Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

„Děti jsou naší budoucností. Jsou budoucností celé naší planety a všeho živého na ní. Jejich jednání a zodpovědný přístup k sobě, k lidem kolem nich, ke zvířatům, k přírodě a ke klimatu bude tvořit základnu pro život dalších generací. Protože jednou budou tyto děti žít ve svých rodinách, vychovávat své děti, pracovat a tvořit zákony, které budou ovlivňovat a určovat běh světa…“ Andrea Dunová, kniha ČLOVĚK A PES


Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!
Andrea Ája Dunová 17.6.2019 11179x Zajímavosti

Zájem o psí problematiku  stále roste. Ještě před pár lety znalo pojem „množírna“ jen pár lidí. Dnes je toto téma mediálně populární, zájmu lidí využívají jak média, tak i mnoho politiků pro sbírání cenných hlasů. Stejně tak plní večerní zprávy i otřesné případy týrání zvířat a následné kauzy, které zpravidla končí bez potrestání viníků nebo jen velmi malým trestem. To je ta viditelnější stránka věci.

A pak máme ty zdánlivě běžné případy nevhodného zacházení se zvířaty, o kterých se moc nemluví, protože lidem prostě připadá, že vlastně nedělají nic špatně, nikomu neubližují a vše je v pořádku, protože to je „jen“ zvíře.

Dá se vůbec něco dělat?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Empatický člověk s láskou ke všemu živému jen bezmocně roní slzy nebo nadává a podepisuje petice, akčnější jedinec fyzicky jedná a snaží se zachránit a poskytnout pomoc. Ale všichni si uvědomují, jak se situace opakuje s hrozivým nárustem intenzity činů.

Prošla jsem si všemi stadii, od bezesných nocí a slz nad příběhy zmařených životů a bolesti, přes šílené akce se stovkami naježděných kilometrů za noc nebo víkendy, nekonečné chvíle na veterině s naší početnou smečkou zachráněných psů, přes jednání s úřady a policií ve snaze zrušit množírny a potrestat viníky. Tisíce hodin vydané energie, emocí a času s velmi malým výsledkem pro zvířata. Přicházel pocit vyhoření, od kterého jsem utíkala ke psaní knížky „O čem sní holčičky z množíren“, do které jsem vybrečela osudy našich zachráněných čivavek.

JAK VZNIKL PROJEKT ČLOVĚK A PES?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Náhody neexistují a protože jedeme podle vesmírného jízdního řádu, ozvala se mi paní, která si ode mne koupila tuto knížku, a požádala mě o přednášku pro děti ve škole, protože si knížku četly a děti zaujala.

První přednáška přinesla výsledky a zájem dětí i pedagogů byl opravdový a velký. Následovala šňůra podobných osvětových povídání po základních i středních školách, které zaujaly i média, vznikaly televizní i rozhlasové reportáže a zájem o přednášky se rozšířil. Pedagogové začali žádat podklady k tématu, aby mohli s dětmi dále pracovat i ve vyučování. Vytvořila jsem rámcový program s jednotlivými tematickými okruhy, které děti nejvíc zajímaly. A tak vznikl projekt s výstižným názvem ČLOVĚK A PES.

Co je tedy hlavní myšlenkou a účelem projektu ČLOVĚK A PES ?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Jde o daleko širší záběr, než jsem původně zamýšlela,  protože k projektu přistoupilo mnoho skvělých a nadšených lidí a každý z nich přispěl svým nápadem. Zde jsou hlavní body:

 • Rozvíjet socio-senzuální vědomí, učit děti vnímat zvíře jako živou bytost a ne jako hračku či spotřební věc a vytvořit etický vztah k tak jedinečnému zvířeti, jakým je právě pes.
 • Vychovávat děti k odpovědnému vztahu se zvířaty a naučit je rozumět jejich potřebám a nutnosti péče o ně. Přiblížit pojem „množírny“.
 • Rozvíjet emoční inteligenci a empatii dětí vůči svému okolí prostřednictvím vztahu ke psům, protože vztah člověka a psa má nezastupitelnou roli ve výchově dětí k nesobeckosti, laskavosti a zodpovědnosti a následně vliv na jejich sociální cítění a vnímání potřeb jiných lidí, zejména handicapovaných, slabých, starých a nemocných. Přirozené vytvoření schopnosti empatie je jednou ze základních podmínek harmonického života v lidském společenství.
 • Naučit se porozumět způsobu komunikace psů a pochopit a porozumět signálům a řeči těla psů a reagovat na jeho potřeby. Porozumět skutečnosti, že psi mají vyvinuté smysly a dokonalou pozorovací schopnost, díky které lidem rozumí a uvědomit si, že lidé naopak často postrádají dostatečné praktické informace, nástroje a návody k pochopení chování psů.
 • Prohloubit znalosti o zvířatech a přírodě. Dítě instinktivně vnímá propojení mezi člověkem a přírodou a toto vývojové období je nejvhodnější pro utváření a následné formování postojů a chování vůči lidem, živým tvorům a životnímu prostředí.
 • Cíleným vzděláváním zajistit psům po boku lidí spokojený a plnohodnotný život.

Jaké kroky bylo nutné udělat, aby byl projekt funkční a přinesl dlouhodobé výsledky?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Nebylo to vůbec jednoduché, ale nevzdali jsme to!

