolem nás!

Již jsem zmínil, že energie jsou všude kolem nás, jsou naší součástí,  ať tomu věříme, či ne. Energie jsou jako barvy nebo hudba, kterou posloucháme, či vnímáme. Jsou jako obrazy, které k nám promlouvají. Pokusím se to vysvětlit ve zkratce: Na někoho velmi pozitivně působí obraz se slunečnicí nebo tekoucí vodou a jiným lidem se nelíbí vůbec, aniž by věděli proč, jsou to pořád jen barvy malované štětcem na plátno. Někomu se líbí metalová muzika, zatímco jiný ji nemůže ani slyšet. Přitom je to všechno jen energie, kterou vnímáme. Energie jsou dokonce i smích nebo pláč, ale také lež nebo pravda. Já sám dokáži díky energiím poznat, jestli mi člověk lže nebo mluví pravdu, takže napálit se cizím člověkem v mém případě nelze. Věčně zamračený člověk na nás nepůsobí tak pozitivně jako člověk,  který se neustále usmívá a je veselý, vnímáme jeho pozitivní, či negativní energie. Musím podotknout, že i strach je velmi silně negativní energie. Samozřejmě všichni v sobě máme, jak negativní, tak i pozitivní energie, a zvítězí v nás ta, kterou „živíme“. Jedno čínské přísloví říká: „Každý člověk na světě má v sobě dva tygry, jeden tygr je silný a druhý podlý a zbabělý, kdo zvítězí, jak jsem psal, bude ten, koho budeme „živit“. Ještě musím říci, že velmi negativní jsou například i slova jako je slovo „KDYBY“ nebo „ALE“. Je to jednoduché, člověk, který neustále bude žít se slovem kdyby: „kdybych vyhrál ve sportce…, kdybych měl víc peněz…“ atd. atd. Stejně jako slovo ale: „jsi velmi hodný, ale…“. Jsou to slova, které by se měl člověk odnaučit používat. 

Kde se můžeme setkat s energiemi? 

Energie jsou všude kolem nás!

Naprosto všude, například potkáme člověka, kterého jsme nikdy neviděli, a cítíme, jestli nám je sympatický nebo nikoli, máme pocit, že bychom takového člověka nikdy už víc potkat nechtěli, nebo naopak se s ním chceme stýkat dále. Ale nutno podotknout, že tato sympatie je vlastně energií,  kterou vnímáme. Je to stejné jako baterie, ta má + a -. Samozřejmě i my sami vyzařujeme energie, které vnímá naše okolí. Energie jsou však nejsilnější v přírodě, v čisté přírodě. Ač to některým čtenářům nebude příliš po chuti,  například negativní energie jsou v kostelích. A víte proč? Protože byly postaveny se záměrem udělat z lidí „ovce“, využít je a manipulovat jimi, hlavně se zde začalo praktikovat něco za něco. Chceš se dostat do nebe, zaplať. A lidé, ač byli velmi chudí, si museli kupovat odpustky a vykoupit své hříchy. Do kostelů chodili se svým trápením nebo s hříchy. Vše to je negativní energie. To samé jako křížek s Ježíšem. Kříž s Ježíšem je totiž symbolem ohromného utrpení, které musel Ježíš snášet, když si nesl svůj kříž, na který byl v bolestech ukřižován. Samozřejmě jsou zde místa s velmi pozitivní energií, na kterých je lidem opravdu dobře, cítí se fajn a nutí je to, se na tato místa vracet, aniž by si sami uvědomovali proč.

Souvisí energie třeba nějak s fázemi měsíce, s ročním obdobím nebo s něčím úplně jiným?

Energie jsou všude kolem nás!

Energie samozřejmě souvisí s fází měsíce,  letním obdobím, našim znamením atd. Uvedu příklad. Když měsíc přibývá, je dobré vyslovit naše přání a tužby. S ubývajícím měsícem se naše trápení „pošle“ ubývajícímu měsíci, kdy pak mizí s ním. Důležité je si uvědomit, že musíme věřit tomu, co děláme, jinak vůbec nemá smysl něco dělat či vyjadřovat. Například velmi silné energie jsou na polích v době žní, kdy jsou klasy v plné síle, proto doporučuji utrhnout pár klasů, dát si je do vázy a nechat do dalšího roku. Zralé zlaté klasy jsou symbolem hojnosti a dobrého bytí. Dále pak třeba hluchavky, hluchavka se při přibývajícím měsíci utrhne, nejlépe však při letním slunovratu. Trs hluchavek se zavěsí nad vchodové dveře a opět se tam nechají do dalšího roku nebo do úplňku. Hluchavky mají moc ochránit obydlí od negativních energií.

Je možné, aby je nějak vycítil nebo poznal i běžný člověk a třeba se s nimi naučil i pracovat nebo jich využívat ve svůj prospěch? Je potřeba mít k tomu nějaký zvláštní talent a rozvíjet ho?

