Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Choď za jej chvostom! 18. díl

Věděli jste, že základním kamenem úspěchu v mantrailingu je správná verbální i neverbální komunikace psovoda s jeho psem? To ale ostatně platí i v jiných kynologických disciplínách, souhlasíte? Pojďme se na to tedy společně podívat!


Choď za jej chvostom! 18. díl
Mirka Zacharová 9.10.2021 4991x Záchranářská kynologie

Psy žijú viac ako ktorékoľvek iné zvieratá na zemi v súlade s ľuďmi. Cítia naše nálady, sledujú naše gestá a čítajú nás. Samozrejme hlavne preto, aby získali informácie o tom, čo sa bude diať ďalej. To znamená, že nás vo veľkej miere pozorujú, aby dokázali rozpoznať naše správanie v rôznych situáciách a tým nadobúdajú znalosti o správaní v rôznych situáciách a prostredí. Pokojne môžeme konštatovať, že čakajú, kým urobíme niečo, čo ich ovplyvní.  Samozrejme, myslíme tým pozitívny vplyv, nami vydaný signál je viac ako vítaný, čo patrične vedia dať najavo. Pozorujeme to denne v bežnom živote s nimi alebo pri všeobecnom výcviku.  Ale čo to môže mať spoločné s mantrailingom?

Ako pes „hovorí“?

Mantrailing ako záchranárska disciplína (nie šport) je druh pachovej práce MT tímu, v ktorej hlavnú úlohu hrá samostatná práca psa. Psovod je sprostredkovateľom medzi informáciami obdržanými od svojho psa, ktoré mu odovzdá, a svetom ľudí. Aby sa psovod mohol spoľahnúť na to, čo mu jeho pes „hovorí“, musí, hlavne v začiatkoch výcviku, dbať na neverbálnu komunikáciu smerujúcu k svojmu psovi. Ľudia sa spoliehajú hlavne na obsah hovoreného slova, intonáciu prejavu a reč tela vnímajú skôr podvedome.

Mantrailing ako záchranárska disciplína je druh pachovej práce MT tímu, v ktorej hlavnú úlohu hrá samostatná práca psa!

Naše psy sú ale vášniví pozorovatelia!

Používajú ľavú aj pravú stranu mozgu. Pre zaujímavosť, nedávnou štúdiou sa zistilo, že psy majú špeciálny nervový systém pre rozlíšenie ľudskej tváre od psej tváre.

Choď za jej chvostom! 18. díl

Obrázok mozgu

Priestorové polohy „cieľových“ oblastí v ľudskom mozgu ( a ) a psom mozgu ( b ).

Skratky regiónu záujmu (ROI): ventromediálna prefrontálna kôra (vmPFC), bilaterálna dorsolaterálna prefrontálna kôra (dlPFC), bilaterálna ventrolaterálna prefrontálna kôra (vlPFC), predná cingulárna kôra (ACC), zadná cingulárna kôra (PCC), bilaterálna temporálna kôra, bilaterálna nižší parietálny lalok (IPL), zraková kôra, bilaterálna amygdala (Amy), bilaterálny caudate (Caud), bilaterálny hippocampus (Hippo) a čuchová cibuľka (OB)

Majú skvelé čuchové a zrakové vnemy. Ak si vytvoríte rituál pred začiatkom stopy a bude mať pevné korene, pes bude presne vedieť, že ide pracovať a bude hľadať cestičky ako najrýchlejšie sa dostať k výsledku – k svojej odmene. Keďže je to tvor inteligentný, bude si chcieť prístup k odmene čo najviac zjednodušiť. A budete prvý, na koho sa obráti!

Aj keď možno nebudete chcieť, existuje spôsob ako mu pomôžete. Vašim neverbálnym prejavom.

Neverbálne signály

Neverbálna komunikácia je komunikácia bez slov. Môže prebiehať v rôznych formách, ktoré závisia od stupňa dosiahnutého vývoja u určitej skupiny živočíchov. Veľkú úlohu v rámci komunikácie zohráva aj vzťah psovoda a psa. Psovod by mal vedieť, do akej miery jeho pes venuje pozornosť jemným komunikačným gestám, do akej miery im rozumie, ako sa venuje emóciám a reakciám psovoda.

Štúdie dokázali, že psy môžu spoľahlivo sledovať súbor základných ľudských posunkov, ako aj schopnosť flexibilne zovšeobecniť toto správanie na nové pohyby!

Hoci nehovoríme, telo vysiela neverbálne signály vedome alebo nevedome. Pes reaguje aj na váš kokteil hormonálnej sústavy. Keď vás berie inou cestou akou „vy viete“, že by mal ísť, nahneváte sa. Zdvihne sa vám adrenalín, dopamín, zníži hladina endorfínov a máme prvú nápovedu. Štúdie dokázali, že psy môžu spoľahlivo sledovať súbor základných ľudských posunkov, ako aj schopnosť flexibilne zovšeobecniť toto správanie na nové pohyby. K základným súborom môžeme zaradiť otáčanie hlavy, pohľad očí a novým pohybom je aj smerovanie Vášho trupu, ukazovanie rukou alebo nepatrné, podvedomé nasmerovanie vašej nohy. Alebo váš postoj, keď celé telo zostane zamrznuté v smere v akom si  „vy myslíte“, že by mal ísť. Ste otvorená kniha.