 • Zpracovat kvalitní výukové materiály pro zavedení daného tématu do školní výuky: kniha Člověk a pes, kniha O čem sní holčičky z množíren a pracovní listy vytvořené na základě těchto knih.
 • Vytvořit průřezové téma environmentální výchovy, které bude možné aplikovat po celou dobu školní docházky v různých předmětech.
 • Předat žákům informace o chovu psů a vztahu člověka a psa prostřednictvím názorných výukových materiálů – knih a pracovních listů.
 • Vytvořit podklady pro různé činnosti v centrech volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 • Naučit se týmově spolupracovat a vzájemně diskutovat o dané problematice.
 • Vyhodnotit spolu s pedagogy dopad informací na žáky. Podle výsledků bude projekt upraven a zpracován tak, aby mohl být používán ve výuce žáků základních škol a přinesl efekt změny postojů, myšlení a chování ve vztahu ke zvířatům.

Proč vznikla kniha Člověk a pes?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Pedagogové mě žádali, abych jim materiály seřadila přehledně a nejlépe doplnila hezkými obrázky, aby si děti dokázaly probírané téma představit. A tak kniha ČLOVĚK A PES vznikla z materiálů a podkladů určených na tvorbu projektu a stala se hlavním zdrojem informací pro výuku nebo je přínosem pro každého jednotlivce se zájmem o vlastní osobnostní rozvoj ve vztahu ke psům. Obsahuje ucelené a přehledné informace, které budou vodítkem pro pedagogy základních i středních škol,  v alternativním školství a také ve volnočasových aktivitách.

Co v knize Člověk a pes najdete?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Díky zpětné vazbě čtenářů, dětí i pedagogů mohu konstatovat, že děti knížku příjmají s nadšením a vrací se k ní. Dospělým se líbí přehlednost a srozumitelné zpracování textu a oceňují ji dokonce i nepejskaři.

 • Přehledné členění textu a témat. Ta jsou rozdělená na okruhy, ve kterých jsou odpovědi na nejčastější otázky dětí i dospělých.
 • Informace o vztahu člověka a psa, o způsobu vzájemné komunikace, o potřebách psa, které poslouží k zavedení tohoto tématu do školní výuky a výchově dětí k respektu ke psům jako vysoce socializovaným jedincům s vyvinutými smysly a vnímáním.
 • Okruhy témat slouží k vytvoření pracovních listů do jednotlivých předmětů jako průřezové téma v environmentální výchově. Témata jsou zpracována srozumitelně a jednoduše.
 • Informace pro každého člověka, který bere chov a výchovu psa zodpovědně.

V čem spočívá přínos projektu ČLOVĚK A PES?

Člověk a pes – nový projekt, který pomáhá vychovávat budoucí generaci!!!

Závěrem bych chtěla shrnout význam projektu. Osobně jsem si připravila zábavu do konce života, protože téma společného života člověka a psa je nevyčerpatelné.

Ale nyní vážně.

Projekt ČLOVĚK A PES je přínosný pro osobnostní rozvoj dětí i dospělých ve vztahu ke zvířatům, ale také pro rozvoj kvalitních mezilidských vztahů. Téma vztahu lidí a zvířat nabízí pedagogům, vychovatelům i rodičům zajímavé podklady pro spolupráci a komunikaci s dětmi v rámci tohoto širokého společenského tématu.

Výhodou tohoto projektu je široký záběr. Informace mohou být zakotveny jako součást školní výuky, jako náplň mimoškolních aktivit a také jako projekt do každé rodiny, která uvažuje o koupi psa nebo psa již vlastní.

Přínosem po jeho zavedení by mohl být menší počet týraných zvířat, méně utrpení zvířat degenerovaných následkem jejich nevhodného chovu, méně psů v útulcích a o to větší spokojený a vyrovnaný partnerský vztah mezi člověkem a zvířetem, protože změnu v myšlení lidí může přinést jen cílené vzdělávání a kvalitní informace, které u nastupující generace pozitivně ovlivní vztah člověka k přírodě a zvířatům.

Ve svém dlouhodobém účinku by mohla realizace projektu ČLOVĚK A PES vést k posílení právního vědomí a jednání a také  k tomu, že v budoucnu se práv nejen psů, ale i ostatních zvířat nebudou dožadovat pouze aktivisté, ale právo všech živých tvorů na důstojný život se stane samozřejmou součástí našeho života a známkou vyspělé společnosti.

Jak se můžete do projektu zapojit ? A co můžete udělat pro jeho šíření?

V rámci projektu jsem byla často žádaná o přednášky pro děti na základních i středních školách, protože si pedagogové občas nevěděli rady, jak téma uchopit. Zájem byl opravdu velký a času tak zoufale málo a proto jsem se rozhodla připravit s kolegy v Institutu zdraví zvířat nabídku školení, seminářů a workshopů s názvem LEKTORSKÉ MINIMUM, na nichž bychom vše se zájemci o práci s dětmi v rámci projektu ČLOVĚK A PES interaktivně probírali, diskutovali, názorně demonstrovali a vysvětlili si podstatu kognitivního vývoje dětí  různého věku. Dále si osvojili základy didaktiky a tvorbu didaktických pomůcek, nahlédli pod pokličku psychického vývoje dětí mlašího a staršího věku, ukázali si, jak lze zapojit do projektu i teenagery, učili se tvořit vzdělávací program a pracovní listy, naučili se sestavovat plán pro letní tábory nebo různé volnočasové aktivity, fundovaně a smysluplně šířili osvětu o vztahu člověka a psa. Více informací se dozvíte v průběhu léta.

Těšíme se na spolupráci!

Foto: Andrea Ája Dunová

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->