Energie má možnost vnímat každý z nás, protože jak jsem již zmínil, jsou naší součástí. Už jsem uváděl několik příkladů. S energiemi se můžeme naučit pracovat v náš vlastní prospěch a může nám to hodně pomoci v osobním i pracovním životě.

Stává se vám někdy, že třeba potkáte osobu, která vás naprosto „vysává“ a zase naopak? A jak se to případně projevuje?

Energie jsou všude kolem nás!

Ano, existují osob, se kterými nám opravdu není dobře, jsme z nich unavení, vyčerpaní a nemůžeme se několik hodin vzpamatovat, někdy i špatně spíme. Jedná se o tzv. energetické upíry, kteří se živí naší energií. Může to být šéf v práci, kolegyně, kolega, nebo dokonce i blízký člen rodiny,  nebo také i velmi zadlužený a nešťastný člověk, který se jen nevědomě, nebo vědomě snaží své problémy „hodit“ na nás svým věčným stěžováním, a tím pádem nám vlastně ubližuje. Zase se setkáváme s negativní energií. A jak se takovým lidem bránit? Stačí kousek zrcátka nebo leštěného šperku, který budeme mít jako přívěsek na krku nastavený tak,  aby se dotyčný „upír“ v přívěsku viděl, veškerá jeho vyslaná energie se mu pak vrátí zpět. Po čase se nám on sám začne vyhýbat. Nejlepší je, si ho nepouštět do hlavy a nebrat takového člověka vážně. Ale pozor, takovým člověkem s negativní energií se můžeme stát i my, stačí abychom z nějakého důvodu začali někoho nenávidět a nashromáždíme v sobě tolik negativní energie, kterou ve slabé chvilce můžeme „poslat“  proti dotyčné osobě se zlými slovy. A opravdu se té osobě může něco ošklivého stát. 

A jak jsou na tom zvířata? Myslíte si, že ona vnímají energie nějak lépe nebo přirozeněji než my?  

Je důležité si uvědomit, že všechna zvířata a hlavně ta noční a samozřejmě také naši psi a kočky vnímají energie kolem nás daleko lépe než my lidé. Ona totiž nejsou „postižena“ spěchem, majetkem, nenávistí a dalšími věcmi, které nás lidi tolik ovlivňují.

Říká se, že třeba pes si v domě nebo i na zahradě vybírá na spaní místo právě podle pozitivních energií nebo zón, které na něj nějakým způsobem kladně působí. Co vy na to?

Energie jsou všude kolem nás!

Například takový pes, ten si nikdy nelehne na místo,  ve kterém je negativní energie, ale naopak se snaží hledat ta pozitivně energetická. Pes vykoná potřebu většinou tam, kde je velmi silný magnetizmus. Vezměme si takovou bezinku. To je keř,  který roste v místech  geopatogenních zón a v místech se silným magnetizmem.  A pes v takových místech rád vykonává potřebu. Například takové morče může vyléčit člověka i z nádorových onemocnění,  stačí si denně na hodinu přikládat morče na nemocné místo na těle. Morče má totiž magickou schopnost vstřebat do sebe nemoci. Toto se hojně praktikuje např. u domorodých kmenů místními léčiteli. V karibském státu Haiti je toto považováno za účinnou léčbu rakoviny tlustého střeva. 

Dal by se podle vašeho názoru využít vliv energií třeba k výcviku zvířat? Myslím to tak, zda je možné říci, že tento den, čas a samozřejmě i lokalita je k tréninku vhodná, méně vhodná, či naopak zcela nevhodná?

Energie jsou všude kolem nás!

Můžeme se setkat na procházce se psem, který nám neustále odbíhá na stejné místo, kde se rád zdržuje, různě ho očichává, je to místo, které je nabito pozitivní energií a na takovém místě se dá pes například výborně cvičit. Stejně jako v případě místa, kde se pejsek necítí dobře, by se výcviku psa využívat nemělo. 

Co všechno vy jste schopný vypozorovat nebo odhalit na zvířatech (tedy hlavně na psech) právě v souvislosti s energiemi?

Energie jsou všude kolem nás!

Musím poznamenat, že se nepovažuji ani za léčitele, ani za diagnostika, na psech jsem schopný poznat psychické problémy, třeba i nemoci,  odhalit proč se v určité situaci pejsek chová, jak se chová a zároveň musím napsat, že za spousty takových situací chování psa, stejně jako např. u dětí si může chovatel, nebo rodič sám. On si totiž každý myslí, že to co dělá, je to nejlepší, že někdo vychovává své děti tak, jak si myslí, že je to pro ně nejlepší, nikdy se však dětí neptá, jestli to, co chce on, chtějí i ony. Ano, nemůžeme se ptát pejska, co on sám chce, ale můžeme ho denně pozorovat, jak se chová, kam si lehá, kdy chodí spát, kdy si chce nebo nechce hrát atd., naučit se pejska vnímat, tak, jak on se snaží vnímat nás a podle toho mu uspořádat den, tak, jak by ho chtěl mít on sám.