Budujte dôveru vo svojom tíme!

V prípade, že poznáte smer trailu, zistí to a bude sa riadiť vašimi „nápovedami“. A ak takýto rytmus práce máte do konca stopy, na každom tréningu, čo naučíte vášho psa? Iba to, že sa má spoliehať na vás, nie na seba a svoj nos. Na vás! Ale vy pachové častice predsa neviete detekovať, takže prácu za vášho psa vykonať nemôžete. Iba, ak chcete podvádzať na tréningu.

Avšak, ak je váš úmysel vyšší a chcete, aby sa váš psí tandem niečo naučil, musíte mu dať hlavne priestor sústrediť sa na svoj úsudok a vyriešenie úlohy. Tým, že dáte priestor vášmu psovi na vyriešenie situácie a budete reagovať iba na jeho prejavy a správanie na stope, budujete a upevňujete veľmi dôležitý faktor – dôveru medzi vami ako tímom.

Verbálna komunikácia sa obmedzí na štartovací povel a prípadné povzbudenie do práce počas trailu. Vaša myseľ musí stíchnuť. Nahodíte ultratichý chod. Verbálny aj neverbálny. Stíchnete. Akékoľvek vaše vnútorné rozpoloženie sa musí dostať do hladiny alfa. Váš pes musí mať na konci stopovačky vyrovnaného človeka nezaťaženého okolnosťami a sústredeného iba na neho.

Bez predsudkov a očakávaní!

Neočakávajte, že vždy musíte byť úspešní, nehodnoťte, že dnes ste mali zlý deň, že prší, že je moc horúco, že ste meškali a určite to pes nezvládne. Tréning je o naučení psa vyriešiť situáciu tak, aby sa samostatne dopracoval k výsledku – k hľadanej osobe. Ak to nezvládne, nevadí. Práve ste prišli na hranicu jeho schopností poradiť si. Je to pre vás dôležitá informácia. Pretože viete nastaviť tréningový plán tak, aby ste na vzniknutom probléme pracovali. Ak problém vyriešite za psa, docielite síce pekné video na sociálnej sieti, ale aj nežiaduci návyk potrebnej pomoci z vašej strany. A teda, pri vyšších cieľoch toto určite nechceme.

To, čo robí zo psa a psovoda MT tím, je dopĺňanie vzájomných schopností!

Chvost vám ukazuje smer!

Postavili sme sa za koniec stopovačky, odštartovali pracovné nasadenie a dokonca sme zvládli nastaviť aj ultratichý režim našej osoby. Ale čo teraz?! Jednoduché to teda nie je, budeme sa snažiť splynúť. Na mojej nedávnej tréningovej stope mi inštruktorka povedala: „Choď za jej chvostom.“ Spočiatku som počula niečo iné (to ten môj ultratichý režim), ale potom to zapadlo. Chvost vám ukazuje smer, akým sa budete otáčať a kráčať za svojim psom. Ako som v úvode povedala. Ste sprostredkovateľ informácií, ktoré vám odovzdá váš pes, a preto ako jeho „čitateľ“ nehráte hlavnú úlohu. Budete ho nasledovať svojou mysľou a aj svojim telom. Váš trup, nohy a ruky sa budú otáčať v jeho smere. Dokonca aj váš pohľad bude smerovať na vášho psa, pretože, ak sa pohľadom zameriate na niečo iné, váš pes môže prebrať od vás smer vášho záujmu. Vašim chovaním dáte svojmu psovi najavo, že sa na neho spoliehate. Dáte mu už vyššie spomínaný a dôležitý priestor a čas.

Pomoc áno, ale...

To, čo robí zo psa a psovoda MT tím, je dopĺňanie vzájomných schopností. To, že vy sa počas trailu nebudete nijako vyjadrovať, neznamená, že ste úplne pasívny. V rámci informácií, ktoré vám odovzdá váš pes, musíte vedieť vyčítať, kedy potrebuje vašu pomoc. Ale nie pomoc pri nájdení pachovej oblasti alebo dovedenie k cieľu. Hovoríme o pomoci, ktorá vznikne napríklad v prípade narazenia na prekážku pre psa nezvládnuteľnú. Povie vám to a vy to musíte vedieť prečítať správne. Iba vtedy prichádza vaša pomoc. Ako psovod máte taktiež za úlohu dôležité faktory, ale to je samostatná kapitola.

Psy majú skutočne špeciálnu schopnosť porozumieť ľuďom a je iba na nás, na akú úroveň vzájomný vzťah posunieme.!  