Můžeme si prostřednictvím energií nějak účinně pomoci? Mám na mysli my sami sobě, ale i třeba našim domácím mazlíčkům…

Energie jsou všude kolem nás!

Samozřejmě můžeme pomocí energií pomoct nám i svým mazlíčkům, jen si musíme uvědomit, jak energie fungují a brát je tak vážně, jako třeba jídlo, které denně potřebujeme k životu. Uvedu zase příklad: Když přijde manžel z hospody v náladě a i když je velmi veselý, zpívá písničky, dělá srandičky, válí se po zemi, na našeho pejska toto působí velmi negativně a je v tomto ztracen, protože v tu chvíli necítí pravou energii svého chovatele a může třeba i zaútočit. Co tím chci říci: Veškeré nadávky, nenávist a také sex by měl chovatel psa nechat za dveřmi

Vím, že příroda různými způsoby signalizuje sílu některých míst. Čeho si je tedy dobré všímat třeba na procházkách nebo na výletech někde venku? 

Energie jsou všude kolem nás!

Určitě jste si všimli, že někde v přírodě, například v zasněžené krajině, najdeme místo, kde není sníh, ale všude okolo je, stejně jako si můžeme všimnout, že za úplného bezvětří se doslova točí dokola lístek keře nebo kytky nebo cítíme ve vlasech jakoby vítr, aniž by vítr foukal nebo příjemné mražení v zádech. Pokud toto zažijeme, je dobré si z tohoto místa odnést kamínek, list nebo i větvičku, protože jsou to velmi pozitivní místa.

Stáváme se tím, s kým se stýkáme a tím, v jakém prostředí žijeme!

Slyšela jsem, že v České republice máme řadu oblastí nebo konkrétních bodů, kterým se připisují zvláštní nebo až „magické“ účinky. Znáte některá taková místa?

Energie jsou všude kolem nás!

Ano, u nás je velmi mnoho míst s pozitivní, dá se říci až léčivou energií, avšak musíme se tuto energii naučit vnímat tedy tak, aby zůstala v nás a ne námi jen procházela. Taková místa jsou např. Křížový vrch u Chotěšova (energetický sloup), Kamenné útvary u obce Vstiš (Plzeň – Jih), pozitivní místo za kostelem svaté Barborky směrem k bývalé těžební šachtě (Domažlicko), Královský kámen u Javorníku na Šumavě, vztyčený menhir u obce Unhošť atd. atd. Takových míst je všude plno, stačí mít jen otevřenou mysl a alespoň na chvíli zahodit starosti všedních dnů,  protože přírodu chodíme vnímat a ne se do ní trápit nebo filtrovat své starosti.

A na závěr by mne moc zajímalo, jakým způsobem pracujete s energiemi vy sám a s čím by se na nás mohli naši čtenáři případně obrátit?

Energie jsou všude kolem nás!

Já osobně využívám přírodní lesní energoterapii, kdy se snažím napojit se na přírodu, být její součástí a snažit se vnímat věci, které lidé přehlíží, každý den před spaním chodím na procházky přírodou. Lidi mohu naučit vnímat energie tekoucí pramenité vody, šumění lesa, stromů a vyčistit sama sebe od starostí z uspěchané dnešní doby. Mohu lidem otevřít oči a ukázat pravé hodnoty života. 

   

Na závěr bych chtěl čtenářům říci, že je důležité si uvědomit toto: „Stáváme se tím, s kým se stýkáme a tím, v jakém prostředí žijeme.“ Je to velmi jednoduché, když se budeme stýkat jen s nemocnými lidmi a mluvit o nemocech, budeme brzy sami nemocní, když si neustále budeme stěžovat na dluhy, nedostatek peněz a stýkat se se stejnými lidmi, budeme my oni a oni budou my. A to platí i obráceně. Člověk by měl dělat jen to, co dává smysl, nic nedělat z donucení, anebo jen tak, vše bychom měli dělat naplno tak, aby to dávalo smysl nám. Je důležité si uvědomit, že věci děláme pro sebe, ne pro ostatní, aby nám záviděli. Závist a předhánění se v tom, kdo má čeho víc, bychom měli nechat hlupákům. 

Všem přeji hezký den a volba naší budoucnosti je na každém z nás, protože svou přítomností vytváříme svou budoucnost. 

 

Jiří, děkuji za velmi zajímavé povídání.

 

Foto: archiv Jiřího Tarantíka, Michaela Weidnerová

Vzpomínáte si ještě na první rozhovor, který jsme s Jirkou Tarntíkem před časem dělali? Tady si ho můžete znovu připomenout:
Nejsem Bůh, ale…
Nejsem Bůh, ale…

Přemýšleli jste už někdy nad tím, že byste se svým psem navštívili tzv. léčitele ...

3.12.2018Ostatní

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->