Single blind versus double blind

Obsiahnuť vyššie uvedenú problematiku a skoordinovať ju s ostatnými úlohami je náročné. Najlepšou formou ako získavať potrebné skúsenosti je zaradenie SB (single blind) a DB (double blind) do svojho tréningového procesu. Ako už popísal v predchádzajúcom článku Richard, ani v jednom z týchto režimov trailu psovod nesmie vedieť, kadiaľ išiel kladač. V prípade SB môže mať túto informáciu inštruktor, avšak, v prípade DB túto informáciu nesmie mať nikto. Je to najobjektívnejší spôsob, ako naučiť psa samostatne pracovať. Z tohto dôvodu akadémia IBHA svoje atesty realizuje iba formou DB. To sme si podrobne popísali v predchádzajúcom článku – nikto, ani inštruktor, rozhodca alebo sprievod nemôžu ovplyvniť prácu psa vedome ani nevedome. Rozhodne preto odporúčame hneď v začiatkoch výcviku spoliehať sa iba na komunikáciu, ktorú k vám smeruje váš pes a zaradiť do svojich tréningov SB a DB. Ak budete na tom pracovať, bude z vás tím, v ktorom budú vaše pozície rovnocenné.

V prípade MT tímu nie je vzťah psa a psovoda o autorite alebo moci. Musí to byť vzájomná súhra a porozumenie. Psy majú skutočne špeciálnu schopnosť porozumieť ľuďom a je iba na nás, na akú úroveň vzájomný vzťah posunieme.    

Možno uvidíte kúzlo...

Budem vám držať palce na vašej ceste svetom mantrailingu. A ak by ste chceli vidieť, ako vyzerá ultratichý chod, nájdite si na stránkach www.ibha.eu niektorú z MT skupín, ktorá je vám najbližšie a príďte sa pozrieť. Možno uvidíte kúzlo.

Majte krásny deň a nestrácajte stopu!

Víte, že nedávno vyšla parádní knížka od Lubomíra Satory „Základy mantrailingu“? Nelze jinak, než ji doporučit všem, kteří se chtějí mantrailingu skutečně věnovat. Najdete v ní totiž mnoho zajímavých informací, které vám mohou pomoci při výcviku vašeho čtyřnohého mantrailera. Napsat si o ni můžete přímo do nakladatelství Grada www.grada.cz.

Mirka Zacharová

 

Foto: Mirka Zacharová, Jaroslava Satorová, archiv IBHA a RESDOGS, yascha design

Obrázek mozgu – zdroj:

https://link.springer.com/article/10.3758/s13420-018-0352-z/figures/1

https://digest.bps.org.uk/2019/01/03/researchers-have-identified-an-area-of-the-dog-brain-dedicated-to-processing-human-faces/

www.ibha.eu

www.pohresujeme.cz

https://mantrailing-povazie.webnode.sk/

Doporučujeme z našeho e-shopu
MERCH eCanis
Novinka
Interiérová klec pro psa

Krásná interiérová klec nabízí nejen místo k odpočinku pro vašeho psa, ale je i vkusným doplňkem dovnitř každého bytu, či domu. Její vrchní desku lze využít jako odkládací stolek na dekorace, či potřeby po vašeho čtyřnohého parťáka.

ZB000796
od 6 650
MERCH eCanis
Novinka
Plastová kartička Můj pes je sám doma!

Plastová kartička ve velikosti platební karty do peněženky pro případ nouze, pokud by váš pes zůstal doma sám. Na zadní straně je opatřena kontaktmíni údaji.

Skladem
ZB000505
59
Novinka
Sušené krůtí krky

Křupavý pamlsek s vysokým obsahem vápníku a hodnotných bílkovin. Blahodárně působí na kosti a srst.

ZB000462
od 22
Novinka
Sušené hovězí plíce

Vhodné pro obézní psy díky nízkému obsahu tuku. Jsou křehké a měkké a tak jsou skvělým pamlskem pro štěňata, starší psy, ale také pro psy, kteří mají problémy s chrupem. Prospívá rovnováze hladiny žaludečních šťáv. 

ZB000458
od 21
Novinka
Sušené hovězí srdce

Dietní pamlsek s vysokým obsahem bílkovin. Vhodné zejména pro psy s nadváhou. Hodí se také pro staré psy, kteří mají problémy se zuby.

ZB000453
od 26
Novinka
Obojek SOFTY
Obojek SOFTY
Vyberte barvu

Odolný perforovaný ručně vyráběný obojek Softy je navržen k maximálnímu pohodlí vašeho psa. Objektivně lehký a vzdušný materiál, který ovšem neztrácí svou pevnost a odolnost.

ZB000096
od 0
Lanové vodítko EASY LONG - TWIST | MINI

Kvalitní, ručně vyráběné vodítko s originálním posuvným systémem umožní zkracování a prodlužování vodítka v celé délce snadným pohybem několika prsty.

ZB000299
od 539
Kam dál ...-->